Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

200720 hungary%20military gettyimages 1221107712

ATTILA KISBENEDEK/AFP VIA GETTY IMAGES

Hongarije sluit aan bij een herlevend Duits militair rijk

Hongarije, dat zijn leger meer op de Duitse Bundeswehr wil afstemmen, heeft militaire technologie van Duitsland gekocht. De eerste Leopard-tanks, besteld in 2018, werden op 24 juli aan Hongarije geleverd. “De Hongaarse regering wil haar krijgsmacht op grote schaal omzetten naar de technologie van de Bundeswehr,” merkte n-tv.de op 17 juli op.

Tijdens een bezoek van de Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer, zei de Hongaarse tegenhanger Tibor Benkö dat Hongarije het grootste deel van zijn nieuwe militaire aankopen uit Duitsland wilde halen. Hij noemde de aanstaande levering van Duitse tanks een “buitengewoon belangrijke gebeurtenis.”

Recente geschiedenis laat zien waarom deze levering een keerpunt voor heel Europa vormt. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam Hongarije onder communistisch bestuur en werd van 1949 tot 1989 door de Sovjet-Unie aangestuurd. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie herwon Hongarije onafhankelijkheid, maar bleef nauwe betrekkingen met Rusland onderhouden.

Hongarije, dat ooit deel uitmaakte van het Warschaupact, sloot zich in 1999 aan bij de NAVO. Maar het bleef vertrouwen op Russische militaire technologie om zijn grenzen te beschermen. Benkö zei dat Hongarije nu wil “overschakelen van oosterse technologie naar westerse technologie.”

Op grond van de geschiedenis van Hongarije in het Oostenrijks-Hongaars rijk en op grond van verschillende Bijbelse profetieën, schreef wijlen theoloog Herbert W. Armstrong in mei 1953 in het Goede Nieuws:

Plotseling zal de wereld een Verenigde Staten van Europa zien! Sommige Balkanlanden die onder Ruslands vleugels zaten zullen hier deel van uitmaken! Tien dictators in Europa zullen zich verenigen in een gigantische Europese combinatie, waarbij zij hun militaire macht en middelen overdragen aan de nieuwe leider van Europa!...

Het wordt een unie van kerk en staat. De religieuze invloed zal gebruikt worden om deze 10 landen van Europa samen te smeden en te verenigen. Deze omvatten Duitsland en Italië, waarschijnlijk Spanje en Portugal en Frankrijk, Griekenland, en waarschijnlijk een aantal Balkanlanden uit Joegoslavië, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Bulgarije, Roemenië of anderen.

De Bijbel verwijst naar het Duitse militaire rijk met het profetische symbool van een beest en geeft aan dat er 10 naties of groepen van naties zijn die zich bij dit rijk zullen aansluiten. In Openbaring 17:12 staat: “En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.”

We zien nu dat Hongarije zich bij dit militair rijk aansluit. Ons gratis boek Wie of wat is het profetische beest legt veel van deze profetieën uit die door dhr. Armstrong verkondigd werden en die nu worden vervuld of al zijn vervuld.

Nl Wwb