Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Istock 884618964 b

Radicaal Links werkt er hard aan om de laatst overgebleven obstakels te vernietigen waardoor ze zoveel macht over het land verkrijgen dat niemand er meer iets aan kan veranderen. ISTOCK.COM/LUCKY-PHOTOGRAPHER

De Nunes-memo onthult een onzichtbare bedreiging voor Amerika

Het Amerikaanse volk zou diep gealarmeerd moeten zijn door onthullingen van corruptie en wetteloosheid binnen de hoogste wethandhavingsinstanties van het land. Het is onze verantwoordelijkheid om door alle ruis en politiek heen te kijken en de waarheid te begrijpen.

Op 2 februari bracht het House Intelligence Committee (de intelligentiedienst van het Huis van Afgevaardigden) een document uit dat bekend staat als de Nunes-memo, genoemd naar de voorzitter Devin Nunes. Deze memo onthult een fikse hoeveelheid corruptie binnen het Federale Bureau van Onderzoek (FBI) en het ministerie van Justitie (DOJ). De Amerikaanse wetshandhavingsdiensten zijn gecompromitteerd en gepolitiseerd. De radicaal linkse democraten vochten om het vrijgeven van de memo tegen te gaan en hebben hun wangedrag nooit toegegeven.

We leven in een gevaarlijke tijd in de wereldgeschiedenis. Vooral voor Amerika, Groot-Brittannië en de Joodse staat in het Midden-Oosten is de situatie bijzonder gevaarlijk. De realiteit die door deze memo aan het licht komt is veel gevaarlijker dan de meeste mensen beseffen. Toch begrijpen zelfs degenen met voorkennis van de memo ook niet het volle gevaar.

Een opwindende uitspraak in Openbaringen 12:12 legt uit wat er werkelijk aan de hand is. We moeten deze waarheid begrijpen. In dat vers staat: “Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.”

De meeste mensen zullen deze waarschuwing achteloos negeren. Ze denken niet na over de geestelijke dimensie van wereldgebeurtenissen. Dat is de reden waarom zij hun ware betekenis niet bevatten.

Openbaringen 12:12 heeft het over een tijd waarin Satan grote woede heeft omdat zijn tijd nog maar kort is. Wij bevinden ons nu in die tijd! De Nunes-memo vormt een bewijs van hoe actief de duivel is, vooral in zijn pogingen om Amerika te vernietigen.

Amerika onder vuur

Voor we de Nunes-memo beter bekijken, eerst enige achtergrond die ik schreef in mijn boekje America Under Attack (Amerika onder vuur). U kunt dit boekje aanvragen en we zullen u een gratis exemplaar toesturen.

Andere Bijbelse profetieën laten het tijdsbestek van de profetie in Openbaringen 12:12 zien (America Under Attack legt dit uit). Ook laten andere profetieën zien dat Amerika op het punt staat een periode van problemen te ervaren zoals nooit eerder in de geschiedenis! Mensen die geïnspireerd zijn door de duivel zullen ongeëvenaarde vernietiging veroorzaken.

America Under Attack levert het bewijs waarom we geloven dat de periode geprofeteerd in Openbaringen 12:12 in 1986 begon. Kijk naar wat er gebeurde met Amerika en de wereld sinds die tijd en u kunt de impact zien die Satan en de demonen hebben gehad sinds ze zijn neergeworpen! Ze kunnen de controle over menselijke gedachten overnemen! Dat is de omgeving waarin we nu leven, vanwege miljoenen demonen die gekluisterd aan de aarde zijn. Er is nooit een tijd zoals dit geweest.

Zoals ik in het boekje vertelde, publiceerde Michael Hastings een boek met de titel Panic 2012: The Sublime and Terrifying Inside Story of Obama’s Final Campaign. Het beschrijft hoe journalisten die verslag uitbrachten over Barack Obama helemaal van hem in de ban raakten. Zoals Hastings in een interview met msnbc zei: “Als ze dichtbij hem zijn, raken ze hun gezonde verstand kwijt. Ze beginnen zich kinderachtig en amateuristisch te gedragen, en ze vallen in katzwijm voor hem” (nadruk van mij). Hastings gaf zelfs toe dat hij daar zelf ook last van had, en hij lachte erom.

Maar dit is allesbehalve een grapje. De overvloedige vruchten van het 8-jaar durende presidentschap van Obama bewijzen wat Hastings zei over Obama.

Dit is geen normaal gedrag voor professionele journalisten! Wat is er aan de hand met onze media? Het is op zijn zachtst gezegd abnormaal gedrag. Wat is de oorzaak hiervan?

De manier waarop deze mensen worden beheerst en gedreven door hun emoties is een krachtig teken van de invloed van de duivel. Zoals America Under Attack laat zien, waren zij enigszins betoverd door deze politicus die ongekende schade over Amerika bracht. Zij werden misleid en het leidde tot vreselijk verontrustende redeneringen. Zij hebben in feite bijgedragen aan de dodelijke schade aan de constitutionele republiek van Amerika! Hun acties zijn onlogisch en onmogelijk op een puur fysiek niveau uit te leggen.

Daniël 8:9 is een profetie over een “kleine hoorn” – een man die grote schade zou aanrichten. Dit werd vervuld door Antiochus Epiphanes, die Palestina regeerde in de tweede eeuw v.Chr. Hij vermoordde de Joodse hoge priester, slachtte het volk af, onteerde de tempel en richtte een beeld van Jupiter Olympus op in het Heilige der Heiligen.

In de oudheid gebruikte Satan die man om het geloof van de Joden te vernietigen. Hij heeft dezelfde strategie ook op andere momenten gebruikt – waaronder in dit land. Amerika werd onlangs geregeerd door een politieke “Antiochus”-type. (Lees America Under Attack om hier meer over te weten te komen.) Satan heeft deze man gebruikt om de grootste supermacht in de wereldgeschiedenis te ondermijnen!

Dit is niet de eerste keer dat Satan een leider van Israël heeft beïnvloed. Koning Saul probeerde herhaaldelijk David te vermoorden. We moeten weten hoe Satan werkt, anders worden wij zijn slachtoffers (2 Korinthe 2:11).

Tijdens zijn regeerperiode zei Barack Obama meerdere keren: “U weet dat ik de waarheid spreek.” Toch loog hij meerdere malen en werd hij voor zijn verkiezing nooit door de media onderzocht. De media rapporteerden bijvoorbeeld niet dat hij 20 jaar lang een anti-Amerikaanse, anti-blanke kerk bezocht.

Geen enkele constitutionele republiek kan overleven zonder dat de media zijn presidentskandidaten grondig onderzoekt. Dus de reguliere media waren medeplichtig aan deze verraderlijke misdaad.

Hoe kan je de vele leugens van president Obama uitleggen, en de bereidheid van het Amerikaanse volk om deze te accepteren?

Er waren niet veel waarnemers van Obama’s presidentschap die erkenden wat er echt gebeurde. De realiteit is dat president Obama de basis van de Westerse beschaving haatte en wilde vernietigen: de Joods-Christelijke religie en moraliteit! Zijn regering leverde overvloedig bewijs van Satan in actie.

Dit gebeurde onder de vorige presidentiële regering – en de Nunes-memo laat zien dat het nog steeds gebeurt onder hooggeplaatste functionarissen van de fbi en het ministerie van Justitie – die op die positie zijn geplant tijdens het presidentschap van Obama.

Ik kijk hier niet naar door de lens van de politiek. Ik kijk vanuit God’s perspectief naar wat er gebeurt. Als je dat doet, dan kun je onderscheiden wanneer de duivel aan het werk is.

De memo

De Nunes-memo laat zien dat federale wethandhavingsinstanties een Russisch propaganda dossier gebruikten om bevel te krijgen voor het bespioneren van een functionaris van de Trump campagne. Topambtenaren wisten dat dit document “obsceen en niet geverifieerd” was, zoals de voormalig fbi-directeur James Comey het verwoordde, maar zij presenteerden het toch aan de fisa-rechtbank alsof het bewijs was van een legitieme buitenlandse bedreiging voor Amerika.

Dit verdorven, fictieve document, samengesteld door een voormalig Britse MI-6 geheim agent genaamd Christopher Steele, beweert voor een deel dat dhr. Trump betrokken was in stuitend gedrag met een groep prostituees in Moskou, en dat de Russische president Vladimir Putin gedreigd heeft deze geheime informatie te gebruiken om dhr. Trump te chanteren wanneer hij eenmaal president zou zijn.

Steele produceerde dit dossier als oppositieonderzoek voor de presidentiële campagne van Hillary Clinton. Hij werd betaald door het Democratisch Nationaal Comité via een bedrijf dat Perkins Coie heet en het in D.C. gevestigde onderzoeksbureau Fusion gps.

Oppositieonderzoek probeert vuiligheid te zoeken over een politieke tegenstander. Het zit vaak vol onjuistheden en bestaat soms helemaal uit leugens. Zeker in dit geval; de informatie was in feite opzettelijk verzonnen door Russen die probeerden onenigheid te zaaien.

In september 2016 bekende Steele aan een hoge functionaris van het ministerie van Justitie dat hij “wanhopig graag wilde dat Donald Trump niet verkozen zou worden en met grote passie wilde voorkomen dat hij president werd.”

Dit was de man die de Democraten inhuurden om veroordelende informatie over dhr. Trump te zoeken. Zou een bevooroordeelde bron zoals hij motivatie hebben om te liegen?

En toch gebruikten de fbi en het ministerie van Justitie het Steele dossier als basis voor hun fisa-aanvraag om Carter Page, de vrijwillige campagneadviseur van Trump, te laten afluisteren. Op 21 oktober 2016 ontvingen zij hiervoor een bevel, en zij hebben dit bevel tot drie keer toe verlengd. Elke keer moesten deze instanties de fisa-rechtbank overtuigen dat Amerika onder gevaar van buitenlandse dreiging stond, zoals bijvoorbeeld een terroristische aanval. Ze hadden geen echt bewijs, dus vertrouwden ze op het Steele-dossier. Ze hebben handig verzuimd om de hechte band die Steele had met de Clinton campagne aan de fisa-rechtbank bekend te maken.

Volgens de Nunes-memo gaf de voormalig fbi adjunct-directeur Andrew McCabe – die slechts vier dagen voor de onthulling van de Nunes-memo ontslag nam – toe dat er geen Rusland-onderzoek zou zijn zonder dit dossier! Het onbevestigde dossier van Steele gaf Robert Mueller, de speciale adviseur van het ministerie van Justitie, de kans om het Rusland-onderzoek op te starten.

Na meer dan een jaar onder het presidentschap van Trump is er nog steeds geen enkel spoor van bewijs dat hij samenspande met de Russen om de verkiezingen te winnen. Maar nu richt het Mueller-team zich op het aanklagen van adviseurs en medewerkers van Trump voor het verhinderen van de rechtsgang, meineed en andere ‘misdaden’ met betrekking tot een onderzoek dat eigenlijk niet eens zou mogen plaatsvinden.

Onthulling van een samenzwering

Dit bevel autoriseerde het elektronisch afluisteren van Page, wat misschien onbeduidend lijkt aangezien hij een relatief onbelangrijk iemand was binnen de Trump campagne. Maar zo’n bevel kan gebruikt worden om alle communicatie van het doelwit met anderen te volgen, inclusief berichten die hij eventueel wisselde met de toenmalige Republikeinse kandidaat Trump.

Dus deze memo onthult een samenzwering binnen deze overheidsinstanties om de presidentscampagne van kandidaat Donald Trump te ondermijnen. Nu is hij de president van de Verenigde Staten en is hij nog steeds verdachte in een strafrechtelijk onderzoek zonder enig bewijs om dit te rechtvaardigen.

Steele heeft in een Britse rechtbank toegegeven dat hij in september 2016 informatie uit zijn dossier naar de pers had gelekt – een maand voordat het fisa-bevel op grond van zijn dossier werd goedgekeurd. Hij loog tegen de fbi dat hij het dossier vertrouwelijk hield, en liet daarmee zien een onbetrouwbare bron te zijn. De fbi beëindigde de relatie met hem meteen na het verkrijgen van het afluisterbevel, maar bleef vertrouwen op zijn dossier voor de drie hernieuwingen van dit bevel!

Een artikel van Yahoo News op 23 september 2016 over een reis van Carter Page in juli 2016 naar Moskou baseerde zich grotendeels op het Steele dossier. De schrijver ontving deze informatie rechtstreeks van Steele, dus zijn artikel dient niet als bewijs voor de waarheidsgetrouwheid van het dossier. En toch hebben de fbi en doj dit artikel opgenomen in hun aanvraag voor het fisa-bevel.

Denk daar eens over na: Een bron uit de wetshandhaving gaf informatie aan de media, en vervolgens gebruikten wetshandhavingsinstanties de verhalen van de media als bewijs voor hun beweringen! De media schreef verhalen over deze beweringen, die de wetshandhavingsinstanties vervolgens gebruikten als nog meer bewijs om het afluisterbevel te vernieuwen. De wetshandhaving en de media vormden samen een echokamer.

Dus de reguliere media is medeplichtig in dit wetteloze complot. Zij geven voortdurend geloofwaardigheid aan deze onzin.

Wetteloze, grondwet-hatende mensen hebben nu de leiding over onze federale wetshandhavingsinstanties. Zij gedragen zich alsof ze boven het Congres staan, maar het Congres moet toezicht houden om verantwoording te kunnen afleggen aan het Amerikaanse volk. Dat is precies wat de Nunes-memo doet.

De New York Times heeft de in 1971 vertrouwelijke Pentagon Papers op illegale wijze vrijgegeven. Maar deze krant en de Washington Post hebben hard gelobbyd om het vrijgeven van de Nunes-memo, die volledig legaal is, tegen te gaan. Waarom deze dubbele moraal?

Deze instanties worden verondersteld om de wet na te leven en te handhaven. Maar dit complot bewijst dat ze bereid zijn de wet te overtreden om te doen wat ze willen.

Als deze wetshandhavingsinstanties de president illegaal kunnen afluisteren, wat kunnen ze u dan aandoen?

Wilsaanbidding

Waar zou Amerika zijn als radicaal links de verkiezingen had gewonnen? Hillary Clinton heeft verklaard dat haar doel was de erfenis van Barack Obama voort te zetten. En als zij president was geworden zou niets van deze corruptie aan het licht zijn gekomen.

Watergate is onbeduidend vergeleken met de huidige wetteloosheid van radicaal links.

Tijdens haar periode als staatssecretaris heeft Hillary Clinton illegaal 33.000 emails verzonden, ontvangen en uitgewist vanaf een ongeoorloofde server. Elke hacker zou hier toegang toe kunnen hebben. Veel van deze berichten waren topgeheim. fbi-agent Peter Strzok speelde een leidende rol in het onderzoek van het bureau naar Clinton. Hij leidde eveneens het onderzoek naar vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Vorig jaar werd een lange tekstuitwisseling onthuld, waarin hij samen met de vrouw waar hij overspel mee pleegde hun haat uitte voor dhr. Trump. Deze man is zeer bevooroordeeld!

Radicaal Links heeft geprobeerd het Rusland-onderzoek te gebruiken om het presidentschap van Trump te verlammen. Ze willen niet alleen de controle uit handen van dhr. Trump pakken – zij proberen voorgoed de controle over de regering over te nemen. Ze werken er hard aan om de laatste obstakels uit de weg te ruimen die voorkomen dat zij zoveel macht over het land te krijgen dat niemand er meer iets aan kan doen.

Radicaal Links is wetteloos! Zij zijn satanisch ziek. Deze mensen handelen niet langer logisch omdat zij overmand zijn door de duivel!

Hitler zei: “Wat je een mensenmenigte vertelt die in ontvankelijke staat van fanatieke toewijding is, zal blijven hangen. Woorden die onder hypnotische invloed worden ontvangen zijn radicaal en zijn niet meer vatbaar voor elke redelijke verklaring.” Beschrijft dat citaat niet precies Radicaal Links? Zij aanbidden de wil (Colossenzen 2:18) – wat betekent dat ze de duivel aanbidden! Onbeheerste emotie heeft de logica vervangen. Dat is het Amerikaanse politieke toneel van vandaag.

We leven in een gevaarlijke tijd! Satan is neergeworpen – en de Nunes-memo is bewijs hiervan. Satan en zijn demonen vertrappen Amerika.

Waarom zou God dit toestaan? Kijk naar de profetie in Daniël 8. Vers 12 onthult dat “vanwege de afvalligheid” – dat betekent opstand, rebellie en wetteloosheid – de waarheid ter aarde is geworpen. In het huidige Amerika wil iedereen de schuld van onze toenemende problemen bij anderen leggen – een bepaalde politicus, een politieke partij, of het ene of andere ras, een bepaalde economische klasse. Maar de waarheid is dat deze problemen ons niet zouden overweldigen als het volk niet zou zondigen! Deze plaag over Amerika is een gevolg van het feit dat ons volk God heeft verlaten.

Wee die de aarde bewonen!

Satan werkt eraan om via het Rusland-onderzoek een constitutionele republiek omver te werpen en Amerika te veranderen in een politiestaat zoals Cuba, Venezuela, Rusland of China! Satan haat de wet. Hij wakkert een revolutie aan in ons land.

“En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. … Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” (Openbaringen 12:9,12).

Satan en de demonen hebben geprobeerd om God van Zijn troon te trappen en hebben daarin gefaald. Vandaag zijn er miljoenen kwade geesten die over de planeet zwermen. Zij zijn niet langer vrij om door het universum rond te dolen. Dit is reden voor grote blijdschap bij de rechtvaardige engelen in het universum – maar het is erg slecht nieuws voor degenen op de aarde!

Onthoud echter waarom de duivel nu zo vol woede is: Dit is omdat “hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” Het duurt nog maar een weinig tijd voordat Christus terugkeert op aarde om hem te grijpen en voor duizend jaar te binden (Openbaringen 20:1-2).

De ernst van de problemen die ons vandaag plagen is een teken van hoe kort Satans overgebleven tijd nog is.

Er is veel slecht nieuws voor de nabije toekomst. Amerika zal niet veel langer stand houden. Maar God staat dit alles toe vanwege een belangrijk en inspirerend doel. De straf die God nu over Amerika heenbrengt is correctie die bedoeld is om ons weer op het rechte pad te krijgen.

Amerika heeft een geschiedenis met God die zich uitstrekt tot de tijd vóór de vorming van onze natie – helemaal terug tot in Bijbelse tijden. U kunt hierover lezen in ons gratis boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën. En de Bijbel onthult dat ons volk ook een hoopvolle toekomst met God heeft, in een plan dat alle naties en volken op aarde omvat! Als Christus eenmaal Satan vervangt op de troon over de aarde, dan zal Hij een rechtvaardige regering oprichten, een wettelijke en waarheidsgetrouwe regering, die nooit zal eindigen!

Lees ons artikel “Het verhaal achter de Nunes-memo” voor meer informatie over hoe dit niet-geverifieerde propagandadossier de drijvende kracht werd achter een samenzwering om het presidentschap van Trump te ondermijnen.▪

Usbp Nl Bo