Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Sebastian%20kurz

Europa overweegt sterkere antiterroristische maatregelen

De recente jihadistische aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk hebben het onderwerp terrorisme opnieuw bij Europese leiders bovenaan de agenda geplaatst. Op dinsdag 10 november had de Franse president Emmanuel Macron in Parijs een ontmoeting met de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz om dit onderwerp te bespreken.

Na hun bespreking hielden de twee leiders een videoconferentie met Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, Angela Merkel, kanselier van Duitsland en Mark Rutte, de Nederlandse premier.

Elke leider sprak vanaf zijn respectievelijke locatie over de noodzaak maatregelen in te voeren om een herhaling tegen te gaan van de gewelddaden die Europa nu al een aantal jaar plagen. Volgens dhr. Macron hebben Europese landen die met terrorisme geconfronteerd worden “een snelle en gecoördineerde reactie” nodig. Deze reactie moet gebaseerd zijn op de “ontwikkeling van gemeenschappelijke databases, uitwisseling van informatie, versterking van het strafrechtelijk beleid en de implementatie van een compleet en rigoureus arsenaal aan veiligheidsmaatregelen.”

De noodzaak om het Schengengebied te hervormen en de veiligheid van de binnen- en buitengrenzen te garanderen werd eveneens door de leiders besproken. De Oostenrijkse kanselier Kurz sprak over de “tikkende tijdbommen” van verschillende terugkerende IS-strijders die ofwel gevangen zitten of onlangs zijn vrijgelaten. “Als we onze vrijheid niet willen verliezen, dan moeten we de vrijheid van dit soort personen beperken.”

De Franse president Macron sprak ook over de noodzaak terroristische propaganda en haatberichten op het Internet te beheersen. “Het Internet is een vrijheidsruimte, net als onze sociale media, maar deze vrijheid bestaat alleen als er veiligheid is en als het niet een toevlucht wordt van degenen die onze waarden minachten of proberen om dodelijke ideologieën te indoctrineren.”

De Duitse kanselier Merkel benadrukte dat een dergelijke veiligheidsmaatregel geen “strijd van de islam tegen het christendom vertegenwoordigd, maar eerder een noodzakelijk voorbeeld van een democratische samenleving om terroristisch en antidemocratisch gedrag te bestrijden.”

Maar “terroristisch en antidemocratisch gedrag” wordt niet afgeschrikt door aantrekkelijke voorbeelden van een democratische samenleving. Jihadistische machten zijn ideologisch en religieus gebaseerd en zien hun strijd in termen van conflicterende waarden tussen Westerse samenlevingen en theocratieën. Het is niet hun doel om zich te conformeren aan een democratisch model, maar meer om het te hervormen of te vernietigen.

De “botsing der beschavingen” die historisch gezien elementen van de islamitische wereld opgezet heeft tegen de waarden van “christelijke” samenlevingen in Europa, is opnieuw aan het opborrelen op het Europese continent. De Europese strijd tegen het steeds agressievere gedrag van jihadistische terroristen zal intensiveren en uitmonden in een krachtige unie van 10 Europese landen die deze jihadistische dreiging zal verpletteren.

Deze aankomende gebeurtenissen die meer dan 2500 jaar geleden geprofeteerd werden en zijn uitgelegd door de overleden theoloog en opleider Herbert W. Armstrong, vormen de krantenkoppen van morgen. Om meer te leren over de geschiedenis en profetieën die met deze toekomstige gebeurtenissen verband houden kunt u het gratis boekje Hij had gelijk aanvragen.

Nl Hwr