Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

211005 capitol gettyimages 1344053499

CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES

Een mogelijk Amerikaans faillissement en een Europa zonder leider

Op donderdag 30 september heeft de regering van Biden wetgeving ondertekend om een gedeeltelijke sluiting van de federale overheid te voorkomen en overheidsfinanciering tot 3 december mogelijk te maken. De financiële afspraken van de Verenigde Staten hebben gevolgen voor de hele wereld.

De VS naderen de grens van de schuldenlimiet die ze kunnen aangaan. Zonder verhoging van die limiet kunnen zij hun werknemers niet betalen en de werking van de overheid niet financieren. Wanbetaling zou de kredietwaardigheid van de VS aantasten en haar vermogen om zelfs de minimumbetalingen op haar schuld te betalen. Sommigen in de VS eisen de afschaffing van de leenlimiet om een catastrofale wanbetaling te voorkomen.

Maar of de VS nu het schuldplafond blijft verhogen of in gebreke blijft, de financiële afspraken in Amerika zorgen ervoor dat de hele wereld het vertrouwen in de dollar verliest. Vooral Europa is rechtstreeks verbonden met het financiële loodgieterswerk van de VS. Het gebrek aan financiële stabiliteit van de VS schokt de Europese leiders dan ook tot in hun kern. Zij weten dat als een crisis toeslaat zij onvoorbereid zijn en met het vertrek van bondskanselier Angela Merkel nu ook bestuurloos.

Net nu de VS zich terugtrekt als wereldleider, ontbreekt het Europa aan capabele regeringen om de dreigende crisis aan te pakken. De voorzitters van de Europese Unie hebben nooit de macht gekregen om de nodige beslissingen te nemen. Deze macht is grotendeels in Duitse handen gebleven, omdat Duitsland de financiële ruggengraat van het continent vormt. Maar op dit cruciale moment lijkt Duitsland zonder leider te zitten.

Bij de recente verkiezingen in Duitsland hebben de twee grootste partijen, de sociaal-democraten (SPD) en de christen-democraten (CDU/CSU), respectievelijk slechts 25,7% en 24,1% van de stemmen behaald. In de komende dagen, weken en mogelijk maanden zullen zij strijden om de macht in Duitsland met als enige hoop een op zijn best zwakke coalitie te kunnen vormen. Door een potentiële financiële crisis in de VS en een Europa zonder leider zal de roep om een ondemocratisch bewind om de dreigende ramp op te lossen, toenemen.

Een dergelijke dubbele tegenslag zou tot radicale veranderingen in Europa kunnen leiden. Het zal gedwongen worden een onafhankelijker financieel systeem op te zetten dat de zwakkere EU naties uitsluit. Wijlen hoofdredacteur van de Echte Waarheid (de voorganger van de Trompet) Herbert W. Armstrong voorspelde in 1984 al een dergelijke uitkomst toen hij schreef dat een enorme bankencrisis in Amerika "plotseling aanleiding kan geven tot het verenigen van de Europese landen in een nieuwe wereldmacht, groter dan zowel de Sovjet-Unie als de VS" (medewerkerbrief, 22 juli 1984).

In het Trompet-nummer van december 1991 stelde hoofdredacteur Gerald Flurry ook de volgende vraag: "Als er een echte crisis ontstaat, zullen de Duitsers dan om een nieuwe führer roepen? Uw Bijbel zegt van wel! Die crisis zal waarschijnlijk uitgelokt worden door een economische ineenstorting in de VS." In 2015 schreef dhr. Flurry een artikel met de titel: "How the Global Financial Crisis Will Produce Europe's 10 Kings."

De Bijbel profeteert in Openbaring 17 dat er 10 sterke mannen zullen opstaan om Europa te leiden onder leiding van één overkoepelende leider. Gebaseerd op deze profetie waarschuwden de heer Armstrong en later ook de heer Flurry dat een crisis in de V.S. zal leiden tot de eenwording van Europa. Lees over deze profetische waarschuwingen in het boekje Hij had gelijk.

Nl Hwr