Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Het Heilige Romeinse Rijk treedt naar voren - op volle sterkte!

CORBIS/GETTY IMAGES

Het Heilige Romeinse Rijk treedt naar voren - op volle sterkte!

Dit verhaal zou het hoofdartikel van elk nieuwsmedium op deze planeet moeten zijn! Maar er wordt nauwelijks aandacht aan geschonken omdat deze wereld geen kennis heeft van Bijbelse profetie en geschiedenis. Door deze onwetendheid zullen ze het slachtoffer worden van het grootste leed ooit op deze aarde!

Er is een trend gaande in Europa waar u goed op moet letten. Europeanen worden al een hele tijd belegerd door immigranten uit het Midden-Oosten, een groeiende moslimbevolking in hun midden, stadsgezichten met moskeeën en minaretten, stadsdelen die veranderen in islamitische enclaves die de lokale politie niet durft te betreden, en zelfs islamitische terreuraanvallen.

En steeds meer Europeanen zoeken naar oplossingen in hun eigen geschiedenis. Meer specifiek, hun religieuze geschiedenis.

Een sterk voorbeeld van deze trend is de nieuwe bondskanselier van Oostenrijk, Sebastian Kurz. Hij is een trouw katholiek en komt er openlijk voor uit dat zijn religie zijn politieke gids is. Dat is het Heilige Romeinse Rijk! Het heeft een religieuze geschiedenis vol ongeëvenaard bloedige oorlogen. En dat is nog mild in vergelijking met wat eraan komt. Bijbelprofetie vertelt ons dat het Rijk op het punt staat een nucleaire Derde Wereldoorlog te beginnen!

Kurz is slechts 32 jaar oud, maar hij beroerde de fantasie van zijn landgenoten, en ze verkozen hem om het land te leiden.

Hij staat dicht bij de aartsbisschop van Wenen, Christoph Schönborn, die door verschillende autoriteiten wordt gezien als de mogelijke volgende paus. Toen hij minister van Buitenlandse Zaken was, zocht Kurz het advies van een katholieke priester over hoe om te gaan met de migrantencrisis. De maatregelen die hij na die ontmoeting nam hielden feitelijk de instroom van migranten in Duitsland en Oost-Europa tegen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel verzette zich tegen zijn acties en noemde ze anti-humanitair. Maar Kurz geloofde dat zijn acties in lijn waren met zijn Katholieke geloof.

Tot het einde van dit jaar is Sebastian Kurz voorzitter van de Europese Raad, een van de roterende voorzitterschappen die de Europese Unie leiden. Kurz's belangrijkste doel als voorzitter van de Raad wordt samengevat door zijn motto voor het voorzitterschap: "een Europa dat beschermt." Hij wil Europa beschermen - voornamelijk tegen ongewenste vluchtelingen en nog veel meer. En religie stuurt zijn politiek. Hij brengt een religieus discours de Europese Raad binnen.

Dit is allesbehalve de eerste keer dat religie in de Europese politiek een rol speelt. Kurz probeert juist een rol weer op te bouwen die zijn geboorteland Oostenrijk eeuwenlang heeft gespeeld: als het hart van het Heilige Romeinse Rijk - de machtigste en meest beruchte kerk-staat combine in de hele menselijke geschiedenis.

Onder kanselier Kurz krijgt dit imperiale erfgoed opnieuw de aandacht door een gigantische publiciteitscampagne. Als u wilt weten wat Kurz gelooft en wat hij gaat doen, dan moet u de geschiedenis van het Heilige Romeinse Rijk bestuderen.

De keizerlijke erfenis tentoongesteld

Al meer dan duizend jaar is Europa de thuisbasis van "keizers" die beweerden de opvolgers van de Romeinse keizers te zijn. Elkeen poogde om Europa onder de keizerskroon te verenigen. Vanaf het midden van de 16e eeuw tot ongeveer 1800 bevond de zetel van deze keizers zich te Wenen, Oostenrijk.

Een van de vroegste keizers van het Heilige Romeinse rijk was Karel de Grote. Zijn rijk omvatte veel van wat nu Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk is. Onder dreiging vanuit het oosten stichtte Karel de Grote de "Ostmark", een regio waar de Alpen een natuurlijke verdedigingslinie vormen tegen de Oost-Slavische bevolking. De Ostmark vormde de kern van het moderne Oostenrijk, wat daar zijn naam aan ontleent. Dit bescheiden begin legde de basis voor Wenen om uit te groeien tot het hart van het Heilige Romeinse Rijk.

"Karel de Grote trachtte eenheid en vrede te brengen in zijn rijk – waarvan de grenzen grofweg overeenkwamen met wat vandaag Centraal-Europa is – dat werd gegrondvest op kruistochten en eigenbelang", schreef de Keizerlijke Schatkamer uit Wenen aan het begin van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad. "Als zodanig kan hij worden beschouwd als de vader van Europa, zoals jaarlijks in Aken wordt herdacht met de toekenning van de Internationale Karel de Grote-Prijs" (geheel eigen nadruk).

Een van de oprichters van de EU, Otto von Habsburg, zei: "De Europese Gemeenschap leeft grotendeels op het erfgoed van het Heilige Romeinse Rijk, hoewel de overgrote meerderheid van inwoners niet weten op welk erfgoed ze leven.”

Nu is deze erfenis van het Heilige Romeinse Rijk voor iedereen te zien. Sinds het zesde hoofd van het Heilige Romeinse Rijk in Duitsland werd het niet meer zo publiekelijk gepromoot.

U moet begrijpen waar dit naartoe leidt!

In samenhang met het Oostenrijkse voorzitterschap organiseert de Keizerlijke Schatkamer in Wenen rondleidingen tussen 1 juli en 31 december. De rondleidingen werden door heel Wenen geadverteerd met een grote afbeelding van de kroon van het Heilige Romeinse Rijk. De Keizerlijke Schatkamer van Wenen legde uit dat het Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Raad "de gelegenheid is voor levendige discussies over wat Europa is en wat het in de toekomst zou moeten zijn. De Keizerlijke Schatkamer in de Hofburg in Wenen is zeer geschikt als forum voor dit discours, want veel van de hier bewaarde objecten houden rechtstreeks verband met het verleden van Europa."

2. Imperial Crown 450815778 Sascha Schuermann Getty

Welke objecten – en welk verleden? "Bijvoorbeeld, de kroon van het Heilige Romeinse Rijk, ontbonden in 1806, evenals de kroon van het Oostenrijkse Rijk. Deze twee insignes zijn centrale symbolen van de geschiedenis van Europa."

Deze tentoonstelling is ontworpen om de erfenis van het Heilige Romeinse Rijk te tonen. Ze wordt overal in Wenen gepromoot met foto's van de keizerskroon. Deze kroon is ook het hoofdthema dat buiten de tentoonstelling wordt afgebeeld.

De tentoonstelling erkent dat veel Europeanen hun imperiale erfgoed zijn vergeten. "Het is vanuit Europees perspectief dan dat 12 objecten opnieuw worden onderzocht," schreef de Schatkamer. "Het is de bedoeling om de historische context waarin deze kunstwerken werden gemaakt te verduidelijken en daarmee de diverse wortels te laten zien waaruit de 'Europese Idee' is gegroeid."

De Oostenrijkse leiders willen dat mensen kennis hebben van het Heilige Romeinse Rijk! Er zijn 28 landen in Europa; sommige van die landen hebben misschien een hekel aan de nadruk op dat rijk. Maar let op - het zal hoe dan ook worden gepromoot!

De roep om Karel de Grote

Kurier, een Duitstalige krant, publiceerde een artikel op 26 juni getiteld "Heilig Romeinse Rijk, Halleluja!" Sprekend over "het culturele programma van het Oostenrijkse EU-voorzitterschap", noemde deze krant het een religieuze onderneming die Oostenrijk helpt in te stellen in Brussel, het hoofdkwartier van de Europese Unie. Het citeerde de Oostenrijkse Minister van Cultuur Gernot Blümel, die dit zei over de tentoonstelling die het Europese erfgoed promoot: "Het is uitstekend om de keizerskroon als een mogelijk symbool te gebruiken", omdat ze een Europese geschiedenis belichaamt (geheel eigen vertaling). Ze promoten de kroon van het Heilige Romeinse Rijk als een symbool van de geschiedenis van Europa.

Otto von Habsburg zei over die kroon: “Wij bezitten een Europees symbool dat alle naties van Europa evenveel toebehoort. Dit is de kroon van het Heilige Romeinse Rijk, welke de tradities van Karel de Grote belichaamt.” Deze keizerskroon, met zijn sterke link met Karel de Grote, is het primaire symbool van het rijk.

Dat Duitstalige artikel ging verder: "De naam 'reich' [wat 'rijk' betekent] is gestoeld op de claim om verder te gaan in de traditie van het Romeinse Rijk, als een legitimering van diens heerschappij als zijnde de heilige wil van God…" Ja, dat was de visie achter de veroveringen van het Heilige Romeinse Rijk! Karel de Grote had absoluut gezag en hij gebruikte het als een dictator, zogezegd met de zegen van God. God gebiedt: Gij zult niet doden. Maar toch trok Karel de Grote erop uit en vermoordde miljoenen tegelijk, in de waan God te dienen!

Sedert 1950 kent de Duitse stad Aken, waar Karel de Grote woonde en begraven is, de Karel de Grote-prijs toe aan een persoon die de zaak der Europese eenmaking heeft gediend. Ik woonde de prijsuitreiking bij in 1997, toen de voormalige Duitse president Roman Herzog hem ontving. In zijn dankwoord zei Dr. Herzog: "Karel de Grote, naar wie onze prijs is vernoemd, maakte zijn eigengereide keuze: de eerste eenwording van Europa. Op een uur als dit moet de waarheid worden verteld: Hij bereikte zijn doel slechts door te waden in een zee van bloed, zweet en tranen."

Wat een ongewoon eerlijke en waarheidsgetrouwe verklaring! Het Heilige Romeinse Rijk is militaristisch tot op het bot! Het heeft enkele van de bloedigste oorlogen in de geschiedenis gestart. Maar hoeveel mensen hebben daar echt weet van? Waarom vieren zoveel Europeanen dat de dag van vandaag?

3. 180911 Herzog 541765831 Getty

Karel de Grote waadde door een zee van bloed en bekeerde mensen tot zijn religie. Encyclopedia Britannica legt uit: "De gewelddadige methoden waarmee deze zendingsopdracht werd uitgevoerd, waren onbekend in de vroege Middeleeuwen en de bloeddorstige straffen die werden uitgedeeld aan degenen die de religieuze wet overtraden of doorgingen met heidense praktijken [zoals hij ze noemde] riepen kritiek op in Karels eigen kringen."

Het Heilige Romeinse Rijk vermoordde in de middeleeuwen 40 miljoen mensen. Dat is geschiedenis die we moeten kennen. Als we deze geschiedenis echt zouden kennen, zouden we diep gealarmeerd zijn door wat er in Europa vandaag gebeurt. Europa heeft een bloederige erfenis en een nog bloediger toekomst.

Een van Duitslands populairste politici, Karl-Theodor zu Guttenberg, vertelde aanwezigen tijdens een campagnetoespraak in 2017 dat "als ze zich niet herinneren waar we vandaan kwamen en wat onze geschiedenis betekent", dan zullen andere culturen binnenkomen en onze cultuur definiëren. Hij drong er bij hen op aan om hun geschiedenis "met zijn donkere en heldere kanten" te onthouden en "niet-verontschuldigend op te komen voor onze cultuur". Hij had het over de geschiedenis van het Heilige Romeinse Rijk!

Steeds meer Europeanen proberen terug te keren naar deze geschiedenis van Karel de Grote. Ze hebben gigantische crises en ze schreeuwen om een ​​sterke leider zoals Karel de Grote! Natuurlijk negeren ze de realiteit dat Hitler ook een opstanding van het Heilige Romeinse Rijk leidde!

U kunt het Heilige Romeinse Rijk niet echt begrijpen tenzij u de geschiedenis begrijpt - en de Bijbel. De meesten zijn verblind en hebben niet echt begrip van deze beide essentiële bronnen. Een goed begrip hebben van het Heilige Romeinse Rijk en wat er vandaag in Europa gebeurt, is van vitaal belang als u zich gaat voorbereiden op wat er in de nabije toekomst op ons afkomt.

Het rijk nieuw leven inblazen

De geschiedenis is getuige geweest van vier wereldheersende koninkrijken. Het laatste koninkrijk was het Romeinse rijk, dat in 476 na Christus viel. Herbert W. Armstrongs boekje Wie of wat is het profetische beest? verklaart de beeldspraak van de symbolen voor het rijk in Bijbelse profetie.

Profetie beeldt het Romeinse rijk af als een beest met 10 hoorns, symbolisch voor 10 opeenvolgende regeringen. De eerste drie hoorns werden geregeerd door barbaren. De laatste zeven werden geregeerd door het Heilige Romeinse Rijk. Elk van deze opstandingen was volledig doordrongen van bloedvergieten. Klinkt dat als een "heilige" alliantie van kerk en staat?

De eerste heerser van het Heilige Romeinse Rijk was Justinianus. Onder zijn leiding waren de mensen niet verenigd en was het rijk zwak. Maar toen kwam Karel de Grote op het toneel en hij gebruikte de macht van de Rooms-Katholieke Kerk om de mensen te verenigen. Hij vormde het "Eerste Rijk" van dat Heilige Romeinse Rijk.

Adolf Hitler keek naar Karel de Grote als een held. Hij noemde zijn eigen bewind het Derde Rijk. Hitler startte de Tweede Wereldoorlog, wat leidde tot de dood van 60 miljoen mensen!

Openbaring 17 profeteert over een groot rijk dat opkomt in de eindtijd, geregisseerd door een grote valse kerk. De Katholieke Kerk zal zich alliëren met de Europese macht als een kerk-staat combine - zoals het al zo vaak is geweest. Religie is de drijvende kracht geweest achter de veroveringen van de Heilige Romeinse Rijk.

"En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de één is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven" (vers 10). Dit is het centrale vers dat uitdrukt wat er in deze eindtijd in het Heilige Romeinse Rijk gebeurt. God zegt dat na vijf zijn gevallen, hij een man naar voren zou zenden: Herbert W. Armstrong. In die tijd leidde Adolf Hitler de zesde opstanding van het Heilige Romeinse Rijk, die de "één" is in vers 10. De zevende opstanding is "nog niet gekomen", maar de heropleving van dat rijk is vandaag aan het gebeuren!

En opmerkelijk genoeg doen Europeanen iets wat ze nooit hebben gedaan sinds het smerige en moorddadige zesde hoofd: ze maken het Heilige Romeinse Rijk openbaar! Ze maken geen reclame voor wat Adolf Hitler deed; te veel mensen herinneren zich die bloederige geschiedenis. In plaats daarvan camoufleren ze het in de traditie van Karel de Grote. En toch is het hetzelfde verhaal! Niet zoveel mensen stierven in het eerste rijk omdat ze toen niet dezelfde militaire technologie hadden. Maar het is dezelfde ambitie!

Dit beest is herhaaldelijk gevallen en opnieuw opgestaan. Na de verschrikkelijke verwoesting van de Tweede Wereldoorlog zwoeren Franklin Roosevelt en Winston Churchill om nooit meer toe te laten dat Duitsland zich zou herbewapenen en weer een militant volk zou worden. Duitsland werd verpletterd en bijna elke stad bleef achter in bergen van puin. Honderdduizenden Duitsers grepen de schaarse bezittingen die ze hadden en probeerden op de een of andere manier te overleven. Je zou denken dat mensen daar een les van zouden leren. Maar de meeste mensen zijn vergeten wat er is gebeurd.

Vlak na afloop van de Tweede Wereldoorlog voorspelde Herbert W. Armstrong dat Duitsland weer zou opstaan ​​in een laatste opstanding van het Heilige Romeinse Rijk.

Vers 8 vertelt ons dat dit beest ondergronds ging, maar dan "zal opkomen uit de afgrond." Toen Duitsland in as was, verkondigde dhr. Armstrong stoutmoedig deze profetie. En ja hoor, de Duitsers gingen ondergronds, en de meeste nazi's ontsnapten via de ratlijnen van de Katholieke Kerk! Brian Connell schreef dat twee jaar na hun nederlaag, in 1947, de Duitsers geboden werden om zich te ont-Naziën. En uiteindelijk werd in 1996 een verbijsterend geheim document gederubriceerd, waaruit bleek dat Duitse bedrijven zoals Volkswagen, Messerschmitt en andere eigenlijk van plan waren om nog een ander Heilig Romeins Rijk op te richten.

Dat is ongelooflijke vastberadenheid! Toch is dat de manier waarop de Europese krachtcentrale functioneert. Zelfs na het zien van het leed van hun eigen mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog, hebben ze de vastbeslotenheid om hun bloedige ambities opnieuw te laten herleven.

Duitsland is herhaaldelijk herrezen als een verwoestende militaire macht. We zien dat beest vandaag weer opkomen! Kijk naar Europa: Duitsland staat weer aan het roer! Een herbewapend en militant Duitsland zal een van de grootste nachtmerries van de Verenigde Staten blijken te zijn!

Openbaring 17 vertelt ons precies wat er zal gebeuren in de laatste twee opstandingen van dit rijk. Het is buitengewoon ontnuchterend – toch moeten we zien dat God dit alles orkestreert als correctie voor Zijn volk. "Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn" (vers 17, HSV). God heeft het hart van dit gewelddadige rijk gegeven om Amerika, Groot-Brittannië en de Joodse natie in het Midden-Oosten te corrigeren. Dat lijkt misschien vreemd, maar het is wat God moet doen om rebellerende mensen tot bekering te brengen!

Een meedogenloze koning

Bijbelprofetie maakt duidelijk: binnenkort zullen Europeanen precies krijgen waar ze om vragen, een andere leider van het type Karel de Grote. Deze man zal aan de macht komen en zichzelf positioneren als een sterke leider over heel Europa. Hij zal in feite de Europese Unie kapen!

"Aan het eind van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning [letterlijk: een koning, sterk van gezicht] opstaan, bedreven in slinkse streken (Daniel 8:23, HSV). Deze profetie is voor onze tijd nu. Zijn we nu in een tijd waarin "de afvalligen de maat hebben volgemaakt"? Kun je een zonde bedenken die niet wordt gepleegd?

4. 180911 Guttenberg 842507140 Johannes Simon Getty

Deze man die op het punt staat te verschijnen, zal een man zijn zoals Karel de Grote. Hij zal een man zijn als Hitler. Hij zal een "koning" zijn die op de troon van het Heilige Romeinse Rijk zit! En de Bijbel maakt duidelijk: hij zal geleid worden door Satan de duivel!

Sebastian Kurz zou deze rol mogelijk kunnen vervullen. Ik geloof echter dat het een man zal zijn zoals Karl-Theodor zu Guttenberg, die feitelijk de titel "Baron van het Heilige Romeinse Rijk" bezit. Daniël 11 beschrijft deze man als welsprekend en aan de macht komend door vleierijen. De coalitie van Merkel in Duitsland is erg zwak; zij staat op het punt te breken. Ik geloof dat wanneer Merkel het ambt verlaat, u de sterke leider van het Heilige Romeinse Rijk de macht zult zien grijpen.

Guttenberg is een van Duitslands populairste politici. Hij zou in positie kunnen zijn en klaar om in te stappen en Duitsland te redden van zijn zwakke en wankele regering.

Het is echter niet cruciaal om de exacte identiteit van deze man te kennen. Het gaat erom dat hij zijn macht van Satan zal krijgen! De Bijbel onthult de geestelijke kracht die deze man zal drijven.

De meeste mensen willen niet horen over Satan. Maar als u de Bijbel en Bijbelprofetie wilt begrijpen, moet u het ook over de duivel hebben. Maar hoeveel mensen willen echt weten wat de Bijbel zegt? De enige reden waarom we al zoveel jaren hebben kunnen waarschuwen voor wat er staat te gebeuren, is omdat we naar de Bijbel kijken, die Jezus Christus op papier is.

Ongeacht wie de sterke man is, het is duidelijk dat we een opleving van het Heilige Romeinse Rijk in Europa zien op een manier die nog nooit eerder werd gepromoot. Oostenrijk wil die erfenis weer tot leven brengen.

Wanneer deze man aan de macht komt, zal dat elke mens op deze aarde op de meest verschrikkelijke manieren raken - tenzij u door God wordt beschermd! Maar God beschermt alleen degenen die zich bekeren.

Twee tronen

Deze sterke man zal op de troon van het Heilige Romeinse Rijk zitten. Met alle recente publiciteit van Karel de Grote en de keizerskroon ziet u de opkomst van die troon in Europa! Op hetzelfde moment dat deze troon wordt herrezen in Europa, vestigt God een rechtvaardige troon in zijn Kerk! De huidige troon in Groot-Brittannië was ooit Gods troon, maar nu niet meer. Dat klinkt misschien uitermate gefantaseerd, maar het is waar. En dat kunt u bewijzen. Bestel mijn gratis boek The New Throne of David (Alleen in het Engels) voor meer informatie.

God heeft Zijn eigen troon aan deze kerk gegeven. Er is een nieuwe troon van David! En u kunt zien dat deze twee tronen tegelijkertijd oprijzen. Eén troon wordt geleid en bestuurd door Satan de duivel, en de andere wordt in deze Kerk geleid door Jezus Christus omdat het de troon is waar Hij naar terug zal keren!

Deze meedogenloze koning zal Jezus Christus bevechten bij Diens wederkomst. Satan haat het dat we nu de troon hebben die de zijne gaat vervangen. Hij heeft grote toorn tegen de mensen die nu op die troon zitten, en hij zal zijn koning inspireren om zich te verzetten tegen de Koning der koningen en de Heere der heren. Als dat gebeurt, zult u eindelijk de vernietiging van het Heilige Romeinse Rijk voor altijd zien. Dat zit er heel snel aan te komen! We kunnen geen data voorspellen of bepalen; alleen God de Vader kent de dag of het uur (Mattheüs 24:36). Maar God waarschuwt ons dat we maar beter weten wanneer dit alles voor de deur staat! (vers 33). We moeten waken en bidden.

De grote hoop van dit alles is dat net na die tijd van beproeving de grootste en meest inspirerende gebeurtenis ooit zal plaatsvinden: "Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen" (Openbaring 17:14).

God zal die laatste opstanding vernietigen. Er zal vrede, geluk en vreugde zijn in het hele universum! Hij zal de hemel planten en Zijn troon voor altijd vestigen! 

Tb Ad Nl