Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Macrontrump

MEHDI TAAMALLAH/NURPHOTO/GETTY IMAGES

Frankrijk verraadt Amerika en vervult Bijbelse profetie!

Recente opmerkingen van de Franse president laten de aanwezigheid van het Heilige Romeinse Rijk zien.

11 november 2018 markeerde het 100-jarig jubileum van het einde van de Eerste Wereldoorlog. VS-president Donald Trump bracht een bezoek aan Parijs ter nagedachtenis aan de ongeveer 115.000 Amerikaanse militairen die in die oorlog stierven.

De Verenigde Staten hebben Frankrijk in die oorlog enorm geholpen. Amerikaanse troepen gaven hun levens om het Franse leger en volk te beschermen en ondersteunen. In zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog hebben Britse en Amerikaanse troepen Frankrijk bevrijd uit gevangenschap; totaal gaven bijna 2 miljoen Britse en Amerikaanse soldaten hun leven om Frankrijk en andere Europese landen te verdedigen.

Vandaag is de broederband die ooit tussen de VS en Frankrijk bestond in de problemen. We moeten de profetische betekenis van wat er gebeurt begrijpen.

Aan de vooravond van het bezoek van president Trump aan Europa maakte president Emmanuel Macron een aantal krachtige opmerkingen die veel onthullen over zijn houding tegenover de VS van vandaag. In een radio-interview op 6 november riep president Macron op tot een “echt Europees leger.” Dat is op zichzelf al een dramatische uitspraak, maar hij voegde nog toe: “We moeten onszelf beschermen ten aanzien van China, Rusland en zelfs de Verenigde Staten van Amerika” (nadruk geheel van mij).

Zelfs de Verenigde Staten? Het is één ding dat Frankrijk zegt dat het zich moet verdedigen tegen het communistische China en dictatoriale Rusland. Maar het is enorm beledigend om zoiets te zeggen over de democratie die de afgelopen eeuw twee keer de Atlantische Oceaan is overgestoken om Frankrijk te redden van een nederlaag!

De opmerkingen van dhr. Macron zijn bij de meeste mensen niet opgevallen. Velen zagen ze gewoon als een poging van Macron meer uit de NAVO te halen. Maar dat is niet het geval!

We moeten de betekenis van president Macrons uitspraken begrijpen. Als u Bijbelprofetie begrijpt dan zult u dit herkennen als onderdeel van een historisch belangrijke trend die de wereld zal veranderen!

Een profetische broederband

De Bijbel vertelt ons duidelijk de identiteit van het Amerikaanse en Britse volk. In zijn boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën legde Herbert W. Armstrong in detail uit hoe Amerika en Brittannië afstammen van de stammen Manasse en Efraïm, de zonen van Jozef.

En Frankrijk, zo legde dhr. Armstrong uit, is een afstammeling van Ruben, de oudste zoon van Jakob en ook één van die “verloren” Israëlitische stammen. Veel van de huidige Fransen zijn afstammelingen van deze Israëlitische patriarch en Ruben is de naam voor Frankrijk in Bijbelse profetieën.

Genesis 37 documenteert Ruben die zijn jongere broer Jozef verraadt. Dhr. Armstrong onderwees, en de Bijbel onthult dit duidelijk, dat dit verraad uit de oudheid ook een eindtijdprofetie is waarin Frankrijk (Ruben) de VS (Manasse, zoon van Josef) zal verraden.

Let op deze belangrijke passage met betrekking tot Amerika en Brittannië: “En hij [Jakob, nu Israël genoemd] zegende Jozef en zei: De God voor Wiens aangezicht mijn vaderen, Abraham en Izak, gewandeld hebben, …, zegene deze jongens, zodat door hen mijn naam genoemd zal blijven, … en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen” (Genesis 48:15-16, HSV). Zoals De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën bewijst, beantwoordde God zijn gebed. Manasse en Efraïm groeiden inderdaad uit tot een menigte. In feite werden zij, zoals God beloofde in Genesis 35:11, “een volk, ja, een menigte van volken” – Manasse een “groot” volk, en Efraïm “een menigte van volken” (zie ook Genesis 48:19). En de naam Israël werd op deze naties genoemd. Het zijn de geboorterecht-naties, gezegend boven alle anderen op de aarde. Hoe specifiek zijn deze profetieën over de naties van Israël!

In de hele geschiedenis komen geen andere volken voor waar deze beschrijvingen beter bij passen dan Amerika en het Britse Rijk. Dat betekent dat profetisch Israël in deze eindtijd specifiek naar Amerika en Brittannië verwijst.

Maar God profeteerde niet alleen wat er met Amerika en Brittannië zou gebeuren.

Victory
Emmanuel Macron geeft een toespraak na het winnen van het hoogste percentage stemmen in de eerste ronde van de Franse presidentiële verkiezingen, 2017
(Sylvain Lefevre/Getty Images)

Uw Bijbel zegt dat de moderne afstammelingen van Ruben opnieuw de eindtijd afstammelingen van Jozef – Amerika en Brittannië – zullen verraden!

Genesis 49 is een verbazingwekkend hoofdstuk dat belangrijke profetieën voor deze tijd bevat: “Daarop riep Jakob zijn zonen en zei: Verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal” (vers 1). We lezen in het eerste boek van de Bijbel en het gaat over de laatste tijdde tijd waarin we nu leven!

Als u de moderne identiteit van de zonen van Jakob niet kent, dan kunt u Bijbelse profetie niet begrijpen! En een derde van de Bijbel is aan profetie gewijd.

De eerste zoon die Jakob in Genesis 49 bespreekt is Ruben (vers 3). God vertelt ons duidelijk dat Ruben een rol zal spelen in gebeurtenissen die zich voordoen in de laatste dagen. Dus moeten we weten wie Ruben is.

Waarom werd Ruben als eerste toegesproken? Omdat hij de eerstgeborene was. De zegeningen die God aan Abraham had beloofd, zouden overgedragen moeten worden aan Jakobs eerstgeboren zoon, Ruben. Maar Ruben verloor zijn geboorterecht. Waarom? Jakob geeft ons het antwoord: “Onstuimig als het water als je bent, zul je niet de voortreffelijkste zijn, want je bent het bed van je vader ingeklommen, en toen heb je het geschonden. Hij is mijn sponde ingeklommen!” (vers 4). Ruben had seksuele relaties met de bijvrouw van zijn vader. Is het niet interessant dat Parijs ook vandaag de “stad van de liefde” wordt genoemd en Frankrijk bekend staat om zijn libertijnse benadering van seks? Vanwege de grote seksuele zonde van Ruben gingen de geboorterecht zegeningen over op Jozef, de eerstgeborene van Jakobs andere vrouw, Rachel.

“De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël – hij was namelijk de eerstgeborene, maar omdat hij het bed van zijn vader geschonden had, is zijn eerstgeboorterecht aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël, gegeven, maar niet zo, dat deze in het geslachtsregister als eerstgeborene werd ingeschreven” (1 Kronieken 5:1). Kronieken is het laatste boek van het Oude Testament zoals het oorspronkelijk was samengesteld en verwijst ons rechtstreeks naar het Nieuwe Testament. Ezra verzamelde informatie van de vroege profeten en schreef dat boek. Dat betekent dat het profetie is voor vandaag. Ezra schreef over de staat van de geboorterechtbelofte in deze laatste dagen.

Verraad!

Lees zelf de geschiedenis van Jozef en Ruben in Genesis 37 tot en met 46. Jakob had voorkeur voor Jozef over zijn andere zonen en dat zorgde voor veel onderlinge rivaliteit. Wat het nog erger te maakte was dat Jozef vertelde over dromen die hij had die aangaven dat zijn afstammelingen zouden “regeren over” die van zijn broers. Dit wekte zoveel haat in hen op dat zij samenspanden om Jozef te vermoorden! Zij waren van plan hem te doden en hun vader te zeggen dat Jozef door een wild beest was gedood. Ruben greep in. Hij overtuigde hen om hem in een kuil te laten sterven, en hij was van plan hem te redden door later terug te komen om hem op te halen. Maar voordat hij dit kon doen verkochten zijn broers Jozef in slavernij.

Ruben, de eerstgeborene, stond niet op een moedige manier op tegen zijn broers. Hij probeerde Jozef te “redden” op een zwakke, ontwijkende manier. Het was een verraad dat er uiteindelijk voor zorgde dat zijn jongere broer tot slaaf werd gemaakt!

Uw Bijbel zegt dat de moderne nakomelingen van Ruben nogmaals de nakomelingen van Jozef – Amerika en Brittannië – zullen verraden!

De Bijbel profeteert over een Europese supermacht die geleid wordt door Duitsland. Frankrijk zal zich gedwee onderwerpen en deelnemen aan dit door Duitsland gedomineerde “beest” uit Openbaringen 13. Hierdoor zal Frankrijk de bondgenoten die in twee wereldoorlogen aan hun zijde vochten tegen Duitsland wreed verraden! Ja, de afstammelingen van Ruben zullen een verraderlijke rol spelen door hun broer te “verkopen” aan slavernij en gevangenschap, net als hun voorouder dit meer dan 3700 jaar geleden deed!

We zien op dit moment het begin van dit verraad!

Bedenk dat de zonen van Jakob broers zijn. Dit gaat over familie. En deze profetie vertelt ons dat Ruben zo “onstuimig als het water” is. Je weet nooit precies hoe hij zich gaat gedragen, zelfs tegenover zijn eigen broer.

Deze instabiliteit is precies wat we vandaag in de relatie tussen Frankrijk en Amerika zien. Toen president Trump in juli 2017 een bezoek bracht aan Frankrijk werd hij als royalty behandeld! Nu stuurt het leiderschap van Frankrijk een arrogante, verraderlijke boodschap van oppositie.

Together
De Franse president Emmanuel Macron (L) en de Amerikaanse president Donald Trump omarmen elkaar aan het einde van een gezamenlijke persconferentie in de ‘East Room’ van Het Witte Huis op 24 april 2018.
(Somodevilla/Getty Images)

We zien op dit moment het begin van dit verraad!

De woorden van president Macron vormden geen onbeduidend gekibbel zoals sommigen in de media het karakteriseerden. Dit raakt het hart en centrum van Bijbelse eindtijd profetie! Bijbelprofetie laat duidelijk zien wat er precies gebeurt.

Slechts vier dagen voor de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog maakte president Macron nog meer provocerende opmerkingen waar we over na moeten denken. Tijdens een bezoek aan een slagveld van de Grote Oorlog prees Macron maarschalk Philippe Pétain, die dat weekend tijdens een ceremonie bij het graf van Napoleon geëerd zou worden. Pétain was een Franse generaal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar hij was meer dan dat: In juni 1940 werd hij aangesteld als premier van Frankrijk en gaf Frankrijk onmiddellijk over aan Adolf Hitler. Tussen 1940 en 1944 werkte Pétain samen met Hitler terwijl hij Vichy Frankrijk bestuurde. De Britse historicus Andrew Roberts schreef dat Pétain “enthousiast deelnam aan het sturen van niet-Franse Joden naar vernietigingskampen – voornamelijk Auschwitz – op een manier waarbij de Duitsers gewoonweg niet over de mankracht of lokale kennis beschikten om dat te bereiken.”

President Macron verwerpt deze geschiedenis blijkbaar. Hij vertelde verslaggevers dat Pétain een “grote soldaat was – dit is een realiteit.”

Vervolgens, bij de herdenking van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in Parijs, maakte Macron van de gelegenheid gebruik om president Trump publiekelijk te berispen omdat hij onlangs zei dat hij een nationalist was die Amerika op de eerste plaats zet.

Ten overstaan van een groot aantal wereldleiders las Macron de Amerikaanse president de les over het verschil tussen nationalisme en patriotisme. “Nationalisme is een verraad van patriotisme,” zei hij. “Door te zeggen ‘onze interesses op de eerste plaats, wat kunnen de anderen ons schelen,’ wissen we uit wat wij als natie het belangrijkste vinden, dat wat het leven geeft, wat het groot maakt, en wat essentieel is – zijn morele waarden.” De speech van president Macron werd over de hele wereld gehoord, en iedereen begreep precies over wie hij het had!

Oproep voor een leger

Het was middenin deze belangrijke jubileumweek dat de Franse president opriep tot een Europees leger. “We kunnen Europa niet beschermen tenzij we besluiten een echt Europees leger op te richten,” zei hij. De Times noemde het “zijn sterkste taal tot nu toe” voor een militaire unie. Europa streeft naar een verenigd leger – en is daar al geruime tijd mee bezig.

En wat zullen de Europeanen doen met dat leger? Macron zei expliciet dat het nodig was om Europa te beschermen “tegen China, Rusland en zelfs de Verenigde Staten.” Klinkt dat als een stabiele broederband, zoals die in Wereldoorlog I en II?

Macron wil Amerika uit Europa wegduwen! De manier waarop hij het bekijkt hebben Frankrijk en Europa Amerika niet meer nodig! Zo recent als de Tweede Wereldoorlog nog heeft Amerika honderdduizenden mannen verloren om Europa en Frankrijk te redden! Hoe kan iemand dat allemaal gewoonweg vergeten – tenzij hij zo onstuimig als water is?

De gepensioneerde Brig. Gen. Anthony J. Tata schreef over deze uitspraken: “Macron kon geen grotere belediging maken aan Amerika en zijn veteranen op deze 100ste verjaardag van de wapenstilstand getekend tussen de geallieerden en Duitsland op het 11de uur van de 11de dag van de 11de maand in 1918 om de Eerste Wereldoorlog te beëindigen en, ironisch genoeg, Europa te redden” (Fox News, 10 nov. 2018). Het was alsof Macron op de graven van deze mannen spuugde!

Macron wil Amerika uit Europa wegduwen! De manier waarop hij het bekijkt hebben Frankrijk en Europa Amerika niet meer nodig!

De uitspraken van president Macron over de noodzaak een Europees leger te vormen brachten op het hoogste niveau een discussie over een Europees leger op gang, die in het naoorlogse Europa plaats moet hebben. “Het idee van een Europees leger ligt nu op ieders lippen,” schreef de EU Observer (14 nov. 2018). Slechts dagen na de uitspraken van Macron werd zijn oproep door de Duitse kanselier Angela Merkel gesteund door te zeggen dat “we moeten werken aan een visie van het op zeker moment vormen van een echt, waarlijk Europees leger.” De topkandidaten die Merkel als Duitse kanselier kunnen opvolgen hebben eveneens soortgelijke opmerkingen gemaakt.

Herken het belang: De leiders van de twee machtigste naties in Europa roepen op tot een sterker, meer verenigd Europees leger! Herbert W. Armstrong waarschuwde al decennia lang over deze militaire unie op basis van Bijbelprofetie in Daniël 2 en 7, Openbaringen 13 en 17, en elders. In mei 1953 schreef hij: “Tien machtige Europese naties zullen hun krachten bundelen.”

Dit is een verbluffende ontwikkeling – maar het is er een die wij bij de Trumpet al veel decennia lang hebben verwacht!

Het Heilige Romeinse Rijk

De Franse minister Bruno Le Maire ging nog een stapje verder. Hij zei dat de Europese Unie een “soort rijk moet worden zoals China en de VS.” “Ik gebruik die term [rijk] om het bewustzijn te vergroten dat we naar een wereld toegroeien waarin macht belangrijk is. Europa moet er niet langer voor terugdeinzen om zijn macht te gebruiken,” zei hij.

We moeten zien wat er op rap tempo in Europa opgebouwd wordt. Deze drang naar een Europees leger is niets minder dan een poging het oude Heilige Romeinse Rijk op te wekken! Dat rijk is door de geschiedenis heen herhaaldelijk in Europa opgekomen. Vandaag zijn veel Europese leiders openhartig in het ophalen van die geschiedenis. (Voor meer informatie kunt u mijn hoofdartikel van deTrumpet van oktober 2018 lezen: “Het Heilige Romeinse Rijk treedt naar voren - op volle sterkte! )

Europese leiders spreken vaker over Karel de Grote, die in 800 na Chr. het Eerste Rijk aanstuurde. Zij spreken nog niet openlijk over Adolf Hitler, maar hij was deel van dezelfde draad in de geschiedenis! Hij aanbad Karel de Grote. Hij noemde zijn rijk het Derde Rijk – een herleving van het Eerste Rijk van Karel de Grote, het Heilige Romeinse Rijk. Beide gewelddadige heersers waadden door bloed in het nastreven van hun waanzinnige ambities. Iedereen kan de waarheid hierover in de geschiedenisboeken lezen – maar er zijn er maar weinig die er veel over weten!

De mensen maken zich er niet druk over dat de traditie van Karel de Grote momenteel openlijk gepropageerd wordt in Oostenrijk en Duitsland, maar dat zouden ze wel moeten doen! Die traditie heeft een bloedige, bloedige geschiedenis!

De kanselier van Oostenrijk Sebastian Kurz zegt dat hij zijn land zal regeren in overeenstemming met de Katholieke Kerk. Als u de geschiedenis begrijpt, dan weet u dat dit precies het Heilige Romeinse Rijk is! U zult dat oude rijk in toenemende mate centraal zien staan.

Dhr. Armstrong heeft lang voorspeld dat Groot-Brittannië geen deel zou uitmaken van het nieuwe verenigde Europa. Maar door de Bijbel als leidraad te gebruiken, geloofde hij dat Frankrijk wel in deze laatste herleving van het Heilige Romeinse Rijk zou zijn.

God profeteerde over zeven hoofden, of herlevingen, van dat kwaadaardige rijk. Zes zijn reeds gekomen en gegaan, en nu bestormt het zevende hoofd het toneel (Openbaringen 17:10). Het zal het ergste lijden veroorzaken dat deze wereld ooit gezien heeft! Zijn daden zullen de Tweede Wereldoorlog doen verbleken.

De mensen maken zich er niet druk over dat de traditie van Karel de Grote momenteel openlijk gepropageerd wordt in Oostenrijk en Duitsland, maar dat zouden ze wel moeten doen! Die traditie heeft een bloedige, bloedige geschiedenis!

Duitsland is twee wereldoorlogen begonnen. Zet u schrap, want het zal een derde beginnen! Dat is de waarheid die in Bijbelse profetie geopenbaard wordt. Als u het niet gelooft, houdt het nieuws dan goed in de gaten, want u zult het zien gebeuren – en spoedig! Binnen een aantal jaar zullen we deze profetieën realiteit zien worden. De wederkomst van Jezus Christus, de belangrijkste gebeurtenis ooit, zal binnen 6 tot 10 jaar plaatsvinden zoals ik het bereken. Dat betekent dat de Grote Verdrukking, het ergste leed dat deze aarde ooit heeft meegemaakt, binnen een aantal jaar zal beginnen.

Het is belangrijk dat u de geest achter het gedrag van Frankrijk begrijpt, en achter de uitspraken van president Macron en kanselier Merkel. Deze angstaanjagende geest zal uw leven veranderen zoals niets ooit eerder heeft gedaan – tenzij God u beschermt.

Ik heb een verantwoordelijkheid deze boodschap te verkondigen en het Heilige Romeinse Rijk bloot te stellen voor wat het is. Men spot met Bijbelse profetie. Maar deze spot zal niet lang duren. De geprofeteerde Grote Verdrukking nadert (Mattheüs 24:14-22).

De recente uitspraken van Macron weerspiegelen wat hoge Europese ambtenaren denken en bespreken. Zij willen een leger van het Heilig Romeinse Rijk dat elke vijand aan kan. Het rijk is reeds hier. Het wachten is alleen nog op de geprofeteerde sterke man om het te leiden (Daniel 8:23).

Misschien denkt president Macron dat hij de rol van deze broodnodige sterke man zal invullen. Als dat zo is, dan is hij aan het dromen! Op geen enkele manier zal deze man de leider van het Heilige Romeinse Rijk worden.

Zijn land zal een onderdeel zijn van dat rijk, maar – een secundair, inferieur onderdeel. Door dit te doen zal Frankrijk Amerika en Brittannië verraden, net zoals Ruben dat in de oudheid deed. De uitspraken van Macron in november waren doorspekt met een geest van verraad. En zij kwamen overeen met wat wij al meer dan 80 jaar lang geprofeteerd hebben!

Herbert W. Armstrong had gelijk. Brittannië werkt zich een weg uit de beestmacht omschreven in Openbaringen 17:12. Maar Frankrijk zit er absoluut in!

Zij willen een leger van het Heilig Romeinse Rijk dat elke vijand aan kan. Het rijk is reeds hier. Het wachten is alleen nog op de geprofeteerde sterke man om het te leiden.

Het toneel is klaar voor een sterke man. De mensen schuiven Duitse bondskanselier Angela Merkel opzij. Wie zal haar vervangen? Elke leider in Europa zou die baan willen hebben. Maar er is er maar een die hem zal bemachtigen. En wij denken te weten wie hij is. Lees mijn hoofdartikel over dit onderwerp op de eerste pagina van dit nummer.

“Wee Assyrië, de roede van Mijn toorn; en Mijn gramschap is een stok in hun hand” (Jesaja 10:5, HSV). De moderne tegenhanger van Assyrië is Duitsland. God zal Duitsland gebruiken om de naties van Israël te straffen. Waarom? Omdat Hij toornig is over deze naties vanwege hun zonden. In plaats van God te bedanken voor de geboorterecht zegeningen, geeft Israël de eer aan zichzelf voor het creëren van die zegeningen en alle welvaart. Maar de zegeningen verdwijnen in rap tempo. Kijk maar naar wat er gebeurt in Amerika: bosbranden in het westen, overstromingen in het oosten, massale schietpartijen, demonstraties, verdeeldheid, haat. Nog geen tien jaar geleden zou u niet eens herkennen wat radicaal links vandaag in de samenleving doet. Amerika is – bliksemsnel – op weg naar de ondergang, precies zoals God profeteerde.

Gelukkig leidt alles wat er gebeurt direct naar de Tweede Komst van Jezus Christus! Bijbelse profetie maakt dit helder duidelijk. Christus zei dat als Hij niet terug zou keren, geen vlees zou overleven (Mattheüs 24:22). Wij leven in de dagen dat deze profetie vervuld zal worden! De mensheid is nooit beter in staat geweest om zichzelf zo grondig te vernietigen als nu. Toch doen veel leiders en regeringsleiders alsof zij deze problemen kunnen oplossen. Dat zijn waanideeën! Alleen God kan dit oplossen. Toch weigeren zij zich naar God te keren.

Hoe zit het met u? We moeten opkomen en spreken voor Jezus Christus. Als u nu uit deze wereld komt, dan zegt God dat Hij u fysiek zal beschermen en voor altijd de hoogste eer zal geven. God wil u een onderdeel van Zijn koninklijke Familie maken. Hij biedt een groep mensen de gelegenheid om de Bruid van Jezus Christus te worden en voor eeuwig als koningen en priesters Zijn troon te delen met Hem. Dat is een ongeëvenaarde beloning! 

Tb Ad Nl