Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Duitsland verandert voor uw ogen

AFP VIA GETTY IMAGES /PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES

Duitsland verandert voor uw ogen

De oorlog in Oekraïne heeft tot een sprong voorwaarts geleid in een van de belangrijkste eindtijd profetieën.

27 februari was een gedenkwaardige dag in de wereldgeschiedenis. De Duitse Bondskanselier Olaf Scholz kondigde de terugkeer aan van een sterk, militaristisch Duitsland. Zijn toespraak in de Bondsdag werd begroet met een staande ovatie - met steun van de meeste Duitse politieke partijen!

Politico noemde de maatregelen van Scholz "niets minder dan de meest dramatische politieke verschuiving in de moderne Duitse geschiedenis".

Andreas Kluth, voormalig hoofdredacteur van het Handelsblatt, schreef: "Als je enig gevoel voor geschiedenis had en je bevond je zondag in de buurt van de Duitse Bundestag in Berlijn, dan had je het geluid van een explosie kunnen horen" (Bloomberg, 27 februari).

De hele aarde zou moeten beven bij die explosie! Iedereen die de geschiedenis kent zou diep gealarmeerd moeten zijn. Maar als u ook Bijbelprofetie kent - wat iedere Trompetlezer zou moeten doen - dan weet u dat deze aankondiging werkelijk een rampzalige explosie is!

Op het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel, keek u, als u profetie kent, onmiddellijk hoe Duitsland zou reageren. Diezelfde dag, 24 februari, stuurde ik een e-mail naar de lezers van onze dagelijkse Trompet Brief waarin ik waarschuwde: "De belangrijkste natie om nu in de gaten te houden is Duitsland. Hoe zal het reageren op Vladimir Poetins oorlog tegen Oekraïne? Deze Oekraïne-oorlog zal de opkomst van het voorspelde Heilige Romeinse Rijk onder Duitse leiding versnellen!" Het duurde slechts enkele dagen voordat die reactie kwam.

Kanselier Scholz riep een speciale zitting van het parlement bijeen om een enorme verhoging van Duitslands militaire budget aan te kondigen. Op dit moment geven ze 53 miljard euro per jaar uit aan hun leger, en dat is een recordbedrag. Scholz kondigde aan dat Duitsland dit jaar een nieuw fonds van 100 miljard euro zal oprichten om de uitrusting van het leger snel te verbeteren. Hij kondigde ook aan dat Duitsland tegen 2024 minstens 2 procent van zijn economische uitgaven aan zijn leger zal besteden, tegenover de huidige 1,4 procent. Als je de groei van de Duitse economie meerekent, zullen de militaire uitgaven vanaf nu verdubbelen.

Hierdoor wordt Duitsland verreweg de grootste militaire verbruiker in Europa. Als dit eenmaal is ingevoerd, zal Duitsland meer aan zijn leger uitgeven dan Rusland!

Dit zijn radicale stappen. En Bijbelprofetie waarschuwt waar ze toe leiden!

Al tientallen jaren waarschuwt De Trompet u voor een grote verandering in Duitsland. Toen Duitsland ophield met snijden in zijn militaire uitgaven en deze elk jaar begon te verhogen, hebben wij gezegd dat dit een alarmerende verandering was. Toen Duitse denktanks en generaals zich uitspraken en zeiden dat Duitsland militair robuuster moest worden, hebben wij u verteld waarom dit verontrustend was.

"Duitsland en andere Europese naties hebben geen militaire macht die zich tegen een dergelijke Russische aanval kan verdedigen. De Europese naties hebben vertrouwd op de militaire macht van de V.S. om hen te beschermen tegen de Russen die vlak bij hun oostgrens staan en daar nu zware troepen opstellen! Het lijkt erop dat de NAVO in de prullenbak is beland." ~ Herbert W. Armstrong, 8 februari, 1980


Wat er in februari gebeurde, was echter geen lichte oppepper voor het Duitse leger. Het waren niet alleen adviezen of aanbevelingen. Dit is werkelijkheid: het Duitse militarisme is terug! En wat nog verbluffender is: Duitsland, en een aanzienlijk deel van de wereld, juicht!

De heer Scholz vertelde de Bondsdag dat Duitsland "een keerpunt doormaakt". De invasie van de Russische president Vladimir Poetin in Oekraïne heeft de natie geschokt, en Duitsland moet in staat zijn om op te staan tegen "oorlogszuchtigen zoals Poetin", zei Scholz. "Dat vereist kracht van onszelf."

Opmerkelijker dan de woorden van Scholz is het feit dat iedereen het met hem eens was. Hij leidt de linkse Sociaal-Democraten, een politieke partij die van oudsher sceptisch staat tegenover militaire uitgaven. Hij regeert in een coalitie met de nog linksere Groene Partij, maar ook zij zijn het met hem eens. Zijn belangrijkste oppositiepartij, de Christen-Democraten, steunde de aankondiging eveneens.

In het debat dat volgde, "stond de ene spreker na de andere op om duidelijke en ontroerende woorden te vinden," schreef Kluth. "Laat de wereld er nota van nemen: door de naakte agressie van Poetin is Duitsland bijna van de ene dag op de andere veranderd" (geheel eigen nadruk). Decennialang hebben Duitsers er voor teruggeschrokken om over de noodzaak van kracht in deze wereld te praten. Nu niet meer.

Hoe belangrijk de verhoging van de defensie-uitgaven ook is, deze verandering in retoriek en houding zou nog groter kunnen zijn. Voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zouden we binnenkort een openlijk agressief Duitsland kunnen zien. Duitsland is zeker agressief geweest: Kijk maar hoe het de wereld aanvoerde bij het uiteenvallen van Joegoslavië (vraag een gratis exemplaar aan van mijn boekje Germany’s Conquest of the Balkans (alleen beschikbaar in het Engels)). Maar het heeft voorzichtig geopereerd. De toespraak van Scholz markeert het uit de schaduw treden en veel opener worden van de natie.

"Het toneel is helemaal klaar! En terwijl we wankelen op de rand van oorlog met Rusland, is ons echte gevaar de komende Verenigde Staten van Europa die het oude Romeinse Rijk zal doen herleven, en toch zijn we ons niet eens bewust van het gevaar! ... Plotseling zal de wereld een Verenigde Staten van Europa zien!” ~ Herbert W. Armstrong, maart 1950


Velen in Duitsland dringen reeds aan op moediger stappen. Manfred Weber, voorzitter van de EPP-Fractie in het Europees Parlement, schreef op 7 maart een artikel in de Duitse Welt met de titel "Europe Needs Its Own Nuclear Umbrella" (Europa heeft zijn eigen nucleaire paraplu nodig) (Eigen vertaling). Duitsland heeft al toegang tot Amerikaanse kernwapens, maar het is meer aan het praten over het krijgen van zijn eigen atoomwapens. Weber schreef: "We moeten ons eigen Europese raketafweerschild creëren ...."

"De basis van echte Europese soevereiniteit is het vermogen van Europa om zichzelf te verdedigen," schreef hij. "Op een gegeven moment horen daar ook kernwapens bij."

En naast deze militaristische transformatie in Duitsland, zet de aanval van Rusland op Oekraïne heel Europa aan om zich snel te verenigen!

Europa verenigt zich

"Vladimir Poetin heeft zojuist het onmogelijke bereikt: echte Europese eenheid," schreef Politico. "Van Sofia tot Stockholm, Europa's interne verdeeldheid over hoe te reageren op Poetins agressie is de afgelopen dagen weggesmolten naarmate de historische dimensies van de invasie - de grootste uitdaging voor de veiligheids- structuur van het Westen in decennia - duidelijker werden" (27 februari).

AP News produceerde een artikel met de titel "Door Oekraïne binnen te vallen, verliest Poetin bondgenoten in Oost-Europa." Het laat zien hoe alle machthebbers in de regio die ooit bevriend waren met Poetin, hem nu de rug toekeren.

"De aanval op Oekraïne markeert het einde van een tijdperk," schreef Der Spiegel, Europa's grootste nieuwstijdschrift. "De Europese orde, die het continent na het einde van de Koude Oorlog drie decennia van relatieve veiligheid en stabiliteit bracht, is bezig in te storten. Een nieuw, gevaarlijker tijdperk breekt aan" (25 februari).

Andere Europese landen volgen het voorbeeld van Duitsland. Zelfs vóór de Russische invasie bewapende Polen zich in hoog tempo. In oktober 2021 kondigde het plannen aan om zijn aantal soldaten te verdubbelen en zijn militaire uitgaven te verhogen van 2 procent van zijn jaarlijkse economie tot 2,5 procent in 2024. Op 3 maart werden de plannen versneld, met de belofte om volgend jaar 3 procent van de jaarlijkse economie aan het leger te besteden. De Poolse minister van defensie Mariusz Błaszczak zei dat hij wilde dat Polen "een van de sterkste legers in de navo" zou hebben.

"Ons vaderland heeft zo'n Pools leger nodig, vooral nu het kwaadaardige rijk aan onze oostgrens probeert te herrijzen," voegde hij eraan toe.

Denemarken heeft plannen aangekondigd om zijn militaire uitgaven in de komende twee jaar bijna te verdubbelen. Tot nu toe heeft Denemarken ervoor gekozen niet met de Europese Unie samen te werken op het gebied van defensie en veiligheid. Maar na de invasie van Rusland heeft Denemarken in juni een referendum gepland over de beëindiging van deze optie. Uit opiniepeilingen blijkt dat de kiezers een groot voorstander zijn van het beëindigen van deze eigen koers, wat betekent dat Denemarken binnenkort met de EU zou kunnen samenwerken om wapens te ontwikkelen en troepen in te zetten.

Finland, Zweden, Italië en Spanje ontwikkelen allemaal plannen om hun militaire uitgaven te verhogen.

De Franse krant Libération schreef op 19 maart dat de invasie van Rusland weer een "gelegenheid voor een grote gemeenschappelijke integratie" was - zoals vele crises in het verleden. Dankzij de invasie "staan massale investeringen in defensie ... bovenaan de agenda van de staatshoofden en regeringsleiders". Met andere woorden, de invasie van Rusland is een "kans" voor Europa om zich op te werken tot een militaire supermacht!

Ambrose Evans-Pritchard van The Telegraph gaf een uitstekend inzicht door te schrijven: "Sommigen lijken meer geïnteresseerd in het gebruik van deze “heilzame crisis” als een federaliserende katalysator, een kans om het tempo op te drijven in de richting van een fiscale en defensie-unie, of deze architectonische ambities nu wel of niet enige relevantie hebben voor de slachting voor de ogen van de wereld" (10 maart).

Bijbelprofetie leeft!

Herbert W. Armstrong waarschuwde al tientallen jaren dat Duitsland weer zou opduiken als een sterke militaire macht, die een verenigd Europa zou leiden. "De Duitsers komen op adembenemende wijze terug van de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog," schreef hij in 1956. "Duitsland is het economische en militaire hart van Europa. Waarschijnlijk zal Duitsland de komende Verenigde Staten van Europa leiden en domineren."

De heer Armstrong geloofde dat Rusland een belangrijke rol zou spelen bij de oprichting van deze nieuwe militaire macht. "Een van de belangrijkste dingen die Europa ertoe aanzet, en misschien wel het belangrijkste dat hen ertoe zal aanzetten zich te haasten en samen te werken, is hun angst voor wat er in het Kremlin en de Sovjet-Unie gebeurt," zei hij in november 1982. "En [Sovjetleider Joeri] Andropov maakt hen bang, en dat zal hen opjagen. Ze verliezen het vertrouwen in de Verenigde Staten als zijnde een militaire paraplu over hen heen om hen te beschermen, en ze willen hun eigen militaire macht om zichzelf te beschermen. Dat is hoe ze zich daar voelen. Dat is nu de belangrijkste drijfveer om hen te verenigen en dat is wat nu aan het gebeuren is."

Mr. Armstrong las Bijbelprofetie en keek toe hoe die in vervulling zou gaan. Hij zag de manier waarop de Bijbel zei dat deze Europese macht tot stand zou komen. Sommige namen zijn veranderd, maar deze Europese macht is precies aan het ontstaan zoals hij voorspelde.

Vanwege deze profetieën heb ik iedere keer dat de heer Poetin een grote stap voorwaarts heeft gezet, gezegd dat u moet letten op de reactie van Duitsland en Europa.

"Denk nu niet dat de West-Europese leiders deze vernederende houding zullen aannemen en zullen weigeren tegen Rusland op te treden zonder tegenmaatregelen te nemen!” ~ Herbert W. Armstrong, 8 februari, 1980


Vladimir Poetin kwam in 2000 aan het bewind. Maar bij de verkiezingen van december 2003 zette hij een grote stap in de richting van autoritarisme. "De Russische verkiezingen hebben president Vladimir Poetin onlangs veel dichter bij het worden van een dictator gebracht," schreef ik in januari 2004. "Dit boezemt Europa intense angst in. De Europeanen herinneren zich nog hoe gewelddadig Rusland was in de Tweede Wereldoorlog, en Rusland is een naaste buur met enorme stapels kernwapens."

Nu dreigt Poetin die kernwapens te gebruiken!

"De Russische verkiezing brengt een angst teweeg die de eenwording van de Europese Unie zal bespoedigen," vervolgde ik in dat artikel.

Toen, in 2008, schokte Poetin de wereld door Georgië binnen te vallen. In een artikel kort daarna, besprak ik Bijbelprofetieën over dat Europese rijk, geleid door Duitsland, bestaande uit 10 koningen. "De heer Armstrong onderwees vaak dat een politieke of economische crisis deze 'tien koningen' zou aanzetten om zich zeer snel sterk te verenigen. Het feit dat Rusland een oorlog is begonnen laat zien hoe gemakkelijk zo'n crisis kan ontstaan! Zal de aanval op Georgië werkelijk de Europese eenwording op gang brengen? Zal er een crisis ontstaan over Oekraïne? Dat gebied is de graanschuur van Rusland, en het is zeker bereid om ook daar oorlog om te voeren.

"Houdt Europa in de gaten om te zien hoe het reageert op deze dramatische ontwikkelingen in Azië", aldus dat artikel.

In 2014 veroverde Rusland een stuk van Oekraïne door de Krim en oostelijke delen van het land binnen te vallen. "Europa's schrikbarende angst voor Vladimir Poetin - hun buurman - gaat helpen het Heilige Romeinse Rijk vrij plotseling vorm te geven" schreef ik kort daarna. (mei-juni 2014; theTrumpet.com/11530)

Hoe konden we weten dat dit de uitkomst van deze gebeurtenissen zou zijn? Laten we meer specifiek naar de profetie kijken.

“Geruchten uit het oosten”

De belangrijkste profetie die deze gebeurtenissen oproepen staat in Daniël 11. De verzen 40-41 profeteren van een "koning van het noorden" - een verenigd Europa - die het Midden-Oosten aanvalt (ons gratis boekje The King of the South (alleen beschikbaar in het Engels) legt dit uit). Deze macht gaat het Midden-Oosten overheersen, en vervolgens de hele wereld!

De grote mogendheden van Azië, die zich nu reeds op velerlei manieren verenigen, zullen zich achter Rusland en China scharen. Zij zullen weten dat zij de volgende zijn op de hitlijst van ’s werelds nieuwe supermacht, Europa, dat graag aanvalt zonder waarschuwing. Dus zullen Rusland en China hun legers verzamelen aan de grenzen van Europa. Deze aanzet zal Europa intens nerveus maken! En hoe zal het reageren?

“Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan. En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben” (verzen 44-45).

Dit is waar de opkomst van Europa en Rusland toe leidt. Het is nu aan het groeien, zelfs terwijl ik dit schrijf!

“De geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem [verenigd Europa] schrik aanjagen.” Deze alarmerende "geruchten" komen uit het noordoosten. Kijk op een wereldkaart en zie wie er ten noordoosten van Europa ligt: Rusland en China, die zelfs nu reeds naar mekaar toe aan het groeien zijn.

Zoals ik in 2004 schreef: "Het feit dat Europa zeer nerveus wordt over de uitkomst van de Russische verkiezingen, geeft ons meer inzicht in een angstaanjagende Bijbelprofetie. Alles wordt in gereedheid gebracht - op dit moment - voor een spectaculaire vervulling! Al deze gebeurtenissen in Rusland en Europa verlopen volgens Gods meesterplan." En in 2008 schreef ik: "U kunt de vervulling van deze profetie vandaag al in embryo zien gebeuren! Europa is diep verontrust door de ontwikkelingen in Rusland en China."

Vanwege de Russische agressie wijzigt Duitsland thans zijn militaire koers drastisch, en heel Europa schakelt over op oorlogssterkte. Maar er liggen nog meer dramatische veranderingen in het verschiet!

Een Duitse sterke man

In 2014 schreef ik: "Een tweede belangrijke profetie die Ruslands invasie van Oekraïne teweeg zal brengen, is de komst van een sterke man in Europa. Er komt een nieuwe leider - een soort Vladimir Poetin. Dit is wat Europa nodig heeft om zich samen te binden, om de kracht en eenheid van doel te hebben die nodig zijn om Rusland te confronteren."

Deze man zal zeker heel gauw op het toneel verschijnen!

Heel Europa ziet duidelijk de noodzaak in van een sterke man. De Oostenrijkse krant Der Standard schreef op 10 februari: "Uiteindelijk heeft de EU een leider nodig die op gelijke voet kan omgaan met Poetin en [Joe] Biden."

Bij de onderhandelingen heeft Frankrijk het voortouw genomen om met Rusland te praten. "Hoe lovenswaardig het ook is dat de Franse president Emmanuel Macron het voor de EU opneemt, er moet verandering komen. De EU heeft eindelijk een gezicht nodig, een stem, een “hoofd van de Unie” die op ooghoogte met Poetin en de Amerikaanse president Joe Biden op kan treden. Dat kan alleen gebeuren als de EU diepgaand wordt hervormd en verder wordt gedemocratiseerd - en als er een rechtstreekse verkiezing van een voorzitter van de EU komt. Plannen daarvoor bestaan al lang. Het is tijd om ze uit te voeren" (ibid).

Daniël 8:23 vertelt ons dat we "in de laatste tijd" moeten verwachten dat "een meedogenloze koning" in Europa zal opstaan. “En zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk” (vers 24).

Zoals ik in dat artikel uit 2014 schreef: "Europa's nieuwe angst voor Rusland gaat een grote rol spelen in het versnellen van de vervulling van die profetie!"

Naast de voorspelde sterke man zal ook de katholieke kerk een belangrijke rol spelen in het verenigen van de ongelijk gestemde Europese naties.

Zoveel van wat God heeft geprofeteerd door Mr. Armstrong is al vervuld. Kijk goed naar de uiteindelijke vervulling van deze profetieën! "Tien koningen" zullen opstaan. De 27 naties die nu de Europese Unie vormen, zullen worden teruggebracht tot 10. Zij zullen geleid worden door een sterke Poetin-achtige dictator en verenigd worden door de Rooms-Katholieke Kerk. Op dat moment zullen zij zich ontpoppen als een macht die nog groter is dan Rusland of de Verenigde Staten!

Denk eens aan de macht die de EU al heeft. Kijk vooral naar de macht van Duitsland. De Duitsers leiden Europa nu al en domineren economisch. Binnenkort zullen zij ook militair de lakens uitdelen aan negen andere Europese koningen.

De groeiende noodzaak om zichzelf te beschermen zal de Europese leiders ertoe drijven het aantal naties in hun unie te verminderen en een sterke man te machtigen. Die man zal dan de invloed en de macht van Europa gebruiken om het op te nemen tegen Vladimir Poetin en wat de Bijbel noemt "de koningen van het oosten" (Openbaring 16:12).

Poetin helpt een macht te creëren die groter zal blijken dan de zijne! En de botsing tussen deze twee machten zal meer lijden veroorzaken dan de wereld ooit heeft gekend!

De meeste Amerikanen zijn zich niet bewust van deze gebeurtenissen. Maar zij in Amerika die opletten, juichen deze dramatische verandering in Duitsland toe! Ze zijn blij om te zien dat Duitsland eindelijk militair opstaat. Dat getuigt van een gevaarlijke onwetendheid van Bijbelse profetie.

In de dagen nadat de extra uitgaven waren aangekondigd, bracht de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck een bezoek aan Washington. Spiegel Online schreef dat Habeck "met open armen werd ontvangen" en "overladen werd met goodwill" van de Amerikaanse leiders. "Op de Duitse ambassade in Washington konden de diplomaten nauwelijks geloven hoeveel mensen Habeck wilden ontmoeten: de secretarissen voor handel en energie en veiligheids- en energieadviseurs," schreef Spiegel Online. "En toen spoedde Habeck zich dinsdagmiddag ook nog naar Antony Blinken voor een gesprek van een uur. De mensen van Habeck hadden niet eens gevraagd om een ontmoeting met de staatssecretaris - het verzoek kwam naar verluidt van Amerikaanse zijde" (2 maart).

Maar de profetie vertelt ons dat deze Europese militaire macht zich zal keren tegen Groot-Brittannië, Amerika en de Joodse staat in het Midden-Oosten in een daad van ongeëvenaard verraad! God zegt dat Hij deze natie opricht om ons te straffen!

"Een van de grootste drijfveren voor Europa, en misschien wel de grootste drijfveer, is de angst voor wat er in het Kremlin en de Sovjet-Unie gebeurt.” ~ Herbert W. Armstrong, 27 nov. 1982


Deze profetieën zijn duister, maar de Bijbel laat zien dat ze allemaal een positieve afloop hebben. Daniël 8:25 vertelt ons dat deze Europese sterke man "zal opstaan tegen de Vorst der vorsten" - hij zal proberen te vechten tegen Christus Zelf - "maar hij zal zonder hand gebroken worden." De Messias zal komen en deze rampzalige oorlogen stoppen en deze man vernietigen. De 10-natie militaire supermacht zal op hetzelfde moment eveneens worden vernietigd.

Daniël 2 bevat een andere cruciale profetie over deze macht. Het eindigt met het beeld dat verbrijzeld wordt door een steen uit de hemel en als stof wegwaait in de wind, waarna de steen uitgroeit tot een berg die de aarde vult (verzen 34-35). Daniël legt de betekenis uit met dit inspirerende vers: "In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden" (vers 44). Dat zal het einde zijn van het Daniël 2 beeld en van alle onderdrukkende menselijke rijken van deze wereld. God gaat dat beeld voor altijd verbrijzelen!

De opkomst van een door Duitsland geleide Europese macht is een torenhoog teken dat de wederkomst van Christus nabij is. De tijd van slechte, menselijke rijken die hun buren binnenvallen is bijna voorbij. Gods heerschappij staat op het punt te beginnen!

Nl Hwr