Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

200129 trump%20netanyahu gettyimages 1197115446

MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

Het ultieme vredesplan

"Van vrede naar welvaart: Een visie om het leven van de Palestijnse en Israëlische volken te verbeteren” is de officiële titel van het vredesplan voor het Midden-Oosten dat op 28 januari 2020 door de Amerikaanse president Donald Trump werd aangekondigd. Het plan bestaat uit zowel een economische als een politieke component, zo werd aangekondigd tijdens een persconferentie in het Witte Huis in Washington DC in de aanwezigheid van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Het beoogde doel van het plan is om een einde te maken aan het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen en alle claims van beide partijen te beslechten. Het plan stelt criteria vast waaraan voldaan moet worden, voordat er een Palestijnse staat gevormd kan worden. De Palestijnse rechten op ongeveer 70% van de West Bank worden erkend en de Palestijnen zouden bepaalde delen van de Negev woestijn krijgen, alhoewel deze losgekoppeld zijn van andere gebieden van de Palestijnse staat. Een dergelijke Palestijnse staat moet volledig worden gedemilitariseerd en dat ook blijven.

Wat Jeruzalem betreft, bevestigt het “Trump vredesplan” het recht van Israël op Jeruzalem als onverdeelde hoofdstad. Het staat wel een Palestijnse hoofdstad toe van een toekomstige Palestijnse staat, in het deel van Oost-Jeruzalem dat ten noorden en oosten van de Westoeverbarrière ligt. Deze toekomstige hoofdstad krijgt een naam die de Palestijnen zelf moeten kiezen.

Kort na deze aankondiging volgde er een snelle reactie op dit plan door een unanieme afwijzing van de Organisatie van Islamitische Samenwerking en de Arabische Liga. De reactie uit andere hoofdsteden van de wereld was gemengd. Mahmoed Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit, probeerde steun te regelen voor een VN-resolutie tegen het Trump-plan, maar die ontwerpresolutie werd ingetrokken voordat erover gestemd werd.

Op dinsdag 11 februari, tijdens zijn toespraak in de VN-veiligheidsraad, noemde Abbas het vredesvoorstel een “Israëlisch-Amerikaans plan” dat de Palestijnen hardgrondig verwerpen. Ondertussen werd er door duizenden Palestijnen in Ramallah geprotesteerd met Palestijnse vlaggen waarop stond “Trump is een deel van het probleem.”

Er is nog geen vredesvoorstel geweest dat vrede in het Midden-Oosten heeft gebracht of zal brengen, want in de woorden van de profeet Jesaja: “De weg van de vrede kennen zij niet,… , [ieder] kent de vrede niet” (Jesaja 59:8). Alle pogingen van de mens om vrede te bewerkstelligen zaaien alleen maar meer conflicten en onrust. De nalatenschap van bijna 6000 jaar vastgelegde menselijke geschiedenis getuigt van deze grimmige realiteit.

Maar ondanks al deze menselijke pogingen, zal er uiteindelijk toch vrede komen in het Midden-Oosten en voor alle volken op aarde. Het zal voortkomen vanuit Jeruzalem en van de troon van David. Om dit “ultieme vredesplan”– het enige plan dat echt zal werken – te begrijpen: bestel uw gratis exemplaar van Jeruzalem in profetie geschreven door de hoofdredacteur van de Trompet, Gerald Flurry.

JIP_NL