Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

De verbazingwekkende militaire opkomst van Duitsland

ALEXANDER KOERNER/GETTY IMAGES, SEAN GALLUP/GETTY IMAGES, SEAN GALLUP/GETTY IMAGES

De verbazingwekkende militaire opkomst van Duitsland

Het is de belangrijkste trend van onze tijd, toch hebben maar weinig mensen het in de gaten.

De verwoestende vernietiging van Duitsland in 1944 en 1945 was een van de ergste afstraffingen die een natie ooit heeft gekregen. Zoals Herbert W. Armstrong het beschreef: “Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lagen alle steden met meer dan 50.000 inwoners in Duitsland in puin, en ook een groot aantal kleinere steden. Elk vierde huis in heel Duitsland was verwoest. De meeste steden waren voor 80 procent verwoest” ( Plain Truth, augustus 1959).

Westerse leiders aan beide zijden van de Atlantische Oceaan verzekerden onze volkeren dat een gedemoraliseerd Duitsland nooit meer opnieuw toe zou slaan. Toen we de verwoesting van Duitsland zagen, was het gemakkelijk om die woorden te geloven.

Maar terwijl iedereen zich concentreerde op in as gelegde Duitse steden, voorspelde meneer Armstrong op basis van verschillende Bijbelpassages dat Duitsland weer zou herrijzen.

Tb Nl

Vergelijk het Duitsland van toen met vandaag. Het is weer herrezen – en spectaculair ook!

Met een gevestigde industrie in het hart van een bruisend Europa, accumuleert zich een enorme macht binnen handbereik van een ongeremd Duitsland.

Duitsland is onlangs Japan voorbijgestreefd als de op twee na grootste economie ter wereld. De directe oorzaak was de krimp van de Japanse economie, niet een Duitse groei – maar het laat wel zien welke fenomenale status deze natie heeft bereikt. Een ongebreideld Duitsland zou zijn industriële succes van de ene op de andere dag kunnen omzetten in militaire macht. En dat is wat er nu al gebeurt.

Dit jaar geeft het een recordbedrag uit aan zijn leger: 73,4 miljard dollar. En het is van plan om de komende jaren nog meer uit te geven. “Duitsland investeert meer dan 2 procent van zijn economische productie in de gemeenschappelijke defensie van de nato-alliantie. Dit jaar en de komende decennia,” kondigde kanselier Olaf Scholz op X aan op 14 februari. “Daarmee hebben we het hoogste defensiebudget van Europa.”

Twee dagen eerder bezocht Scholz een nieuwe munitiefabriek in Duitsland, gebouwd door Rheinmetall, en riep hij Europa op om “over te stappen van fabricage naar massaproductie van wapens”. Vervolgens juichte Scholz op 15 februari een investering van 3,4 miljard dollar van Microsoft toe, om Duitsland te helpen een leidende rol te spelen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Het hoogste defensiebudget in Europa? Massaproductie van wapens? Toonaangevend in AI? Dit is een drastische ommekeer voor een natie die 80 jaar geleden compleet in puin lag!

De natie waarvan onze leiders zwoeren dat deze nooit meer zou opstaan, regeert nu over Europa!

Maar terwijl deze ontwikkelingen zich voordoen en de beperkingen worden opgeheven, is de wereld zich niet bewust van het gevaar.

Veel mensen houden geen rekening met het verleden van Duitsland en richten zich nu alleen op de huidige problemen. In plaats van de militaire capaciteit zien ze militaire zwakte. In plaats van een economische grootmacht, zien ze een worstelende economie. In plaats van de wereldwijde ambitie zien ze de zelfabsorptie en verdeeldheid van de natie. In plaats van een heropleving te herkennen van de natie die het meest verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog, zien ze een berouwvol, vredelievend volk.

Het is waar dat de Duitse economie het moeilijk heeft door het herstel van de covid-19 pandemie, de verminderde handel met Rusland en de overgang naar groene energie. Het land worstelt met een tekort aan arbeidskrachten, verminderde export, een begrotingscrisis en handelsverstoringen. Duitsland is ook politiek verdeeld. Dit zijn diepgaande problemen die het land op dit moment teisteren. Het is duidelijk waarom zoveel mensen moeite hebben om de ware aard van de dreiging die van Duitsland uitgaat, in te zien.

Maar Bijbelprofetie vertelt ons dat deze strijd zal culmineren in een crisis die door een sterke leider zal worden aangegrepen als een kans om de macht te grijpen – net zoals Adolf Hitler deed vóór de Tweede Wereldoorlog! Al deze factoren kunnen snel omslaan bij een verandering van leiderschap.

We moeten het grotere plaatje zien.

We moeten deze onmiskenbare realiteit erkennen: Het is duidelijk dat Duitsland zijn naoorlogse nederlaag echt te boven is gekomen. Binnen de Europese Unie is het onmiskenbaar de dominante macht. En zijn militaire ambitie wordt niet langer ingetoomd, maar juist aangemoedigd. Dit zijn ronduit opmerkelijke feiten.

Een genegeerde waarschuwing

In een beleidsdocument van februari 1945 over Duitsland zeiden de Amerikaanse president Franklin Roosevelt en de Britse premier Winston Churchill: “Het is ons onwrikbare doel om het Duitse militarisme en nazisme te vernietigen en ervoor te zorgen dat Duitsland nooit meer de vrede in de wereld kan verstoren. Wij zijn vastbesloten om alle Duitse strijdkrachten te ontwapenen en te ontbinden; om de Duitse Generale Staf, die herhaaldelijk de heropleving van het Duitse militarisme heeft beraamd, voor altijd uit te schakelen; om alle Duitse militaire uitrusting te verwijderen of te vernietigen; om alle Duitse industrie die voor militaire productie gebruikt zou kunnen worden, te elimineren of onder controle te krijgen .... Het is niet ons doel om het Duitse volk te vernietigen, maar alleen wanneer het nazisme en militarisme uitgeroeid zijn, zal er hoop zijn op een fatsoenlijk leven voor Duitsers en een plaats voor hen in de gemeenschap der naties.”

De Duitsers zijn in veel opzichten een geweldig volk, maar Roosevelt en Churchill geloofden dat dit kwaadaardige systeem doorbroken moest worden zodat Duitsland en de wereld in vrede konden leven. Hadden ze het mis? Onze wereld van vandaag denkt van wel! Deze belofte is volkomen genegeerd en teruggedraaid.

Als we nu naar Duitsland kijken, is de meest belangrijke vraag: Zien we het Duitsland van de Tweede Wereldoorlog herrijzen, of is dit een berouwvol volk? Het lot van de wereld hangt af van het juiste antwoord op deze vraag!

Meer dan 40 jaar geleden, in een brief van 27 december 1981, schreef meneer Armstrong: “Wat de wereld zich niet realiseert, is dat er ondergronds verwoed aan geheime planning wordt doorgewerkt, zonder dat de nieuwsmedia er aandacht aan besteden en onbekend bij het publiek. Maar plotseling, onverwachts, zoals de Bijbelse profetie onthult, zal de hele wereld schrikken en zich verbazen over het feit dat er plotseling een nieuwe derde superwereldmacht op het wereldtoneel is verschenen – een heropstanding van het middeleeuwse Heilige Romeinse Rijk...”.

De opkomst van Duitsland is inderdaad geheimzinnig geweest! Het toestaan en zelfs aanmoedigen van de dramatische opkomst van Duitsland is de gevaarlijkste fout die onze leiders kunnen maken.

Deze denkfout bestaat al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. In een radio-uitzending van de openingszitting van de Verenigde Naties op 9 mei 1945, gaf meneer Armstrong deze sterke waarschuwing: “De oorlog in Europa is voorbij, of toch niet? We moeten wakker worden en beseffen dat dit het gevaarlijkste moment is in de nationale geschiedenis van de Verenigde Staten, in plaats van aan te nemen dat we nu vrede hebben!” (cursivering van mij).

Meneer Armstrong was zich bewust van het plan van Duitsland om uit de as van de Tweede Wereldoorlog te herrijzen. Dit plan is sindsdien uitgevoerd en aan de wereld onthuld. Toch worden de gevolgen hiervan nog steeds volkomen genegeerd!

Een militant, nucleair Europa

De Bijbel vergelijkt de geschiedenis van de Europese rijken met een beest. In Openbaring 13:4 vraagt men: “Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?”

Dit is geen beschrijving van een recentelijk Europa – maar het zal Europa spoedig opnieuw beschrijven!

“In concrete termen: Europa moet militair zo sterk worden dat niemand met ons wil concurreren. Dit betekent dat we afschrikking nodig hebben. Bij afschrikking horen ook kernwapens,” vertelde Manfred Weber, de Duitse leider van de Europese Volkspartij, op 13 februari aan Bild.

Als u de Europese geschiedenis begrijpt, is een nucleair bewapend Europa waar niemand de uitdaging tegen wil aangaan angstaanjagend!

Op 16 februari drukte de meest gelezen krant van Duitsland, Bild, deze provocerende kop: “Natuurlijk heeft Duitsland kernwapens nodig”. “De vraag is: wie in Europa moet de wapens hebben?” schreef Bild-hoofdverslaggever Peter Tiede. “De EU heeft hiervoor geen bevoegdheid. Alleen nationale staten kunnen de wapens verwerven – Groot-Brittannië en Frankrijk hebben ze al. Maar Slovenië of Luxemburg?

“Dat helpt niet: Wij Duitsers moeten hierin meedoen! Vierendertig jaar na de hereniging is het tijd om ons te gedragen als wat we werkelijk zijn: een grootmacht.

“We zijn een sterk land, met onze eigen belangen in de wereld – en we kunnen daar alleen zelf aan de top voor opkomen. Kracht brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Waaronder de verantwoordelijkheid om onszelf eindelijk te kunnen beschermen, om ons niet langer achter de grote broer en zijn nucleaire vrienden te verschuilen. Dat zijn we verplicht aan ons land – en als het sterkste land van Europa zijn we dat ook verplicht aan onze zwakkere partners: In Europa zijn wij de grote broer.”

Klinkt dit als een natie die gekweld wordt door haar verleden? Is de wereld zich bewust van de ware aard en omvang van de opkomende macht in Duitsland?

Velen in het Westen geloven dat de natie waarvan we de steden in de Tweede Wereldoorlog hebben gebombardeerd, onze onvoorwaardelijke vriend is. Dat is een misvatting! De komende jaren zullen een abrupt einde maken aan onze misleiding – maar het zal te laat zijn.

Het versnellen van Duitslands opkomst

Eén ontwikkeling die de pogingen van Europese leiders om hun macht te vergroten versnelt, is het vooruitzicht dat Donald Trump terugkeert naar het presidentschap van de VS. Combineer dit met het feit dat de Russische president Vladimir Poetin zijn oorlog in Oekraïne uitbreidt, en dit levert de Europeanen grote angst op!

Politico kopte op 16 januari: “Met de dreigende terugkeer van Trump, huivert Europa bij het vooruitzicht om alleen tegenover Poetin te staan.” The Economist ging op 12 februari nog een stap verder en schreef: “Europa moet zich haasten om zich te verdedigen tegen Rusland – en Donald Trump.”

Dit is een intensivering van een thema dat de Franse president Emmanuel Macron al in 2018 liet horen, toen hij opriep tot een “echt Europees leger” om Europa te beschermen “tegen China, Rusland en zelfs de Verenigde Staten van Amerika”. Die uitspraak was toen controversieel, maar nu is het een gangbaar gespreksonderwerp!

In plaats van te streven naar een voor beide partijen voordelig partnerschap met Amerika, willen veel Europeanen zich helemaal tegen de VS keren. Ze hebben een bijzondere haat tegen Trump.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, schreef op 11 februari op X: “De roekeloze uitspraken van Trump ... onderstrepen nog eens dat de EU dringend haar strategische autonomie verder moet ontwikkelen en in haar defensie moet investeren. En zorgen dat onze alliantie sterk blijft.”

De Belgische premier Alexander De Croo, die momenteel het roulerend voorzitterschap van de Europese Raad bekleedt, zei: “Als 2024 ons weer ‘America First’ brengt, zal Europa meer dan ooit alleen staan. We moeten daar als Europeanen niet voor vrezen. We moeten het omarmen door Europa een steviger fundament te geven, sterker, soevereiner, meer zelfstandig” (16 januari).

Deze uitspraken echoën een waarschuwing die meneer Armstrong al in augustus 1978 deed: “De Europeanen zijn veel ongeruster over hun veiligheid wanneer ze moeten vertrouwen op de militaire macht van de Verenigde Staten om hen te beschermen, dan de Amerikanen zich realiseren!” De Europeanen praten nu openlijk over het bouwen van een onafhankelijk EU-leger dat zo machtig is dat het de rest van de wereld, inclusief de VS, kan afschrikken. Toch is Amerika er blind voor.

Let op deze buitengewone paragraaf die meneer Armstrong schreef in het blad Echte Waarheid van april 1980. “U kunt er zeker van zijn dat de West-Europese leiders dringend en heimelijk overleggen over hoe en hoe snel zij zich kunnen verenigen en voor een verenigd Europees leger kunnen zorgen, zodat zij zichzelf kunnen verdedigen! Daarmee hoeven ze niet langer gedwee toe te geven aan Rusland! En wie zullen ze de schuld geven van hun vernedering en hun noodzaak om nu een verenigd Europa te hebben, met een verenigde regering, een gemeenschappelijke munteenheid en een gemeenschappelijk leger dat even groot of groter is dan die van de USSR of de VS? Ze zullen de Verenigde Staten de schuld geven!” Die waarschuwing van 44 jaar geleden is precies wat we vandaag voor onze ogen zien gebeuren!

De waarschuwing van meneer Armstrong hield hier niet op. Hij schreef vervolgens: “En wanneer ze sterk genoeg zijn om voor zichzelf op te komen, [zullen ze] eerst Groot-Brittannië aanvallen omdat het zich aan de zijde van de VS schaart, en dan zullen ze een heleboel waterstofbommen terugsturen die de VS nu in Europa heeft opgeslagen!”.

Wordt het tweede deel van deze waarschuwing nu ook werkelijkheid?

Nieuwe militaire operaties

Nadat Rusland zijn oorlog tegen Oekraïne begon, besloot Duitsland om Amerikaanse F-35's aan te schaffen om Amerikaanse kernbommen efficiënter te kunnen afleveren. De VS keurde de aankoop zonder aarzelen goed. Zelfs nu Duitsland militair onafhankelijk wordt, is Washington van mening dat Duitsland een nauwe bondgenoot blijft.

In de afgelopen maanden heeft Duitsland de Europese Unie vertegenwoordigd door een leidende diplomatieke en zelfs militaire rol op zich te nemen in het Midden-Oosten. Op 8 februari stuurde Duitsland een fregat naar de Rode Zee, waar handelsroutes bedreigd worden door Houthi-terroristen gesteund door Iran. De Rode Zee-corridor, via het Suezkanaal, is een vitale route die Europa verbindt met enkele van zijn belangrijkste handelspartners, waaronder India en China. De gevolgen van het verlies van de scheepvaartroute door de Rode Zee zijn nu al voelbaar en zouden desastreus zijn als dit doorgaat. De matrozen zijn gestuurd om Duitse en EU-belangen te beschermen en moeten voorbereid zijn op een mogelijk gevaarlijke escalatie.

Deze missie, Operatie Aspides, maakt geen deel uit van de nato en wordt niet geleid door Amerika!

Waarom proberen Duitsland en de EU deze handelsroutes onafhankelijk veilig te stellen? Dit laat absoluut zien hoe weinig vertrouwen ze hebben in hun allianties met Amerika en Groot-Brittannië!

Een hoge ambtenaar van het Duitse Ministerie van Defensie verklaarde: “Met Operatie Aspides neemt Europa de verantwoordelijkheid op zich voor de beveiliging van de zeeroutes op een van de belangrijkste handelsroutes voor Duitsland en Europa. Het is absoluut duidelijk dat de missie essentieel is.”

Deze missie trekt Duitsland in de directe gevechtslinies met Iran. Meneer Armstrong wees op de Bijbelprofetie dat Duitsland de controle over deze regio zou krijgen. Spoedig zal het Iran en zijn bondgenoten vernietigen die daar steeds meer instabiliteit veroorzaken. Maar dat is nog maar het begin van Duitslands weloverwogen plan.

Eerste slachtoffer van de Derde Wereldoorlog

Op 5 februari kondigde Duitsland aan 150 troepen naar Kosovo te sturen. Vanaf april zullen de troepen zich bij de 90 soldaten van de Bundeswehr voegen die daar al gestationeerd zijn om de oplopende spanningen met Servië te beteugelen.

Wat Duitsland in Kosovo doet, wordt door de media grotendeels genegeerd. Maar het laat zien dat Duitslands inspanningen uit de afgelopen twee wereldoorlogen gewoon doorgaan. De Serviërs waren in beide oorlogen Duitslands vijand, en velen van hen blijven Duitslands dictaten afwijzen. Daarom stuurt Duitsland troepen naar Kosovo!

Drie decennia lang hebben onze media Duitslands verovering van de Balkan grotendeels genegeerd!

In de jaren 90 werden Slovenië en Kroatië door Duitsland erkend als onafhankelijke afscheidingsstaten van Joegoslavië, hoewel de hele wereld hier tegen was, en er ontstond een burgeroorlog. Op verzoek van Duitsland verraadde Amerika Servië, zijn bondgenoot uit de Tweede Wereldoorlog, om Kroatië en Slovenië te helpen.

Duitsland veroverde de Balkan met behulp van Amerikaanse macht!

De New York Times schreef op 8 december 1991: “Duitsland heeft lange historische banden, zowel glansrijke als beschamende, met Slovenië en Kroatië. Slovenië maakte deel uit van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk en veel mensen daar identificeren zich nog steeds met de Duitstalige wereld. Er is ook een Duitse invloed geweest in Kroatië, en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Kroatië geregeerd door een pro-Nazi regime.”

De toenmalige Kroatische president wilde die geschiedenis niet ontkennen. In een ander artikel van de New York Times stond dat de erkenning van de onafhankelijkheid van Kroatië en Slovenië door Duitsland “verontrustende historische associaties opriep” (16 dec. 1991). Toen de Balkan eenmaal gevallen was, trokken de VS en de navo zich terug, waardoor het gebied voornamelijk aan Duitsland werd overgelaten. Joegoslavië vormde het eerste militaire slachtoffer van de Derde Wereldoorlog!

Tegenwoordig werkt Duitsland eraan om deze afgescheiden landen in de Europese Unie op te nemen. Maar maakt iemand zich echt zorgen over Duitslands verovering van de Balkan? In deze kwestie, zoals in zoveel andere op dit moment, laat het hele continent Duitsland doen wat het wil.

Het voormalige Joegoslavië lag op het Balkanschiereiland, samen met Roemenië, Bulgarije, Albanië, Griekenland en West-Turkije. Door het te splitsen, kreeg Duitsland in feite de controle over de Adriatische Zee en de Middellandse Zee, het kreeg toegang tot de grondstoffen van Noord-Afrika en nam Cyprus in beslag, dat nu dient als militaire basis voor Duitse operaties in het Midden-Oosten.

Dit zijn belangrijke overwinningen voor een natie die geacht werd “nooit meer de vrede van de wereld te kunnen verstoren”!

Opstaan uit de ondergrondse

Tegenwoordig heeft Amerika iets wat lijkt op een vriendschap met Duitsland. We hebben het onze atoombommen toevertrouwd en straaljagers verkocht om die bommen in te vervoeren. Maar we mogen het verleden niet vergeten. Het is in de geschiedenis bijna routine geweest voor Duitsland om oorlog te voeren. De Duitsers begonnen al oorlogen lang voor de wereldoorlogen. Dat is altijd hun tendens geweest. En de Bijbel waarschuwt dat dit weer zal gebeuren!

Openbaring 17:8 heeft deze dramatische profetie: “Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, … zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.”

De afgrond symboliseert de manier waarop de nazi-beweging van de Tweede Wereldoorlog ondergronds ging. De zegevierende geallieerden gaven het proces van denazificatie over aan de Duitsers. Duizenden en duizenden hooggeplaatste nazi-leiders werden nooit vervolgd en verdwenen in het normale burgerleven. Veel sleutelfiguren in de Duitse provincie Beieren bleven op dezelfde plek als voor en tijdens de oorlog: 60 procent van het Ministerie van Onderwijs, 60 procent van het Ministerie van Financiën, 81 procent van het Ministerie van Justitie. Duitse industriële leiders stelden een plan op om de uiteindelijke terugkeer van deze beweging naar de macht te financieren.

Momenteel komt die beweging uit het ondergrondse op, precies zoals de profetie zei dat het zou gebeuren!

De industriële kracht die deze bedrijven uit de Tweede Wereldoorlog mogelijk hebben gemaakt, is enorm. Hun doel is economische welvaart, gevolgd door militaire kracht. Nu ze de eerste fase van dat doel hebben bereikt, streven ze de tweede fase na.

Is Duitsland echt Amerika's vriend? De naam van het Duitse volk was vroeger Assyrië. God zegt dat Hij Duitsland zal gebruiken om de naties van Israël te corrigeren – voornamelijk Amerika, Groot-Brittannië en de Joodse staat in het Midden-Oosten – als we ons niet bekeren (Jesaja 10:6). “Want het leeft in zijn hart om weg te vagen en de volken uit te roeien – niet weinige!” (vers 7). Een eindtijdprofetie in Jeremia 4 zegt: “Uw minnaars verwerpen u, staan u naar het leven.” (vers 30).

Let op: Onze “minnaars zullen ons verwerpen”! Kijk naar de retoriek van Duitse leiders vandaag de dag en u ziet veel haat tegen Amerika. Toch hebben wij een romantisch beeld van Europa en zien wij Duitsland als onze minnaars. Wat een contrast! Had de Bijbel het nog duidelijker kunnen uitdrukken?

Ezechiël 23 waarschuwt tegen het vertrouwen op Duitsland: “Zij zullen uw schandelijk gedrag op u doen neerkomen, zodat u de zonden van uw stinkgoden zult dragen. Dan zult u weten dat Ik de Heere Heere ben.” (vers 49).

Als we ook maar enige aandacht aan deze waarschuwingen zouden besteden, zouden we de Duitsers zeker niet onze atoombommen geven!

Als we herkennen wat Duitsland vandaag de dag doet, zou dat ervoor moeten zorgen dat we God om hulp roepen! Maar ons volk is ver van God verwijderd, en groeit alleen maar verder van Hem vandaan. We zijn doordrenkt van verschrikkelijke, natie-vernietigende zonden.

God zal echter onze aandacht krijgen! Hij staat op het punt om onze zonden te ontmaskeren. Dit zal enorm lijden met zich meebrengen voor degenen die zich nu niet bekeren en zich tot God bekeren, maar het eindresultaat is positief. Dit alles leidt tot de terugkomst van Jezus Christus!

Openbaring 17 geeft een overzicht van het Heilige Romeinse Rijk dat eeuwenlang over Europa heeft geregeerd. Dit rijk was de inspiratiebron voor de veroveringen van Napoleon en Hitler, en de Bijbel onthult dat het nog een andere leider zal inspireren. Vers 10 luidt: “Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven.”

Meneer Armstrong waarschuwde voor het Heilige Romeinse Rijk tijdens de zesde opstanding ervan, toen Hitler ten tonele verscheen. Hij profeteerde toen dat dit rijk opnieuw zou herrijzen. De zevende en laatste opstanding van deze beestmacht is nu aan de gang!

Al acht decennia lang voorspellen wij precies dit, omdat de Bijbel het garandeert. Over dit laatste Heilige Romeinse Rijk is voorspeld dat het een ravage op aarde zal aanrichten en in botsing zal komen met Jezus Christus Zelf! (vers 14). Dat is een oorlog die het zal verliezen.

Het is Jezus Christus' onwrikbare doel om het Duitse militarisme en nazisme te vernietigen en ervoor te zorgen dat Duitsland nooit meer de vrede in de wereld zal kunnen verstoren. Na het behalen van deze overwinning zal Hij erop uittrekken om over onze wereld te heersen en vreugde en harmonie te brengen aan iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt!

HIJ HAD GELIJK

Terugblik op vijf decennia juiste voorspellingen door Herbert W. Armstrong