Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

De verspreiding van het Coronavirus en andere moderne plagen

ANTHONY WALLACE/AFP VIA GETTY IMAGES

De verspreiding van het Coronavirus en andere moderne plagen

Een nieuwe stam van het coronavirus is in de aandacht van het nieuws, en ik wil graag naar een Bijbelprofetie kijken die hierover gaat.

Velen van u zijn bekend met het grauwe [of vale] paard van de apocalyps van Openbaring 6:7-8: “En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.” Dit laat zien dat ziekten zoals dit virus op het punt staan nog erger te worden, en zich te verspreidden als middeleeuwse pandemieën waarbij miljoenen mensen sterven! Of deze specifieke uitbraak zo’n verwoesting aan zal richten of niet, deze profetie is zeker.

In Zacharia 6 kunt u een beeld vinden dat hiermee samenhangt. Het is belangrijk om het tijdsbestek te zien. Dit hoofdstuk beschrijft een dubbele kroon die aan een man wordt gegeven vlak voordat Jezus Christus terugkeert - een profetie die onlangs in vervulling is gegaan. Voordat dit plaatsvindt verschijnen er vier wagens die tussen twee bergen, die God de Vader en Jezus Christus symboliseren (vers 1), vandaan komen. God stuurt deze wagens. Hij geeft specifieke opdrachten over wat deze voertuigen moeten doen. Dat wordt uitgelegd in hoofdstuk 7 van dat boek.

De zwarte paarden symboliseren geweld, honger en pestilentiën. We bevinden ons al in de voorbereidende fasen van hun rit. Het coronavirus is slechts een klein deel van het gehele plaatje. Er verspreiden zich al andere plagen over onze steden.

Veel steden kampen met een crisis van dakloosheid. In de stad Los Angeles bijvoorbeeld bevindt zich een kleine stad vol dakloze mensen. Het gebied wordt overspoeld met drugs - en menselijke uitwerpselen, ratten en allerlei denkbare soorten viezigheid. En zelfs nu lopen mensen tuberculose en tyfus op! Sommige politieagenten hebben deze Derde Wereld-ziekten opgelopen! Ratten dragen ziektes en verspreidden ze overal. Sommige experts waarschuwen voor het ontstaan van de builenpest - een ziekte die in de 14e eeuw een groot deel van Europa heeft weggevaagd! We negeren die geschiedenis en ambtenaren staan toe dat deze omstandigheden steeds erger worden in een aantal van onze machtigste steden!

Dezelfde omstandigheden vinden plaats in Seattle en San Francisco. Sommige reisgidsen vertellen bezoekers om bepaalde delen van San Francisco en andere grote steden te vermijden om te voorkomen dat ze de builenpest krijgen.

Dit is een afschuwelijk tafereel; we kunnen het nieuws hierover bijna niet aanhoren! Toch is dit slechts een klein voorproefje van de plagen die over Amerika en Groot-Brittannië en Juda zullen komen als de mensen zich niet tot God bekeren!

Vorig jaar hebben grenspatrouilles meer dan 850.000 illegalen aan de zuidelijke grens aangehouden. En wie weet hoeveel illegale vreemdelingen de grens over zijn geslopen zonder gepakt te worden? Een uitbraak van de bof in een Amerikaanse Immigratie- en Douane Handhaving-centrum in Louisiana dwong ambtenaren om honderden gevangenen in quarantaine te plaatsen. Toch stromen illegale vreemdelingen ons land zo snel binnen dat maar weinig van hen goed worden gecontroleerd op besmettelijke ziekten.

In maart 2019 vertelde de commissaris voor Douane en Grensbewaking, Kevin McAleenan, dat de grensambtenaren overweldigd werden door de illegale vreemdelingen uit Midden Amerika en de ernstige gezondheidsrisico’s die ze vormen. “We zien migranten aankomen met ziekten en medische condities in ongekende aantallen,” zei hij. Vorig jaar mei heeft Californië in één maand meer dan 144.000 mensen aangehouden die de grens bij Mexico overstaken! Volgens een ander rapport kwamen 500 immigranten die in San Antonio, Texas, terecht kwamen, uit een gebied in Afrika met het Ebola-virus.

Het is naïef om niet te beseffen dat er met deze toestroom van mensen waarschijnlijk ziekten worden binnengebracht en verspreid. De gouverneur van Californië biedt in feite gratis gezondheidszorg aan veel illegale migranten. Misschien vreest hij in zijn achterhoofd een ziekte-uitbraak onder de vreemdelingen en daklozen.

Waar leidt dit naartoe? We maken de voorbereidende fasen mee van wat de Bijbel de “grote verdrukking” noemt, waarin eenderde van de bevolking van Amerika en andere Israëlitische landen zullen sterven - voordat zij rechtstreeks aangevallen zullen worden door buitenlandse vijanden!

Deze zwarte paarden - geweld, honger, pestilentie - zullen de aarde overtrekken! God begint een aantal wereldschokkende gebeurtenissen onze kant op te sturen! Hij zal de wereld laten zien waar hun kwaadaardige wegen naartoe leiden.

God heeft veel te bereiken met Zijn mensen middenin een explosie van satanische chaos! Hij stuurt deze engelen op pad met specifieke taken, allemaal ter voorbereiding voor de Grote Verdrukking, de Dag des Heeren en de Wederkomst van Jezus Christus! Hij is Zich al aan het voorbereiden op deze ultieme crisis!

Four Ad