Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

“Geruchten van oorlogen”

YAWAR NAZIR/GETTY IMAGES

“Geruchten van oorlogen”

Al een aantal weken zijn de spanningen tussen China en India over betwiste grensgebieden hoog in de Himalaya aan het oplopen. Vorige week explodeerden deze spanningen in wrede één-op-één gevechten toen Indiase en Chinese soldaten elkaar met stenen, knuppels en metalen staven te lijf gingen.

Ten minste 500 soldaten waren betrokken bij de schermutselingen aan de grens. Indiase functionarissen bevestigen dat 20 Indiase soldaten gedood zijn, sommigen nadat ze over de steile kliffen van de Galwan vallei geduwd werden. China heeft het aantal slachtoffers aan hun kant niet bekend gemaakt, hoewel Indiase bronnen spreken over 40 omgekomen Chinese soldaten.

De vallei van de Galwan-rivier ligt zo’n 25 mijl af van de werkelijke grens tussen India en China. China beweert echter dat dit hele gebied van hen is. In 1962 vond een soortgelijk grensgeschil plaats tussen China en India, waarbij meer dan 2000 mensen werden gedood.

Het verschil tussen nu en toen is echter dat beide landen nu nucleaire machten zijn. Peking heeft New Delhi via nieuwsbronnen van de regering van de Communistische Partij gewaarschuwd dat een hernieuwde strijd “India zo diep zal treffen dat zijn positie in de wereld en zijn economie decennia terug zullen vallen.”

Is er een kans dat er een beperkte oorlog met nucleair potentieel ontwikkelt tussen China en India?

De vraag waar India nu voor staat is of New Delhi hulp van Washington moet accepteren om de crisis aan the pakken. Sinds mei heeft de Verenigde Staten aangegeven premier Modi te steunen, maar een Indiase omhelzing van de VS zou door Peking als provocerend beschouwd kunnen worden.

Ondanks de voortdurende geschillen tussen China en India in de afgelopen decennia, geven Bijbelse profetieën aan dat de “koningen van het oosten” in de toekomst samen zullen werken zowel als een commerciële als een militaire macht. Die samenwerking zal plaatsvinden als gevolg van dramatische gebeurtenissen die zich dan zullen hebben voorgedaan, waar zowel de Verenigde Staten als Europa bij betrokken zijn.

Voor meer informatie over de toekomstige rol van China en India kunt u ons artikel De koningen van het oosten lezen en de korte video met dezelfde titel kijken. Hoewel de ontwikkelingen in de nabije toekomst nog meer oorlog en geweld voorspellen, is het uiteindelijke resultaat een positieve boodschap van hoop en vrede.