Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

De onbekende toekomst van kunstmatige intelligentie

SCOTT OLSON/GETTY IMAGES

De onbekende toekomst van kunstmatige intelligentie

Het grootste gevaar van kunstmatige intelligentie is de geest achter degenen die er de controle over hebben.

Kunstmatige intelligentie (AI) is de poging om machines menselijke intelligentie te geven. Programmeurs voeren enorme hoeveelheden gegevens in computersoftware in. De software leert daarvan en produceert output, het leert vervolgens weer van die output plus daaropvolgende gegevens, in een steeds verbeterende cyclus. Dit gebied heeft de afgelopen jaren enorme sprongen gemaakt. Vaak zijn de programmeurs nu zelf ook geschokt door de ogenschijnlijke kennis, redeneringen en zelfs de emotie die dit soort software kan tonen.

De programmeurs geven toe dat zelfs zij het ook niet begrijpen! Ze hebben het over een "black box" die zo donker en complex is dat hun pogingen om de processen erachter te begrijpen mislukt zijn.

Tb Nl

"De revolutie in kunstmatige intelligentie is het middelpunt van een debat tussen mensen die hopen dat het de mensheid zal redden en mensen die onheil voorspellen," merkte 60 Minutes afgelopen april op. Elke grote technologische vooruitgang heeft soortgelijke hoop en doemscenario's opgeroepen. Maar bij deze is iets unieks aan de hand.

Er is maar weinig in deze wereld dat zo duister of zo moeilijk te begrijpen is als de technologieën die te maken hebben met kunstmatige intelligentie. Maar Daniël 8 voorspelt een leider in de eindtijd die "raadselen" zal begrijpen. Ik geloof dat God nu aan het onthullen is wat deze "raadselen" inhouden.

Het manipuleren van AI is een krachtige manier om de gedachten van de massa te manipuleren. Het opent ook nieuwe mogelijkheden in geavanceerde oorlogsvoering. Wie deze technologie begrijpt, heeft een aanzienlijk voordeel in deze wereld. Het lijkt vrijwel zeker dat sommige mensen de duistere kant van kunstmatige intelligentie zullen uitbuiten. Ik denk dat we kunnen weten wie deze personen zijn.

De duistere kant van kunstmatige intelligentie

Google-CEO Sundar Pichai zei tegen 60 Minutes: “AI zal zo goed of zo kwaad worden als de menselijke natuur toestaat” (nadruk van mij). Als u iets over de menselijke natuur begrijpt, wat deze mannen niet doen, dan weet u dat dit een beangstigende ontwikkeling is.

Deze AI-programma’s worden gevoed met een enorme hoeveelheid gegevens en worden getraind om steeds beter te worden met behulp van de input van miljoenen gebruikers wereldwijd. Over Google’s AI-chatbot Bard zei 60 Minutes dat het lijkt alsof het "de som van menselijke kennis" bevat. Maar menselijke kennis is een gemengde zegen, en vaak blijkt het een vloek te zijn. Hoeveel van de menselijke kennis is waar? Hoeveel is gebouwd op een verkeerd fundament? Menselijke kennis is in de afgelopen eeuw razendsnel toegenomen – en het heeft ons op de rand van de menselijke vernietiging gebracht!

Een van de grote problemen waarmee ze met AI worden geconfronteerd is wat ze ‘hallucineren’ noemen, wat betekent dat de AI gewoon dingen verzint. Het verzint ‘feiten’ en laat ze echt lijken. 60 Minutes noemde het een “zeer menselijke eigenschap: het vol vertrouwen verkeerd hebben.” Ze vroegen Pichai of dit een oplosbaar probleem was. Daar wist hij geen antwoord op.

De Washington Post schreef op 27 december 2023 over deze kwestie: "Niemand weet precies waarom grote taalmodellen hallucineren ..." Dat artikel moedigde lezers aan om deze fouten te omarmen, net zoals de maatschappij menselijke gebreken omarmt! Wat een verwrongen manier van denken! AI kan de waarheid niet van leugens onderscheiden. Hoe zou het dat ook kunnen, als de menselijke uitvinders ervan het ook niet kunnen?

Maar er is iets eigenaardigs aan kunstmatige intelligentie dat anders is dan alle voorgaande technologie.

Na verloop van tijd vertoonde de AI van Google vaardigheden die de programmeurs niet verwacht hadden. Ze noemen dit fenomeen "opkomende kwaliteiten". Via slechts een paar aanwijzingen van gebruikers leerde Bard bijvoorbeeld een andere taal. De programmeurs wisten niet dat het daarmee bezig was; ze wisten niet eens dat het mogelijk was. Dat is een van de redenen waarom mensen waarschuwen tegen het uitbreiden van AI-programma's: Ze kunnen zo complex worden dat zelfs hun menselijke ontwerpers niet meer begrijpen hoe het werkt!

Pichai gaf toe dat onderzoekers dit fenomeen niet "volledig begrijpen" en noemde het een "black box". 60 Minutes vroeg: "Je begrijpt niet volledig hoe het werkt, en toch heb je het losgelaten op de samenleving?" Pichai antwoordde: "Laat ik het zo zeggen: Ik denk dat we ook niet volledig begrijpen hoe een menselijk brein werkt."

Hoe waar! Men begrijpt de menselijke geest niet! Hoe kun je zoiets begrijpen? We zouden daar hulp van God bij moeten zoeken!

Aan Pichai werd gevraagd of Google's AI-programma veilig is voor de samenleving. Hij aarzelde en zei ja, indien we "verantwoordelijk" zijn. Denkt iemand echt dat de mensheid deze technologie verantwoordelijk zal gebruiken? Welke andere technologie hebben we verantwoordelijk gebruikt?

Vanwege de enorme rekenkracht die voor AI nodig is, kunnen slechts een paar bedrijven het echt diepgaand onderzoeken. Google bijvoorbeeld. Dan voeden ze deze programma’s met data en die krijgen vervolgens, zoals zij het zien, eigenlijk veel meer "kennis" dan mensen, maar zelf weten ze niet hoe ze er de controle over kunnen houden.

Ze combineren kunstmatige intelligentie ook met robotica en laten robots allerlei dingen doen die een mens nooit hoeft te doen. Mensen waarschuwen hier ook voor, vooral als het gaat om het gebruik van AI voor militaire doeleinden.

In "Hoe je de donkere kant van AI kunt bestrijden" beschrijft Forbes de militaire gevolgen van uit de hand gelopen AI-systemen: "Losgeslagen legers van drone-wespen gaan op pad zoekend naar mensen die afwijken om deze te vergiftigen en te doden, onbemande tanks vernietigen alles wat zich beweegt op straat en geavanceerde digitale tweelingsatellieten verlammen met succes ons elektriciteitsnet via geavanceerde EMP [elektromagnetische puls] aanvallen" (28 februari 2020).

Elon Musk zegt dat dit heel goed de beschaving zou kunnen vernietigen, omdat men het niet echt begrijpt! Toch blijft deze technologie zich verder ontwikkelen.

De verborgen AI-prominenten

"Met de toekomstige technologische mogelijkheden, voornamelijk kunstmatige intelligentie, kunnen de grenzen tussen fictie en waarheid nog verder vervagen", postte de voormalige Duitse minister van Defensie, Karl-Theodor zu Guttenberg, op LinkedIn op 3 september 2023.

Voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama gaf een soortgelijke waarschuwing over de vervorming of vervaging van de waarheid in een toespraak in april 2022: "Niemand vertelt ons dat het beeld wazig is, onderhevig aan ongeziene vervormingen en subtiele manipulaties. Wat we zien is een constante stroom van inhoud waarbij nuttige feitelijke informatie en vrolijke afleidingen, en kattenvideo's, samenvloeien met leugens; samenzweringstheorieën; rommelwetenschap; kwakzalverij; blank suprematistische, racistische traktaten; vrouwenhatende scheldkanonnades. En na verloop van tijd verliezen we ons vermogen om onderscheid te maken tussen feiten, meningen en grootschalige fictie. Of misschien kan het ons gewoon niets meer schelen. ... Als we er niets aan doen, ben ik ervan overtuigd dat de trends die we zien erger zullen worden. ... Met de opkomst van AI zal de desinformatie steeds geraffineerder worden.”

Op het eerste gezicht hebben deze twee mannen weinig gemeen. Maar beiden zijn niet alleen voorstander van regelgeving op het gebied van AI, maar promoten deze technologieën ook. Waarom is dit belangrijk om in de gaten te houden?

De profeet Daniël schreef een profetie met enorme implicaties voor onze tijd. Ik schrijf hier uitgebreid over in mijn boek Aanval op Amerika (vraag uw gratis exemplaar aan). De meeste Bijbelcommentaren zijn het erover eens dat de profetie in Daniël 8 verwijst naar Antiochus IV Epiphanes van het Seleucidische Rijk in de tweede eeuw voor Christus. Toch is het boek Daniël alleen voor de "tijd van het einde" (Daniël 12:4, 9). De Antiochus uit de oudheid richtte vreselijke schade aan, maar hij was slechts een profetische voorloper van de mannen die deze profetie in de eindtijd vervullen.

In mijn boek identificeer ik één van deze mannen als Barack Obama. Deze man heeft vreselijke verwoesting aangericht in de Verenigde Staten. Het is belangrijk dat u deze waarheid begrijpt, die de verborgen geestelijke dimensie van de huidige aanval op Amerika verklaart.

De belangrijkste eindtijdvervulling van Daniëls profetie zal in Europa plaatsvinden. Volgens de profetie zal een leider daar het Europese eenwordingsproject kapen en een alliantie van meerdere naties naar een wereldoorlog leiden! U kunt hierover lezen in ons gratis boek The Holy Roman Empire in Prophecy.

Ik geloof al jaren dat Karl-Theodor zu Guttenberg deze rol van de sterke man van Europa kan vervullen.

Het leven van de Antiochus uit de oudheid laat zien dat hij een abnormale belangstelling voor technologie had. In Historiën van Polybius staat dat Antiochus vaak door de straten van de stad zwierf en "lange gesprekken voerde en technische zaken besprak met de smeden en andere ambachtslieden". De mannen die de rol van de moderne Antiochus vervullen hebben vergelijkbare interesses in veel modernere technologieën.

Daniël 8:23 luidt: "Doch op het laatste huns koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht, en raadselen verstaande." De uitdrukking "raadselen" komt van het woord haidah, wat raadsel, moeilijke vraag, gelijkenis betekent (Theological Wordbook of the Old Testament). Ik geloof dat deze uitdrukking ook moeilijke technologie kan betekenen. Gesenius' Hebreeuws-Chaldee Lexicon definieert "raadselen" als "verdraaid, verwikkeld, subtiliteit, ... bedrog, ... enigma". Voor velen is AI op dit moment zo'n enigma.

Laten we eens wat dieper ingaan op de technologiegerelateerde activiteiten van deze twee mannen op het wereldtoneel van vandaag.

Obama en AI-desinformatie

Op 30 oktober 2023 onthulde de Biden-regering een ingrijpend uitvoeringsbesluit over de "veilige en betrouwbare ontwikkeling van kunstmatige intelligentie". Deze leiders gebruiken de uitvoerende macht om vorm te geven aan de manier waarop de privé-industrie AI-tools ontwikkelt, hoe de overheid deze zal gebruiken en hoe we bepalen wat echt en wat nep is.

Toch bleef het belangrijkste deel van het uitvoeringsbevel verborgen. Deze baanbrekende en ingrijpende regelgeving is niet geïnspireerd door Joe Biden of iemand anders in het Witte Huis. NBC News berichtte: "Voormalig president Barack Obama heeft het witte huis de afgelopen vijf maanden heimelijk geadviseerd over zijn strategie om kunstmatige intelligentie aan te pakken, door achter de schermen samen te werken met techbedrijven en door zoom-meetings te houden met top-assistenten uit de westelijke vleugel op verzoek van president Joe Biden, volgens assistenten van beide mannen" (3 november 2023). Bloomberg had dan ook een artikel met de kop "Obama is de AI-tsaar die we nodig hebben voor wereldwijde samenwerking".

Obama heeft in het verleden vaker nieuwe technologieën in zijn voordeel gebruikt. In die toespraak in april 2022 zei hij: "Ik zou misschien nooit tot president zijn verkozen als er geen websites waren geweest zoals – en ik dateer mezelf – MySpace, MeetUp en Facebook, die een leger van jonge vrijwilligers in staat stelden zich te organiseren, geld in te zamelen en onze boodschap te verspreiden. Dat is waarom ik verkozen ben."

Obama gebruikte dit mechanisme ook om regeringen in het Midden-Oosten omver te werpen tijdens de Arabische Lente, om controle over het binnenlands beleid te houden tijdens de covid-19 pandemie en om de uitkomst van de presidentsverkiezingen in 2020 te beïnvloeden. (Ik leg dit verder uit in Aanval op Amerika).

Obama heeft ook het aantal drone-aanvallen vertienvoudigd ten opzichte van de vorige regering. Hij gebruikte technologie om beslissingen op leven en dood te nemen over individuen en regeringen.

AI is een technologie die belooft zo’n macht tot gevaarlijke omvang te laten groeien.

In die toespraak zei hij ook: "Je hoeft het openbare plein van een land alleen maar te overspoelen met genoeg rioolafval. Je hoeft alleen maar genoeg vragen op te werpen, genoeg vuiligheid te verspreiden, genoeg samenzweringstheorieën te planten, zodat burgers niet meer weten wat ze moeten geloven. Zodra ze het vertrouwen verliezen in hun leiders, in de reguliere media, in politieke instellingen, in elkaar, in de mogelijkheid van de waarheid, is het spel gewonnen." AI maakt dit meer dan ooit mogelijk. Obama waarschuwt voor anderen die deze macht misbruiken, terwijl dit in werkelijkheid precies is wat hij heeft gedaan en nog steeds doet.

Barack Obama heeft jarenlang geprobeerd het internet onder controle te krijgen. Nu wil hij de controle over AI. "Zonder bepaalde standaarden zijn de implicaties van deze technologie voor onze verkiezingen, voor ons rechtssysteem, voor onze democratie, voor bewijsregels, voor onze hele sociale orde beangstigend en ingrijpend," zei hij. De waarheid is dat hij de controle over deze macht wil – niet om mensen te beschermen, maar voor zijn eigen politieke doeleinden.

In zijn toespraak prees Obama ook de Europese regelgeving en benadrukte hij de noodzaak van samenwerking op het gebied van regelgeving. Hij verklaarde: "Het is een kans voor ons allemaal om te vechten voor de waarheid – niet voor absolute waarheid, niet voor vastgestelde waarheid, maar om te vechten voor wat we diep van binnen weten dat meer waar is, dat juist is."

Denk hier eens over na: Deze man verspreidde leugens over Donald Trump alsof hij een Russische agent zou zijn, over de veiligheid van de verkiezingen in 2020, over de veiligheid van de vaccins, over 6 januari 2021 als een opstand en nog veel meer. Voor hem doen "absolute waarheden" er niet toe – waar het om gaat is wat u "diep van binnen" voelt dat meer waar is! Is hij echt iemand die ons de les moet lezen over hoe we kunnen voorkomen dat de waarheid door leugens wordt vertroebeld?

Er is absolute waarheid, vastgestelde waarheid. Alleen God kan bepalen wat waarheid is en wat dwaling is. Wanneer individuen zelf proberen feit en fictie te definiëren, dan zit er een duivelse geest achter hun acties.

Ik heb al eerder de aandacht gevestigd op de waarschuwing van de apostel Paulus: "Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelen[demonen-] verering, intreedt in wat hij [gezien heeft] [dat is de juiste vertaling], zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken, … Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst…" (Colossenzen 2:18, 23). Paulus onthult hier wat er gebeurt als je de menselijke wil aanbidt: het leidt tot het aanbidden van demonen! Dat komt omdat de menselijke geest vatbaar is voor de uitzending, misleiding en invloed van "de aanvoerder van de macht in de lucht, de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid", Satan de duivel (Efeziërs 2:2).

Als u hoort dat Barack Obama probeert regelgeving op te leggen aan communicatie en technologie om "te vechten voor de waarheid" – waarmee hij bedoelt dat wat hij zegt de waarheid is – kijk dan uit!

Deze voormalige president heeft al een groot deel van het Amerikaanse veiligheidsapparaat – de federale inlichtingendiensten en wetshandhaving – bewapend. Nu is hij bezig zijn macht te vergroten met behulp van AI.

Let op deze misleidende verklaring van het ministerie van Nationale Veiligheid (DHS): "Het DHS zal geen gebruik maken van AI om personen of entiteiten oneigenlijk te profileren, aan te vallen of te discrimineren op basis van de hierboven vermelde individuele kenmerken, bij wijze van represaille of uitsluitend wegens de uitoefening van hun grondwettelijke rechten. Het DHS zal geen AI-technologie gebruiken om oneigenlijke systematische, willekeurige of grootschalige monitoring, bewaking of tracering van individuen mogelijk te maken" (8 aug. 2023). Lees dat zorgvuldig. Het woord "oneigenlijk" impliceert dat ze het gebruiken om al het bovenstaande naar eigen goeddunken uit te voeren – of beter gezegd, naar goeddunken van mr. Obama!

Zoals ik vorige maand schreef, wordt uit profetie duidelijk dat God op de een of andere manier de macht van deze man zal inperken. Zijn invloed zal afnemen.

Maar terwijl dat gebeurt, geloof ik dat de tweede man, in Europa, in het middelpunt zal komen te staan.

Guttenberg en AI in het leger

Baron Guttenberg investeert in verschillende AI-start-ups en is al vier jaar lid van de adviesraad van asapp, een bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij geeft regelmatig lezingen aan ceo’s over de geopolitieke gevolgen van technologische ontwikkelingen. Ook prees hij de regelgeving van de Europese Unie met betrekking tot deze technologieën. Achter de schermen zou hij wel eens een van de leiders kunnen zijn die verantwoordelijk zijn voor het formuleren en implementeren van die regelgeving.

Net als Obama wil Guttenberg informatie onder zijn controle krijgen. Maar hij is misschien nog wel meer betrokken bij AI dan Obama, vooral bij de industriële en militaire toepassingen ervan.

Guttenberg treedt in de voetsporen van de Beierse leiders Edmund Stoiber en Franz Josef Strauss, die de hightech-industrie beheersten. Strauss en Stoiber hielpen Beieren uit te groeien tot de high-tech economische grootmacht die het momenteel is. Wat als Guttenberg deze industriële kracht versterkt met kunstmatige intelligentie?

"Kunstmatige intelligentie is nog steeds iets wat Europa vorm kan geven", merkte hij op in een televisie-interview met Puls 4-Talk op 28 juli 2019. "We hebben een gevestigde sector, die nog veel meer moet aansluiten op de nieuwe technologieën. Maar als dat eenmaal gebeurt, zal het een heel ander krachtveld ontwikkelen dan een puur technologisch of digitaliseringsbedrijf." Ook de Europese Commissie pleit hiervoor: in haar beleidsbrief van 13 december 2023 bespreekt ze het gebruik van AI om wetenschap en innovatie te verbeteren.

De afgelopen jaren heeft Guttenberg topconferenties bijgewoond van Atos, een wereldleider in digitale transformatie. Hij was uitgenodigd door de voormalige Oostenrijkse kanselier Dr. Alfred Gusenbauer. We moeten deze activiteiten goed in de gaten houden. Hoewel Atos actief is in de civiele sector, levert het ook baanbrekende diensten voor het leger.

De "Connected Defense: Visie voor 2020" van Atos merkt op: "Momenteel wordt defensie geconfronteerd met een nieuwe wereld van spanning: Conflicten nemen toe en informatiedominantie is de sleutel. ... De 40 jaar ervaring van Atos op het gebied van elektronische oorlogsvoering, zijn lucht- en marine-uitrusting en zijn knowhow op het gebied van inlichtingen en gevechtsvoering hebben geleid tot een natuurlijke groei van expertise, en deze oplossingen behoren tot de meest geavanceerde op de markt." Het doel is om de soldaat "iets te laten doen wat eerder niet mogelijk was".

De Duitse Bundeswehr heeft esg en Atos ingehuurd om de Duitse strijdkrachten te digitaliseren en de commando- en controle-informatiesystemen te verbeteren. Gaat kunstmatige intelligentie het Duitse leger vooruithelpen? En zo ja, gaat Guttenberg daar deel van uitmaken? Is hij er al bij betrokken?

Het wordt steeds belangrijker voor strijdkrachten om gebruik te maken van snellere communicatie en coördinatie op het slagveld om steeds geavanceerdere wapens te kunnen inzetten en verdedigen. In 2019 zijn het Duitse leger, Atos Information Technology uit Frankrijk en Rafael Advanced Defense Systems uit Israël begonnen met het creëren van een realtime 3D-beeld voor het coördineren van drones en gevechtsvoertuigen.

De Duitse Luftwaffe experimenteert met dronezwermen en investeert in oplossingen met kunstmatige intelligentie voor het besturen van Duitse drones en het vernietigen van vijandelijke drones. Ze maken gebruik van gevestigde multinationals als Airbus en Hensoldt, maar ook van start-ups als GhostPlay en 21strategies.

Dit betekent dat ze bezig zijn om de "wederzijds gegarandeerde vernietiging" uit het tijdperk van de Koude Oorlog te overwinnen, die jarenlang een nucleaire Derde Wereldoorlog heeft voorkomen!

Toekomstige oorlogen zullen zeer zeker nucleaire bommen en biologische wapens bevatten. Deze dodelijke wapens kunnen op vliegtuigen en drones worden gemonteerd en de hele wereld over worden gestuurd. Stel je voor wat ze kunnen doen! Covid-19 was een mild biologisch wapen vergeleken met wat ze via een van die drones zouden kunnen loslaten. Sommige analisten waarschuwen dat kunstmatige intelligentie gebruikt kan worden om biologische wapens te ontwikkelen die alleen gericht zijn op specifieke etnische groepen. We zijn slechts bekend met een fractie van de wapens die in het geheim worden ontwikkeld.

Hoe zal Amerika het in zo'n toekomstige oorlog doen? Profetie laat zien dat die andere naties – waaronder Duitsland, Rusland, China en zelfs Iran – deze wapens zullen gebruiken met een verwoestend effect.

Ezechiël 7:14 schetst een alarmerend scenario: " Zij hebben op de trompet geblazen, zij hebben alles gereedgemaakt, maar niemand trekt ten strijde, want Mijn brandende toorn is over heel de menigte van het land." Dit is een profetie over het hedendaagse "Israël", wat de profetische term is voor de Verenigde Staten en Groot-Brittannië (vraag een gratis exemplaar aan van Herbert W. Armstrongs boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën ). Deze landen zullen worden aangevallen en ze zullen oproepen tot oorlog, maar niemand zal ten strijde trekken! Ze vertrouwen op geavanceerde technologie, maar blijkbaar zal de vijand hun technologie hacken en uitschakelen!

Let op: God zegt dat Hij dit laat gebeuren vanwege Zijn toorn! Hij is toornig over onze naties. Daarom zien we al deze ontwikkelingen. Hoeveel Amerika ook in zijn leger investeert, het maakt niets uit omdat God tegen ons volk is, tenzij we ons bekeren!

In een profetie in Openbaring 9 wordt de militaire uitrusting die in deze oorlogsvoering wordt gebruikt omschreven als zwermen sprinkhanen. Zouden deze sprinkhanen zwermen van verschillende vliegtuigen kunnen zijn die hun vliegpatronen coördineren door middel van AI?

Amerika zal overrompeld worden door Duitse militaire technologie. De Duitsers gaan snel en in sommige opzichten zijn ze al verder dan Amerika. Wat we in het nieuws zien is slechts een fractie van wat er achter de schermen gebeurt, daar ben ik zeker van. Winston Churchill waarschuwde: "Pas op! Duitsland is een land rijk aan militaire verrassingen". De Bijbel waarschuwt dat de grootste verrassingen nog komen!

Raadselen en oorlogsvoering

De profetie in Daniël 8 over "een koning stijf van aangezicht" en "raadselen verstaande" gaat verder: " Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk" (vers 24). Waar zal de echte macht van deze man vandaan komen? De uitdrukking "niet door eigen kracht" laat zien dat de duivel hem macht zal geven!

AI is niet het gevaar. Het is deze geestelijke kracht waar we ons zorgen over moeten maken!

Laten we niet vergeten dat het Gods toorn is die over onze volken komt! Openbaring 17:17 laat zien dat Hij het in de harten van deze leiders heeft gelegd om Zijn wil te doen. God zal deze vernietiging brengen om onze wereld tot bekering te brengen!

Maar na onbewust Gods wil te hebben vervuld, zal deze koning, geïnspireerd door de duivel, tegen God proberen te vechten! "Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden" (Daniël 8:25). Op de een of andere manier is zijn denken zo verwrongen dat hij gelooft dat hij een kans maakt in de strijd tegen Degene die het universum en de hele mensheid heeft geschapen! Dat is dezelfde manier van denken die Satan vertoonde toen hij probeerde God ten val te brengen (Jesaja 14:11-15; Ezechiël 28:16-17; Openbaring 12:7-9). Maar zijn leger zal worden verpletterd en Satan zal worden verbannen.

Ja, gelukkig is er goed nieuws. Wanneer de verheerlijkte Jezus Christus terugkeert, "zullen zij oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, ..." (Openbaring 17:14). Eindelijk zal God vrede in onze wereld brengen (Zacharia 10:6, 10-11). Hij is de Enige die dat kan!

DE VERENIGDE STATEN EN GROOT-BRITTANNIË IN DE PROFETIEËN

De mensen van de Westerse wereld zouden versteld staan-met stomheid geslagen zijn-als zij het wisten! De regeringen van de Verenigde Staten, van Groot-Brittannië, Canada, Australazië, Zuid-Afrika zouden enorme noodprogramma's in werking stellen-als zij het wisten! Zij zouden het kunnen weten! Maar zij weten het niet! Waarom niet?