Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

190530 jag trumpet%20cover%20concept recovered

JULIA GODDARD/TROMPET

Duitsland pakt controle over het Internet

Nieuwe EU wetgeving probeert niet alleen grote Amerikaanse technologiebedrijven in te perken, maar ook het Wereldwijde Web over te nemen.

De Europese Unie werkt eraan om de controle over het Internet te krijgen. Deze inspanningen hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt. Veel mensen, waaronder enkele van de beste bedrijfsleiders en overheidsfunctionarissen van Amerika, maken zich grote zorgen.

Via verschillende vormen van wetgeving oefent de EU nu buitengewoon veel invloed uit in de huizen van Internetgebruikers en binnen elk bedrijf en elke overheid op aarde. De EU voert een campagne van technologisch imperialisme en de meeste mensen weten het niet eens!

Hoewel veel van deze wetgeving door de EU is opgesteld, is Duitsland de ultieme bron van deze wereldwijde inspanning om de dominantie van de VS over de technologische industrie en de Internetcontrole te ondermijnen.

Duitsland is het grootste, machtigste en meest invloedrijke land van de EU. Het gebruikt de EU als middel om heimelijk zijn eigen ambities te vervullen. Iedereen die de Europese Unie volgt weet dat er niets belangrijks gebeurt in Brussel zonder de goedkeuring en sanctie van Duitsland.

Duitslands ambities voor het Internet zou van iedereen de aandacht moeten trekken, zelfs van diegenen die geen computer hebben. Het gedrag van de EU met betrekking tot deze kwestie legt de dictatoriale natuur van deze door Duitsland gedomineerde eenheid bloot. Echt, we zijn getuige van de manifestatie van de geest van het Heilige Romeinse Rijk in de tech-wereld. De door de Bijbel geprofeteerde zevende en laatste opleving van dit rijk wil de controle over het Internet!

AVG

In 2018 introduceerde de EU een nieuwe verordening die invloed heeft op de 4,3 miljard mensen over de wereld die toegang tot het Internet hebben. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals deze EU-wet heet, reguleert de manier waarop bedrijven de persoonlijke gegevens van Europese burgers verwerken en beheren. Elk bedrijf wereldwijd – ongeacht grootte, branche of locatie – die niet aan deze EU-wet voldoet riskeert enorme boetes.

Vijfhonderd miljoen mensen wonen in Europa, en ongeveer 85 procent daarvan heeft toegang tot het Internet. De EU bestaat uit voornamelijk Eerste Wereldlanden met grote persoonlijke welvaart, tenminste in vergelijking met andere landen. Dat maakt de EU-markt bijzonder aantrekkelijk. Als je toegang wilt tot deze half miljard consumenten, dan moet je leven volgens de EU-regels – regels ingesteld door Duitsland. Overtreed ze en riskeer reusachtige boetes.

Deze wet heeft enkele prominente Amerikaanse mediaorganisaties ertoe gedwongen de EU-markt te verlaten. Hun websites zijn ontoegankelijk geworden voor mensen binnen de EU. Als u de EU bezoekt kunt u bijvoorbeeld geen toegang krijgen tot de New York Daily News of de Chicago Tribune. Om toegang tot de EU-markt te behouden hebben veel Amerikaanse bedrijven miljoenen moeten besteden aan het installeren van software en het instellen van nieuwe werkwijzen om aan de AVG te voldoen.

Zo werkt Europa: Het wil de controle hebben over elk aspect van het leven van de mensen! Het is een belangrijke reden waarom de meerderheid van de Britse burgers in juni 2016 hebben gestemd om de EU te verlaten: Zij zijn deze dictatoriale inmenging beu. Met de AVG en andere Internetwetgeving breidt de EU haar invloed uit tot ver buiten haar grenzen – zelfs tot in Amerika.

De EU is al jarenlang oorlog aan het voeren tegen Amerikaanse tech-bedrijven. Sinds 2010 heeft het Google voor meer dan 9 miljard dollar beboet. Google betaalt de EU meer aan boetes dan aan belasting.

“Europa wil de wereld opnieuw veroveren,” schreven Mark Scott en Laurens Cerulus in Politico in 2018. “Alleen deze keer is zijn moordwapen geen staal of buskruit. [De AVG is] een legale stoomwals van de EU die gericht is op het opleggen van steeds strengere privacy-regels aan overheden en bedrijven van San Fransisco tot aan Seoel” (31 jan. 2018; nadruk van mij).

In een artikel over dit onderwerp in 2018, erkende Trumpet redactielid Brad Macdonald de zorgen die veel mensen hebben over de macht van Amerikaanse technologiebedrijven. “Natuurlijk zijn er oprechte zorgen en vragen rondom het gedrag van deze bedrijven en hun buitensporige macht en bereik,” schreef hij. “Dat gezegd hebbende, willen we echt dat een handvol anti-Amerikaanse, Europese bureaucraten deze problemen proberen op te lossen? We hebben genoeg bewijs dat Brussel niet altruïstisch, in het belang van de mensheid, handelt. De EU valt duidelijk de invloed van Amerika aan en probeert zichzelf als koning van het Internet te vestigen” (theTrumpet.com, 29 november 2018).

Er zijn legitieme zorgen – maar vertrouwen we Duitsland en dit opkomende Heilige Romeinse Rijk om deze problemen rationeel en eerlijk op te lossen?

Nog een aanval

Op 15 april heeft de EU nog een nieuwe richtlijn aangenomen waarvan wordt beweerd dat het mensen zal beletten online auteursrechten te schenden. Het is in feite nog een nieuwe enorme machtsgreep.

De nieuwe Richtlijn Auteursrechten maakt het illegaal om een nieuwsartikel van een auteur te citeren zonder hem te betalen. Zowel Duitsland als Spanje hebben dit al geprobeerd, maar het werkte niet. Uiteindelijk zorgde de wetgeving ervoor dat artikelen niet langer online werden gedeeld. In plaats van een auteur te betalen, onthouden de meeste mensen zich eenvoudigweg van het citeren of delen van het artikel. Dit soort wetgeving zal veel auteurs in feite schaden omdat ze hun zichtbaarheid verliezen.

Deze wet kan zelfs worden gebruikt om kritiek te blokkeren. Om een vals verhaal te ontkrachten of een werk te bekritiseren, moet je er normaal gesproken uit kunnen citeren. Volgens de nieuwe regels kan een auteur, als de kritiek hem niet bevalt, toestemming weigeren hem te citeren.

Een ander deel van deze verordening vereist dat websites die materiaal van het publiek plaatsen alles filteren op schendig van auteursrecht voordat het wordt geplaatst. Dat houdt in dat elke video, elk artikel of audiofile dat geplaatst wordt op sites zoals Facebook, Twitter of YouTube – sites waar mensen in toenemende mate hun nieuws vandaan halen – eerst door een filtersysteem gehaald moeten worden. Dus deze bedrijven moeten miljoenen besteden aan het maken van een nieuw filtersysteem en het instellen van nieuw beleid en praktijken. Veel experts vrezen dat dit filtersysteem makkelijk omgezet kan worden om alles dat de EU niet bevalt weg te filteren.

Velen zijn diep gealarmeerd door wat hier gebeurt. In juni 2018 tekenden tientallen internetpioniers – waaronder de uitvinder van het WereldWijde Web, Tim Berners-Lee, en de medeoprichter van Wikipedia, Jimmy Wales – een open brief aan de president van het Europese Parlement met een waarschuwing dat het op het punt stond een richtlijn aan te nemen die “een onmiddellijke bedreiging voor de toekomst van het Internet” vormt.

Toch werd de verordening aangenomen en is op weg om een wet te worden. European Digital Rights noemde dit een “censuurmachine”. Haar senior beleidsadviseur, Diego Naranjo, waarschuwde: “Artikel 13 van deze richtlijn schept een gevaarlijk precedent voor Internetfilters en geautomatiseerde censuurmechanismen.” Met andere woorden, dit gaat over het verkrijgen van controle.

“De Richtlijn Auteursrechten zal twee internetten creëren,” schreef Matthew Lesh van CapX. “De eerste, een zwaar gecensureerde versie voor Europese gebruikers, inclusief filters die voorkomen dat u inhoudt uploadt. De tweede, een vrij Internet waar creativiteit wordt aangemoedigd, voor alle andere mensen” (26 maart). Duitsland en de EU transformeren de manier waarop het Internet werkt!

“Dit is regelgeving voor de pers via de achterdeur,” waarschuwde Lesh. Zelfs websites zoals Times en de Telegraph zullen onder de verordening vallen omdat het publiek reacties op hun pagina’s kan plaatsen.

Dit is gevaarlijk terrein. Met behulp van deze wetgeving kan de EU binnenkort elk bericht dat haar niet bevalt de mond snoeren – zoals bijvoorbeeld dit artikel dat u nu leest!

Deze nieuwe verordening zal ook nog een ander wapen zijn in de aanval van Duitsland tegen Amerikaanse technologiebedrijven. YouTube’s CEO Susan Wojcicki zei op 22 oktober 2018 dat het gedrag van de EU een bedreiging vormt voor zowel het dagelijks bestaan als voor het vermogen om je stem te delen met de wereld. “De nieuwe EU-wet is angstaanjagend voor Amerikaanse technologiebedrijven, vooral Google, Facebook, Twitter en YouTube,” schreef Macdonald. “Velen beschouwen het niet alleen als poging om de macht van Amerikaanse technologiebedrijven in te perken, maar ook om letterlijk het Internet over te nemen” (op cit.).

Ik weet dat deze Amerikaanse tech-bedrijven verre van perfect zijn. Ik pleit niet voor hun tirannieke controle over het Internet. Maar wanneer je een handvol mensen de controle geeft over iets dat zo belangrijk en krachtig is als het Internet, dan kan dat heel gevaarlijk zijn! Dergelijke wetgeving kan bedrijven vernietigen, het zou Silicon Valley kunnen verlammen en het kan nationale economieën vernietigen!

Het Heilige Romeinse Rijk

We moeten deze kwestie in de context van Bijbelprofetie en geschiedenis plaatsen. De door Duitsland geleide EU gedraagt zich op de manier waarop het Heilige Romeinse Rijk zich altijd heeft gedragen. Duitsland probeert opnieuw zijn wil aan de wereld op te leggen.

Dit is een moeilijk te accepteren boodschap en veel mensen zullen het er niet mee eens zijn, maar het is de waarheid!

De Bijbel profeteerde dat dit Heilige Romeinse Rijk herhaaldelijk in Europa op zou komen. In WO2 leidde Adolf Hitler de zesde opstanding van deze macht. Hij veroorzaakte de dood van 60 miljoen mensen. Duitsland is ook WO1 begonnen, dat meer dan 15 miljoen levens kostte. Maar binnenkort zijn we misschien niet meer in staat om te schrijven of spreken over die Europese geschiedenis – omdat het opnieuw herleefde Heilige Romeinse Rijk het zal censureren!

Bernard Connolly schreef in 1995 een schokkend boek, The Rotten Heart of Europe (Het verrotte hart van Europa), waarin deze Europese macht werd blootgelegd. Jarenlang werkte hij in het hart van het wisselkoersmechanisme voor de Europese Unie. Hij noemde de Europese superstaat verrot! Binnen die unie, zo schreef hij, “is de strijd voor de controle van de Europese superstaat waarin Franse technocraten de confrontatie aangaan met Duitse federalisten, waarbij beide partijen beweren te vechten onder de vlag van Karel de Grote. De bijkomende schade van de strijd ligt voornamelijk in de toekomst, maar zou afschuwelijk kunnen zijn.”

Duitsland heeft die strijd gewonnen. Vandaag betwist niemand dat. Connolly schrijft dat deze unie helemaal gaat over “het nastreven van een ‘Europese’ mantel voor Duitse ambities!” Hij heeft gelijk. En zijn land stemde om de EU te verlaten omdat het wist dat wat hij zei waar was. De exit van Groot-Brittannië vormt een waarschuwing voor iedereen – ze zien waar dit naartoe gaat.

In 1995 waarschuwde de Britse premier Magaret Thatcher dat dit eraan zat te komen, maar men luisterde niet. Ze zei: “U heeft Duitsland niet verankerd aan Europa. U heeft Europa verankerd aan een nieuw dominant, verenigd Duitsland. Uiteindelijk, vrienden, zult u merken dat het niet zal werken.” Zij hoopten dat deze Unie Duitsland zou bedwingen. In plaats daarvan heeft Duitsland meer controle gekregen. Het domineert de EU economisch – en steeds meer ook politiek.

Wijlen Otto van Habsburg kwam van de beroemde Habsburg dynastie van het Heilige Romeinse Rijk en was lid van het Europese Parlement. Hij zei: “De [Europese] Gemeenschap leeft grotendeels op het erfgoed van het Heilige Romeinse Rijk, alhoewel de grote meerderheid niet weet op welk erfgoed ze leven.” Dat is waar Connolly over schreef. De EU is geen democratische organisatie – het is een imperialistisch rijk. De wereld zal dit spoedig leren.

Deze boodschap is niet persoonlijk bedoeld: God is geen racist. God zegt juist dat we alle mensen lief moeten hebben – zelfs onze vijanden – of we denken niet zoals Hij denkt. Natuurlijk hebben we de Duitsers lief. We willen hen waarschuwen waar ze zullen eindigen als ze niet van koers veranderen.

Dhr. Habsburg zei ook: “Wij zijn in het bezit van een Europees symbool dat evenveel bij alle landen van Europa hoort. Dat is de kroon van het Heilige Romeinse Rijk.” Hitler noemde zijn Nazi-rijk het Derde Rijk, ná het Eerste Germaanse Reich van Karel de Grote en het Tweede Reich van het Duitse rijk. De EU draait om de Duitsers die over meer dan alleen Duitsland heersen: Zij willen een rijk! Zij willen de controle over het Internet – en dat is slechts een opstapje om de controle over de wereld te verkrijgen! Elke keer dat het opkwam heeft het Heilige Romeinse Rijk een poging gedaan om precies dat te bereiken! Deze Internet richtlijnen laten zien dat de geest van Karel de Grote is teruggekeerd.

Nadat het Derde Rijk overwonnen was in WO2, had de wereld genoeg van de Duitse militaire agressie. In het Conferentie van Yalta verslag deden de Britse premier Winston Churchill en de Amerikaanse president Franklin Rooselvelt deze uitspraak: “Het is ons onbuigzame doel om het Duitse militarisme en nazisme te vernietigen en ervoor te zorgen dat Duitsland nooit meer in staat zal zijn de vrede in de wereld te verstoren.” Duitsland heeft de vrede in de wereld herhaaldelijk verstoord. Het was hetzelfde met de oude voorvaderen van de Duitsers, de Assyriërs. Zowel de geschiedenis als profetie laten zien dat het in hun hart, oftewel in hun nationaal karakter, zit om veel landen te vernietigen (Jesaja 10).

De Bijbel zegt dat Duitsland en negen andere landen samen het komende Heilige Romeinse Rijk zullen vormen. Er zullen 10 koningen zijn. Momenteel zijn er 28 EU-leden – binnenkort 27, wanneer Brittannië weggaat. Maar iets zal ervoor zorgen dat die Unie krimpt. Misschien zullen enkele landen eruit geduwd worden. Misschien zullen enkelen het willen verlaten. De Richtlijn Auteursrechten van de EU vereist dat nationale regeringen de regels tegen 2021 in hun eigen nationale wetgeving hebben geïmplementeerd. Zelfs dit proces zou het aantal landen kunnen verminderen.

Een man om in de gaten te houden

Om zijn macht te kunnen uitoefenen heeft het Heilige Romeinse Rijk een sterke man nodig. Wij weten niet zeker wie hij is, maar het staat vast dat hij veel sterker is dan Kanselier Angela Merkel, die erg zwak is.

De voormalige Duitse minister van defensie, Karl-Theodor zu Guttenberg, is een erg populair figuur in Duitsland. We zeggen al tien jaar dat we denken dat hij de volgende Duitse kanselier kan worden. Hij zou weleens de sterke leider kunnen zijn die de macht van Duitsland en Europa kan uitoefenen als een keizer.

Guttenberg heeft een uitstekend begrip van technologie. Hij heeft verschillende jaren doorgebracht als senior adviseur voor de Europese Commissie met betrekking tot wereldwijde Internetvrijheid. Deze baan omvatte het adviseren van de EU over het gebruik van het Internet om dictatoriale regeringen waar zij tegen zijn te helpen ondermijnen. Hij onderzocht bijvoorbeeld hoe de EU het Internet kan gebruiken om tegenstanders van de Russische president Vladimir Poetin te ondersteunen. Hij heeft een goed inzicht in de kracht van het Internet en hoe Duitsland de controle over het Internet in zijn eigen voordeel kan gebruiken.

Guttenberg is eveneens een consultant voor financiële technologie. Hij is expert op het gebied van financiën, technologie en cryptovaluta. Hij bestudeert hoe het Internet en computerwetenschap de manier van bankieren kan veranderen.

Guttenberg heeft ook een hekel aan de president van Amerika, Donald Trump. Hij verschijnt regelmatig in de Duitse en Engelse media om hem te veroordelen. We zullen binnenkort zeker weten of Guttenberg al achter de schermen aan het werk is tegen Amerika.

De Bijbel heeft belangrijke dingen te zeggen over deze komende sterke man. Daniël 8:23 (NBG) zegt: “En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen.” Het boek Daniël is alleen voor deze eindtijd en spreekt over een man die opkomt om te regeren over dat Heilige Romeinse Rijk, hard van aangezicht! Vers 25 zegt: “Hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven” (NBG).

Dit is de man waar het Heilige Romeinse Rijk op wacht. Als u denkt dat Duitsland nu al gevaarlijk is, dan zegt Bijbelprofetie dat u het ergste nog niet gezien heeft!

Zoals ik zei, de Duitsers zijn geweldige mensen, maar de Duitsers hebben een lange geschiedenis met het Heilige Romeinse Rijk. Dit rijk heeft een geschiedenis vol bloedvergieten zoals geen enkel andere institutie in tenminste de afgelopen 2000 jaar! De Bijbel geeft ons een sterke waarschuwing over deze institutie!

Vers 24 zegt: “Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht …” (HSV). Dit vers heeft het over de duivel. Openbaringen 13:4 spreekt over een systeem, een hedendaags rijk, dat de duivel aanbidt!

Maar na het slechte nieuws volgt goed nieuws! Daniël 8:25 profeteert over deze man: “tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.” Het boek Openbaringen vertelt ons hetzelfde. Openbaringen 17:13 beschrijft deze spoedig komende 10 koningen: “Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.” Dan zegt het volgende vers: “Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam …” Deze landen, deze 10 koningen, zullen oorlog voeren tegen Jezus Christus Zelf!

En hoe zal dat eindigen? “En het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen” (vers 14, HSV).

Deze macht staat op het punt voor altijd vernietigd te worden! En u heeft de mogelijkheid om te behoren tot de “geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen” aan Christus’ zijde wanneer Hij terugkeert! 

Nl Lead