Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

De opkomst van een Duitse sterke man

ISTOCK.COM/MARIOGUTI

De opkomst van een Duitse sterke man

Europa heeft een geschiedenis van autoritair leiderschap. De crises die het continent momenteel teisteren zullen leiden tot sterkste sterke man ooit.

Stelt u zich een nieuwe supermacht uit de 21 eeuw voor met meer nucleaire wapens en een grotere economie dan China, met een groter landoppervlak dan Canada, en met meer export dan wie dan ook in de wereld. Zo’n supermacht zou kunnen wedijveren met de Verenigde Staten, China, en elke andere wereldmacht.

Die macht zou de Europese Unie kunnen zijn. Het heeft in feite alle componenten van een globale supermacht – op één na.

De EU is de op een na grootste economie in de wereld en het centrum voor wereldwijde handel. Het is goed voor 15 procent van de militaire uitgaven in de wereld, waardoor het defensiebudget het op een na hoogste in de wereld is.

“Europa kan objectief bezien ofwel rivaliseren met de Verenigde Staten en China of ze zelfs overtreffen als het gaat om het vermogen een volledig spectrum aan wereldwijde militaire, economische en “zachte macht” (*) te projecteren,” schreef Andrew Moravcsik voor Foreign Policy. (*) vermogen om anderen te laten doen wat jij wilt.

Europa heeft dat vermogen, maar gebruikt het niet. Waarom is dat? Vanwege die ene missende component. In plaats van zijn potentieel als wereldmacht te gebruiken sleept het zich in feite van de ene crisis naar de andere. De Europeanen worden door andere machten niet serieus genomen.

Maar wat gebeurt er als Europa dat laatste, cruciale component inschakelt? Wat gebeurt er als Europa leiding krijgt?

Het EU leiderschap is een lachertje. Het heeft tussen de drie en vijf presidenten, afhankelijk van hoe je ze telt, en geen van hen heeft echte macht. Ondanks de enorme inspanningen van de EU behouden individuele landen veel van hun soevereiniteit waardoor de Unie onmiskenbaar verdeeld blijft.

De Europeanen zelf zien het probleem. In 2012 riep de zogenaamde Berlijn-Groep – een groep van 10 kernlanden uit de EU – op tot een “EU super-president,” gevormd door het samenvoegen van een aantal van de top-banen. De voormalige voorzitter van de Campaign for Independent Britain, Lord Stoddart, zei: “Een dergelijke fusie betekent een enorme machtsverschuiving in de handen van één enkele ongekozen bureaucraat.”

2 Getty Images 803287766
“Europa zou beter te begrijpen zijn als één kapitein het schip bestuurt.” President van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker
(Sean Gallup/Getty Images)

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, maakte in zijn State of the Union-toespraak van september 2017 bijna precies hetzelfde voorstel. “Europa zou beter te begrijpen zijn als één kapitein het schip bestuurt,” zei hij.

Deze voorstellen hebben weinig terrein gewonnen: de Europese landen zijn niet bereid hun macht op te geven. Het continent heeft echter al een kant-en-klare leiderschapsrol klaarliggen. Het heeft alleen nog de juiste persoon nodig om dit op zich te nemen.

Iemand heeft ooit gevraagd, Wie moet ik bellen als ik Europa wil bellen? Al enige tijd spreekt het antwoord hierop voor zich: Je belt de kanselier van Duitsland. Duitsland is het sterkste land in de Unie en zijn de facto leider.

Een sterke Duitse leider zal gemakkelijk een sterke Europese leider worden.

Toch ontbreekt het Duitsland aan zo’n leider.

Op 24 september 2017 toonden Duitse kiezers hun frustratie met het bestaande politiek bestel door de gangbare Duitse partijen met drommen in de steek te laten. De Sociaal Democraten en twee Christelijke Unie partijen ontvingen slechts 53.4 procent van de stemmen. Dit was in de geschiedenis van het huidige Duitse politieke systeem, opgericht na de Tweede Wereldoorlog, het laagste aantal stemmen ooit voor deze twee partijen.

De Duitse kiezers ventileerden hun frustratie met het leiderschap in het land en stemden in plaats daarvan op randpartijen. Dit liet de reguliere partijen weinig of geen opties voor de vorming van een functionerende regering.

Deze onrust in Duitsland en in Europa ontvouwt zich in een steeds gevaarlijker en instabielere wereld. Wat gebeurt er wanneer er een nieuwe terroristische aanval plaatsvindt? Of een volgend Russisch offensief? Een economische crash? Of een andere crisis?

De toch al grote honger naar sterk leiderschap zal alleen maar groeien.

Dit is precies wat de tijdschriften de Trompet en de Echte Waarheid al jarenlang hebben voorspeld.

3 Getty Images 3201347
Hamburg, Duitsland in puin na de bevrijding door de geallieerden in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog, 1945. In deze omstandigheden, verpletterd tot smeulend as door de aanval van de geallieerden, bleef Herbert W. Armstrong de toekomstige herleving van een door Duitsland geleide Europese supermacht verkondigen.
(Hulton Archive/Getty Images)

Een gedurfde voorspelling door een dappere leider

Gedurende de 52-jarige geschiedenis van de Echte Waarheid, wezen de hoofdredacteur Herbert W. Armstrong en zijn redactie op de gebeurtenissen die leidden naar de onvermijdelijke opkomst van een Europese federatie. De heer Armstrong voorzag dit al vóór de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de hitte van de Slag om Engeland bleef hij dit voorspellen. En toen Duitsland er verslagen bij lag, verpletterd tot smeulend as door de aanval van de geallieerden, bleef hij deze toekomstige herleving van een door Duitsland geleide Europese supermacht verkondigen. Tot aan zijn laatste preek, die hij eind 1985 gaf, bleef dhr. Armstrong krachtig profeteren over deze gebeurtenissen.

Deze federatie is er nu. Het heeft alleen een leider nodig.

De Echte Waarheid van november-december 1954 bevatte de volgende gedurfde waarschuwing:

In februari 1945—slechts een paar maanden voor het einde van de oorlog—maakten president [Franklin] Roosevelt en premier [Winston] Churchill het gezamenlijke Amerikaans-Britse beleid voor Duitsland bekend. Dit was het plechtige beleid en een waarschuwing voor de toekomst. Luister. Citaat: “Het is ons onbuigzaam doel het Duitse militairisme en Nazisme te vernietigen en ervoor te zorgen dat Duitsland nooit meer in staat zal zijn de vrede in de wereld te verstoren. Wij zijn vastbesloten alle Duitse strijdkrachten te ontwapenen en te ontbinden; om voor altijd de Duitse Algemene Legerstaf, die herhaaldelijk de opleving van Duits militarisme tot stand heeft gebracht, uit te schakelen…” En zie nu, een kleine negen jaar later, het spektakel van Washington en Londen die alle mogelijke diplomatieke inspanningen treffen, ondersteund door Amerikaanse dollars, om twee doelen te bereiken: Het vormen van een Verenigde Staten van Europa, en het herbewapenen van Duitsland. … Duitsland [zal] onvermijdelijk tevoorschijn komen als de leider van een verenigd Europa. Het zal een geestelijk bindende kracht vereisen om dit vertrouwen te inspireren – om deze angsten weg te nemen – en die geestelijk bindende kracht moet van binnenin Europa opkomen! Heel Europa is er in feite klaar voor – het wacht slechts op een vertrouwen-wekkende leider … Die man is daar al ergens.

Dhr. Armstrong schreef in mei 1953 in het tijdschrift Goede Nieuws: “Het is waarschijnlijk dat niemand anders dan een Duitser in staat is om het dynamische, geïnspireerde leiderschap te bieden dat nodig is om een dergelijke politieke militaire federatie te organiseren.”

Europese landen worden “wantrouwend tegenover Amerika en denken er steeds meer aan zich te verenigen in een verenigde staten van Europa,” schreef hij in maart 1950. Daarvoor hebben ze echter een “nieuwe opperste leider nodig – de opvolger van Adolf Hitler – die opstaat en zichzelf doet gelden en het bevel neemt.”

Zelfs in het laatste jaar van zijn leven in 1985 schreef hij: “Er zal nog een andere leider opstaan in Europa!”

Gerald Flurry, hoofdredacteur van de Trompet, zette diezelfde waarschuwing voort in het allereerste jaar dat het tijdschrift werd opgericht – en in alle jaren daarna.

“Zullen de Duitsers om een nieuwe führer roepen, als een echte crisis zich ontwikkelt?” vroeg hij in de uitgave van december 1991. “Uw Bijbel zegt dat dit zal gebeuren! Die crisis zal waarschijnlijk worden veroorzaakt door een economische ineenstorting n de VS”

Dhr. Flurry heeft ook gesproken over hoe deze leider aan de macht zal komen. In een Sleutel van David-programma uit 2009 zei hij dat deze leider “wellicht zal kunnen profiteren van een zwakke coalitie.” Die specifieke prognose is vooral interessant in het kielzog van de Duitse federale verkiezingen van september 2017 waarbij de Duitse regering zwak en politiek verscheurd achterbleef en waardoor het kan zijn dat het land maandenlang zonder regering verder moet. Dit vormt precies de juiste omgeving die de juiste soort leider in zijn eigen voordeel zou kunnen gebruiken.

Waarom zouden dhr. Flurry en dhr. Armstrong herhaaldelijk deze voorspellingen maken – al tientallen jaren lang? Waarom zouden zij deze zo belangrijk vinden? Omdat deze gebeurtenissen leiden tot precies die uitkomst die in uw Bijbel wordt voorspeld.

Veel van deze profetieën bevinden zich in feite in tekstgedeelten die lange profetieën beschrijven, met een tijdbestek van honderden of zelfs duizenden jaren. In veel van deze profetieën zijn de eerste delen reeds vervuld. We kunnen duidelijk zien dat Bijbelse profetie overeen komt met de geschiedenisboeken. Deze profetieën zijn aantoonbaar voor een deel al uitgekomen.

4 Jeru Destruction
Een hedendaagse Antiochus zal Jeruzalem aanvallen – zoals de koning beschreven in Jesaja 10 en Daniël 8 en 11. Hij zal een geduchte leider zijn. En met de controle over een moderne supermacht, zal hij dodelijker en destructiever zijn dan wie dan ook voor hem!
(Melissa Barreiro/Trompet)

‘Een meedogenloze koning’

Hoofdstuk 8 en 11 van Daniël staan vol met profetieën die God zo’n 500 jaar voordat Jezus Christus werd geboren heeft gegeven. Sommige van deze profetieën zijn nu geschiedenis geworden. Perzië werd door een grote “koning van Griekenland” aangevallen, precies zoals Daniël 8:20-21 voorspelde in 323 v. Chr. Zijn naam was Alexander de Grote. Maar Daniel schreef veel van de profetie in deze hoofdstukken voor “de tijd van het einde” (Daniël 8:17; 11:40).

Daniël 8:23-24 (HSV) beschrijft de opkomst van een “meedogenloze koning, bedreven in slinkse streken.” Vers 25 zegt dat hij verslagen zal worden nadat hij opstaat “tegen de Vorst der vorsten” en laat zo het tijdschema zien van de regeerperiode van deze meedogenloze koning. Hij zal komen in de eindtijd, vlak voor de terugkomst van Jezus Christus.

Daniël 11:40-45 bevat een nauw verwante eindtijdprofetie. Het beschrijft een wereldmacht genaamd “de koning van het noorden” die zal opkomen “in de tijd van het einde.” Evenals de koning in Daniël 8 zal deze leider ook “tot zijn einde komen.”

De persoon aan het hoofd van deze “koning van het noorden” en de koning van Daniël 8:23-24 zijn dezelfde man.

Waarvandaan zal deze sterke man regeren? Hij zal niet uit Groot-Brittannië of Amerika komen. Deze landen vormen de huidige afstammelingen van het oude Israël, en andere profetieën laten zien dat deze landen in feite door het rijk van deze koning zullen worden aangevallen en overwonnen. Daniël 11:44 beschrijft deze meedogenloze koning die de landen “van het Oosten en van het Noorden” van Jeruzalem zal aanvallen – geografisch verwijzend naar Rusland en China. Dus deze meedogenloze koning komt noch uit Anglo-Amerika, noch uit deze Aziatische landen.

Een van de weinige grote wereldmachten buitenom Amerika, Groot-Brittannië, Rusland of China, is Europa.

Daniël 11 laat zien dat deze koning van het noorden een hedendaagse opvolger is van het Romeinse Rijk en het Heilige Romeinse Rijk. Dit bevestigt eens te meer dat deze leider opkomt in Europa. (Voor meer informatie over de profetie van Daniël 11, bestel uw gratis exemplaar van Herbert W. Armstrongs boek De Bijbel Bewezen.)

Ter verdere bevestiging van deze analyse geeft Jesaja 10:5-19 een soortgelijke profetie waarin duidelijk dezelfde leider wordt beschreven. Deze passage voegt eraan toe dat deze leider de “koning van Assyrië” zal zijn. Dat maakt de nationale identiteit van deze koning veel duidelijker: Assyrië verwijst naar de voorouders van het huidige Duitsland. (Bestel voor bewijs ons gratis herdrukartikel “De opmerkelijke identiteit van het Duitse volk.”)

Jesaja 10 verwijst gedeeltelijk naar de aanval van Assyrië op Jeruzalem in de dagen van Hizkia. Maar veel details uit de profetie van Jesaja werden in die periode niet vervuld. Zij blijven gedeeltelijk onvervuld – totdat deze meedogenloze koning van de eindtijd aan de macht komt.

Deze leider zal dus opstaan in Duitsland. En hij zal de komende Europese macht leiden.

Wat voor iemand zal het zijn? In zijn gratis boek “Er zal spoedig een sterke Duitse leider komen” schrijft dhr. Flurry:

Deze spoedig komende leider zou letterlijk een koning genoemd kunnen worden. Zelfs als hij dat niet is, geeft de Bijbel hem dat label. Als de Bijbel over een koning praat betekent dat in de meeste gevallen dat het geen democratische regering is. Zelfs als hij die titel niet heeft, zal hij gaan leiden als een koning. Deze visie in Daniël toont dat het Europese Rijk op het punt staat om meer autoritair te worden.

Het moderne Europa lijkt erg democratisch. Hoe zal een dergelijke autocratisch leider dan zo’n geavanceerde regio kunnen domineren? Als van een meedogenloze koning wordt geprofeteerd dat hij de macht zal overnemen, dan moet hij dat doen op een moment dat de Europese democratie in een crisis verkeerd.

Daniël 11:21-31 vertelt ons hoe. De meeste Bijbelcommentaren zeggen terecht dat deze passage verwijst naar Antiochus Epiphanus, die regeerde rond 175 tot 164 v.Chr. Deze versgedeelten voorspellen precies wat Antiochus Epiphanus uiteindelijk heeft gedaan. Ze profeteerden dat hij “het heiligdom [zal] ontheiligen, en de sterkte, en zij zullen het gedurig offer wegnemen, en een verwoestende gruwel stellen.” Antiochus was berucht voor het aanvallen en afslachten van de Joden en voor het aanvallen van de Joodse religie. Hij probeerde de Joodse eredienst in de tempel uit te roeien en plaatste een heidens standbeeld van Jupiter Olympius voor het altaar.

Jezus Christus verwijst duidelijk naar dit vers in Mattheüs 24:15; hij maakt hier een uitdrukkelijke verwijzing naar “de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet.” Maar Hij spreekt er niet over alsof het al is gebeurd, maar als iets dat in de toekomst nog zal gebeuren.

Als deze profetie al bijna twee eeuwen eerder vervuld was door Antiochus Epiphanus, waarom zou Christus Zijn discipelen dan waarschuwen voor deze gebeurtenis? Waarom zijn Zijn woorden gedurende 2000 jaar bewaard gebleven?

Net als Jesaja 10 is deze profetie in de oudheid vervuld, maar zal het ook een hedendaagse vervulling hebben – zoals veel profetieën die tweeledig zijn. Dit verwijst naar zowel Antiochus Epiphanes als naar de toekomstige opkomst van een hedendaagse Antiochus. Zoals de rest van Mattheüs 24 duidelijk maakt zal deze hedendaagse Antiochus Jeruzalem aanvallen – net zoals de koning die beschreven wordt in Jesaja 10 en Daniël 8 en 11. De hedendaagse Antiochus en deze koning zijn dezelfde persoon.

Deze man is een geduchte leider. En met een moderne supermacht onder zijn controle zal hij dodelijker en destructiever zijn dan enig ander vóór hem!

Daniël 11:21 beschrijft hoe deze man aan de macht zal komen. Het Europese volk zal deze Antiochus “de koninklijke waardigheid niet geven; doch hij zal in stilheid komen, en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen.” Het Jamieson, Fausset and Brown bijbelcommentaar zegt dat “het volk zal niet via een publieke daad het koninkrijk aan hem overdragen, maar hij zal het via een kunstgreep, oftewel “vleierijen”, bemachtigen.” Barnes’ Notes on the Old and New Testament verklaart: “Met andere woorden, het wordt hem niet verleend via een wet of daad van het volk, of via normale opvolging of aanspraak.”

“Deze man komt niet op een eerbare manier aan de macht – door voor die functie verkozen te worden,” schreef dhr. Flurry in november 2002. “Hij grijpt de macht oneervol! Hij zal achter de schermen werken om door vleierijen aan de macht te komen – niet door verkiezingen!”

Deze meedogenloze koning werd zeker niet gekozen door het Duitse volk in de rommelige federale verkiezingen van 2017. Deze niet doorslaggevende verkiezingen hebben geleid tot ingewikkelde coalitiebesprekingen en een ondoeltreffende regering in Duitsland. Dit levert precies de omstandigheden op die ertoe leiden dat deze profetieën worden vervuld. Als het land politiek verlamd blijft terwijl de problemen thuis sterk toenemen en terwijl het Europa eromheen in brand staat, zal Duitsland wanhopig een sterke leider nodig hebben en misschien bereid zijn een verfijnd klinkende motivering te vinden voor een snel voortschrijdende situatie of “het tijdelijk opschorten van de democratie”, en terug te grijpen naar een eeuwenoude methode van bestuur op het Continent: Kroon een koning.

De huidige politieke verdoving in Duitsland en Europa’s crises leiden tot de heimelijke opkomst van een meedogenloze koning!

Meer Bijbelverzen

De Bijbel bevat eveneens een grote hoeveelheid details over wat deze man zal doen als hij eenmaal in functie is. Daniël 11 en Jesaja 10 zijn lang niet de enige Bijbelverzen die de natie beschrijven waarover deze man regeert.

Daniël 7, Openbaringen 13 en Openbaringen 17 beschrijven een opeenvolging van “beesten.” De Bijbel legt duidelijk uit dat deze beesten “koninkrijken” vormen (Daniël 7:23). Daniël 7:24 zegt dat er 10 koninkrijken uit een van deze beesten zullen voortkomen – dit is logisch als het beest een koninkrijk voorstelt.

6 Rev13 0004
EEN BEEST ALS GEEN ANDER: Openbaringen 13 beeldt het Romeinse Rijk af als een rijk dat al de kracht van zijn voorgangers bezit.
(Gary Dorning/Trompet)

5 Rev17 0001
HET BEEST EN DE HOER: Openbaringen 17 profeteert in detail over een beestachtig rijk dat wordt bereden door een valse kerk.
(Gary Dorning/Trompet)

De Bijbel verwijst vaak naar een koninkrijk door te verwijzen naar de koning die erover regeert. Daniël 7:17 zegt dat deze beesten vier “koningen” zijn. De Bijbel gebruikt de woorden “koning” en “koninkrijk” door elkaar.

Hetzelfde geldt voor het boek Openbaringen. Als het een beest beschrijft verwijst dit meestal naar een grote macht, een rijk. Maar soms verwijst het ook naar een individu– de koning of leider van deze macht. Openbaringen 16:13 beschrijft bijvoorbeeld onreine geesten die uit de mond van deze persoon komen. In dit geval “is het beest volgens de Bijbel de politieke leider van het Babylonische systeem dat afgebeeld wordt in Daniël 7, Openbaringen 13 en 17,” schreef dhr. Armstrong. “Het beest moet nog verschijnen in Europa voor een laatste opleving van het fascisme dat de laatste wederopstanding van het Romeinse Rijk zal aansturen – een Verenigde Staten van Europa die deze wereld zal opschrikken!”

Met dit in gedachten kunnen we meer leren over deze leider.

Openbaringen 17 vertelt ons dat 10 andere koningen “macht [zullen] ontvangen op een ure met het beest.” Deze koning regeert over een groep landen. Deze 10 “hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.”

Vanwege dergelijke profetieën voorspelde dhr. Armstrong dat de Europese Economische Gemeenschap uiteindelijk zal krimpen tot 10 landen of groepen van landen. Maar zij worden allemaal geleid door één persoon! EU leiders bespreken vaak de noodzaak om het onhandelbare blok van 28-lidstaten kleiner te maken, zodat ze sneller beslissingen kunnen nemen.

Openbaringen 17 openbaart een schokkende dimensie van deze opkomende Europese supermacht. Het beschrijft dat deze beestmacht geleid wordt door een “grote hoer.” In de Bijbel stelt een vrouw een kerk voor (bijvoorbeeld Efeziërs 5; 2 Corinthiërs 11:2). Dit grote beest wordt geleid door een valse kerk. Dit is waarom telkens wanneer de Bijbel verwijst naar een mens als “het beest,” het vaak een valse profeet naast hem vermeldt (Openbaringen 16:13; 19:20; 20:10). De leider van deze valse religie heeft ook een groot deel van de macht over dit komende rijk.

Andere geschriften getuigen eveneens van de religieuze aard van deze macht. Ezechiël 23 bevat profetieën over dit hedendaagse Assyrië (vers 9). Hier wordt de term Assyriërs uitwisselbaar gebruikt met Babyloniërs en Chaldeeën (zie vers 14-18), verwijzend naar het volk uit de regio Babylon en Chaldea. Genesis 10 en 11 laten zien dat de Assyriërs een prominent en leidend ras vormde in het oude Babylon, en dat het nauw samenwerkte met de Chaldeeën. Samen vormden deze twee rassen de dominante macht in het oude Babylon.

Vroeger leefden deze koninkrijken zij aan zij. Maar de Assyriërs hadden geen eigen religie; zij adopteerden die van de Babyloniërs. Jesaja 23:13 profeteert specifiek dat deze twee machten in de eindtijd samenwerken. Dat deden ze in de Tweede Wereldoorlog. Italië zal zeker een van de 10 koningen zijn. En omdat de religie die in Italië is gebaseerd de religie van het hele rijk zal zijn, verwijst de Bijbel ook naar dit rijk als “Babylon” of “Chaldea”.

Habakuk 1:6 gebruikt deze term. Hier zegt God: “Ik verwek de Chaldeeën, een grimmig en onstuimig volk.” Dit is vergelijkbare taal als in Jesaja 10:5 waar God zegt: “Wee den Assyriër, die de roede Mijns toorns is, en Mijn grimmigheid is een stok in hun hand!” Assyriërs en Chaldeeën zijn uitwisselbare titels voor het rijk dat God gebruikt om Zijn volk te corrigeren.

Dit hoofdstuk vertelt ons iets belangrijks over de leider van dit rijk. Deze man “den geest veranderen” (Habakuk 1:11, SV). Hij zal “zijn kracht voor zijn god” toerekenen. Hij rekent deze oorlogszuchtige macht aan “zijn god” toe – aan een valse god: Satan de Duivel.

Jesaja 10 beschrijft dezelfde verandering. Vers 7 zegt: “Hoewel hij het zo niet meent, en zijn hart alzo niet denkt, maar hij zal in zijn hart hebben te verdelgen, en uit te roeien niet weinige volken.” “Een kwade geest zal beslag leggen op de nieuwe Duitse leider en hem ertoe brengen om vreselijke dingen te doen die hij zelf nooit had bedacht,” schreef dhr. Flurry in maart 2016.

Op dat moment heeft de duivel het bevel. En door deze man brengt hij enorm veel leed over deze wereld. Habakuk 1:8 zegt dat zijn macht “scherper dan de avondwolven” is. In vers 9 staat dat “heel dat volk komt om geweld te bedrijven.”

“Er is veel macht, maar het komt van Satan – alhoewel deze man zal denken dat het van God afkomt! (vers 4),” schrijft dhr. Flurry in zijn boekje over Habakuk. “Satan zal de controle krijgen over deze twee leiders (politiek en religieus) en de ergste periode van verschrikking en lijden in de menselijke geschiedenis veroorzaken! De duivel haat Israël en God’s Kerk en is van plan geweld te gebruiken! Hij heeft geen medelijden of genade.”

Via deze man zal Satan de duivel het ergste lijden in de menselijke geschiedenis veroorzaken.

Hoop in het einde

Maar al deze profetieën hebben ook een ander overeenkomstig detail. Zij laten allemaal zien dat deze sterke man zijn vernietiging zal veroorzaken vlak voor de belangrijkste gebeurtenis ooit in de menselijke geschiedenis: de terugkomst van Jezus Christus naar de aarde. Zoals Christus Zelf zei over Zijn terugkomst: “Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur” (Mattheüs 24:33, HSV).

In Daniël 8:25 staat dat deze man zal “staan tegen den Vorst der vosrten, doch hij zal zonder hand verbroken worden.” Daniël 11:45 zegt: “…hij zal tot zijn einde komen, en zal geen helper hebben.” Openbaringen 19:19 zegt dat deze man zijn legers zal verzamelen en tegen Christus zal proberen te vechten. Hij zal verliezen en in een brandende poel des vuurs geworpen worden (Openbaringen 19:20).

Daniël 7:22 (HSV) verklaart dat deze beestmacht overwon “totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen.”

Vers 27 beschrijft de inspirerende toekomst die komt nadat deze boosaardige koning is verslagen: “Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.” Habakuk beschrijft over dezelfde periode dat “de aarde vol zal worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt” (Habakuk 2:14).

Deze meedogenloze koning veroorzaakt vreselijk lijden. Maar hij is de laatste Europese tiran in de geschiedenis! Daarna zullen zowel Assyrië als Israël zich onderwerpen aan God en de hele wereld zal een geweldige periode van vrede genieten (Jesaja 19:25).

Net zo zeker als de profetieën in de Bijbel in de oudheid, in type, werden vervuld door de gewelddadige Antiochus Epiphanus, zo zal er zeker een hedendaagse vervulling komen door een meedogenloze leider in Duitsland. En zo zeker als het bewind van deze leider spoedig zal beginnen, zo zeker is het ook dat we op het punt staan de daaropvolgende regering van Jezus Christus te zien!

De omstandigheden zijn aanwezig voor de opkomst van deze man in Duitsland, wat betekent dat we extreem dichtbij de terugkomst van Jezus Christus komen en de tijd waarin alle oorlogen en conflicten voorgoed gestopt zullen worden.

Dit is de reden dat de Trompet de spoedige opkomst van deze sterke leider in Duitsland waakzaam volgt. Het is een belangrijke gebeurtenis die zal leiden tot het ergste wereldconflict in de geschiedenis. Maar de zelfde Bijbel die nauwkeurig Alexander de Grote, het Romeinse Rijk, de grote valse kerk, het Heilige Romeinse Rijk en haar zeven herlevingen, en de opkomst op dit moment van de meedogenloze koning in Duitsland voorspelde, profeteert eveneens over de grote gebeurtenis die gelijk na dit conflict plaats zal vinden: de glorieuze terugkomst van Jezus Christus. 

Usbp Nl Bo