Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

De Wervelstorm Profetie

supercell thunderstorm in Montana by Jedumentat44 on flickr/CC by 2.0/Cropped from the Original

De Wervelstorm Profetie

Duitsland heeft Iran omsingeld. Eén profetisch woord—wervelstorm—onthult hoe de militaire strategie van Duitsland Iran zal veroveren en het Midden-Oosten zal beheersen!

Iran staat nummer één in de wereld van staten die terrorisme ondersteunen. Het heeft de Moslim Broederschap meegeholpen om in Egypte aan de macht te komen. Het verleent hulp aan Syrië, waar de regering haar eigen volk terroriseert. Het is betrokken bij al-Qaeda in het verkrijgen van de controle over Libië. Het ondersteunt de terroristen in Libanon en de Gazastrook die aanvallen plegen op Israël. Het zit achter de aanvallen op geallieerde strijdkrachten in Afghanistan. Het is diep geworteld in Irak, en dwingt zijn islamitische agenda af in andere landen in de regio en zelfs daarbuiten. Het trotseert de wil van de Westerse wereld door zijn nucleaire programma te blijven ontwikkelen.

Teheran forceert erg effectief zijn eigen strategie. Dit staat echter op het punt om op dramatische wijze te veranderen.

Bijbelse profetie verwijst naar deze Islamitische macht in de eindtijd als “de koning van het Zuiden.” (U kunt dit voor uzelf bewijzen door ons gratis boekje “De Koning van het Zuiden” aan te vragen.) Het laat zien dat dit land een sleutelrol zal vervullen in het aansteken van de lont die een wereldoorlog veroorzaakt!

Hierin wordt ook duidelijk dat de Iraniërs hun eigen agenda doorduwen – met een groeiend vertrouwen door de zwakte en passiviteit van andere landen – en dat zij plotseling overrompeld zullen worden door een wervelstormachtige aanval die hen zal wegvagen!

Wij hebben, op basis van deze profetie, al gedurende 20 jaar onderwezen dat Iran en zijn radicaal islamitische bondgenoten zullen worden overwonnen. Maar we zijn nooit eerder in staat geweest te vertellen hoe dit zal gebeuren. Tot nu toe.

De Bijbel laat zien hoe dit zal gebeuren! Daniël 11:40 spreekt over een “wervelstorm.” Dit ene woord profeteert hoe dit conflict met Iran zich zal ontvouwen. Het openbaart in detail wat er zal gebeuren in het Midden-Oosten – en in Afrika, Zuidwest Azië en Europa.

De Profetie

Daniel 11:40 beschrijft hoe de koning van het Zuiden met geweld zal worden binnengevallen door de “koning van het Noorden”: “Dan zal in de tijd van het einde” – dat is de tijd onmiddellijk voor ons – “de koning van het Zuiden hem met de horens stoten. En de koning van het Noorden zal op hem aanstormen [wervelstorm] met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken.”

De “koning van het Noorden” in de profetie is het Katholieke Europa, geleid door Duitsland. We bewijzen deze waarheid in ons gratis boekje “Duitsland en het Heilige Romeinse Rijk”. Deze profetie beschrijft Duitsland en het nieuwe Heilige Romeinse Rijk. De Duitsers zijn uitstekende oorlogsstrategen en strijders. Ze begrijpen genoeg om te beseffen dat ze nooit vrede zullen hebben met Iran. Zij weten dat vroeg of laat hun twee religies – hun twee beschavingen – met elkaar zullen botsen.

Dit Schriftgedeelte omschrijft een tijd waarin het Duitse Katholieke imperium een grootscheepse oorlog zal voeren, waarbij het alles inzet tegen radicaal Islam – en hen zal overweldigen als een gewelddadige aanstromende vloedgolf!

Hier is de vraag waar wij ons op moeten concentreren: Hoe kon Duitsland dit zo makkelijk, zo effectief en zo snel voor elkaar krijgen?

Berlijn zal niet in staat zijn Iran in de nabije toekomst te overweldigen, tenzij het nu reeds een speciale strategie uitwerkt.

De Strategie

Denk aan het sleutelwoord in Daniël 11:40. Het vers spreekt over een aanval van de koning van het Noorden, maar de nadruk ligt op de strategie van deze militaire aanval.

Als je je in een wervelstorm bevindt, dan wervelt alles om je heen. Het wervelt je weg! Kijk naar de kaart (pagina 3), en u ziet de Duitse strategie: het omsingelen van Iran en zijn bondgenoten.

De Iraniërs zijn zo gericht op het veroveren van hun eigen doelstellingen dat zij niet zien wat de Duitsers aan het doen zijn. Zij herkennen niet hoe Duitsland zich voorbereidt op de grotere oorlog die komt! Niemand anders dan de Trumpet herkent dit! Maar iedereen kan de feiten zien.

Duitsland heeft verwacht dat het zou botsen met Iran, en het heeft meer dan een decennium lang aan een strategie gewerkt. Die strategie is bijna voltooid. Duitsland heeft Iran omsingeld.

“Wervelstorm” is een zeer onthullend woord in dit vers. Het betekent het wegvagen in een storm, volgens de Gesenius’ Lexicon. Het kan betekenen “haren die overeind staan van angst.” Het betekent ook “vervuld met doodsangst”, of “bevend van doodsangst”, “het zorgen voor kippenvel in de huid bij iemand die door doodsangst bevangen is.”

Dit woord legt een bijzondere nadruk op doodsangst! Zal deze angstaanjagende wervelstorm nucleair zijn? Het zal zeker terroriserend zijn! En het zal binnen afzienbare tijd in het Midden-Oosten losbarsten. Uiteindelijk zullen de terroristen worden geterroriseerd!

De Leidse Vertaling vertaalt dit vers als volgt: “Maar ten tijde van het einde, zal de koning van het Zuiden op hem losgaan, en de koning van het Noorden zal op hem aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen. Hij zal in de landen binnendringen en ze verder en verder overstromen.”

Soncino zegt: “de koning van het Noorden zal… neerduiken.” Dit is niet een simpele directe aanval. Het is een storm die rond en rond wervelt, die het land binnendringt en overstroomt!

De koning van het Noorden kan niet als een wervelstorm komen tenzij het Iran en zijn bondgenoten omsingelt. Dat wordt op dit moment zorgvuldig voorbereid! Duitsland is druk bezig zich voor te bereiden om met een wervelstorm-strategie Iran te bestormen en te overstromen.

Als u bestudeert wat er momenteel gebeurt in het gebied rondom Iran, dan kunt u Duitsland daar overal reeds zien. Daniël 11:40 is al in een vroeg stadium van vervulling! Iran en zijn Islamitische bondgenoten zijn gevangen in een wervelstorm! Dat is waar deze profetie over gaat.

In Elke Richting

Hoe precies heeft de koning van het Noorden de koning van het Zuiden omsingeld? Zijn troepen staan niet rondom Teheran. Het heeft geen bases en vliegdekschepen uitgestippeld op de grenzen van Iran. Maar het heeft een aantal zeer intelligente, zeer strategische implementaties en deals die zorgen voor zijn aanwezigheid helemaal rond de invloedsfeer van Iran.

Kijk op de kaart – Iran en zijn bondgenoten bevinden zich in het midden van een dodelijke cirkel!

Iran verspreidt zijn invloed in westelijke richting naar Egypte en Libië. Maar over de westelijke grens van Libië ligt Algerije. Duitsland sloot onlangs een deal die militaire hardware met een waarde van 10.5 miljard dollar naar dat land stuurde. Het heeft eveneens een infanterievoertuigen-fabriek ter plekke. Het heeft een deal om geweren in Algerije te vervaardigen. Berlijn heeft zelfs connecties in Egypte en heeft het honderden miljoenen dollars aan wapens verkocht, waaronder twee onderzeeërs ter waarde van $700 miljoen.

In het zuidwesten heeft Duitsland een handvol soldaten en politieagenten in Sudan, Zuid-Sudan, Uganda en de Democratische Republiek Congo.

Veel dichter bij Iran, direct aan de overkant van de Perzische Golf, liggen de Arabische schiereilanden. Duitsland heeft $2.6 miljard aan wapens verkocht aan Qatar, waaronder tientallen Leopard-II tanks. Het heeft $9.3 miljard aan wapens verkocht aan de Verenigde Arabische Emiraten en bouwde daar een munitiefabriek.

Duitsland werkt ook aan een aantal grote deals met Saoedi Arabië. Onder andere: het bouwt daar een machinegeweer-fabriek, en zendt de Saoedi ‘s 72 Eurofighter-gevechtsvliegtuigen en tussen de 270 en 800 Leopard-II tanks.

Er zijn eveneens Duitse militairen in Djibouti en Somalië. In de Arabische Zee heeft de Bundeswehr een fregat, maritieme surveillancevliegtuigen en 340 troepen.

Kijk aan de andere kant van Iran en u ziet 4400 Duitse soldaten die in oostelijk buurland Afghanistan verblijven, zelfs terwijl de Amerikaanse troepen zich terugtrekken. Washington staat te popelen om er weg te gaan – maar Berlijn heeft iets heel anders in gedachten.

Net ten noorden van Afghanistan ligt Oezbekistan. Daar heeft het Duitse leger een luchtmachtbasis in Termez, met ongeveer 300 man militaire staf plus transportvliegtuigen.

De koning van het Noorden heeft eveneens een sterke aanwezigheid ten noorden van Iran. In het noordwesten, in de Middellandse Zee, ligt Cyprus, een strategische aanwinst zowel militair als voor inlichtingen. De voorwaarden die Duitsland oplegde voor de economische bail-out van Cyprus medio april gaven de EU de controle over dit eiland.

De Bundeswehr heeft twee luchtafweerraketten in Turkije, samen met 400 soldaten. Daarnaast heeft het dit land ontwikkeld tot een enorme wapens-exportmarkt, met de verkoop aan Turkije in de laatste twee decennia van 715 tanks, 687 pantservoertuigen, 300 luchtverdediging raketsystemen, 197 grondradar-installaties, acht fregatten, twee ondersteunende marineschepen en 15 onderzeeërs.

Het Duitse leger heeft twee patrouilleboten bij Libanon en tot 300 soldaten op de grond. Het heeft ook het grootste contingent in Kosovo – 1.249 soldaten – en een kleine aanwezigheid in Bosnië en Herzegovina.

Duitsland staat op de derde plaats van wapen-exporterende landen na de V.S. en Rusland, en zal waarschijnlijk spoedig uitgroeien tot nummer één! En dan hebben we het nog niet eens gehad over de wapenindustrie en de land-, zee- en luchtmacht die zich binnen Duitsland zelf opeenhoopt – of de inzet en kracht van hun bondgenoten uit Europa, Afrika en het Midden Oosten – of de economische kracht van de Europese Unie die wordt gedomineerd door Berlijn.

Waarom is Duitsland zo betrokken dat het zich uitstrekt tot over het Midden Oosten en een groot deel van de wereld? Het bereidt zich voor op een wervelstorm van vernietiging.

Duitsland is het hart geweest van verschillende oplevingen van het “Heilige” Romeinse Rijk gedurende meer dan 1500 jaar. Het denkt in termen van Reich, wat imperium betekent.

De geallieerden hebben dat diep gewortelde gevoel na de Eerste en Tweede Wereldoorlog nooit uitgeroeid. Na de Tweede Wereldoorlog zeiden de geallieerden: “Het is ons onwankelbaar doel om het Duitse militarisme en Nazisme te vernietigen en ervoor te zorgen dat Duitsland nooit meer in staat zal zijn de vrede in de wereld te verstoren.” Maar kijk op de kaart en u kunt zien wie zich echt aan het voorbereiden is op oorlog! Net als in 1870, 1914 en 1939, staat het Duitse militarisme weer op het punt om de vrede te verstoren!

Duitsland heeft Iran en de radicale Islam omsingeld, net zoals God dat geprofeteerd heeft. Spoedig zal die wervelstorm gaan ronddraaien en wervelen tegen de koning van het Zuiden als een goed bewapende – en waarschijnlijk nucleair bewapende – draaikolk.

Een Speciaal Doel

Van al de landen en steden en zeeën waar Duitsland zijn strategie over uitspreidt, is er één stad die u in het bijzonder moet onthouden. Het ligt precies in het midden van die wervelstorm van oorlogsvoering: Jeruzalem.

Satan de Duivel heeft een bijzondere belangstelling voor deze stad. Waarom? Omdat het een stad is die de Heer heeft uitgekozen (2 Kronieken 6:6; Zacharia 3:2). God heeft Jeruzalem uitverkozen: De Bijbel laat zien dat Hij grote plannen heeft voor deze stad. Het is duidelijk dat Satan daar tegen zal vechten. Dat is in feite de kern van het plan van Satan om de wereld de vernietiging in te storten!

Bestudeer de profetie van Daniël dieper en u ziet dat Jeruzalem het middelpunt is. Nadat Duitsland en katholiek Europa de koning van het Zuiden veroveren, zullen ze in de Heilige Stad komen (het “land des Sieraads” van Daniël 11:41). Als we dit samenvoegen met andere Bijbelse profetieën komt er een vreemd beeld naar voren. We leggen dit in detail uit in ons gratis boekje “Jeruzalem in Profetie”. “En hij zal komen in het land des sieraads” duidt op geen enkele wijze het gebruik van geweld aan. Het lijkt erop dat de Duitsers zullen worden uitgenodigd als vredestroepen.

Het feit dat de koning van het Noorden in staat is rustig Jeruzalem binnen te komen is eigenaardig. Het lijkt niet iets wat de Joden normaal gesproken zouden toestaan. Toch zegt deze profetie dat zij dat wel zullen doen.

Komt dit omdat de stoot van de koning van het Zuiden tegen de koning van het Noorden binnen Jeruzalem plaats vindt? Heeft het iets te maken met de radicale Islam die een plek zal aanvallen of onder controle krijgt, die in het bezit is van de Katholieken? Het lijkt er zeker op dat er iets zal gebeuren dat er voor zorgt dat de Joden willen dat Europa zijn legers Israël binnen marcheert om hen te beschermen.

Maar bestudeer de rest van deze profetieën! Ze tonen aan dat dit het moment is waarop de wereld getuige zal zijn van het meest verwoestende verraad in de geschiedenis!

“Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is” waarschuwde Jezus (Lucas 21:20, HSV).

Dit Europese rijk – dat in de geschiedenis meerdere malen Jeruzalem veroverd heeft – is voorbestemd om dit opnieuw te doen! Jeruzalem bevindt zich binnen deze wervelende draaikolk van oorlogsvoering. Deze Europese leiders willen die stad veroveren. Zij willen de controle krijgen over de nucleaire wapens van Israël – dan kunnen zij de Joodse staat heel makkelijk vernietigen. Europa zal de Joden verraden en vernietigen!

Buiten dat, laat deze profetie ook zien dat de Europeanen tegelijkertijd Amerika en Engeland zullen bestoken met kernbommen! (In veel eindtijdprofetieën gebruikt God Jeruzalem om al de moderne landen die afstammen van het oude Israël te vertegenwoordigen – in het bijzonder de landen van het eerstgeboorterecht; Amerika en Engeland. Ons gratis boek “De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in Profetie” bewijst dit.) Deze aanval zal de wereld in de ergste oorlog van de geschiedenis storten, en er zal lijden zijn op aarde zoals er nooit eerder is geweest!

“Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt,” ging Christus verder. “En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn” (Lucas 21:22, 24).

God staat dit angstaanjagende Rijk toe om op te rijzen en de Iraanse Islamitische macht te verslaan – zodat Hij het kan gebruiken om Amerika, Groot-Brittannië en de andere Israëlische landen te straffen voor al hun gruwelijke zonden! Dat is waar al deze gebeurtenissen naartoe leiden.

God heeft deze profetieën opgetekend als waarschuwing voor ons. We kunnen de gebeurtenissen in de richting van hun vervulling zien gaan. Toch blijven onze volken hun eigen manier van leven vast houden en luisteren ze niet naar God!

Daniël 11:45 zegt: “En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig sieraad…” Dit gaat over de laatste opleving van het Heilige Romeinse Rijk. Deze grote politieke en militaire macht, geregeerd door een grote kerk, zal zijn hoofdkwartier opzetten in Jeruzalem. Het vertegenwoordigt Satans poging om de controle over die stad te krijgen, omdat hij weet dat God geweldige plannen heeft voor deze stad. Zo veel van deze profetie draait om Jeruzalem.

Onschatbare Inlichtingen

Vergeet niet dat Daniël 11:40 een profetie is voor “de tijd van het einde.” In Daniël 12, geven de verzen 4 en 9 beide aan dat God deze geweldige profetie verzegelde om alleen in “de tijd van het einde” geopend te worden. Hoe ongelofelijk dat wij dat op dit moment vervulling zien gaan!

Deze wervelstorm-strategie staat op het punt te exploderen in een volledige oorlog. Het zal in feite de vonk zijn voor de Derde Wereldoorlog!

Maar er is goed nieuws. Dezelfde Bijbel die deze specifieke strategie profeteerde met deze krachtige wervelstorm, profeteert ook in detail dat de Derde Wereldoorlog zal eindigen met de glorieuze terugkeer van onze Verlosser, Jezus Christus!

“Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. … [Z]o ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is” (Lukas 21:28, 31, HSV).

Wanneer Christus terugkeert zal Hij oordelen over het “Heilige” Romeinse Rijk. Daniël 11:45 concludeert door te zeggen dat deze religieuze supermacht “tot zijn einde zal komen, en niemand zal hem helpen.”

Heeft Duitsland zich ontdaan van zijn militaire neigingen? Helemaal niet. Toegegeven, een deel van de stationering rondom Iran is minimaal. Maar in tegenstelling tot de Verenigde Staten zal Duitsland deze niet laten verdwijnen, maar ze krachtig uitbreiden! Berlijn zou deze kleine aantallen vrijwel ineens kunnen vermenigvuldigen!

Deze vorm van berichtgeving is voor de meeste analisten niet logisch. Ze kunnen de spot drijven met het idee dat deze militaire inzet en wapenovereenkomsten tot een aanval op Iran leiden – en vooral op Israël, Amerika en Groot-Brittannië! Dit inzicht kan alleen van God af komen. En Hij heeft het nu geopenbaard.

Dit is niet alleen maar een blitzkrieg. We staan op het punt getuige te worden van een wervelstorm. En het werd allemaal geprofeteerd in uw Bijbel: Daniël 11:40!