Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

De opkomst van China als supermacht

ISTOCK.COM/LIUFUYU

De opkomst van China als supermacht

Het is een van de meest indrukwekkende economische en politieke mirakels in de moderne tijd. En het is nog niet voorbij.

China is een soevereine staat met een bevolking van meer dan 1,3 miljard mensen. De natie bezit 's werelds grootste economie volgens verschillende maatstaven, 's werelds grootste bevolking en de op drie na grootste landoppervlakte.

Dit zijn de bouwstenen van een supermacht. Terwijl de wereld erop anticipeert dat China de status van supermacht zal bereiken, debatteren analisten over wanneer dat zal gebeuren en of zijn opkomst vreedzaam zal verlopen.

De Trompet voorspelt dat China zal blijven groeien als een formidabele macht, die zijn kracht combineert met Rusland. Verder voorspellen we dat China een belangrijke rol zal spelen in het voeren van een economische oorlog die Amerika zal verwoesten.
Waar komen deze voorspellingen vandaan?


Het Aziatische fort

China ligt in Oost-Azië. Het oosten grenst aan de Stille Oceaan. De zuidoostelijke grens is grotendeels een heuvelachtige, moeilijk doordringbare jungle. Het zuiden en westen van China grenzen aan de Himalaya, 's werelds hoogste bergketen. Dit vormt een bijkomende belemmering voor handel en militaire strijdkrachten, behalve aan de noordwestelijke grens via Kazachstan. Het beroemde middeleeuwse netwerk van handelsroutes van Europa naar Azië, de zogenaamde Zijderoute, liep door Kazachstan naar China. In het noorden van China loopt de Gobi-woestijn langs de Chinese grens met Mongolië. China grenst ook aan Rusland in het noorden in een relatief onbewoonde regio.

Met dergelijke grenzen is China geografisch veilig. Historisch gezien liet de geografie China toe zich te ontwikkelen zonder veel interactie met buitenlandse mogendheden, tenzij het daarvoor koos. Het territorium en de bevolkingsomvang maken het ook moeilijk om het land te veroveren. De enige succesvolle invasie van China was door de Mongoolse ruiters in de jaren 1200. Hoewel de Japanners in de jaren dertig grote delen van Oost-China binnenvielen en bezetten, konden ze de Chinezen nooit doen capituleren.

Geografisch gezien is de Chinese kust de meest kwetsbare grens. Dit is waar de Japanners binnenvielen en hoe het Britse Rijk de Chinezen in de jaren 1800 tot handelsconcessies dwong. De welvarende handel van het Britse Rijk destabiliseerde China in feite. De rijke kustgebieden die van de handel profiteerden, verzetten zich tegen het overheidsbeleid en de overheidscontrole waarmee ze de handel trachtte te beteugelen. Dit leidde tot de ineenstorting van de centrale regering en burgeroorlog. Het was in deze context dat Japan binnenviel en opmerkelijk genoeg faalde om het land te veroveren.

Dit alles toont aan dat, hoewel China kwetsbaar is voor een invasie van de kust, de echte dreiging niet afkomstig is van een militaire invasie. Geen enkele natie heeft de interesse of de troepen om het vasteland van China binnen te vallen en te veroveren met de hoop op een overwinning. De echte dreiging is economisch. Het is van vitaal belang voor de welvaart van China dat geen enkel land het economisch kan bedreigen via zijn kust.


Oprijzend uit haar isolement

De geschiedenis die belangrijk is voor de voorspellingen van de Trompet begint in 1949, toen Mao Zedong de Volksrepubliek China instelde. Mao modelleerde de politieke structuren van China op die van de communistische Sovjet-Unie. Dit trok Sovjetleningen aan, stimuleerde de groei van de Chinese economie en zette het op een ideologisch pad tegenover de Verenigde Staten.

In het begin was de relatie tussen Rusland en China succesvol. De Sovjet-adviseurs en -leningen stimuleerden de industrialisatie in een achtergebleven agrarische samenleving. Mao ondertekende in februari 1950 een wederzijds verdedigingsverdrag met de Sovjet-Unie en verklaarde dat de vriendschap tussen China en de Sovjet-Unie "eeuwig, onverwoestbaar en onvervreemdbaar" zou zijn.

De relatie begon af te brokkelen nadat Mao in 1958 zijn eigen – mislukte – moderniseringsprogramma lanceerde. Zijn radicale pogingen om de Chinese samenleving te hervormen draaiden veel van de economische vorderingen terug. Rusland kritiseerde China openlijk en sneed militaire hulp af. Binnen 15 jaar eindigde de vriendschap.

De Chinezen begonnen zowel filosofisch als strategisch van Sovjet-Rusland weg te drijven en gingen elders op zoek naar economische voorspoed.

In 1971 werd de Volksrepubliek China lid van de Verenigde Naties en verwierf het zijn status als een belangrijke politieke wereldmacht. Het jaar daarop bezocht de Amerikaanse president Richard Nixon China, de eerste stap in het formaliseren van de betrekkingen tussen de twee landen. Het bezoek effende de weg voor de robuuste economische banden die de twee naties vandaag delen.

Het was in de jaren 1970 dat de economische groei van China echt begon te stijgen. In december 1978 stond China boeren toe om hun producten op lokale markten te verkopen, een stap uit de richting van puur communisme. De overheid stond individuele bedrijven ook toe handel te drijven met buitenlandse bedrijven.

Van 1978 tot 2012 groeide het bruto binnenlands product van China met gemiddeld 9,4 procent per jaar. Geen enkele andere natie is zo lang zo snel blijven groeien. Na 35 jaar vrijwel ononderbroken groei is de Chinese economie nu, volgens bepaalde maatstaven zoals bijvoorbeeld koopkracht, de grootste ter wereld.

Het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking steeg van $439 in 1950 tot $7.578 in 2014. Dat is een opmerkelijke prestatie. Sinds de opening van de handel naar buitenlandse markten heeft China zijn historisch isolement verlaten.

De Trompet heeft ook oog voor de relatie van China met Rusland, die ingrijpende veranderingen heeft ondergaan. De relatie bereikte een dieptepunt in 1969 toen Russische en Chinese troepen een grensconflict uitvochten. Maar vanaf het begin in 1989, toen de Sovjet-president Michail Gorbatsjov Peking bezocht, is de relatie tussen China en Rusland versterkt. In 1991 hebben de twee landen hun grensgeschillen opgelost en in 2001 tekenden ze een “vriendschappelijke samenwerkingsovereenkomst.”

De twee naties vormden in 1996 de Shanghai Cooperation Organization om de politieke en economische samenwerking met Centraal-Aziatische landen te versterken. China is nu Ruslands grootste handelspartner, terwijl Rusland een waardevolle bron van olie en aardgas is voor China.

Het zijn deze twee factoren, de toenemende economische macht van China en zijn sterker wordende relatie met Rusland, die de Trompet volgt - en beide trends blijven groeien. De vraag van de analisten is of de groei en ambitie van China vreedzaam zullen blijven, of dat het oorlog zal worden. De recente daden van China geven een duidelijk antwoord.


Een route, een weg, een bank ...

De afgelopen jaren heeft China zijn banden met de rest van Azië uitgebreid. In 2013 lanceerde China zijn "One Belt, One Road" -strategie om routes voor transportinfrastructuur te bouwen voor de handel van Azië naar Afrika en Europa. Dit project beslaat een gebied dat 55 procent van het bruto nationaal product van de wereld omvat, 70 procent van de wereldbevolking en 75 procent van de bekende energiereserves.

In 2016 lanceerde China de Asian Infrastructure Investment Bank, een nieuwe door China beheerde internationale bank. De bank vermindert de afhankelijkheid van Azië van de door de VS gecontroleerde Wereldbank en heeft tot doel de Amerikaanse dollar te vervangen door de Chinese yuan in de handel.

Toen de bank in 2013 werd voorgesteld, probeerde de VS andere naties te overtuigen zich niet aan te sluiten, maar slaagde er zelfs niet in om zijn naaste bondgenoten te overtuigen. Dit leverde de VS een beschamende nederlaag op en gaf duidelijk aan dat China op agressieve wijze de VS op bepaalde markten wil vervangen.


En veel eilanden

De duidelijkste aanwijzing dat de uitdaging niet vreedzaam zal zijn, komt van wat China militair aan het doen is. In 2008 werd China de op één na grootste militaire spendeerder ter wereld. Het heeft zijn marine gemoderniseerd en zal tegen 2020 meer schepen hebben dan de Amerikaanse marine.

In 2014 verhoogde China zijn territoriale claims in de Zuid-Chinese Zee toen het kunstmatige eilanden in betwiste wateren begon te creëren en deze militariseerde. Sommige van de eilanden liggen op 800 mijl van het vasteland van China, maar slechts 150 mijl van de Filipijnen. Volgens wetgeving van de Verenigde Naties en de uitspraak van het Internationaal Arbitragehof uit 2016, behoort dit gewest tot de Filippijnen. Maar China weigert de uitspraak van de rechtbank of het internationale recht te accepteren en geen van beide wordt gehandhaafd.

Het Fiery Cross Reef in de Zuid-Chinese Zee (zoals hier getoond in de zomers van 2014, 2015 en 2016) werd gebouwd om de militaire aanwezigheid van China in betwiste wateren uit te breiden.
CSIS / Amti

China heeft ook zijn militaire samenwerking met Rusland versterkt. Sinds 2005 hebben Rusland en China gezamenlijke militaire oefeningen uitgevoerd.
Hoewel er geen Chinese troepen zijn gestuurd tegen de VS, valt China Amerika nu reeds aan - door cyberoorlog.


China's directe uitdagingen tegenover Amerika

In 2013 heeft China twee dozijn belangrijke wapensystemen uit de Verenigde Staten gehackt en gestolen. Het was een van de grootste inbreuken op de Amerikaanse militaire veiligheid. Sindsdien hebben meerdere high-profile hacks zich gericht op Amerikaanse nutsbedrijven en Amerikaanse overheidsfunctionarissen.

China opende ook een nieuw front in zijn uitdaging tegenover de VS: ruimteoorlog. In 2007 schoot China een ballistische raket de ruimte in om een oude weersatelliet te vernietigen, wat bewijst dat het Amerikaanse satellieten zou kunnen bedreigen.
Al deze acties tonen de plannen van China om de VS uit te dagen en uiteindelijk te vervangen als een supermacht.

Wat maakt het uit?


Een gedurfde voorspelling

De Trompet volgt zijn voorganger, de Echte Waarheid, door verslag uit te brengen over de Chinese samenwerking met Rusland en haar recente economische groei. In een tijd dat China een onontwikkelde natie was die overhoop lag met Rusland, voorspelde de hoofdredacteur van de Echte Waarheid, Herbert W. Armstrong, dat China spoedig een machtige natie zou worden die zich achter Rusland zou scharen ​​om dreigingen uit het Westen tegen te gaan.

In een uitgave van de Echte Waarheid van december 1959 stond vermeld:

Lenin schreef dat de weg naar Parijs, Londen en New York via Peking en Delhi loopt. ... Een deel van het communistische plan bestaat erin om India en Pakistan in een gigantische tweespalt tussen Rusland en China te plaatsen. ... Het Rode China staat erop dat het niet alleen een wettelijk recht heeft op Tibet, maar ook op veel delen van India en Zuidoost-Azië. ... Hun constante, eeuwenoude, droom is de ultieme wereldverovering! ... China weet echter dat ze deze droom in deze zeer geïndustrialiseerde tijd alleen als een bondgenoot van Rusland kan bereiken. ... China is nu klaar om te beginnen met het verslinden van de rest van Azië met de geheime militaire steun van Rusland.

Het is moeilijk voor te stellen dat iemand in 1959 waarschuwde dat China een bedreiging voor de wereldorde zou zijn en dat het zou samenwerken met Rusland om dit te doen. Maar de heer Armstrong deed het en hij had gelijk. China probeert nog steeds zijn droom te verwezenlijken om een ​​wereldmacht te worden. De huidige Chinese president Xi Jinping beloofde in zijn boek The Governance of China dat China dit in 2049 zal bereiken. En vandaag is het weer een bondgenoot van Rusland.

Sinds die voorspelling heeft de hoofdredacteur van de Trompet, Gerald Flurry, meer details toegevoegd aan hoe China zijn droom probeert waar te maken. En het heeft alles te maken met het Westen en diens levensstandaard.

De Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin schouwen een erewacht in Peking, China.


Een komende handelsoorlog

Gerald Flurry voorspelt dat China op agressieve wijze zal proberen de VS te vervangen, zo erg dat het tot een economische oorlog zal leiden. Maar het zal dit niet alleen doen. In zijn boekje Ezekiel: The End-Time Prophet schrijft dhr. Flurry: "Europa en Azië kunnen samenwerken om Amerika economisch te belegeren."

Tot recente meningsverschillen de relatie tussen de VS en China deed wankelen, was dit geen populaire opvatting, omdat China en de Verenigde Staten zo economisch met elkaar verbonden zijn.

Ten eerste bezit China meer dan $1,1 biljoen Amerikaanse federale schuld, waardoor het een van de grootste buitenlandse bezitters van Amerikaanse schulden is. Een conflict tussen de twee naties zou de waarde van de Chinese investeringen doen dalen.

Ten tweede is de handel tussen de twee landen gigantisch. In 2015 werd in totaal $598 miljard aan goederen verhandeld tussen China en Amerika. Hiermee werd China Amerika’s derde grootste handelspartner. Amerika is de op één na grootste handelspartner van China na de Europese Unie. Van die goederen exporteerden de Verenigde Staten echter slechts $116 miljard, terwijl het voor $482 miljard uit China importeerde. Dat is een handelstekort van $366 miljard, wat betekent dat China meer te verliezen heeft als er een conflict uitbarst. Dat is bijna de helft van het totale Amerikaanse handelstekort.

Afhankelijk van wie u het vraagt, krijgt u verschillende antwoorden op de vraag of het handelstekort en de schuld voor beide landen negatief of positief zijn. Wat niet kan worden ontkend, is de omvang van de handel die gevaar loopt.

Met biljoenen op het spel lijkt het moeilijk te geloven dat de twee naties enige vorm van conflict zouden riskeren. Maar de spanningen zijn al aan het verdiepen. En de uitspraak van dhr. Flurry is gebaseerd op het zekere woord der Bijbelse profetie, wat betekent dat het zeker zal gebeuren.

De hoofdstukken 22 en 23 van Jesaja bespreken een krachtige "markt der heidenen" (Jesaja 23:3) die zowel Europese als Aziatische naties omvat. Jesaja 23:1 laat zien dat Chittim - een oude naam die verwijst naar het moderne China - een belangrijk onderdeel is van deze economische alliantie. U kunt meer lezen over hoe Chittim naar China verwijst door ons artikel "Is China in the Bible?" te lezen.

Deze hoofdstukken in Jesaja, samen met andere Bijbelpassages, maken duidelijk dat deze " markt der heidenen " binnenkort de wereldhandel voor korte tijd zal domineren – ten koste van Amerika.

Deze profetieën zijn de reden waarom de Trompet China's opkomst zo nauwlettend in de gaten houdt!

Openbaring 16:12 en 9:16 tonen aan dat in de eindtijd, de tijd waarin we nu leven, een blok van Aziatische naties genaamd "de koningen van het oosten" een gecombineerde militaire macht zullen hebben van "200 miljoen bereden troepen" (HSV). Zo'n enorme macht kan alleen worden verzameld door de massale bevolking van China erbij te betrekken. Dit is een bijkomend stevig bewijs dat China een van die "koningen van het oosten" is.

In het licht van profetieën als deze, en het begrijpen van de gigantische botsing waar dit alles toe leidt (Daniël 11:40-44), wordt het belang van de huidige spanningen tussen Amerika en China duidelijk. In de afgelopen jaren heeft de VS zijn fabrieken en banen uitbesteed gezien. Volgens sommige schattingen zijn er meer dan 3 miljoen banen verloren gegaan door het handelstekort. Dit maakt het binnenlandse beleid van de VS meer anti-China.

China heeft de waarde van de yuan naar een dieptepunt ten opzichte van de dollar gedrukt. Deze valutamanipulatie maakt Chinese goederen nog goedkoper, waardoor Amerikanen boos worden. Maar China wordt geconfronteerd met een vertragende economie en arbeidsonrust, omdat het moeite heeft om zijn mensen aan het werk te houden.

Afhankelijk van wie u het vraagt, krijgt u verschillende antwoorden op de vraag of het handelstekort en de schuld voor beide landen negatief of positief zijn. Wat niet kan worden ontkend, is de omvang van de handel die gevaar loopt.

Maar zelfs met alles wat op het spel staat, voorspelt de Trompet dat een handelsoorlog zal uitbreken. Zoals de Schriftpassages hierboven duidelijk maken, zal China deelnemen aan het verlammen van de VS in een handelsoorlog. Maar hoe kan het dit doen zonder zichzelf te verlammen en economische zelfmoord te plegen?

Het zal hulp hebben. China zal deze verlammende handelsblokkade bereiken met hulp van 's werelds grootste handelsblok, de Europese Unie. De EU is 's werelds grootste exporteur en goed voor 16 procent van de wereldwijde import en export.

Deze twee handelsreuzen zouden samen kunnen werken om de VS ten val te brengen, en de hoofdstukken 22 en 23 van Jesaja tonen aan dat dit precies is wat er zal gebeuren! Door samen te werken, zouden twee van de drie grootste handelspartners van Amerika de Amerikaanse economie in rap tempo kunnen vernietigen.

Profetie is de gids. Het is de reden waarom de heer Armstrong accuraat was in zijn voorspellingen en waarom de heer Flurry accuraat is in de zijne. Een derde deel van de Bijbel is profetie en het grootste deel ervan is voor onze tijd vandaag. Bijbelprofetie beschrijft een economische belegering van Amerika en Groot-Brittannië, georkestreerd door de EU en China.

We voorspellen dat de Amerikaanse en Britse volken in de kou achter zullen blijven wanneer Europa en Azië samenwerken en de leiding van de wereldeconomie op zich nemen. De VS worden letterlijk belegerd, economisch uitgesloten van de wereldhandel!

De gebeurtenissen evolueren richting de vervulling van deze profetie. De afgelopen jaren heeft de economische macht van de EU de VS en Japan ingehaald om de grootste handelspartner van China te worden. China en Europa hebben de afgelopen jaren veel gezamenlijke projecten ondernomen, waaronder een historische deal in 2015 tussen de grootste beurs van Duitsland en het Chinese Foreign Exchange Trade System, een deal die de financiële banden tussen beide kampen aanzienlijk versterkt.

De Trompet voorspelt dat de Amerikaanse en Britse volken in de kou achter zullen blijven wanneer Europa en Azië samenwerken en de leiding van de wereldeconomie op zich nemen. De VS worden letterlijk belegerd, economisch uitgesloten van de wereldhandel!

Deze profetie wordt ook beschreven in Deuteronomium 28, die voorspelt dat Amerika wordt belegerd door zijn vijanden: "En [hij] zal u beangstigen in al uw poorten, totdat uw hoge en vaste muren nedervallen, op welke gij vertrouwdet in uw ganse land; ja, het zal u beangstigen in al uw poorten, in uw ganse land, dat u de HEERE, uw God, gegeven heeft.” De heer Flurry schrijft over deze passage: "Jarenlang zei de heer Armstrong dat de belegering geprofeteerd in vers 52 een symbool was voor de Amerikaanse economie die wordt gehavend door buitenlandse concurrentie. 'En hij zal u belegeren [=belegeren] in al uw poorten ...'”

Deze poorten verwijzen naar strategische knelpunten in de wereldhandel. Meer dan 90 procent van de wereldhandel verloopt over zee. Deze knelpunten zijn smalle scheepvaartroutes waarlangs veel van de wereldhandel passeert. Meer dan 40 procent van de aardolievoorziening in de wereld gaat door zes relatief smalle scheepvaartroutes. De knelpunten van de wereldhandel zijn strategische zeepoorten die kunnen worden gebruikt om de handel af te sluiten, zoals het Panamakanaal, het Suezkanaal, de Bab el Mandeb bij de zuidelijke toegang tot de Rode Zee, de Turkse Zeeëngten, Gibraltar, de Straat van Malakka door Singapore en de Straat van Hormuz door Iran.

De wereldhandel is afhankelijk van de beschikbaarheid van bepaalde strategische zeepoorten: 1) Panamakanaal, 2) Gibraltar, 3) Turkse Zeeëngten, 4) Suezkanaal, 5) Bab el Mandeb, 6) Straat van Hormuz, 7) Straat van Malakka

China heeft landgoed in veel belangrijke havens en knelpunten verworven. Het kocht de grootste haven van Panama en de Pakistaanse haven van Gwadar, dicht bij de Straat van Hormuz. Het beheert nu de Australische havenstad Darwin. De meeste van deze poorten werden ooit gecontroleerd door de Verenigde Staten en het Britse rijk, maar het tij is de laatste decennia gekeerd.

Mr. Flurry gaat verder met betrekking tot deze poorten:

Wie heeft deze poorten? Amerika en Groot-Brittannië hebben of hadden de poorten, en we zullen worden belegerd in alle landen. We hebben de controle over deze allemaal al bijna verloren. Dit is een profetie voor deze eindtijd.

Het Heilige Romeinse Rijk, [een Europese federatie van 10 naties die spoedig uit de EU zullen treden] samen met de koningen van het oosten (de Aziatische naties), zal economische problemen veroorzaken en op vele manieren verwoesting teweegbrengen, “totdat uw hoge en vaste muren nedervallen, op welke gij vertrouwdet in uw ganse land; ja, het zal u beangstigen in al uw poorten, in uw ganse land, dat u de HEERE, uw God, gegeven heeft” (vers 52). De echte druk komt van buitenaf. "In al uw poorten" verwijst naar een handelsoorlog.

Vanwege deze profetieën let de Trompet op China terwijl het meer havens verwerft en Amerika economisch blijft uitdagen. Voor een groot deel van de geschiedenis van China was het een isolationistische regionale macht. Maar nu, dankzij de Sovjet- en Amerikaanse hulp, is China een zwaargewicht in de wereld. En om zichzelf te beschermen en zijn economische behoeften veilig te stellen, zal het agressief handelen.

Deze profetieën gaan verder dan een valutaoorlog of een verlies van banen in de verwerkende industrie. Ze voorspellen een totale economische oorlog die de Amerikaanse economie zal vernietigen! Stel u voor wat er zou gebeuren als China al zijn Amerikaanse schulden zou hebben afgelost. Stel u voor wat er zou gebeuren met de Amerikaanse levensstandaard als goedkope Chinese goederen niet langer zouden worden verkocht. Stelt u zich eens voor wat er zou gebeuren met de Amerikaanse handel als havens en zeepoorten werden afgesloten. China zal een van de leidende landen zijn om deze scenario’s te verwezenlijken.


Waarom de Trompet op China let

Het is verbazingwekkend om te zien hoe Gods profetieën over China voor onze tijd samenvallen met de recente activiteiten in China. God gaf China zijn unieke geografie en beïnvloedde de wereldgebeurtenissen voldoende om ervoor te zorgen dat ze zich zouden ontvouwen volgens zijn profetieën. Nu komt deze Aziatische reus uit zijn isolationistische stelling. China heeft enorme economische slagkracht verworven die een aanzienlijke bedreiging vormt voor de Verenigde Staten. Zijn militaire macht is eveneens aan het toenemen tot niveaus die overeenkomen met die welke in de Schrift zijn voorspeld.

Maar dat is niet de kern van de reden waarom de Trompet verslag brengt over de opkomst van China. We volgen deze trend vanwege wat er zal gebeuren na de belegering. Al deze belangrijke gebeurtenissen die in de Bijbel zijn geprofeteerd, maken deel uit van een reeks gebeurtenissen die leiden tot de wederkomst van Jezus Christus.

Dus wanneer de Trompet verslag uitbrengt over deze verontrustende trends, is het met de anticipatie en hoop op waar ze uiteindelijk toe leiden: een betere wereld, geleid door de enige regering die in staat is om vrede te brengen. 

HIJ HAD GELIJK

Terugblik op vijf decennia juiste voorspellingen door Herbert W. Armstrong