Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Drie manieren om de ‘Koning van het Zuiden’ uit Bijbelse profetie te identificeren

(MAHMOUD ZAYYAT/AFP/Getty Images)

Drie manieren om de ‘Koning van het Zuiden’ uit Bijbelse profetie te identificeren

Vergelijk het nieuws met de Bijbel, en u zult zich realiseren dat dit machtsblok op dit moment zijn kans grijpt.

Waarom is er zoveel spanning en geweld terug te leiden naar het Midden-Oosten? Waarom kunnen de Joden en hun buurlanden geen vrede hebben? Waarom is de radicale Islam uitgegroeid tot zo’n wereldwijde bedreiging? Waarom is deze regio een explosieve bedreiging voor de rest van de wereld?

Al deze vragen wijzen naar een en hetzelfde antwoord.

Zou u geloven dat er een nauwkeurige vaststelling van de echte oorzaak in de Bijbel staat? Ongeveer 2500 jaar geleden gaf de profeet Daniël een uitgebreide beschrijving van de grote mogendheden die deze regio zouden domineren. Vervolgens, in de loop van vier eeuwen, kwam die beschrijving uit – tot in detail.

Maar er is nog iets anders. Een deel van de verbazingwekkende profetie van Daniël moet nog vervuld worden “in de tijd van het einde.” Vergelijk wat de Bijbel voorspelde met de geschiedenis en met de huidige gebeurtenissen, en u zult zich realiseren dat deze eindtijd periode de moderne tijd is waarin wij nu leven!

Daniel 11 bevat de belangrijkste passage: “Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. Ook het Sieraadland zal hij binnen-vallen, en velen zullen struikelen, maar aan zijn macht zullen ontkomen: Edom, Moab en de keur der Ammonieten. En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen en het land Egypte zal niet ontkomen, maar hij zal de schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte; en Libiërs en Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn” (vers 40-43).

Om de identiteit van de koning van het noorden te bewijzen kunt u ons gratis boekje “Duitsland en het Heilige Romeinse Rijk” aanvragen. Dit gratis boekje laat u zien waar u in de Bijbel, in de geschiedenis en in actuele gebeurtenissen moet kijken voor de huidige vervulling van dit machtsblok. De huidige koning van het noorden is de door Duitsland en het Vaticaan geleide Europese grootmacht die nu in ontwikkeling is.

De andere grote vraag is, wie is dezekoning van het zuiden”?

Deze profetie bespreekt de locatie van deze “koning”: Het is een regionale macht uit het Midden-Oosten. Het noemt ook zijn bondgenoten op: De koning van het zuiden maakt op een of andere manier een verbond met Egypte, Libië, en Ethiopië – landen die vandaag met dezelfde namen te herkennen zijn. De profetie laat ook zien dat de koning van het zuiden agressief genoeg is om ervoor te zorgen dat een andere grootmacht met geweld erop reageert.

Deze geprofeteerde koning van het zuiden is de radicale Islam, onder leiding van Iran!

De hoofdredacteur van de Trumpet, Gerald Flurry, legde dit verband voor het eerst in 1994, slechts zes jaar nadat Iran opkwam uit zijn verwoestende achtjarige oorlog met Irak – in een tijd waarin maar weinigen aandacht gaven aan dit weerspannige Islamitische land. Maar Mr.Flurry baseerde zijn identificatie op de Bijbel, en die waarneming is met elke voorbijgaande maand steeds sterker bewezen.

Ontegenzeggelijk duidelijk

De geprofeteerde koning van het zuiden is een macht die een opdringerig buitenlands beleid heeft; het regeert een gebied ten zuiden van het Heilige Land en ten zuiden van de koning van het noorden; het heeft een bondgenootschap met Egypte, Libië en Ethiopië; en sluit Turkije, Saoedi-Arabië, Jordanië, Syrië en Libanon uit.

Als u zorgvuldig de wereldgebeurtenissen analyseert en ze vergelijkt met de profetieën over de eindtijd die op verschillende plaatsen verspreid in de Bijbel staan, dan kunt u een beeld krijgen van de waarheid van het feitelijke bestaan van een moderne koning van het zuiden – en wie die koning is.

Steeds meer wordt het onmiskenbaar duidelijk dat Iran de koning van het zuiden is!

Wanneer u de Bijbelse identiteit van Iran begrijpt, worden veel van de verwarrende gebeurtenissen in het chaotische Midden-Oosten duidelijk. U kunt zien hoe Iran op agressieve wijze elke vrede verstoort en hoe het allianties vormt die gebaseerd zijn op radicale religie. U kunt zien hoe het Westen door hen wordt uitgedaagd. U kunt zien hoe het uiteindelijk een veel agressievere macht ten noorden zal tergen. U kunt zien waarom Iran zo hard achter kernwapens aanzit, en u kunt zelfs zien hoe andere Moslimlanden die bang zijn voor Iran al op zoek zijn naar samenwerking met Europese landen.

Dit is slechts het begin van de rol van Iran in de tot climax leidende wereldgebeurtenissen in de eindtijd. Lees, om meer over de profetie van Daniël te begrijpen en over het verleden, heden en de nabije toekomst van Iran, het gratis boekje van Gerald Flurry “De Koning van het Zuiden”.

1. Iran is de koning van radicaal Islam.

Sinds 1994 heeft Iran de nieuwsberichten gedomineerd en heeft meer dan enige andere macht het Midden-Oosten gedestabiliseerd. Hoe? Door gebruik te maken van zijn invloed op gewelddadig Islamitisch extremisme.

Irans overname van radicaal Islam dateert uit 1979, toen Islamieten de sjah van Iran ten val brachten en het land ontwikkelden tot de grootste staat-sponsor van terrorisme in de wereld. In naam van Islamitisch fundamentalisme hebben Iraanse leiders ontvoeringen, moorden, bomaanslagen en andere daden van geweld gepleegd tegen militairen, politie en duizenden burgers; mannen, vrouwen en kinderen. Zij hebben terroristen ondersteund van Hezbollah, Hamas, Palestijns Islamitische Jihad, de Taliban en al Qaeda, evenals de Sjiitische militanten die duizenden keren Amerikaanse en coalitietroepen aanvielen in Irak. Iran heeft ook het regime van Bashar Assad in Syrië gesteund, die een burgeroorlog voerde tegen revolutionairen wat geresulteerd heeft in de dood van tienduizenden Syrische burgers. Iran heeft geld, wapens, training en bescherming aan terroristen gegeven en steunde opstanden, staatsgrepen en ander geweld in Irak, Egypte, Libië, Ethiopië, Algerije, Afghanistan, Jemen, Saoedi Arabië, Bahrein, Libanon, Syrië, Israël, Kenia, Mali, Somalië, Tanzania, Sri Lanka, India, Georgië, Azerbeidzjan, Bulgarije, Duitsland, Thailand, Maleisië en Argentinië.

Iran heeft zijn doelstelling om de meest oorlogszuchtige en imperialistische natie in het Midden-Oosten te worden, behaald. Misschien is opdringerig de beste manier om zijn buitenlandse beleid te karakteriseren. En dat is precies hoe Daniël 11:40 de agressie van de koning van het zuiden beschrijft. Iran heeft zichzelf aangesteld als de spil van radicaal Islam, de dodelijke vijand van het Westen, en het hoofd van de terroristische slang. Nu is het in de race om kernwapens te bouwen.

Zelfs een objectieve kijk op de actuele wereldkaart laat zien dat er geen macht ten zuiden van Europa is die meer potentie heeft dan radicaal Islam, geleid door Iran.

2. Iran en zijn bondgenoten bevinden zich in het zuiden

De vervulling in de oudheid van de profetie van Daniël over de koning van het zuiden kwam overeen met het Ptolemeïsche Koninkrijk gevestigd in Egypte, ten zuiden van Jeruzalem en het Heilige Land. De koning van het noorden was het Seleucidische Koninkrijk op het grondgebied ten noorden en oosten van het Heilige Land. Maar zoals veel Bijbelse profetieën die een tweeledige toepassing hebben, gaat een groot deel van deze profetie van Daniël niet alleen over die vervulling in de oudheid, maar ook om een veel belangrijkere vervulling nu op dit moment.

Vandaag de dag wordt het radicaal Islamitische bondgenootschap van Iran gevormd rondom Irak, Libanon, Jemen, Ethiopië, Egypte en een deel van Sudan. Alhoewel een deel van dit gebied ten oosten van het Heilige Land ligt, bevindt het grootste deel zich ten zuiden. De Bijbel noemt deze macht de koning van het zuiden, en Iran heeft al een sterke invloed op of vormt al een bondgenootschap met deze landen ten zuiden van Israël. En meer in het algemeen; deze landen liggen allemaal ten zuiden van de koning van het noorden, het door Duitsland geleide Europa.

3. Bijbelse profetie elimineert elke andere mogelijkheid

Daniël 11:40 zegt dat de koning van het zuiden zijn door terrorisme gesteunde buitenlandse beleid zal richten tegen de koning van het noorden, en dat de koning van het noorden zich zal mobiliseren tegen deze zuidelijke alliantie en het zal vernietigen als een wervelwind. Vers 42 geeft aan dat de koning van het noorden eveneens Egypte zal aanvallen aangezien het een bondgenootschap is aangegaan met de koning van het zuiden. Daarom kan Egypte dus zelf niet de koning van het zuiden zijn.

Egypte heeft recent grote politieke en sociale onrust gehad. Maar onder het korte leiderschap van de Moslim Broederschap is Cairo steeds dichter naar de Iraniërs toegegroeid. Ondanks dat het een vrij sterke relatie had met de voormalige Egyptische president Hosni Mubarak, heeft Washington zich van de nieuwe militaire machthebbers in Egypte vervreemd. Let op hoe de radicale Islam zich onder de Egyptenaren zal blijven verspreiden en hoe het land als geheel uiteindelijk een bondgenootschap zal aangaan met de Iraniërs.

Daniël 11:43 laat zien dat de koning van het noorden ook Libië en Ethiopië zal overwinnen omdat zij zich hebben verbonden met de koning van het zuiden.

Maar hoe zit het met de andere landen in het Midden-Oosten? Tot nu toe hebben we het nog niet gehad over grootmachten zoals Saoedi Arabië en Turkije.

De Bijbel bevat een andere sleutelprofetie die onthult wat deze machten zullen doen in de laatste dagen, gedurende dezelfde periode dat de koning van het zuiden stoot (tergend uitdagend is) tegen de koning van het noorden.

Psalm 83 beschrijft een mysterieuze eindtijd alliantie die gevormd wordt om de hedendaagse afstammelingen van Israël te vernietigen. Vers 6-7 noemt verschillende landen uit het Midden-Oosten op die zich niet verbinden met de koning van het zuiden, maar in plaats daarvan met de Europese koning van het noorden. Als we de oude namen van deze landen die genoemd worden in Psalm 83 herleiden naar hun huidige equivalenten, dan zien we dat Edom Turkije is, de Ismaëlieten zijn Saoedi-Arabië, Moab en Ammon vormen beide Jordanië, de Hagarenen zijn gevestigd in Syrië, en Gebal is Libanon. Geen enkel bondgenootschap samengesteld uit de in deze profetie genoemde machten heeft ooit eerder in de geschiedenis bestaan. Als we de profetische stukken bij elkaar brengen, zien we dat deze alliantie zich in feite zal vormen nadat de koning van het noorden de koning van het zuiden vernietigt. Dus geen van deze landen kan de koning van het zuiden zijn.  

No Nl