Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

211112 border%20wall gettyimages 1235854229

GETTY IMAGES

Eén op de vijf Duitsers gelooft dat de Joden een Holocaust plegen

Wat is de oplossing voor antisemitisme?

Een representatief onderzoek in opdracht van de Centrale Raad voor Joden laat zien hoe diepgeworteld en verhuld antisemitisme is in het collectieve denken van veel Duitsers. Zo was 92 procent het wel eens met de stelling "Ik heb niets tegen Joden." Maar slechts 57 procent was het eens met "Ik heb niets tegen zionisten." De Duitse Welt schreef op 10 november: "Antizionisme trekt het bestaansrecht van de Joodse en democratische staat Israël in twijfel; het zionisme is ontstaan als reactie op en bescherming tegen het toenemende antisemitisme" (Vertaling door Trompet ).

Schokkend is dat 21 procent van de Duitsers en 32 procent van de kiezers van de partij Alternative für Deutschland (AfD) het ermee eens is dat "wat de Joden de Palestijnen vandaag aandoen" in principe "niet anders is, dan wat de nationaalsocialisten de Joden hebben aangedaan". Volgens Welt: "Israël wordt door deze uitspraak gedemoniseerd en gedelegitimeerd, en de nationaalsocialistische uitroeiing van Joden wordt impliciet gebagatelliseerd."

Vierentwintig procent vindt dat Joden te veel invloed hebben op de Duitse politiek, en 30 procent zegt dat Joden misbruik maken van Duitslands schuld aan de Holocaust. Vijfendertig procent gelooft dat Joden in Duitsland worden bevoordeeld boven andere migranten, en 39 procent gelooft dat Joden niet-joden het zwijgen kunnen opleggen door hen te beschuldigen van antisemitisme. Bij elk van deze vragen waren AfD-stemmers het twee keer zo vaak eens met de uitspraken (hoewel de partij officieel beweert achter Israël te staan).

Tientallen jaren hebben Duitse regeringen openlijk gestreden tegen antisemitisme. In de media werd het door velen veroordeeld (hoewel een anti-Israël vooroordeel toch vaak zichtbaar is) en rechtbanken hebben misdaden vervolgd. Toch is het antisemitisme nooit echt weggeweest. De Bijbel openbaart dat er in Europa nogmaals een plan wordt voorbereid om de naam van Israël uit te wissen (Psalm 83 en Daniël 11). (Lees de gratis boekjes Jeruzalem in profetie en The King of the South (alleen beschikbaar in het Engels) van Trumpet-hoofdredacteur Gerald Flurry voor meer informatie over deze profetieën).

Toch zal er een einde komen aan het antisemitisme. De oplossing ligt niet in hardere straffen of strengere wetten, maar in een totale mentaliteitsverandering bij de hele mensheid. In Welke Dag Is De Christelijke Sabbat? legde Herbert W. Armstrong uit:

Het behoud is uit de Joden (Johannes 4:22). Maar het behoud is niettemin voor iedereen die gelooft (in levend geloof, niet in dood geloof) – eerst voor de Jood en door Christus ook voor de heidenen (Romeinen 1:16).

U kunt niet behouden worden tenzij u geestelijk een Jood wordt! (Romeinen 2:28-29). Alle uit het vlees geboren Israëlieten zijn uiteraard, ten gevolge van ongehoorzaamheid, van de beloften en van Gods behoud afgesneden – maar zij kunnen deze, zoals alle andere mensen, door Christus ontvangen! (Romeinen 11:17-18, 23-26).

De ware christenen zullen daarom die vooroordelen en haat ten opzichte van Joden uit zijn hart verwijderen.

Alleen door Gods plan voor de hele mensheid te begrijpen, kan onze wereld het antisemitisme en andere kwaden overwinnen. Dit plan wordt grondig uitgelegd in Mr. Armstrongs boek Mysterie der eeuwen. Satan haat Gods plan en gebruikt alle middelen die hij heeft om alle bewijzen van Gods bestaan en van Zijn betrokkenheid in onze wereld te vernietigen. Maar Gods plan zal standhouden.

Moa Ad Nl