Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

De onzichtbare aanvaller

iStock.com/CactuSoup, Melissa Barreiro/De Trompet

De onzichtbare aanvaller

Aanval op Amerika (Introductie)

Hier volgt de inleiding van het nieuwe boek van Gerald Flurry, Aanval op Amerika. Dit is een sterk uitgebreide versie van zijn gelijknamige boekje uit 2013. Het nieuwe boek is momenteel nog niet in het Nederlands verkrijgbaar, maar zal in serie verschijnen op deTrompet.nl.

Over de hele wereld stellen mensen dezelfde vraag: Wat is er gebeurd met de Verenigde Staten van Amerika?

In slechts enkele jaren is de rijkste, machtigste en invloedrijkste natie in de geschiedenis van de mensheid gevaarlijk geradicaliseerd, verdeeld en verzwakt. Zij is snel vervallen in politiek disfunctioneren, sociale verdeeldheid, economische ellende, gerechtelijk en wetgevend compromis, en rampzalig moreel falen. De natie die Abraham Lincoln "de laatste en beste hoop van de aarde" noemde, staat, zoals hij waarschuwde, op het punt "door zelfmoord ten onder te gaan".

Waarom? Waarom is de natie met alle historische, geografische, culturele, economische en militaire voordelen zichzelf aan het vernietigen?

Dit boek, anders dan alle andere, zal de belangrijkste reden onthullen. Het wordt totaal over het hoofd gezien door de meeste mensen in Amerika en in de rest van de wereld.

Deze natie pleegt zelfmoord door toedoen van bepaalde machtige mensen in de regering en in de samenleving. Zij saboteren deze bijzondere natie actief en opzettelijk van binnenuit. Deze radicale elites hebben de Amerikaanse politiek, bestuur, diplomatie, politie, moraal, ras, sekse, traditie en cultuur snel en fundamenteel veranderd.

Dit is wat de ineenstorting van Amerika zo schokkend, zo historisch en zo ondraaglijk maakt: De natie wordt van binnenuit aangevallen door haar eigen leiders.

Hoe valt dit te verklaren? Dat is belangrijk om te weten. Terwijl Amerika valt, vullen angstaanjagende nieuwe grootmachten de leegte op. De wereld valt ten prooi aan autocratische staten als Rusland, China en Iran. Amerika's zelfvernietiging heeft de wereld al gedestabiliseerd, waardoor de gevaren voor alle volkeren zijn toegenomen – en deze trend zal zeker nog verder doorzetten.

Dit boek laat u de werkelijke oorzaak van deze crisis zien.

De Bijbel voorspelde wat er nu in Amerika gebeurt. Hij beschrijft het als "bittere ellende." Dit boek onthult de oorzaak van deze ellende. Het is het enige boek dat dit doet.

De Bijbel profeteert ook dat God Amerika uit deze ellende zal redden, op een specifieke manier, door een specifieke man. Dit boek geeft u vooruitlopend nieuws over hoe God deze bitterheid spoedig zal verlichten, waardoor Amerika zijn laatste kans op overleven krijgt.

Het begrijpen van deze waarheden biedt een onschatbaar perspectief te midden van de stormen die Amerika teisteren. Als men de oorzaak ziet, dan kan men de echte oplossingen onderscheiden en oprecht hoop hebben in de toekomst van Amerika.

Amerika's 'zwijmelende' pers

Het is moeilijk deze geestelijke dimensie te begrijpen. We kunnen het niet met onze ogen zien, maar we kunnen zeker de effecten ervan zien.

Ik zal u een verbluffend voorbeeld geven dat zich in 2013 voordeed. Ik schreef hierover in een boekje dat ik dat jaar publiceerde, ook getiteld Aanval op Amerika. Dat boekje telde slechts 36 pagina's, maar het ontmaskerde heel duidelijk de onzichtbare oorzaak van Amerika's crisis. De gebeurtenissen sindsdien hebben bewezen dat dat boekje waar is, en daarom geloof ik dat het aanzienlijk uitgebreid moest worden tot het boek dat u nu leest.

In zijn boek Panic 2012: The Sublime and Terrifying Inside Story of Obama's Final Campaign, beschrijft auteur Michael Hastings het charismatische effect dat Barack Obama had op de journalisten die verslag uitbrachten tijdens zijn tweede presidentiële campagne. Hastings vertelde Martin Bashir van msnbc: "Dat doet de aanwezigheid van Obama, zelfs op de pers – zelfs op de mensen die hem elke dag volgen. Als ze bij hem in de buurt zijn, verliezen ze soms hun verstand. Ze beginnen zich kinderachtig en amateuristisch te gedragen, en ze zwijmelen" (nadruk van mij in het hele boek).

Waar gaat dat over? Verslaggevers die zwijmelen en zich als nerveuze tieners gedragen rond een politicus is niet normaal. Ik heb nog nooit zoiets gezien in de Amerikaanse politiek!

Dit is een vernietigende aanklacht tegen onze media. Deze journalisten hebben de cruciale verantwoordelijkheid om de waarheid te achterhalen en het publiek te informeren. Met meneer Obama, gaven ze in plaats daarvan routinematig vleiende verslaggeving. De reguliere media waren praktisch betoverd. Tot op de dag van vandaag accepteren en promoten veel journalisten wat deze man zegt, ook al is het aantoonbaar onjuist.

Hastings gaf zelf toe ook verstrikt te zijn geraakt in dit gedrag. Hij beschreef een gelegenheid waarbij hij Obama kon interviewen. "Heb ik moeilijke vragen gesteld? Nee, dat deed ik niet," gaf hij met een glimlach toe. In plaats daarvan stelde hij "aardige" vragen. Bashir vroeg of hij zwijmelde bij Obama. "Ja," lachte Hastings. "Ik ben helemaal – oh man!"

Deze journalist dacht dat dit grappig was. Was het echt grappig? Journalisten die zich zo gedragen tegenover een politicus als Barack Obama vormen een kolossale ramp!

Denk diep na over deze onthulling van Hastings (die een paar maanden later overleed). Het is een krachtig bewijs van het kernprobleem dat Amerika teistert – een probleem dat sindsdien aanzienlijk erger is geworden. Omdat de media zwijmelde over president Obama, werd hij nooit verantwoordelijk gehouden. Hij was in staat enorm veel macht te vergaren om vrijwel alles te doen wat hij maar wilde. De media waren gewoon niet bereid om hem uit te dagen.

Deze journalisten hebben zelfs hun werk niet gedaan tijdens Obama's eerste presidentiële campagne in 2008. Deze strijd om het machtigste ambt van het land kwam op een cruciaal moment in onze geschiedenis, maar veel van Obama's gevaarlijke overtuigingen waren onbekend bij het publiek voordat het op hem stemde. Hoe kan dat? Dagen voor de verkiezingen gaven de prominente journalisten Tom Brokaw en Charlie Rose toe dat de pers Barack Obama nooit heeft doorgelicht. Ze hebben nooit een rigoureuze evaluatie van deze man uitgevoerd. Ze gaven hem een vrijbrief en negeerden diep verontrustend bewijs van zijn radicale wortels – bewijs dat wij u in dit boek zullen laten zien.

Op de verkiezingsavond in 2008 zei Chris Matthews van msnbc: "Het gevoel dat de meeste mensen krijgen als ze Barack Obama horen spreken... Ik voelde de sensatie in mijn lijf." Wat gebeurt er als de pers zo in de ban raakt? Wat kan er gevaarlijker zijn? Zonder vrije en waarheidsgetrouwe media, kan een republiek niet overleven!

Omdat de journalisten zwijmelden, omdat ze moeilijke vragen vermeden, omdat ze van Barack Obama een held maakten, heeft deze man het hoogste ambt van het land gekregen – tot twee keer toe.

Het is belangrijk te begrijpen dat hier een gevaarlijke geest aan het werk was. Er zit een krachtige spirituele macht achter zulk onverklaarbaar gedrag. En in de jaren daarna is dit nog veel sterker geworden.

‘De god van deze wereld’

Nu het kwaad in onze wereld toeneemt, hoor ik steeds meer commentatoren spreken over het feit dat er een geestelijke dimensie is in het menselijk leven. Een aantal van hen heeft openlijk het bestaan van God erkend. Sommigen hebben zelfs gezegd dat de Amerikaanse politiek door de duivel wordt beïnvloed. Zij beseffen waarschijnlijk niet hoe gelijk zij hebben.

De meeste mensen zullen spotten met wat ik nu ga schrijven, maar het is absoluut waar. U kunt het bewijzen vanuit uw bijbel.

2 Corinthiërs 4:4 noemt Satan de duivel "de god van deze wereld" (nbv). Wat betekent dat? Zeggen dat hij de god van deze wereld is, betekent dat hij regeert – en dat de mensen in deze wereld hem aanbidden! Het betekent dat deze boze geest angstaanjagende macht heeft – macht die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. Dit klinkt misschien extreem, maar in deze extreme en verwarrende tijden, is het niet op zijn minst een overweging waard? Er staat veel op het spel voor Amerika, en voor u persoonlijk.

Deze Bijbelse waarheid verklaart de overheersing van het kwaad om ons heen. Dit is een essentiële waarheid, en het is belangrijk dit voor uzelf te bewijzen. (Ons boek Mysterie der Eeuwen, van wijlen onderwijzer en theoloog Herbert W. Armstrong, legt dit met grondig Bijbels bewijs uit. We sturen u graag een gratis exemplaar).

Een van de meest opmerkelijke passages in de Bijbel die ons de omvang van de macht van de duivel laat zien, staat in het boek Openbaring. Openbaring 12 beschrijft een oorlog in de hemel waar grote engelachtige wezens streden tegen de duivel en zijn demonen, waarvan er miljoenen zijn. Hier is de uitkomst van die geestelijke oorlog: "[D]e draak (Satan) en zijn engelen [de gevallen engelen – de demonen] voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen" (verzen 7-9).

Let op: Vers 9 zegt dat Satan de hele wereld misleidt – iedereen! Zijn misleiding beïnvloedt het onderwijs, de religie, de politiek, de wetenschap – alles in deze wereld. Dat is wat er in uw Bijbel staat.

Efeziërs 2:2 noemt Satan "de aanvoerder van de macht in de lucht, de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid". De duivel wakkert de emoties, stemmingen en houdingen van mensen aan. Wanneer mensen in een negatieve emotie of slechte houding raken, werkt hij nog meer op die mensen in. Hij heeft macht om die verkeerde emoties te beïnvloeden; hij heeft de wereld erdoor misleid! Mensen begrijpen Gods Woord niet – het ontbreekt hen aan geestelijke diepgang – dus laten ze zich door hun emoties mee leiden, en Satan misleidt hen.

Openbaring 12:9 is ook een eindtijdprofetie. Het boek Openbaring zet alle profetie in een tijdsvolgorde. Dat betekent dat je kunt weten wanneer de profetie vervuld zal worden. Iemand die Openbaring niet begrijpt, kan ook de Bijbelprofetie niet begrijpen.

Dit vers vertelt ons dat Satan en de gevallen engelen – miljoenen demonen – uit de hemel werden verdreven en op aarde werden neergeworpen en nu hier gevangen zitten! Nooit eerder is deze wereld zo geteisterd door demonen. Kijk om u heen: Het kwaad dat zich in alle richtingen verspreidt heeft een bron, en die wordt door deze profetie onthuld.1

Waarom Satan Amerika aanvalt

Wij leven nu in deze korte periode waarin Satan vol is van zijn ergste toorn ooit. Openbaring 12:12 laat zien dat hij woedend is, omdat hij weet dat zijn tijd om over de aarde te heersen bijna voorbij is. Dit is jammerlijk nieuws op de korte termijn, maar een teken van geweldig nieuws op de lange termijn!

Dit boek richt zich op de manier waarop Satan Amerika aanvalt. Het laat zien hoe hij mensen hiervoor gebruikt – en één persoon in het bijzonder.

Waarom zet de duivel zo'n offensief in tegen deze ene natie? Het antwoord onthult iets diepgaands, iets wat zelfs inspirerend is.

Amerika was het grootste deel van de vorige eeuw het machtigste land ter wereld. Het nam de leiding over van Groot-Brittannië, dat in de eeuw daarvoor het grootste rijk in de geschiedenis was. Deze twee machten hebben een volledig unieke plaats in de geschiedenis ingenomen, bezaten ongeëvenaarde rijkdom en invloed en gebruikten die op een manier die ten goede kwam aan ontelbare miljarden mensen.

Onze volken hebben de neiging voor dit spectaculaire succes zelf de eer op te strijken. Maar de waarheid is dat God ons deze onvergelijkbare zegeningen heeft geschonken.

Weet u waarom? Niet vanwege onze gerechtigheid of omdat we waardig genoeg zijn deze te ontvangen. Geloof het of niet, God schonk deze zegeningen om beloften te vervullen die Hij millennia geleden heeft gedaan – beloften die in de Bijbel staan.

Ja, de geschiedenis van deze naties is rechtstreeks terug te leiden naar de bladzijden van de Bijbel! Ook deze waarheid kunt u bewijzen.

Hier is nog een waarheid die u kunt bewijzen: De meeste profetieën in de Bijbel zijn bedoeld voor de eindtijd. De profeet Daniël, bijvoorbeeld, begreep niet eens wat hij opschreef. Hem werd gezegd het te bewaren, totdat het in "de tijd van het einde" zou worden ontsluierd (Daniël 12:4, 8-9). De profeet Jesaja wist ook dat zijn boodschap bestemd was voor een tijd ver na de zijne. God zei hem: "Nu dan, kom, schrijf het in hun bijzijn op een schrijftafel en teken het op in een boek, zodat het blijft staan tot de laatste dag, voor altijd en eeuwig" (Jesaja 30:8). De profeet Ezechiël kreeg de opdracht om "de kinderen Israëls" te waarschuwen voor de naderende ballingschap – terwijl de Israëlieten jaren daarvoor al waren veroverd en in ballingschap gevoerd. Net als bij Daniël, Jesaja en de woorden van andere profeten, werden ook zijn geschriften opgetekend en op wonderbaarlijke wijze duizenden jaren bewaard, omdat de waarschuwing bedoeld was voor de moderne afstammelingen van het oude Israël.

Er staan veel van dergelijke profetieën in de Bijbel. De sleutel die de betekenis van zoveel Bijbelse profetie ontsluit, is echter vrijwel onbekend.

Die allesbepalende sleutel is de huidige identiteit van de afstammelingen van Israël.

De Bijbel is een boek over Gods uitverkoren natie Israël en hoe God het – ondanks het feit dat Zijn volk niet beter was dan andere volken – tot zegen voor alle andere volken heeft gemaakt. Zoals Herbert W. Armstrong nauwgezet heeft bewezen in zijn boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën, zijn de moderne afstammelingen van de Bijbelse Israëlieten in feite de Amerikaanse en Britse volkeren! De zegeningen van Amerika zijn inderdaad geboorterechtelijke zegeningen die God beloofde aan de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Israël – in het bijzonder die van Jozefs zonen Efraïm en Manasse (het huidige Groot-Brittannië en Amerika; zie bijv. 1 Kronieken 5:2). Eindtijdprofetie over Israël openbaart in feite het lot van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië! (Ik moedig u aan een gratis exemplaar aan te vragen van De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën ).

God profeteerde over onze macht en voorspoed. Hij waarschuwde ook, door de Bijbel heen, dat Hij Zijn zegen en bescherming zou wegnemen als wij in opstand kwamen. Deze naties genoten van de vervulling van het eerste deel van die profetieën. Daarna kwamen zij in opstand tegen God. Nu ervaren wij de bittere ellende van het laatste deel.

En op hetzelfde moment dat God Zijn bescherming heeft weggenomen, zijn Satan en zijn demonen in hun hevigste toorn! Zij haten God en alles wat Hij vertegenwoordigt. Door de geschiedenis heen hebben zij hun gemeenste aanvallen geconcentreerd op Gods uitverkoren volk. In deze eindtijd zijn zij vooral toornig op de machtigste van de moderne Israëlitische naties: de Verenigde Staten van Amerika.

Gods ambitie is om Israël te gebruiken om de hele mensheid te helpen. Het grote doel van de duivel en zijn demonen is om Israël ten val te brengen. Zoals we zullen zien, willen ze zelfs de naam van Israël uitwissen!

Het bewijs van het succes van de duivel is overal om ons heen te zien. Dat is het echte verhaal achter de politieke, sociale en morele transformatie van Amerika. Satan heeft vooral de geesten van de elites beïnvloed, waardoor hij steeds meer het beleid aanstuurt en het publieke debat vormgeeft. De reguliere media zijn door de duivel overwonnen. Dit heeft miljoenen mensen beïnvloed. Nooit eerder is iets dergelijks gebeurd. Nooit eerder hebben Amerikanen zo'n satanische afdwaling gezien in hun presidentiële politiek.

2 Corinthiërs 11:14 onthult dat "Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht." Hij is bedreven in bedrog en intimidatie, en hij gebruikt deze krachten om dit land te veroveren.

Dat is waar het voorbeeld van Michael Hastings over gaat. Tijdens Obama's tweede termijn heeft Satan ervoor gezorgd dat alle media ‘zwijmelden’. Terwijl de verslaggevers zwijmelden, nam de duivel de controle over het land over.

Het boek Aanval op Amerika vertelt het volledige verhaal van de manier waarop Satan Amerika in een wurggreep heeft gekregen. En zoals u zult zien, heeft hij dat gedaan door één man te gebruiken – één man met zo’n arrogantie, dat hij zichzelf openstelde voor verschrikkelijke satanische invloed.

Het boek laat ook zien hoe God omging met de aanval op Amerika die plaatsvond tijdens de twee termijnen van president Obama. Het onthult de cruciale rol die Donald Trump vervulde, een rol die ook in de Bijbel is geprofeteerd. Het biedt geestelijk perspectief op het presidentschap van Joe Biden, die effectief een stroman vormt voor een derde Obama-termijn. En het geeft u de verbluffende openbaring – duidelijk gemaakt in profetie – hoe deze satanische aanval gestopt zal worden.

Profetie laat zien dat de rol van de heer Trump in de Amerikaanse politiek nog niet voorbij is. Maar wat er gebeurt als hij weer aan de macht komt, zal u schokken.

Het is heel belangrijk om de invloed van de duivel te zien in wat er gebeurt. Maar het is ook belangrijk dat u de hand van God ziet. Dit geeft u een geweldig perspectief, zelfs te midden van enkele van de donkerste dagen die onze natie ooit heeft meegemaakt. Weten waarom God dit toelaat, en hoe Hij van plan is deze gebeurtenissen te gebruiken om uiteindelijk iedere Amerikaan en ieder ander mens te zegenen, zal u een onovertroffen visie en hoop geven!

Vervolgd op: Barack Obama in Bijbelprofetie.

Usbip Nl