Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

British%20monarchy%20paint3

Gary Dorning/De Trompet

De val van de Britse koninklijke familie

Het is tot nu toe een slecht jaar geweest voor Groot-Brittannië en haar koninklijke familie. En hier is waarom het eerst nog zoveel erger zal worden – voordat het beter wordt dan u zich ooit voor kunt stellen!

“Vandaag is traditioneel een feestdag. Dit jaar daarentegen valt het lastig om aan een somber nationaal gemoed te ontsnappen.” Dit waren de woorden van Koningin Elizabeth II op haar officiële verjaardag op 17 juni.

Pas drie dagen eerder vonden 80 mensen de dood in een brand in een sociale woontoren in West Londen. Twee weken daarvoor was London Bridge de scène van een terroristische aanslag waarbij 11 mensen werden vermoord en 48 gewond. Dit volgde op een terroristische aanslag op 22 mei in Manchester waarbij 23 volwassenen en kinderen werden gedood, en een aanslag op 22 maart op Westminster Bridge met 5 doden en 50 gewonden.

Dit is echt wel een ruw jaar voor het Verenigd Koninkrijk geweest.

Vele Britten waren vorig jaar optimistisch over de toekomst toen ze kozen om de Europese Unie te verlaten. Maar het is allemaal heel rommelig geworden. Bij de vervroegde verkiezingen in juni, die bedoeld waren om de heersende partij te versterken in de Brexit onderhandelingen, won de Labour Party, geleid door de radicale marxist Jeremy Corbyn, een ongelooflijke 40 procent van de stemmen en won 30 bijkomende parlementszetels. Een week later nam de leider van de Liberal Democrats ontslag, omdat het volgens hem onmogelijk was om een politieke partij te leiden en tegelijk trouw te blijven aan zijn Christelijk geloof. Dat is hoe vijandig Groot-Brittannië en de Britse politici geworden zijn tegenover de waarden zij historisch gezien vertegenwoordigden!

Het heeft voor het prachtige Britse Rijk een paar generaties geduurd om haar status van grootste rijk in de geschiedenis te verliezen. Maar 2017 is tot nu ongewoon slecht geweest. Waarom?

De koninklijke familie lijkt eenzelfde pad te hebben gevolgd. In 1952, toen Elizabeth de troon besteeg, was het Britse Rijk net aan haar neergang van wereldmacht begonnen. Zij is getuige geweest van diens ineenkrimping van een rijk naar een gemenebest naar een steeds minder relevante tweederangsmacht. Sommige commentatoren zeggen dat dit jaar “het begin van het einde” voor de monarchie markeert.

De Koningin is 91 jaar oud en haar echtgenoot heeft in mei aangekondigd geen officiële functies meer waar te zullen nemen. In haar uitgave van 30 juni publiceerde Newsweek een reportage over Prins Harry, waarin hij zei, dat wanneer zijn grootmoeder sterft, niemand de troon wil bestijgen. “Is er iemand in de koninklijke familie die koning of koningin wil zijn? Ik denk het niet, maar we zullen onze verplichtingen op het gepaste moment nakomen”, zei hij.

Canada en Australië hebben allebei sterke en groeiende bewegingen die zich van de Britse kroon af willen scheiden. Schotland blijft druk uitoefenen om het VK te verlaten.

Wat loopt er verkeerd met Groot-Brittannië en de koninklijke familie? Deze kwestie is veel belangrijker dan de meeste mensen zich realiseren.

‘De Monarchie Moderniseren’

Het Newsweek artikel kwam er nadat een verslaggever bijna één jaar lang vrije toegang tot Prins Harry had gekregen – als deel van de inspanningen van de koninklijke familie om haar publieke imago op te poetsen. Het artikel liet ons de verontrustende richting zien die de monarchie uit gaat.

“We zijn bezig de Britse monarchie te moderniseren,” zei Prins Harry. De royals breken met vele tradities uit het verleden. Ze zetten zich in voor populaire sociale doelen. Ze proberen met het publiek een band te creëren door te laten zien dat ze “gewone” mensen zijn. Ze proberen hun populariteit op te krikken door naast immorele beroemdheden te gaan staan en door nog andere manieren die de troon degraderen. Tevens ondermijnen ze de Bijbelse leringen.

De meeste mensen lijken steun te verlenen aan wat ze doen, als ze er al aandacht aan besteden. Maar het is een grote fout! Deze misleide inspanning is vreselijk voor de koninklijke familie en diep verontrustend voor Groot-Brittannië.

In april verscheen Prins William in een “Heads Together” video met Lady Gaga, die erop gericht was mentale problemen als depressie, angsten en zelfmoordgedachten te normaliseren. Prins William klaagde een Frans tijdschrift aan voor 1,3 miljoen pond voor het publiceren van zijn vrouw, topless. Haar zus, Pippa, trouwde onlangs met de broer van een reality TV-ster, wat tot nog verdere vermenging leidde tussen de “royals” en de “show business”. En het lijkt erop alsof Prins Harry ook met een actrice zal gaan trouwen. Het Britse blad Spectator noemde de koninklijke familie “de grootste TV reality show van Groot-Brittannië.”

Is Lady Gaga het soort gezelschap waarin de koninklijk familie zou moeten vertoeven?

Op 12 mei werd Prins William de “hetero bondgenoot van het jaar” genoemd tijdens de Britse LGBT Awards. “Het is zo belangrijk trots te zijn op wie je bent,” zei hij in een video bij de inontvangstneming van zijn award.

Dit Newsweek artikel had het voor een groot deel over Prins Harry’s pogingen om een “normaal” leven te leiden. “Hij vertelt mij verschillende keren dat hij ernaar snakt om “iets anders dan Prins Harry” te zijn,” schreef de auteur. Zij beschreef diverse manieren waarop hij eigenlijk probeerde te ontsnappen aan zijn rol van koninklijk lid.

"Harry’s vastberadenheid om gewoon te zijn weerspiegelt zich ook in zijn liefdesleven,” volgens het artikel. “Zijn vriendin, Meghan Markle, mag dan een welbekende actrice zijn, zij is ook een gescheiden vrouw, een vocale feministe en Amerikaanse, wat geen van alle kenmerken van een stereotypische royal zijn.”

Hebben ze wel enig benul ervan hoeveel schade hun doen en laten veroorzaakt? Groot-Brittannië is een immorele beerput geworden, en de koninklijke familie gaat daar gewoon in mee.

“De jonge koningskinderen zijn gewoon te zeer geïnteresseerd in de ophemelende wereld der beroemdheid en in het populariseren van hun eigen imago,” schreef de Spectator. “Ons wordt gezegd dat ze de monarchie opnieuw uitvinden voor het digitale tijdperk, en zo voort. Maar dat betekent nog niet dat dit een goed idee is. …In 30 jaar tijd kunnen koningshuis-historici terugkijken op de Heads Together campagne, op de welwillende associatie met popsterren, en de bloeiende romance tussen Prins Harry en Miss Markle, en zich de vraag stellen: Was dit het moment waarop het allemaal verkeerd begon te lopen?” (13 mei 2017).

Ja, er is iets grondig verkeerd gelopen met de koninklijke familie.

Charles And Diana Wed 73399828 Princess Diana Archive Getty

Groot-Brittannië Is God Vergeten

Vorig jaar produceerde de BBC een mooie brochure ter ere van Koningin Elizabeths 90e verjaardag – “Koningin Elizabeth: 90 Glorieuze Jaren.” In een commentaar op de dood van Koning George VI schreven BBC verslaggevers: “Groot-Brittannië was 64 jaar geleden een land bijna onvoorstelbaar verschillend in aanzicht, attitudes, moraliteit en ethos dan vandaag, om nog te zwijgen over technologie. Opiniepeilingen in de vroege jaren 60 toonden dat een derde van de respondenten geloofden dat de Koningin was gekozen door God, meer nog dan door de rechtmatige opvolging van haar vader.”

De kroningsceremonie voor Koningin Elizabeth II in 1953 stond bol van de Bijbelse verwijzingen en geestelijke betekenis. Een koor speelde Händels hymne “Zadok the Priest”, met een tekst van 1. Koningen 1:38-40, over Salomo die tot koning werd gezalfd. Een documentaire over de kroning zei het volgende over Elizabeths zalving met olie: “Het is een ceremonie die zo oud is dat de geschiedenis nauwelijks voldoende terug in de tijd kan gaan om haar te vatten.”

De priesters schonken de nieuwe koningin een Bijbel, die zij “’s werelds meest waardevolle gave” noemden, en ze lazen Deuteronomium 17:18-19. “Dit zijn de levende woorden van God”, zei de aartsbisschop.

Bij de kroningseed vroeg de aartsbisschop aan Elizabeth: “Zult u, tot het uiterste van uw macht, de wetten van God en de ware belijdenis van het evangelie handhaven? Zult u, tot het uiterste van uw macht, in het Verenigd Koninkrijk het Protestants Gereformeerd geloof bij wet handhaven? Zult u de instelling van de Kerk van Engeland handhaven en onaantastbaar bewaren, samen met de doctrine, de eredienst, discipline en regering ervan, zoals door de wet in Engeland vastgelegd? En zult u voor de bisschoppen en de clerus van Engeland, alsook voor de kerken die zich inzetten voor hun opdracht, al deze rechten en privileges bewaren zoals ze hun door de wet worden toebedeeld?” En zei antwoordde: “Al deze dingen beloof ik te doen.”

Groot-Brittannië heeft niet langer respect voor de Bijbel, of voor God! Er is een onbetwistbaar verband tussen de geloofsafval van Groot-Brittannië en haar connectie tot de monarchie – en de massale veranderingen ten slechte in “aanzicht, attitudes, moraliteit en ethos” van Groot-Brittannië. Het land heeft haar geloof in God en koning verloren, en heeft terzelfdertijd haar morele ankerplaatsen verloren!

Koningin Elizabeth zwoer dat ze de religie van Groot-Brittannië zou bewaren. Dat heeft ze niet gedaan. Dat betekent niet dat de Protestants Gereformeerde Religie de enig ware religie is. Maar in zoverre het de Bijbel volgde, werd Groot-Brittannië daarvoor gezegend. Vandaag echter is Groot-Brittannië een moeras van secularisme, gevaarlijke multiculturele religieuze verwarring, en onderwerping aan de religie van Europa waar het zich vroeger zo krachtig tegen afzette. De Koningin heeft ongekende stappen gezet ter verzoening met het Vaticaan: ze bezocht Paus Johannes Paulus II in Rome; ontving hem in Engeland in 1982 – de eerste paus die dit deed sinds de Reformatie; liet hem gemeenschappelijke kerkdiensten houden met de aartsbisschop van Canterbury; en stelde een Rooms-Katholiek aan als haar kapelaan.

Prins Charles is zelfs nog meer begaan met vreemde religies dan zijn moeder. In 1999 verklaarde hij, dat als hij ooit de troon zou bestijgen, hij niet de officiële titel van “Verdediger van het Geloof” wou dragen zoals zovele generaties monarchen vóór hem, maar wel de titel “Verdediger van Geloof” – verdediger van alle geloofssystemen in Groot-Brittannië.

Dit klinkt heel rechtschapen voor veel mensen vandaag. De moderne maatschappij heeft vrijwel volledig de leugen geslikt dat “diversiteit onze sterkte is.” Maar kijk gewoon naar de desastreuze gevolgen van dit soort denken. Het heeft Groot-Brittannië zonder geloof, materialistisch, verdeeld en kwetsbaar voor buitenlandse extremisten gemaakt. De Kerk van Engeland heeft haar morele gezag verloren, door te verslappen in haar standpunten over alle hete kwesties van de dag – vrouwen in de clerus, voorhuwelijkse seks, homoseksualiteit. De monarchie heeft zich niet verzet tegen deze morele neergang noch heeft ze de goddelijke standaard hoog gehouden, maar heeft het allemaal met lede ogen zien gebeuren en is er zelfs in meegegaan. De Britse maatschappij heeft onmeetbaar geleden als gevolg daarvan.

Het Belang van Familie

Toen de moeder van William en Harry, Lady Diana, in 1981 trouwde met Prins Charles stond de wereld in volle bewondering. Deze bruiloft was de meest bekeken televisie-gebeurtenis in de geschiedenis tot dan toe. Meer dan 750 miljoen mensen keken naar het copieuze evenement over de gehele wereld. Het was een spectaculair hedendaags sprookje.

En toch noemde Herbert W. Armstrong de bruiloft in de Plain Truth “De laatste snik van glorie en pracht voor Groot-Brittannië.”

De heer Armstrong merkte op dat Groot-Brittannië een koninkrijk in verval was. Hij was in Groot-Brittannië op dat moment, en hij merkte op dat in de trouwceremonie de verwijzingen naar de vrouw die haar man moet gehoorzamen – gebaseerd op geschriften als Efeziërs 5:22-24, Colossenzen 3:18 en Titus 2:5 – waren verwijderd. Hij zei: “Wel, laten we afwachten en zien of het stand houdt of niet.”

Het hield geen stand! Zowel Charles als Diana hadden na verloop van tijd buitenechtelijk affaires. Ze gingen in 1992 uiteen. Ze scheidden officieel in 1996. De hele wereld had zich vergaapt aan deze “sprookjesachtige” romance en huwelijk. En wat ze kregen was een duidelijk voorbeeld van ontrouw, zedeloosheid en bedrog!

Kunnen we werkelijk beweren dat dit geen effect had op de Britse maatschappij?

Familie is de belangrijkste relatie die er is! Als u de Bijbel bestudeert dan kunt u zien dat het een goddelijke relatie is – ze leert ons de geestelijke waarheid over God Zelf. Bijvoorbeeld in Efeziërs 5 kunnen we zien dat het huwelijk een type is van de relatie tussen Jezus Christus en de Kerk. God schiep het huwelijk om ons dit te leren. Het is de reden waarom het huwelijk bestaat.

Hoe kostbaar is een sterk gezin dat goddelijke kinderen voortbrengt! Iedereen kan ernaar kijken en erkennen hoe schitterend en mooi dit is. Er is niets wat dit evenaart! (Indien u meer over deze waarheid wilt leren, bestel dan een gratis exemplaar van H. W. Armstrongs boek Why Marriage – Soon Obsolete?)

Dat is waarom het zo tragisch is als we weggooien wat God geschapen heeft. Kijk gewoon eens naar wat er gebeurde in het allereerste huwelijk – Adam en Eva – toen ze Gods instructies verwierpen. Eén van hun zonen vermoordde de andere zoon! Dit had hen echt wakker moeten schudden om in te zien wat voor fout ze gemaakt hadden! Maar jammer genoeg was dat niet het geval. Mensen kijken al te weinig naar de echte vruchten van hun beslissingen.

Vandaag is de Prins van Wales getrouwd met de vrouw waarvoor hij zijn echtgenote verliet. Hadden zij een goddelijke relatie? Iedereen weet dat die relatie zich in de laagste krochten van het riool bevond!

Kijk nu even naar de vruchten van die relatie. Zie de nieuwsberichten. Kijk naar wat er gebeurt met dit gezin. Kan het verbazen dat we zulke grote problemen zien?

Het koninklijk stel waar velen vandaag zo in vervoering door zijn, William en Kate, woonden geruime tijd samen alvorens te trouwen. En nu is hij voorvechter van transgender-rechten. Zij worden verondersteld een voorbeeld voor hun volk te zijn!

Het Newsweek artikel schreef: “Wanneer hem naar zijn familie wordt gevraagd, praat Harry met veel plezier over de Koningin… en zijn overleden moeder… Hij zegt minder over William en Kate, en bijna niets over zijn vader of zijn stiefmoeder. De wereld weet nu hoe ongelukkig deze relatie zijn moeder en haar zonen maakte.”

Wat voor gezin zal hij in de toekomst hebben?

Harry Kate William 453204048 Samir Hussein Getty

Newsweek zegt dat Prins Harry probeert om de erfenis van zijn moeder voort te zetten. “Twintig jaar geleden, toen de irrationele angst voor HIV/AIDS besmetting op zijn hoogtepunt was, werd Diana gefotografeerd terwijl ze een HIV-positieve man aanraakte, en dit ene gebaar veranderde de publieke houding. (‘Ik wil een koningin van de harten der mensen zijn’, zei Diana eens tot een TV-interviewer; dit imago is blijven hangen, in het bijzonder na haar dood.) Afgelopen december had Harry een HIV-test in Barbados voor een schare fotografen.”

Wat proberen ze te bereiken door zich te associëren met dit soort zaken? De maatschappij omarmt verschrikkelijke gezinsvernietigende perversies als genderfluïditeit, homo-“huwelijk” en transgenderisme. De koninklijke familie staat achter deze beweging. Zelfs Diana, een generatie geleden, ondersteunde deze zaak. Is dit een erfenis die je voort wil zetten? De koninklijke familie promoot niet het goddelijke huwelijk. Maar tegelijkertijd zetten ze zich wel in voor wat God en Zijn Bijbel als een gruwelijke Sodom-relatie bestempelt!

Sodom en Gomorra

“En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven” (2 Petrus 2:6). Volgens Strong’s Concordance betekent het woord voorbeeld “een tentoonstelling ter imitatie of waarschuwing.”

God inspireerde Petrus met deze eindtijd boodschap om het in ons verstand te prenten dat deze zieke, Sodom-en-Gomorra wereld weldra zal vergaan in vuur – nucleair vuur!

God geeft ons via Petrus een specifiek Nieuwtestamentisch voorbeeld van wat er gebeurt als een stad of land bezoedeld is met homoseksualiteit. Het zal verwoest worden net als het verdorven Sodom en Gomorra – wereldsteden zullen in de as worden gelegd!

Homoseksueel “huwelijk” is de antithese van ware hoop! Homoseksualiteit is het toppunt van een hopeloze levensstijl! (Bestel ons gratis boekje The Epistles of Peter: A Living Hope.)

Familie is de meest sacrale van alle instellingen. Sterke families zijn de ruggengraat van een natie. Wanneer families uiteenvallen, vallen naties.

In Judas 7 wordt dit ongelooflijke historische overzicht vervolgd: “Gelijk Sodom en Gomorra, en de steden rondom, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs.”

Zelfs Judas’ vermelding van de mensen van Sodom en Gomorra die “ander vlees zijn nagegaan” is profetie voor vandaag. Homoseksualiteit en lesbianisme zijn vandaag de dag hip geworden in de naties van Israël. Wat denkt God daarvan?

We zouden het homoseksualiteitsprobleem niet hebben als we goddelijke families zouden bouwen. Ondersteboven gekeerde families zijn de grondoorzaak van homoseksualiteit.

Het is Gods plan om Zijn eigen Familie uit te breiden door menselijke families. Grootse naties kunnen alleen gebouwd worden op grootse families. Familie is de kern van alles wat essentieel is in dit leven.

Homo’s en lesbiennes zijn het bewijs van de totale ineenstorting van families binnen onze maatschappij, en zijn een teken dat zulke naties door God zijn vervloekt en klaar zijn om verwoest te worden!

Judas 7 is de sterkste waarschuwing in de Bijbel tegen de naties die zich overgeven aan sodomie! Sodom en Gomorra kregen vuur uit de hemel te verwerken en werden door God tot as gereduceerd. Als we als Sodom gaan leven zullen we als Sodom sterven!

De grote profeten verhalen over de grote steden van Amerika en Groot-Brittannië die “zonder bewoner” zullen worden. Dat betekent dat nucleair vuur onze grote steden tot as zal herleiden!

Herinner u, Judas 7 geeft ons een “voorbeeld”, of waarschuwing – van mensen “die de straf des eeuwigen vuurs dragen.” Nu is de tijd om die waarschuwing in acht te nemen!

Er is geen sterkere waarschuwing in de Bijbel dan deze!

Huwelijk en familie zijn goddelijke relaties die ons voorbereiden om in het huwelijk met Jezus Christus te treden en onze plaats in de Familie van God in te nemen. Het is de enige hoop van de mens.

U kunt de omvang van deze zonde niet begrijpen tenzij u Gods meesterplan voor familie begrijpt!

Met moeten snappen waar we mee te maken hebben. We zijn getuige van het verdraaien en vernietigen van het evangelie van God!

Het evangelie is het goede nieuws van de komende Familie van God. Satan probeert elke hoop op het begrijpen van het Familie-evangelie uit te wissen. Hij heeft mensen doen geloven dat ze het begrip familie kunnen verdraaien en vervormen op elke manier waar ze maar zin in hebben en dat het allemaal niets uitmaakt.

Dat is niet wat onze Schepper zegt! Hij herleidde Sodom en Gomorra tot as – als een voorbeeld voor ons – om ons te waarschuwen hoe Hij voor deze zonde zou straffen!

Is er in de Bijbel een grotere fysieke waarschuwing dan deze?

God gaat nu al op een andere manier om met de koninklijke familie, wat verklaart waarom 2017 tot nu zo tragisch is geweest.

We hebben een speciaal rapport voorbereid dat de verandering die dit jaar heeft plaats gevonden verklaart . We drukken het in de juli-augustus uitgave van ons tweemaandelijks Christelijk-leven tijdschrift, Royal Vision; we zullen u op verzoek een gratis exemplaar toesturen. Deze verandering is een signaal van verschrikkelijke dingen die in het bijzonder op Groot-Brittannië zullen neerkomen – net als op Amerika en de Joodse natie. Het verklaart het rappe verval dat we bij de Britse koninklijke familie zien gebeuren. Het verklaart ook hoe God zijn belofte gestand doet om de troon van David te bewaren in de tijd van de grote verdrukking die vlak voor ons staat.

En daarbij laat dit tijdschrift zien hoe kort de tijd is voor Jezus Christus terugkomt om Zijn plaats als Koning der koningen en Heer der heren in te nemen – hij gaat dan Zelf zitten op de troon van David en regeren over de gehele Aarde! 

No Nl