Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Johnson

Eindelijk een Brexit Deal

De Britse premier Boris Johnson kondigde vorige week aan dat hij eindelijk een post-Brexit handelsovereenkomst bereikt had met de Europese Unie. Op 28 december werd de deal door de ambassadeurs van de EU unaniem goedgekeurd. Nu zowel Labour als Conservatieve partijen beloven dit te ondersteunen, lijkt het erop dat het makkelijk door het parlement zal komen en aan het einde van het jaar een wet zal worden. Eindelijk lijkt er enige duidelijkheid te komen over de toekomstige relatie tussen Groot-Brittannië en Europa.

“Het onderwerp is eindelijk afgevinkt,” merkte Bild.de op 27 december op. “Het heeft vier jaar geduurd. Je moest bijna een verontrustende speciale interesse in Duits-Britse kwesties hebben om nog aandacht te besteden aan de meest recente manoeuvres in dit drama.”

Dit uiterst essentiële onderwerp is naar de achtergrond verdwenen en overschaduwd door de vele andere dramatische gebeurtenissen van dit jaar.

Onze correspondent uit Groot-Brittannië, Richard Palmer, merkte op: “Het verdrag verwijdert Groot-Brittannië uit de interne markt. Groot-Brittannië zal nog steeds in staat zijn met de EU te handelen zonder tarieven of quota, maar de handel zal niet zo soepel verlopen als voorheen. Er zal veel meer papierwerk bij komen kijken om aan te tonen dat goederen voldoen aan EU-normen en een hele reeks “regels over de oorsprong” om te bewijzen dat de goederen inderdaad in het VK geproduceerd zijn en niet uit een ander land zijn binnengebracht. … In ruil voor deze iets hogere handelsbelemmeringen krijgt Groot-Brittannië onafhankelijkheid.”

Dit is een dramatische gebeurtenis in de geschiedenis van de Europese Unie. Maar nog belangrijker is dat het een directe vervulling van Bijbelse profetieën vormt. Herbert W. Armstrong waarschuwde tientallen jaren lang over wereldgebeurtenissen op basis van Bijbelse profetieën. Hij bleef consequent zeggen dat Groot-Brittannië geen onderdeel zou vormen van een spoedig opkomende Europese superstaat.

Toen de Tweede Wereldoorlog in 1945 eindigde, voorspelde dhr. Armstrong dat Duitsland opnieuw op zou komen binnen “een Europese Unie.” Het VK, zo beweerde hij stellig, zou geen onderdeel zijn van deze unie. Toen Groot-Brittannië zich had aangesloten bij de EEG, zei hij dat ze toch geen deel zou uitmaken van de supermacht die daaruit zou ontstaan.

Veel mensen spotten destijds met deze profetie, aangezien trends in Europa de tegenovergestelde richting uitwezen. Maar op dit moment komt deze profetie op een verbluffende manier uit. Lees het artikel van dhr. Palmer “Brexit Was Prophesied!” (momenteel alleen in het Engels beschikbaar) om te leren hoe dhr. Armstrong in staat was deze verbazingwekkende voorspelling te doen. Om het grotere plaatje van deze profetie te begrijpen en te zien waar de gebeurtenissen in Europa en de wereld naartoe gaan kunt u een gratis exemplaar van De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën aanvragen. In dit boek legt dhr. Armstrong ook uit waarom deze wereld zo geplaagd wordt door verdeeldheid en haat en hoe God spoedig zal ingrijpen.

Usbip Nl