Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Een boodschap van de Hoofdredacteur

istock.com/La_Corivo

Een boodschap van de Hoofdredacteur

Wat maakt deTrompet.nl anders?

Dit zijn woelige tijden. Landen over de hele wereld lijken te stuiptrekken in wereldschokkende gebeurtenissen.

Wij voelen een sterke urgentie om u, onze lezers, het meest beduidende nieuws te bezorgen. Maar het nieuws draagt geen betekenis in zichzelf. In feite kan het zelfs heel ontmoedigend en zelfs misleidend zijn als we het nieuws niet op de juiste manier bekijken.

Alles wat wij schrijven en bespreken heeft een belangrijk doel: We willen u – en zoveel mensen als mogelijk – helpen om de tekenen des tijds te onderscheiden.

We streven er altijd naar u de betekenis achter de feiten te laten zien. We plaatsen feiten en trends in hun bredere context, en verklaren waar ze toe leiden. En bovenal verschaffen we u het perspectief van God, en tonen hoe deze gebeurtenissen de Bijbelse profetieën vervullen. Zij zijn tekenen dat het einde van het tijdperk van de mens nabij is, en dat de wederkomst van Jezus Christus heel spoedig zal plaatsvinden!

U zult deze boodschap nergens anders horen. Maar het is de glorieuze les die u zult leren van wat in de wereld aan het gebeuren is. Het is de echte reden waarom het zo belangrijk is om het wereldnieuws te volgen!

In Amerika staan de media bol van verslaggeving over Hurricane Harvey. Maar geen enkele van hen meldt waarom zo’n ongeëvenaarde ramp een van Amerika’s grootste steden treft! Er zijn er die de schuld leggen bij onze koolstofemissie, wat vreselijk verkeerd is. Geen van hen wil zelfs maar overwegen om te beweren dat deze storm een vloek op onze natie is. Geen van hen overweegt de mogelijkheid dat God er misschien iets over te zeggen zou hebben! Maar God heeft er heel wat over te zeggen! En als u deTrompet.nl leest, dan weet u dat. Als u onze boekjes hebt gelezen, dan hebt u een uitstekend overzicht over de vele Bijbelpassages die het geestelijke belang verklaren van gebeurtenissen zoals in Houston.

De nieuwsmedia worden wild van het rassengeweld dat onlangs in Charlottesville en andere steden plaatsvond. Maar ze lijken er alleen maar in geïnteresseerd om de president van onverdraagzaamheid te beschuldigen. Dat is gevaarlijk onverantwoordelijk! Deze prominente verslaggevers gieten in feite olie op het vuur van haat en geweld in dit land! Zij zijn opzettelijk blind voor het feit dat deze natie op de rand van een burgeroorlog staat! Het probleem is veel gevaarlijker dan zij zich realiseren! Maar als u mijn recente Key of David [Sleutel van David] programma’s gezien hebt, dan begrijpt u deze verschrikkelijke realiteit. Als u The Trumpet [ons tijdschrift] leest, dan kent u de profetische waarschuwingen in de Bijbel over hoe allesvernietigend dit geweld zal zijn.

Er zijn overvloedig veel voorbeelden van hoe de andere nieuwsbronnen de ware betekenis van deze gebeurtenissen missen. Zij zien niet in waarom God deze rampen toelaat of over ons afroept. Zij zien dit helemaal niet als straf of correctie. En zij nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de flagrante zonden die Gods toorn opwekken!

Jezus Christus berispte de mensen omdat ze de tekenen des tijds niet konden onderscheiden (Mattheüs 16:1-3). De tekenen van Zijn Wederkomst zijn overal om ons heen – en diezelfde blindheid teistert vandaag bijna de gehele wereld. En de meeste nieuwsmedia zijn het meest blind van allemaal!

Dat is waarom wij zo’n verantwoordelijkheid voelen om u dit inzicht te verschaffen. God houdt ons aansprakelijk om u dit inzicht te verkondigen om op die manier mensen te redden!

Als u een geliefd persoon roekeloos op een ongeluk ziet afstevenen, zou u niet trachten hem te stoppen? Zou u niet een waarschuwing schreeuwen, of alles doen wat u maar kunt om hem te redden?

Zoals de profeet Amos zei: “De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere God heeft gesproken, wie zou niet profeteren?” (Amos 3:8)

Er is heel veel slecht nieuws in de huidige wereld. Maar als u de tekenen des tijds kunt onderscheiden, dan is dat niet deprimerend. Het is corrigerend om de tuchtiging van God te herkennen. Het is opwindend om te beseffen dat God echt is en levend en actief in het uitvoeren van Zijn plan. Het is roerend wanneer we gebeurtenissen zien die Bijbelse profetieën vervullen.

En het is geweldig inspirerend om te weten wat deze tekenen eigenlijk betekenen: de heel spoedige terugkomst van Jezus Christus - met de macht om deze van zonde doordrenkte wereld weer recht te trekken!

Blijf deTrompet.nl lezen. Wij zullen u helpen om te zien hoe al deze wereldschokkende gebeurtenissen in feite tekenen zijn van de grootste, meest hoopvolle gebeurtenis in de geschiedenis! 

No Nl