Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

W1siziisijiwmtcvmtevmjivmno2c2tjdw1mcv9rdf9wu19qdxrpbi5qcgcixv0?sha=0a935b388be155b9

Europa - USA. Neue alte Freunde? by Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres and Russia President Vladimir Putin by Global Panorama on flickr/CC by 2.0/Cropped from the original

Guttenberg vs. Poetin: Een strijd der titanen

Uit het boekje Er zal spoedig een sterke Duitse leider komen

Vervolg van  De genialiteit van Karl-Theodor zu Guttenberg

Een sterke man uit Europa, uit Duitsland om precies te zijn, heeft welbespraakt en met kracht gereageerd op de dramatische en oorlogszuchtige capriolen van Vladimir Poetin, Ruslands sterke man en een koning van het oosten. Hoewel de goed doordachte repliek, geleverd in de vorm van een opinieartikel in de Time in januari 2014 (“Poetin koestert zich in een ‘verbazingwekkend leiderschapsvacuüm’”), beleefd en behoedzaam was, was het eveneens onverbiddelijk, openhartig en krachtig. Er was ook een onmiskenbare geest van confrontatie.

De tijd zal het leren, maar dit artikel zou wel eens het startsein kunnen zijn van een dramatische – en profetisch belangrijke – strijd tussen twee zwaargewicht wereldleiders.

Regelmatige Trompet-lezers zullen niet in het minst verrast zijn te horen dat de auteur hiervan Karl-Theodor zu Guttenberg was. De voormalig Duitse minister van Defensie is een persoon die we al lang in de gaten houden en herhaaldelijk hebben geïdentificeerd als een waarschijnlijke kandidaat om de geprofeteerde sterke man van Europa te worden.

(Het is niet onbelangrijk dat Guttenberg samenwerkte met de Russische Garry Kasparov, een schaakgrootmeester en voormalig wereldkampioen schaken, en een actieve criticus en politieke tegenstander van Vladimir Poetin. Het delen van een naamvermelding met een van Poetins meest uitgesproken vijanden was een symbolisch gebaar en geeft zijn boodschap extra betekenis.)

De Russische president heeft de boodschap begrepen, daar bestaat geen twijfel over.

De hoogtepunten uit het artikel van Guttenberg zullen zo besproken worden, maar kijk eerst eens even naar een aantal uitspraken van Gerald Flurry, de hoofdredacteur van de Trompet. Dhr. Flurry heeft Poetin jarenlang in de gaten gehouden, en heeft een aantal krachtige en belangrijke voorspellingen gedaan over de Russische president. In het bijzonder heeft dhr. Flurry specifiek gewaarschuwd dat Poetins gedrag – vooral in de Oekraïne – de aandacht van Europa zou trekken, Europa zou dwingen om te integreren, en zou resulteren in de geprofeteerde opkomst van een sterke man in het Continent.

In december 2013 schreef dhr. Flurry dat Poetins gedrag in Oekraïne “enkele Europese leiders flink nerveus maakte.” “Amerika slaapt door de crisis in Oekraïne heen. Maar Europa is zeer gealarmeerd door wat er gebeurde met dit land dat dicht in zijn eigen buurt ligt! De veranderingen die deze crisis bij Duitsland en Europa ontlokt zullen de naties opschudden! Het debacle in Oekraïne heeft ons een enorme stap dichter bij de Derde Wereldoorlog gebracht!” In de conclusie van dat artikel waarschuwde dhr. Flurry: “We moeten Vladimir Poetin goed in de gaten houden. Ik geloof dat hij bijna zeker de “vorst van Rosh” is waarover Ezechiël, door God geïnspireerd, 2500 jaar geleden schreef. We moeten in de gaten houden wat er in Rusland gebeurt en hoe Europa hierop reageert. Daniël 11:44 spreekt over “geruchten uit het oosten” die Europa verontrusten. De tactieken van dhr. Poetin in Oekraïne, Georgië, het Midden Oosten en elders zijn reeds diep verontrustend voor Europa. Als u het buitenlandse beleid van Moskou onder leiding van Poetin bestudeert, is het duidelijk dat het uiteindelijke doel is om de hele wereld te veroveren. Europa is zich zeker bewust van dit doel en houdt zijn buurman in het oosten goed in de gaten.”

Deze voorspelling stemde overeen met wat dhr. Flurry en de Trompet al jaren beweren: Dat de strijdlust van Vladimir Poetin en Rusland als een katalysator zal fungeren voor de eenwording van Europa en de opkomst van een sterke man in Europa!

Houd deze woorden in gedachten bij het overwegen van enkele uitspraken van dhr. Guttenberg.

Sinds de officiële terugkeer aan de macht van Vladimir Poetin in 2012, lijkt de Russische president van plan om de rest van de wereld een paar eenvoudige lesjes te leren. Ten eerste dat hij niet onderschat moet worden op het internationale toneel; ten tweede, dat Moskou de controle zal vasthouden over alles wat het binnen de legitieme invloedssfeer van Rusland beschouwt; en ten slotte, dat hij thuis zal doen wat hij wil. Om zijn boodschap over te brengen heeft Poetin een moorddadige dictator gesteund, de Verenigde Staten de les gelezen over multilateralisme, zijn buren gechanteerd om de ijzeren grip van Moskou te omarmen, anti-Amerikaanse en anti-homoseksuele sentimenten aangewakkerd, en is genadeloos opgetreden tegen dissidenten.

U moet Guttenbergs openheid en onverschrokkenheid wel bewonderen. In tegenstelling tot zoveel anderen ziet deze man de realiteit, accepteert haar, en is niet bang er open en eerlijk over te praten. Hij begrijpt de menselijke natuur en de aard van de geopolitiek. In tegenstelling tot Amerikaanse leiders begrijpt hij ook Rusland en Vladimir Poetin. Zijn eerlijkheid heeft een verfrissende aantrekkingskracht. “Als het gaat om de eervolle titel ‘Bullebak van het jaar’, dan heeft de Russische president in 2013 deze zeker met glans gewonnen,” schreef hij in zijn artikel in de Time van januari 2014.

Guttenberg legde de centrale oorzaak van Poetins agressief chauvinisme uit. “De belangrijkste reden voor het zelf-verheerlijkende gedrag van Poetin is het verbazingwekkende leiderschapsvacuüm in de wereld,” schreef hij.

Dat is een directe kritiek op Amerika, de ondubbelzinnige wereldleider sinds 1989 – en hij heeft 100 procent gelijk!

Guttenberg ging verder: “De recente voorkeur van Washington om andere landen, inclusief Rusland, het voortouw te laten nemen in internationale aangelegenheden heeft de autoriteit van de VS aangetast.” De terugkeer van Rusland als imperialistische macht hangt direct en onmiddellijk samen met het immorele en laffe buitenlandse beleid van Amerika.

De meest diepzinnige – en veelzeggende – opmerkingen van Guttenberg hadden betrekking op Duitsland en Europa, en hoe het Continent moet reageren (en al reageert) op het gedrag van Poetin. “Een enigszins over het hoofd gezien aspect van de strijd over Oekraïne is de rol die Berlijn hierin gespeeld heeft. Duitsland is het land dat vaak het belang benadrukt heeft van het bouwen van bruggen met Rusland, en dat beleidsmaatregelen bedacht zoals “verandering door toenadering.” Maar intussen heeft Poetins alles-of-niets mentaliteit en harde machtsspel zelfs de anders niet-zo-snel-confronteerbare Duitse kanselier ertoe geprovoceerd om actie te ondernemen” (nadruk van mij). Hij gaf vervolgens een paar praktische voorbeelden waarop Berlijn heeft gereageerd op de inval van het Kremlin in Oekraïne.

Maar let op de taal en het tijdsgebruik: Poetin heeft reeds een reactie van Duitsland “geprovoceerd”!

Guttenberg ging verder: “Hoewel hij waarschijnlijk een Pyrrusoverwinning behaalde, heeft Poetin een belangrijke partner van zich vervreemd. Ironisch genoeg heeft hij ook bereikt wat geen enkele smeekbede van de Amerikaanse president of van andere Europese leiders kon bereiken: Duitsland heeft eindelijk leiderschap op zich genomen in een moeilijke buitenlands-beleid kwestie.”

Guttenbergs gebruik van de term “Pyrrusoverwinning” is interessant. Een Pyrrusoverwinning is een triomf die gepaard gaat met verwoestende kosten, een overwinning waarbij de overwinnaar zo ernstig verwond is geraakt dat het uiteindelijk uitmondt in zijn nederlaag. Guttenberg gelooft blijkbaar dat er fatale consequenties zullen zijn voor Poetin en Rusland. Als u tussen de regels van die uitspraak leest, zou u kunnen concluderen dat Guttenberg eigenlijk een waarschuwing gaf aan Poetin. Zoiets als, “uw acties zullen met een hoge prijs komen.” U kunt er zeker van zijn dat die uitspraak niet aan Poetin voorbij is gegaan!

“Wat Europa betreft,” schreef hij, “het lijkt eindelijk te erkennen dat het in staat moet zijn om voor zijn eigen buurt te zorgen. De bevroren conflicten van de voormalige Sovjet Unie zijn veel te lang genegeerd. Waarom was er een oorlog in Georgië voor nodig om te beseffen dat Tbilisi meer hulp van Europa nodig had?” Volgens Guttenberg is Europa nu wakker geworden van de dreiging van Rusland. Begrijp dit goed: “Het gedrag van Rusland tegenover Oekraïne zou Europa een kans kunnen geven om zich sterker te verenigen en effectiever te worden in zijn buitenlands beleid.”

Dit is precies wat de Bijbelse profetie voorspelt!

Dhr. Guttenberg concludeerde zijn artikel met een vraag: “Hoe zullen de EU en de VS reageren op de – waarschijnlijk onvermijdelijke – opkomst van het Russische volk? Laten we hopen dat zij niet te zachtmoedig zijn om op te staan voor de universele waarden waarop ze zijn gefundeerd.” Het was een klassieke Guttenberg: welbespraakt, beleefd en diplomatiek, ogenschijnlijk niet-confronterend en zonder drama. Maar lees tussen de regels door; denk over de boodschap na. Dat zijn strijdlustige woorden. Het is in wezen een strijdkreet voor Amerika en Europa om “op te staan” en de confrontatie met Vladimir Poetin aan te gaan. Bijbelse profetie zegt dat Amerika niet zal luisteren. Maar Europa wel! 

No Nl