Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Iran en Europa staan voor een botsing der beschavingen

HENGHAMEH FAHIMI/AFP/GETTY IMAGES

Iran en Europa staan voor een botsing der beschavingen

We voorspellen al decennialang dat Irans opdringerige buitenlands beleid zijn evenknie zal ontmoeten.

In de afgelopen jaren is de Islamitische Republiek Iran getransformeerd van paria tot bondgenoot. Sinds het nucleair akkoord – aangevoerd door de Verenigde Staten onder de Obama-regering – begin 2016 werd ingevoerd, geniet Iran van de opheffing van de economische sancties en doet het openlijk zaken met andere landen, in sommige gevallen voor het eerst sinds de Islamitische Revolutie in 1979.

Deze nieuwe internationale legitimiteit heeft echter niets veranderd aan enkele fundamentele feiten over Iran. Iran is nog steeds een theocratie, geregeerd door een radicale clericus die net als 85 procent van de Iraniërs gelooft in de 12e Imam, een ideologie gedrenkt in dood. Iran blijft de grootste staatsponsor van terrorisme, en het gaat door met zijn plannen om een nucleaire macht te worden.

Iran is nog steeds een grote provocatieve en ontwrichtende macht in de wereld.

De Trompet voorspelt al sinds jaren dat Iran niet gestopt zal worden voordat het een ernstige oorlog zal ontketenen, een oorlog die uiteindelijk zal leiden tot de volgende wereldwijde oorlog.

We hebben ook voorspeld dat de belangrijkste tegenstander van Iran niet de Joodse staat Israël zal zijn, die Iran “de kleine Satan” noemt, of zelfs niet Amerika, door Iran “de grote Satan” genoemd.

Het zal een verenigd Europees rijk zijn, aangevoerd door Duitsland.

Deze zijn stoutmoedige en dramatische voorspellingen die de Trumpet al meer dan een kwarteeuw consistent is blijven benadrukken. Toch vormen huidige gebeurtenissen de grondslag voor dit scenario.

De Spelers

De Trompet, en de Echte Waarheid daarvóór, kijken al decennialang uit naar de opkomst van twee nieuwe machtsblokken die met elkaar zullen botsen. Eén blok is in het noorden, het andere in het zuiden.

Reeds in 1955, toen het communisme zijn tentakels in het Midden-Oosten aan het uitspreiden was, identificeerde de inmiddels overleden redacteur van de Echte Waarheid, Herbert W. Armstrong, het noordelijke blok. "De stad Jeruzalem zal uiteindelijk worden ingenomen door een heropleving van de macht van het fascisme in Europa – niet door een communistische invasie van Palestina!" (Echte Waarheid, november-december 1955). Dus terwijl de rest van de wereld keek naar de gevaren van een zich verbreidend communisme, wist dhr. Armstrong dat het echte aandachtsveld zich elders bevond. Hij ging verder: "Het zal een fascistische opleving worden van een unie van kerk en staat – een Verenigde Staten van Europa – die zal proberen om haar paleis en hoofdstad daar te vestigen..."

2 504654432
Aanhangers van de rechts-populistische beweging PEGIDA demonstreren in München tegen het Duitse opendeurbeleid voor vluchtelingen. (Duitsland liet ongeveer 1,1 miljoen migranten en vluchtelingen binnen in 2015.)
(Johannes Simon/Getty Images)

Decennialang waarschuwde dhr. Armstrong dat Europa's inmenging in het Midden-Oosten het toneel zou worden waarop het voor het eerst zijn ware gelaat zou laten zien – consistent met zijn geschiedenis – als een brute imperialistische macht.

Reeds van vóór het einde van de Tweede Wereldoorlog tot aan zijn dood in 1986 profeteerde dhr. Armstrong stelselmatig dat Duitsland zou werken aan de vereniging, heropbouw en wedervormgeving van een rijk dat Europa zou domineren. Het Europese eenmakingsproject is lang, lastig en moeilijk geweest; het werd geplaagd door innerlijke strijd en inefficiëntie. Desalniettemin is het geëvolueerd zoals dhr. Armstrong zei dat het zou gaan. De gecombineerde economische en militaire kracht van Europese landen verleent dit oprijzende rijk enorme potentiële macht. Nu het aantal en de ernst van de dreigingen in de wereld en binnen Europa toenemen, zal het een manier vinden om zijn verschillen te overwinnen en zich te verenigen, althans voor een korte tijd.

De heer Armstrong voorspelde ook dat dit noordelijke machtsblok pas een aanval zou lanceren nadat het wordt geprovoceerd door het zuidelijke blok.

De noordelijke macht, zei hij, zou een opkomend door Duitsland geleid Europees rijk zijn. Maar wie was deze zuidelijke macht?

In het hoofdartikel van de Trompet van september-oktober 1990 vroeg hoofdredacteur Gerald Flurry: "De koning van het zuiden - is hij nu op het wereldtoneel?" Dhr. Flurry identificeerde deze "koning" als een machtsblok uit het Midden-Oosten, mogelijk geleid door de Iraakse president Saddam Hussein, die gewelddadig zou botsen met 'de koning van het noorden', waarschijnlijk over de strijd om olie. Hij schreef:

Het hoeft Saddam Hussein niet te zijn – hoewel dat heel goed zou kunnen. Zelfs als het niet Saddam Hussein is, zal de koning van het zuiden opstaan in dat deel van de wereld - en heel spoedig!

Olie en geld geeft de koning van het zuiden de macht om te “stoten". De koning van het noorden (de Europese Economische Gemeenschap) heeft de wereld geschokt door zijn snelle opmars naar de macht! Zien we nu de koning van het zuiden op dezelfde manier verrijzen?

Nadat de eerste Golfoorlog eindigde met Hussein nog steeds aan de macht, richtte dhr. Flurry zich opnieuw op het machtsblok in het Midden-Oosten met zijn artikel "Een islamitische koning van het zuiden" in de Trompet van juli 1992. Schrijvend over de immense bevolking van de islam, de controle over olie en de mogelijke verwerving van kernwapens uit de voormalige Sovjet-Unie schreef de heer Flurry: "De koning van het zuiden zou Irak of Iran of beide landen kunnen regeren. Maar het ziet er nu meer naar uit alsof Iran deze koning zal voortbrengen. '

Later, in 1993, schreef hij: "Deze verzen wijzen naar een koning van het zuiden wiens regering in de toekomst ligt. En ik geloof dat alle indicaties wijzen op een radicale islam, aangevoerd door Iran als deze koning." Iran werd destijds nauwelijks als een ernstige bedreiging buiten zijn onmiddellijke omgeving beschouwd. Toch is dit de natie die volgens dhr. Flurry beslist een regionale macht zou worden die het Midden-Oosten zou domineren, een machtsblok in het zuiden dat onvermijdelijk zou botsen met het door Duitsland geleide Europese machtsblok in het noorden. En hij herhaalde die voorspelling tientallen keren per jaar van 1993 tot vandaag.

De bron van de voorspelling

Waarom voorspelde dhr. Flurry dat de door Iran geleide radicale islam het Midden-Oosten zou domineren? Wat waren zijn bronnen? Waarom was hij zo consequent en zo zelfverzekerd in die voorspelling? En waarom is het belangrijk?

Dhr. Flurry ontleende deze voorspelling aan de Bijbel.

Daniël 11:40 zegt dit:

En op den tijd van het einde, zal de koning van het Zuiden tegen hem met hoornen stoten; en de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen, met wagenen, en met ruiteren, en met vele schepen; en hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen en doortrekken.

Dit is het belangrijkste Bijbelvers dat het bestaan beschrijft van een noordelijk blok en een zuidelijk blok en een gigantische botsing tussen de twee. Daniël schreef deze voorspelling in de zesde eeuw voor Christus – maar hij zei dat het ver in de toekomst zou plaatsvinden: "de tijd van het einde." Wanneer is dat precies? Er zijn veel tastbare bewijzen dat het de tijd is waarin we vandaag leven, en de tijd vlak voor ons!

Is het echt mogelijk dat deze 2,5 millennia-oude profetie het 21ste-eeuwse Iran nauwkeurig beschrijft? Vergelijk deze teksten met wat er de afgelopen decennia is gebeurd.

Daniëls profetie laat zien dat de provocerende koning van het zuiden de koning van het noorden zal stoten. Gesenius 'Hebreeuws-Chaldeeuws Lexicon zegt “stoten” betekent “toeslaan – gezegd van gehoornde dieren”, of “stoten met de hoorn”. Het wordt “figuurlijk gebruikt voor een overwinnaar die de volken voor hem in het stof doet buigen.” Het betekent ook “oorlog voeren met iemand.” Stoten is een gewelddadig woord!

In 1998 schreef dhr. Flurry in een artikel genaamd “De Koning van het Zuiden”:

Alles is in gereedheid voor een Islamitische groep landen die, zoals geprofeteerd, geleid door Iran, zal stoten tegen de koning van het noorden, de Europese Unie. Iran heeft een “stotend” buitenlands beleid. …Het belangrijkste strategische doel van Iran is om de dominante macht in het Midden-Oosten te worden. De onbetwiste leider van het radicaal-Islamitische kamp worden is een stap in deze richting.

Rondom het Midden-Oosten is Iran duidelijk het land met het “meest stotende” buitenlands beleid.

Iran wordt al sinds vele jaren door opeenvolgende Amerikaanse regeringen en Europese landen als de grootste staatsponsor van terrorisme ter wereld genoemd. Iran probeert actief landen met een beduidende sjiitische bevolking te destabiliseren. In feite is ieder land met een substantiële sjiitische aanwezigheid momenteel verwikkeld in conflicten.

3 Getty Images 79952586
Hezbollah militanten kijken toe in Beirut. Deze sjiitische moslims, geleid door Teheran, vormen een van de grootste en best uitgeruste terroristische organisaties ter wereld. 
(JOSEPH BARRAK/AFP/Getty Images)

In Libanon heeft Iran rechtstreekse controle over de grootste en best uitgeruste terroristische organisatie ter wereld: Hezbollah. Hezbollah geeft openlijk toe dat zowel zijn sponsoring als zijn besluitvorming uit Teheran komt. Het is zo groot en machtig geworden dat het zelfs de Libanese regering domineert. Sinds 2017 bezit deze organisatie meer dan 150.000 raketten en ballistische projectielen die gebruikt kunnen worden in haar volgende oorlog tegen Israël.

In Syrië wordt de regering van sterke man Bashar Assad rechtstreeks ondersteund door Iraanse troepen van de Islamitische Revolutionaire Garde en andere door Iran gesteunde zusterorganisaties. Tussen 2012 en 2017 spendeerde Iran $100 miljard om Assad in het zadel te houden. Zonder Irans krachtige steun was Assad waarschijnlijk jaren geleden al gevallen, vóórdat een geschatte half miljoen mensen werden vermoord.

In Irak gebruikt Iran het machtsvacuüm dat is ontstaan door de terugtrekking van de Amerikaanse troepen, en de strijd tegen de Islamitische Staat, om zijn aanwezigheid te vergroten. Eind 2016 verstevigde Iran zijn heerschappij over Irak, toen het parlement in Bagdad ermee instemde om de Popular Mobilization Units (PMU) tot zijn nationale veiligheidsdienst te laten toetreden. De 100.000 man sterke troepenmacht van de PMU verlenen alleen maar lippendienst aan de regering in Bagdad; het merendeel van hun besluitvorming komt uit Iran.

In Jemen gaan de Houthi’s, een sjiitische sekte in het noordwesten van het land, door met oorlog voeren tegen de regering. Nadat de Houthi’s de hoofdstad van Jemen eind 2014 veroverd hadden, was het Iran dat de overwinning opeiste. In die tijd verklaarde Mohammed Sadeq al-Hosseini, adviseur voor de voormalige Iraanse president Mohammad Khatami: “Wij in de as van het verzet zijn de nieuwe sultans van de Middellandse Zee en de Golf. Wij in Teheran, Damascus, Hezbollah’s zuidelijke buitenwijk van Beiroet, Bagdad en Sanaa zullen de kaart van de regio bepalen. We zijn tevens de nieuwe sultans van de Rode Zee.”

Daarbovenop is Iran actief aan het proberen om Bahrein en het oosten van Saudi-Arabië te destabiliseren – alweer regio’s met een grote sjiitische bevolking. Iran probeert ook om de kloof tussen Soennieten en Sjiieten te overbruggen door het financieren van de Palestijnse groep Hamas, die vastberaden is om Israël te vernietigen.

Columnist Charles Krauthammer vatte deze overwinningen in een interview met Fox News als volgt samen: “Nu, het klopt dat de Houthi’s tegen Al Qaeda zijn, maar de echte kwestie is dat de Houthi’s uit de hand eten van en geadviseerd worden door Iran. En zoals u op de kaart kon zien kijken de Saudi’s naar de Iraniërs in het noorden, naar de Iraanse bondgenoten – voornamelijk Irak, Syrië en Libanon en nu ook Jemen – in het zuiden en westen, alle onder Iraanse overheersing, en zij zijn doodsbang. Daarom is dit een dubbele aanval op ons. Het is het verlies van een bondgenoot tegen Al Qaeda, en het is een enorme geopolitieke overwinning voor Iran, dat zijn invloed over de Arabische landen verder uitbreidt.” Het is duidelijk het “stotende” Iraanse gedrag dat het Midden-Oosten aan het destabiliseren is.

4 Getty Images 79952586
De Iraanse Minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif ontmoette zijn Amerikaanse collega John Kerry in Genève. Zarif zei dat deze ontmoeting van levensbelang was voor de verdere gesprekken over de gecontesteerde nucleaire betrachtingen van Teheran. 
(RICK WILKING/AFP/Getty Images)

Voorts kunnen we Irans opdringerige [“stotende”] buitenlands beleid waarnemen in zijn actieve jacht op nucleaire wapens. In de aanloop naar de nucleaire deal die van kracht werd op 16 januari 2016 (en die Gerald Flurry de “ergste buitenlandsbeleid blunder in de Amerikaanse geschiedenis” noemde), was Iran heel helder in zijn wens om kernwapens te verwerven. De zogenaamd gematigde president Hassan Rouhani schiep er in 2002 over op dat, terwijl Iraanse leiders de Europeanen ervan overtuigden dat ze geen nucleair programma ontwikkelden, Iran in staat was om in Isfahan machines te installeren voor de omzetting van yellowcake – een noodzakelijke stap voor de productie van nucleaire brandstof.

“Van het begin af aan bleven de Amerikanen de Europeanen waarschuwen: 'De Iraniërs liegen en bedriegen u en ze hebben u niet alles verteld.' De Europeanen antwoordden: 'Wij vertrouwen hen'”, zei Rouhani. Naast tal van andere bewijzen laat dit soort achterbaksheid zien dat Iran nog steeds probeert kernwapens te verkrijgen.

Terwijl zowel terrorisme als kernwapens deel uitmaken van die opdringerige buitenlandse politiek, let de Trompet ook op twee meer specifieke opdringerige acties van Iran om de botsing der beschavingen uit te lokken.

De Iraanse strategie in de Rode Zee

De Trompet heeft vastgesteld dat de stootkracht van Iran waarschijnlijk deels zal komen van het feit dat het de controle over de Rode Zee-doorgang heeft verworven en daarmee het vermogen om de stroom van olie en andere kostbare goederen naar Europa te stoppen.

Deze strategie kwam voor het eerst aan het licht in 2011, net voordat de 'Arabische lente' zich als een golf van de radicale islam over Noord-Afrika verspreidde en de regeringen in Libië, Egypte en Jemen omver wierp. In zijn artikel "Libië en Ethiopië onthullen de militaire strategie van Iran", liet Gerald Flurry op dat moment zien hoe de interesse van Iran voor het aangaan van een alliantie met of zelfs het controleren van Libië en Ethiopië (evenals Egypte en Tunesië) voortkwam uit zijn wens om macht te verwerven over de cruciale handelsroute tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee.

De controle over het Suezkanaal is niet voldoende. Egypte probeerde dat in 1956, toen Groot-Brittannië, Frankrijk en Israël het in één aanval uitschakelden. Maar wat als je radicale islamitische landen langs deze zeehandelsroute hebt met echte luchtmacht, inclusief raketten?

Dat zou Iran virtuele controle over de handel via deze zeeën kunnen geven. De radicale islam zou de stroom van essentiële olie naar de VS en Europa kunnen stoppen!

Iran domineert de Perzische Golf nu al. En nu wil het de Rode Zee overnemen. U kunt dit zien aan hoe betrokken het is in Jemen, de belangrijke invloed die het heeft vergaard in Somalië en de langdurige relatie die het heeft opgebouwd met Soedan. Deze Bijbelse profetie onthult dat het de controle zal krijgen over Ethiopië en Egypte, dat het Suezkanaal, de toegangspoort tot de Middellandse Zee, beheert.

Dhr. Flurry heeft herhaaldelijk gewezen op Daniël 11 om deze trend uit te leggen. Hij schreef in de Trompet van juli 2016:

“En hij zal zijn hand aan de landen leggen, ook zal het land van Egypte niet ontkomen” (vers 42). Zoals we al 20 jaar zeggen, geeft dit aan dat Egypte zal toetreden tot een bondgenootschap met Iran. Maar let op wie er nog meer in die alliantie zal zijn.

“En hij [de koning van het noorden] zal heersen over de verborgen schatten des gouds en des zilvers, en over al de gewenste dingen van Egypte; en die van Lybië, en de Moren [Ethiopië] zullen in zijn gangen wezen” (vers 43).

“In zijn gangen” betekent dat ze zich bij zijn leger zullen aansluiten of onder zijn gezag zullen vallen. Waarom zouden Libië en Ethiopië op die manier worden onderworpen door de koning van het noorden? Omdat ook zij geallieerd waren met de koning van het zuiden.

5 Getty Images 79952586
Iran domineert de Perzische Golf nu al. En nu wil het de Rode Zee overnemen – een cruciale doorgang voor de stroom van olie en andere kostbare goederen naar Europa.

Verbind de stippen op de kaart, en u kunt zien dat Iran de grootste handelsroute in de wereld probeert te beheersen, wat het een hefboom zal geven om krachtig tegen Europa te stoten.

Echter, geschiedenis en profetie duiden erop dat er een andere, krachtiger reden is voor de botsing tussen deze koningen: ze willen allebei Jeruzalem.

De "stoot" om Jeruzalem

Hoewel de Joodse natie genaamd Israël de stad momenteel controleert, hebben zowel moslims als katholieken plannen voor de heilige stad.

De Iraanse verlangens omtrent Jeruzalem zijn overduidelijk. In 1997 voerde Iran grote exercities uit met de codenaam "De weg naar Jeruzalem", waaraan minstens 150.000 soldaten deelnamen; volgens sommige rapporten was dit zelfs een half miljoen. Talloze Iraanse raketten, met name de nieuwste ontwerpen, zijn gegraveerd met "dood aan Israël." Iran heeft Hamas gefinancierd; de terroristische organisatie in Gaza die de vernietiging van Israël heeft gezworen en minstens drie oorlogen begonnen is in hun zoektocht naar dat doel.

6 Getty Images 79952586
Iraanse demonstranten verbranden een Israëlische vlag tijdens een demonstratie ter gelegenheid van de Quds (Jeruzalem) Internationale Dag in Teheran.
 (ATTA KENARE/AFP/Getty Images)

Iran heeft ook controle over Hezbollah in Zuid-Libanon. Sinds 2017 heeft Hezbollah 150.000 raketten voorradig, klaar om zuidwaarts af te vuren. Iran organiseert eveneens de internationale conferentie ter ondersteuning van de Palestijnse Intifada. In 2017 hield het de zesde conferentie, die expliciet de intifada promoot, gericht op het beëindigen van het bestaan van Israël. De drie machtigste mannen in Iran, de ayatollah, de woordvoerder van het huis en de president, gaven allemaal toespraken waarin werd opgeroepen tot de vernietiging van Israël

Door deze terroristische organisaties te steunen, wil Iran voet aan de grond krijgen in Jeruzalem.
De koning van het noorden zal de acties van Iran in Jeruzalem echter als een nieuwe "stoot" beschouwen! Gerald Flurry schreef in 2011,

Ik geloof dat Jeruzalem belangrijker is voor Iran dan olie. Het islamitische volk heeft ongeveer 1500 jaar lang de katholieke kruistochten bestreden om de controle over Jeruzalem. Bijbelprofetie zegt dat een laatste kruistocht op het punt staat uit te breken.

Iran dat Jeruzalem verovert, zou plotseling de hele islamitische wereld aanvuren! Het zou de radicale islamitische invloed verspreiden naar vele landen buiten het Midden-Oosten. ...
Het spoedig komende Heilige Romeinse Rijk - een supermacht met 10 koningen, gedomineerd door het katholicisme en geleid door het meest bedrieglijke en agressieve Duitsland ooit – beseft dat Arabisch enthousiasme zich als een lopend vuurtje zou kunnen verspreiden. Veel katholieken beschouwen Jeruzalem als hun belangrijkste religieuze plaats.

Deze voorspelling is gebaseerd op diverse profetieën, inclusief de woorden in Daniël 11:41 dat dit rijk "ook zal komen in het land des sieraads" - verwijzend naar het gebied rond Jeruzalem. In Daniël 12:11 verwees de profeet naar dezelfde macht als "de verwoestende gruwel", waarvan Jezus Christus Zelf zei dat hij sprak over de legers van deze Europese macht rond de Heilige Stad (Marcus 13:14; Lucas 21:20) .

De koning van het noorden zal eenvoudigweg geen islamitische overname van Jeruzalem dulden.

De wervelstormaanval

Daniel 11:40 onthult dat terwijl de Iraniërs hun eigen agenda doordrukken, – groeiend in zelfvertrouwen door de zwakte en passiviteit van andere landen - zij compleet zullen worden verrast door een wervelstormaanval die hen van de kaart zal vegen!

Gebaseerd op deze profetie voorspelt de Trompet al 25 jaar dat Iran en zijn radicaal-islamitische bondgenoten zullen worden overwonnen. De Bijbel vertelt u zelfs hoe dit zal gebeuren! Daniël 11:40 spreekt van een "wervelstorm". Dit ene woord legt bloot hoe deze botsing met Iran zich zal ontvouwen. Het onthult in detail wat er gaat gebeuren in het Midden-Oosten en in Afrika, Zuidwest-Azië en Europa.

Daniel 11:40 beschrijft hoe de koning van het zuiden met geweld zal worden binnengevallen door de "koning van het noorden": “En op den tijd van het einde” – nogmaals, dit is de tijd vlak vóór ons – “zal de koning van het zuiden hem met de hoornen stoten: en de koning van het noorden zal tegen hem aanstormen [= als een wervelstorm], met wagenen, en met ruiteren, en met vele schepen; en hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen en doortrekken.”

Deze profetie beschrijft Duitsland en een herrezen, 21ste-eeuwse iteratie van het Heilige Romeinse Rijk. De Duitsers zijn uitstekende oorlogsstrategen en krijgers. Ze zijn slim genoeg om te beseffen dat ze nooit vrede met Iran zullen hebben. Ze weten dat vroeg of laat hun twee religies – hun twee beschavingen – zullen botsen.

Dit Schriftgedeelte beschrijft een tijd waarin het Duitse katholieke rijk een allesomvattende oorlog zal voeren en alles wat maar mogelijk is zal inzetten tegen de radicale islam - en het zal domineren als een gewelddadige overrompelende vloedgolf!

Hoe kon Duitsland dit zo gemakkelijk, zo effectief en zo snel doen?

Een dergelijk verwoestend offensief kan niet van de ene op de andere dag worden geactiveerd. Denk aan het trefwoord in Daniël 11:40. Het vers spreekt over een aanval van de koning van het noorden, maar de nadruk ligt op de strategie van deze militaire aanval.

Als je in een wervelwind bent, wervelt het overal om je heen. Het wervelt je weg! Kijk naar de kaart en u kunt de Duitse strategie zien: het omsingelen van Iran en zijn bondgenoten.

7 Getty Images 79952586
De strategie van Duitsland om Iran aan te pakken sluit perfect aan bij de profetie van Daniël: "... en de koning van het noorden zal tegen hem aanstormen" (Daniël 11:40).

Een zorgvuldige studie van de militaire activiteit van Duitsland toont aan dat het zichzelf nu reeds positioneert om in de toekomst een dergelijke aanval uit te voeren. Gerald Flurry heeft een artikel geschreven waarin dit wordt uitgelegd en dat u online kunt lezen: "De Wervelstorm Profetie."

De Iraniërs zijn zo gebrand op het behalen van hun eigen doelstellingen dat ze niet zien wat de Duitsers aan het doen zijn. Ze herkennen niet hoe Duitsland vooruit plant voor de grotere oorlog die gaat komen! Duitsland verwacht dat het zal botsen met Iran, en het werkt al tien jaar of langer aan een strategie. Die strategie is bijna voltooid. Duitsland heeft Iran omsingeld.

Daniël 11:40 bevindt zich al in de vroege stadia van vervulling! Iran en zijn islamitische bondgenoten zitten gevangen in een wervelstorm!

Geprofeteerde einde

De gigantische botsing die de Trompet verwacht, ter vervulling van deze Bijbelse profetieën, begint allemaal met een “stotend” Iran.

Dit is hetzelfde land dat op het punt staat de atoombom te bezitten. Iraanse leiders en veel van hun volksgenoten geloven dat de 12e imam – hun versie van de Messias – op het punt staat terug te keren. Ze denken dat zijn terugkeer kan worden versneld door het creëren van geweld en chaos. Verschillende landen hebben kernwapens, maar alleen Iran heeft leiders die zo'n gevaarlijk religieus denken koesteren! Wat zal er gebeuren als ze nucleaire capaciteit bereiken? Wat voor soort chaos zouden ze aanwakkeren als ze denken dat het hun messias zal doen wederkeren? In de greep van hun religieuze fanatisme, zouden ze niet eens bekommerd zijn om hun eigen vernietiging!

Maar wie gaat opstaan tegen Iran? Als niemand er vandaag tegen opstaat, terwijl het nog geen nucleaire bommen heeft, wie zal er dan tegen opstaan als het daadwerkelijk de bom heeft?

De Bijbel openbaart dat uiteindelijk, nadat zij te ver wordt geprovoceerd (“gestoten”), de door Duitsland geleide Europese macht zal opstaan tegen de koning van het zuiden.

De botsing tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden heeft echter een prachtige conclusie.

In navolging van de profetie van Daniël 11 tot een stuk in hoofdstuk 12, dat deel uitmaakt van dezelfde visie, zien we dat deze botsing zal leiden tot een catastrofale wereldoorlog – " het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe" (vers 1). Veel andere Bijbelprofetieën spreken over deze periode. Jezus Christus beschreef het als "grote verdrukking" (Mattheüs 24:21). Dit is het dramatische hoogtepunt van dit tijdperk van de mens. Als het eenmaal voorbij is, zal God op een krachtige manier tussenkomen in de wereldaangelegenheden.

Daniël 12:11 noemt een gebeurtenis tegen het begin van die "grote verdrukking", wanneer "de verwoestende gruwel gesteld zal zijn."

Christus verwees naar deze uitspraak van Daniël in zijn beroemde Olijfbergprofetie (Mattheüs 24:15; Marcus 13:14). Hij openbaarde dat deze "gruwel" in feite "Jeruzalem omsingeld door legers" is – legers die op het punt staan ​​de Heilige Stad te vernietigen! (Lucas 21:20). Door alle profetieën bij elkaar te brengen, blijkt dat dit de Europese legers van de koning van het noorden zijn, nadat ze de koning van het zuiden hebben verslagen.

En let op de conclusie van Daniël 12:11: vanaf de tijd dat deze legers staan opgesteld, "zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen".

Denk daar eens over na! Deze profetie onthult dat we een tijd tegemoet gaan waarin je daadwerkelijk kunt beginnen met het tellen van dagen tot de Wederkomst van Jezus Christus!

En het begint allemaal met een “stoot”. 

 

IRAN ZAL OORLOG VOEREN – MAAR NIET MET AMERIKA

De Trompet volgt Iran nu al meer dan 25 jaar. Het voorspelde de toenemende agressie van zijn door terrorisme aangedreven buitenlandse politiek. Vandaag begint de wereld te erkennen dat Iran aan het worden is wat de Trompet voorspelde in 1992: de "koning van het zuiden." Toch realiseren analisten zich nog steeds niet wat de toekomst van Iran inhoudt: Irans agressieve buitenlandse beleid zal ontploffen in oorlog – niet met Amerika , maar met een nieuwe supermacht!

Waarom is Iran zo machtig geworden? Waarom confronteert Amerika het niet? En wie is deze nieuwe supermacht? De Trompet heeft geen speciaal inzicht in de antwoorden – behalve door zijn enige “welingelichte bron”. Die bron is de Bijbel. Bekijk voor meer informatie onze video " De 'Koning van het Zuiden' in 90 seconden."