Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

1315559792 99a5ef10f8 b2

FLAGS OF THE UNITED NATIONS by riacale under CC BY-NC-ND 2.0

Een wens die realiteit wordt

Vorige week markeerde het 75-jarig jubileum van een nobele wens. Het werd beschreven als “de laatste hoop van de mens om te overleven” na de vernietiging van de Tweede Wereldoorlog en de geboorte van het ‘nucleaire tijdperk’. Op 26 juni 1945 namen 51 landen het Handvest van de Verenigde Naties (VN) aan tijdens de openingszitting in San Francisco. Het was de laatste uit een serie inspanningen om wereldvrede te bereiken.

De mensheid werd op dat moment geconfronteerd met de realiteit dat samenwerking in plaats van competitie een noodzakelijk ingrediënt zou zijn voor vrede tussen de naties. Hoewel die les al geschreven was in zeeën vol bloed gedurende de bijna 6.000 jaar geregistreerde geschiedenis van de mens, voegde het vooruitzicht van nucleaire verwoesting na de vernietiging van Hiroshima en Nagasaki een element van urgentie toe.

Maar hebben de Verenigde Naties ons in deze 75 jaar vrede gebracht? Sinds de oprichting zijn er wereldwijd bijna 200 oorlogen of aanzienlijke gewapende conflicten geweest. Bovendien is de wereld zich in een alarmerend tempo blijven bewapenen met nucleaire, biologische en chemische wapens. Er zijn nu ten minste 9 landen in het bezit van ongeveer 14.000 nucleaire wapens. Er zijn maar enkele van die wapens nodig om de planeet te verbranden.

Het vooruitzicht van wereldvrede lijkt vandaag nog meer ongrijpbaar dan in 1945. Internationale spanningen zijn de laatste tijd in feite juist nijpender geworden en de VN is niet in staat controle en gezag uit te oefenen waar dat nodig is.

Een vooraanstaand ambassadeur voor de wereldvrede woonde in 1945 de plenaire vergadering van de VN bij. Hij had de visie en wijsheid om te zien dat de VN totaal zou mislukken in haar pogingen om wereldvrede tot stand te brengen. Dhr. Herbert W. Armstrong luisterde naar de toespraken van wereldleiders die spraken over de “laatste hoop voor de mensheid.” Dhr. Armstrong schreef in 1945 dat deze “laatste hoop” niet gerealiseerd kon worden in een wereld die onderling verdeeld is en waarin geen verheven morele standaard of rechtvaardig leiderschap bestaat.

Dhr. Armstrong sprak en schreef over een prachtige nieuwe wereldorde die zal volgen na het mislukken van de VN. Het zal een wereld zijn van vrede en eenheid. Zoals de profeet Jesaja zegt zullen er geen oorlogen meer zijn: “…En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren” (Jesaja 2:4). Sommige van deze zelfde woorden sieren het standbeeld voor het VN-gebouw in New York City.

De Verenigde Naties zijn niet in staat geweest de naties te verenigen of wereldvrede tot stand te brengen. Er zal echter een wereldregering verschijnen na de nachtmerrie van een geprofeteerde komende Holocaust. Deze zal de naties verenigen onder een enkele wereld-besturende regering gebaseerd op rechtvaardigheid, gerechtigheid en de wet van God. Het zal de heerschappij zijn van de liefdevolle familie van God op de troon van David. Die regering zal uiteindelijk vrede brengen op deze planeet. “Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid” (Jesaja 9:6, KJV).

Voor meer informatie over deze hoopvolle toekomst en de verwezenlijking van de menselijke droom van vrede kunt u een gratis exemplaar van de boeken van dhr. Gerald Flurry bestellen, De Godfamilie visie en De sleutel van David. Deze literatuur legt de details uit van een “wens die werkelijkheid wordt.”

Nl Gfv