Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

De tijden der Heidenen

MC1 Chad J. McNeeley/Wikimedia Commons

De tijden der Heidenen

De Sleutel van David met Gerald Flurry (Transcript)

Gegroet allemaal. God vertelt ons dat we wereldgebeurtenissen in de gaten moeten houden. Ik wil u een aantal citaten geven uit een kort artikel dat werkelijk gevuld is met epische wereldgebeurtenissen. Ik wil u eveneens een grote profetie laten zien, een van de grootste profetieën in de Bijbel, die uitlegt wat al deze gebeurtenissen betekenen. Slechts één Bijbelvers en wat aanvullende verzen die u context geven over dit onderwerp.

De wereld is vol bedrog, en de meeste mensen zijn misleid over Bijbelse profetie of profetieën die zij eigenlijk zouden moeten begrijpen. Maar Christus liet ons hier iets zien over deze profetie (en het is op alle andere van toepassing). Hij zei, kijk, het lijkt misschien vreselijk moeilijk, maar dat is het niet als u de formule volgt die Christus u geeft. Hij gebruikt zelfs een gelijkenis die zorgt dat de profetie erg simpel en makkelijk te begrijpen is, als u bereid bent om echt uw best te doen met een beetje Bijbelstudie. En deze profetie zal invloed hebben op elk mens op deze aarde, en ik bedoel iedereen, dus het is iets wat we moeten begrijpen omdat het op ieder van ons van toepassing is.

Ik wil u iets citeren uit een artikel van Charles Krauthammer, van 25 februari. Hij is een opinie-rapporteur en hier is wat hij te zeggen had. Ik zal slechts een aantal korte fragmenten uit het artikel lezen. “Nummer een: In de Zuid-Chinese Zee, op een strookje land van omstreden soevereiniteit ver van zijn grenzen, heeft China net een luchtafweerbatterij geïnstalleerd en straaljagers gestationeerd. Dit nadat China vliegtuigen landde op een kunstmatig eiland dat het gecreëerd heeft in een andere betwiste eilandenketen, de Spratlys, waarvan de Filippijnen, Maleisië, Taiwan en Vietnam eigendom opeisen. Deze faciliteiten functioneren nu als uitvalbasis voor Beijing om zeven decennia dominantie van de Amerikaanse marine aan te vechten in de Stille Zuidzee. China is duidelijk bezig de Chinese Zuidzee te militariseren, vertelde de commandant van de Amerikaanse Pacific Command dinsdag aan het Congres. Zijn doel? Hegemonie in Oost-Azië.” “Hegemonie” betekent gewoon dominerend leiderschap (heerschappij), voornamelijk de ene staat boven de andere staat of het ene land boven het andere land. Het is gewoon overduidelijke, schaamteloze toe-eigening van een ander land dat zij niet zouden moeten hebben. Maar China duwt de VS letterlijk uit Oost-Azië weg. En dat is iets waar we ons allemaal zorgen over zouden moeten maken.

“Gedurende zeven decennia,” zegt Dhr. Krauthammer, “heeft Amerika die gebieden beschermd,” en echt vrede gebracht in dat deel van de wereld. Maar aangezien Amerika zich aan het terugtrekken is, komt er iets anders of andere grootmachten die de leegte opvullen, en het gaat een richting uit die elk van ons zou moeten alarmeren. De Zuid Chinese Zee is een grote hoeveelheid water waar allerlei soorten handel doorheen stroomt, en dit zal een dramatisch effect hebben op de wereldhandel, en zeker die van de Verenigde Staten. Dus dit is iets waar we ons zorgen over zouden moeten maken, omdat China ervoor zorgt dat deze landen om hem heen zich onderwerpen aan zijn wil en iedereen in de wereld kan dit zien. Hij dwingt deze landen om te doen wat hij wil, en het leidt in de richting van een oorlog, en ik bedoel een echte oorlog. China’s leger wordt continu versterkt terwijl dat van Amerika afneemt, en wij in feite voortdurend blijven bezuinigen op ons leger.

Nu het tweede punt: “Nummer twee: Syrië. Russische interventie heeft het tij van de oorlog gekeerd. Na het redden van het regime van Bashar al Assad, vernietigen meedogenloze Russische bombardementen het rebellenbolwerk van Aleppo.” Dat zijn de mensen die we steunden voordat Rusland daar binnentrok. Wij steunden hen en hielpen hen tegen Assad, en vervolgens kwam Rusland binnen en vernietigde hen. En natuurlijk hebben we nu niet echt iemand om te steunen in dat gebied. We keken gewoon toe hoe Rusland die mensen vernietigde. En let op wat hier staat, hij gaat verder: “Aleppo is de grootste stad van Syrië; het vormt een enorme nieuwe golf van vluchtelingen en laat aan het hele Midden-Oosten zien wat een grote macht kan bereiken als het serieus actie onderneemt.” Hier opnieuw creëren we weer enorme golven van vluchtelingen. Velen zullen Europa binnen stromen, waar het ook veel problemen veroorzaakt, en dat probleem op zich is al monsterlijk, maar zij blijven dit doen en niemand houdt hen echt tegen. Rusland duwt Amerika uit het Midden-Oosten weg. Veel regeringen hebben erover gesproken en het is geen klein probleem. Het is iets dat ons zou moeten alarmeren, maar er is een profetie in de Bijbel die het allemaal uitlegt, wat er gebeurt en wat het voor u betekent, en hoe het uw leven zal beïnvloeden, en ik bedoel op een dramatische manier.

“Nummer drie:” zegt deze auteur. “Oekraïne. Na de Krim zo grondig over te hebben genomen dat niemand er zelfs meer over praat, blijft Rusland ongestraft de Minsk Staakt-het-Vuren-overeenkomst vertrappen. Vladimir Putin roert opnieuw in de pot, hij intensiveert de gevechten, en hij bevordert zijn meedogenloze campagne om de staat Oekraïne te verbrokkelen en ondergeschikt te maken.” En dan beweert hij vervolgens dat de VS weigert om nog verdedigingswapens naar de Oekraïne te sturen.

Amerika en Europa waren verbonden met de Oekraïne gedurende een paar jaar, en nu zijn ze beiden daaruit geduwd. En Europa is al een grootmacht, op zich. Alles wat zij nog doen is wachten op een sterke leider, en die zúllen ze krijgen volgens Daniël 8 vers 23. Zij hebben een sterke leider nodig, zoals China en Rusland hebben, dat soort leiders, en dan zullen we een andere grootmacht op het wereldtoneel zien exploderen, die Dhr. Krauthammer hier niet eens heeft besproken.

Europa ziet dat de Verenigde Staten hen niet zal beschermen, en dat zij het Midden-Oosten niet zullen beschermen, en dat zij de Zuid Chinese Zee niet zullen gaan beschermen, en zoals hij hier zegt, zorgt Rusland er voor dat de Oekraïne verbrokkelt en ondergeschikt wordt gemaakt. Dat is wat deze grootmachten in de wereld aan het doen zijn, en zij komen onze kant op.

“Nummer vier:” dit is de laatste. “Iran. Afgelopen donderdag ontving Iran zijn eerste zending van S-300 luchtafweergeschut uit Rusland, een belangrijke stap in de ontwikkeling van immuniteit tegen elke aanval op zijn nucleaire installatie. Het onderhandelt over een wapendeal van $8 miljard met Rusland, dat geavanceerde gevechtsvliegtuigen omvat. Evenals de ballistische raket oefening, vormt deze koopjesjacht op conventionele wapens een onverholen schending van het verbod van de VN-Veiligheidsraad. Het vormde eveneens het voorspelbare en voorspelde gevolg van de nucleaire overeenkomst met Iran die hen $100 miljard verleende en zijn betrekkingen met de wereld normaliseerde. De reactie van de VS? Woorden. In tegenstelling tot zwaartekracht-golven is de huidige strategische situatie niet moeilijk om te onderscheiden. Drie grote onfortuinlijke machten zoeken mogelijkheden om de status quo van na de Koude Oorlog omver te werpen. Rusland in Oost-Europa, China in Oost-Azië, Iran in het Midden-Oosten, allen zijn ze in opmars.” Al deze grote machten zijn in opmars! Waarnaartoe? Waar gaat dit heen? Waar leidt dit naartoe? Nou het leidt ons naar een grote profetie die ik u zo zal laten zien.

Hij gaat verder: “Om nog maar te zwijgen over de Islamitische Staat, die nu een bereik heeft van Afghanistan tot West-Afrika. De internationale orde die gedurende tientallen jaren was opgebouwd door de Verenigde Staten is aan het afbrokkelen.” De internationale grens opgericht, in feite gestructureerd, door de VS is nu aan het afbrokkelen. Nou, waar zal dat ons naartoe leiden? Rusland en China zijn in opmars! En binnenkort zal Europa zich bij hen voegen, en waar leidt dit de wereld naartoe? Al deze machtige naties; ze hebben allemaal kernbommen of zullen ze binnen een aantal maanden hebben, en ze hebben er waarschijnlijk al een aantal die ze hebben gekocht, wie weet?

Dit zijn de nucleaire machten van de wereld, en die vormen enkele van de meest epische gebeurtenissen die u ooit in het nieuws zult lezen. Als u het wereldnieuws volgt dan zult u deze dingen voor uw ogen zien ontvouwen! En het vervult een catastrofale profetie, met het meest fantastische goede nieuws aan het einde, maar er zal eerst heel veel lijden zijn. Ik heb het over een super-ramp hier! En al die drie machtige naties zijn in opmars! Dat is de waarheid!

Ons boekje over “De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën” laat u zien dat er twaalf naties van Israël zijn. Dit zijn heidense machten waar ik het hier met u over heb, wat ik vanuit dit artikel voorlees. Zij vormen niet de naties van Israël, zij zijn heidense naties. In ons boek over “De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën” laten wij zien dat er twaalf naties van Israël zijn, en de kleine Joodse natie in het Midden-Oosten is slechts één van die naties. Er zijn er twaalf, maar God richt zich voornamelijk op drie van hen in deze eindtijd: de twee geboorterecht naties, en de scepter-natie. En God is zeer ongelukkig met wat er gaande is binnen die landen. U kunt daar alles over lezen in ons gratis boek over “De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën”. Al onze literatuur is gratis.

Ik heb het hier over het grootste gevaar in deze wereld. Dus als wij niet weten, laten we zeggen: – als zeer veel mensen niet weten wie de naties van Israël zijn en wie de heidense naties zijn, dan, als we dit niet echt weten, hoe kunnen we dan weten wie onze vijand is en wat zij van plan zijn? Want de Bijbel vertelt in detail wat er gaande is! En het is belang-wekkend voor de hele planeet! En wat een verandering vindt er plaats in deze wereld!

De structuur die we van uit het verleden kennen is voor onze ogen aan het afbrokkelen! Wat betekent dit?

Laat me dit aan u duidelijk maken. Kijk in Lukas 21 vers 20. Eén profetie verklaart al deze rampzalige gebeurtenissen. Vers 20 van Lukas 21: “Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. (21) Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan. (22) Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt.”

Ik bedoel maar, als je het hebt over profetie die vandaag vervuld wordt; het wordt gewoon continu vervuld! En er is voor niemand een excuus om niet ten minste iets hiervan te begrijpen. Maar hoeveel mensen doen dat? Hoeveel mensen begrijpen het? Dit gaat allemaal over de Grote Verdrukking en de verschrikkelijke Dag des Heren. Maar “het legt iets uit”.

Vers 23: “Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. (24) En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.” De tijden van de heidenen. Totdat zij vervuld zijn, zal het zo zijn.

Het zal een korte drie-en-een-half jaar zijn, maar toch, de meest kolossale tragedie in de geschiedenis van de mens staat op het punt te gebeuren, en u kunt het op zien bouwen. U kunt deze perfecte storm zien, een militaire storm die voor uw ogen opgebouwd wordt! Hoe kan iemand die dit begrijpt, en er ook maar een klein beetje kennis van heeft, hiervan niet gealarmeerd raken? Dit is een van de meest belangrijke profetieën in de hele Bijbel.

Maar kijk eens naar dit goede nieuws waar het mee wordt afgesloten. Vers 25: “En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. (26) En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. (27) En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.”

Ze zullen de Zoon des mensen zien komen in de wolken met kracht. Echte almacht om al deze vechtende naties te overwinnen door er miljoenen en miljoenen te doden. En God zal dit doen met grote kracht en grote heerlijkheid. Hij zal zich later met die mensen bezig houden door middel van een opstanding. Maar Hij zal autoriteit en regering op deze aarde instellen die hier niet op aarde heeft geheerst sinds Lucifer in opstand kwam.

Christus verkondigde dit alles in een van de meest monumentale profetieën van de Bijbel. Hij verkondigde het toen Hij in de straten van Jeruzalem en in de omliggende gebieden liep. En Hij zei dat U dit echt kunt begrijpen. Het is niet zo moeilijk als u bereid bent om te studeren en het echt serieus te nemen. Dus geeft Hij een eenvoudige gelijkenis. Laat me dat aan u voorlezen, een eenvoudige gelijkenis om ons te helpen begrijpen waar God het over heeft. Vers 28: “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. (29) En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen.”

Het is hetzelfde principe.

Vers 30: “Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. (31) Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden,” die dingen die ik u net voorlas; de tijden van de heidenen, Hij zegt: “weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is.” Het is nabij! Het staat pal voor ons! Weet u dat? Weet ik dat? Kunnen we dat bewijzen? Ja, dat kunnen we. Christus zei: “Ja, laat mij u een gelijkenis geven. Als u de bloemen en bloesem aan de bomen ziet in het voorjaar, dan weet u dat de zomer eraan komt. U weet dat het eraan komt, de lente en de zomer, wat dat betreft. Het is eenvoudig en duidelijk, kijk gewoon naar de vijgenboom en naar alle ander bomen en u kunt dit zien.

En Hij zegt: “Nu, als u kijkt naar deze gebeurtenissen waar ik over praat, dan weet u dat het Koninkrijk van God nabij is! Het is vlak voor ons! Net als je hand!” En we zouden dit moeten begrijpen. We moeten dit begrijpen of we zullen tienduizend keer opgeschrikt worden. Misschien tienduizend keer tienduizend! Het is de ergste periode van lijden ooit op de aarde, vóórdat Christus hier terugkomt. En het is nabij!

Let op, we gaan verder hier in vers 32: “…dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is..” Dit geslacht, betreft hier een tijdsperiode waarin het allemaal vervuld zal worden, en wij zijn nu in die generatie, en eerlijk gezegd, dichtbij het einde van die periode.

Vers 33. Dat kunt u ook bewijzen, maar laten we vers 33 lezen: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan. (34) Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. (35) Want als een strik zal hij komen over allen die op deze gehele aarde wonen.” Op het hele aardoppervlak! We hebben het over wereldwijde problemen, wereldwijd lijden, wereldwijde verdrukking!

Verse 36: “Waak dan te allen tijde en bid altijd dat u waardig geacht mag worden te ontkomen aan al die dingen die gebeuren zullen, en te kunnen staan voor de Zoon des mensen.”

Waak en bid altijd zodat u waardig geacht mag worden om deze dingen te ontvluchten. God zegt: “Ik zal u beschermen! U doet Mijn werk, u verkondigt Mijn boodschap aan de wereld, en dat zorgt ervoor dat u waardig bent om Mijn bescherming te krijgen tijdens deze hele catastrofe. Super catastrofe,” dat zegt Hij.

Maar er zal een klein overblijfsel zijn dat beschermd wordt. Hij vertelt u dat u dit allemaal kan bewijzen. Als u achter Gods plan gaat staan en het steunt, een doener van het Woord wordt, en deze boodschap brengt, dan zegt God: “Ik zal u beschermen! En u zult ontkomen aan de Grote Verdrukking en de verschrikkelijke Dag des Heren.” Wat is dat waard? Ik bedoel, we gaan op deze aarde een ons verstand verbijsterende tijd tegemoet ! Maar het krijgt een prachtig mooi einde!

Hier geeft Hij een andere gelijkenis. Ik zal u dit laten zien in Mattheüs 24. (32) “Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. (33) Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.”

Er zou moeten staan “zelfs aan de deur.” Het is vlakbij uw deur! En iedereen kan het zien. Dat is wat God wil dat we begrijpen. Er is een andere gelijkenis. Kijk, u kunt zien dat de zomer eraan komt wanneer u de bloeiende bomen ziet en de bloesem en de knoppen daarvoor. U weet dat de zomer er aan komt. En zo ook wanneer u al deze wereldgebeurtenissen ziet, wanneer u de tijden van de heidenen ziet en al het lijden dat ze over de wereld zullen brengen, de Heidense naties. God zegt: “U weet dat het Koninkrijk van God nabij is!” Want God zal het moeten stoppen voordat ze al het menselijk vlees vernietigen met hun atoombommen. Mattheüs 24 vers 21 en 22. Zie, u kunt het allemaal zien opbouwen.

Maar laat me u snel nog een uitspraak voorlezen die we écht moeten begrijpen. Dit is opnieuw Mattheüs 16 in de eigen woorden van Christus. Vers 1, dit zijn allemaal Christus’ eigen woorden: “En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. (2) Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; (3) en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood.” Daar moet staan “dreigend.” U kunt het dreigende weer zien, en wat zagen de meteorologen van die dagen daarin? Wat begrepen zij? Hij zei dat ze daar naar kijken en u kunnen vertellen wat er gaat gebeuren, hoe het toekomstige weer eruit zal zien. Christus zei: “Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?” Kunt u niet zien wat er voor uw ogen gebeurd? Er was een type hiervan dat in de tijd van Christus op het punt stond vervuld te worden. Maar het was slechts een type van wat er vandaag voor onze ogen vervuld wordt! Slechts een type!

Vers 4: “Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.”

Zie, de mens is gewoon niet bereid om de tekenen van de tijd te onderscheiden. Hier was Christus in het midden van hen. En zij gehoorzaamden niet wat Hij zei. Zij gaven geen gehoor aan Zijn boodschap. Zij wilden niet doen wat de Bijbel hen vertelt. De Bijbel is Christus op papier, maar de mensen willen het niet doen! En zij kunnen de tekenen van de tijd niet onderscheiden. Weet u waarom? Nou, zij zijn hypocriet als ze zijn zoals die mensen, en de meesten zijn zo. Ze praten graag over hun religie, maar de meesten willen niet doen wat God zegt! Zij praten over de persoon Christus, maar zei vertellen u niet wát Hij zei en ze doen niet wat Hij zei! Dat is ‘t zelfde probleem als die mensen toen hadden.

Maar ik zeg u, we gaan deze storm in, en al deze machtige Heidense naties racen gewoon richting een derde wereldoorlog; dat is waar het op neer komt. Zij weten niet wat er op het punt staat te gebeuren, maar de Bijbel vertelt het u. Jezus Christus zal moeten terugkeren en dit alles moeten stoppen. Hij zegt dat Hij wil dat wij doeners zijn van het Woord, dat wij aan de slag gaan en het werk doen, ZIJN werk. Dat wij deze boodschap aan de wereld moeten verkondigen en hen laten zien wat de tijden van de Heidenen zijn en wat de huidige wereldgebeurtenissen betekenen en wat de Bijbel ons daarover zegt.

Die waarover ik vandaag met u gesproken heb worden allemaal vervuld in die ene grote profetie van de tijden van de Heidenen.

Tot volgende week, dit is Gerald Flurry, tot ziens vrienden.