Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Civil%20war

Erik McGregor/Pacific Press/LightRocket/Getty Images

De komende Burgeroorlog in Amerika

Maar de Amerikanen weten niet waarom deze zal beginnen.

Nadat de Amerikanen op 8 november een nieuwe president hadden verkozen, reageerden zijn tegenstanders erg fel. Hun agressieve scheldkanonnades zijn gevaarlijker dan zij zichzelf realiseren!

Een van de ergste opmerkingen na de verkiezingen kwam van een man die Van Jones heet. Jones is een uitgesproken communist bekend om zijn vulgaire aanvallen op Republikeinen, iemand die er een carrière van heeft gemaakt om racistisch schuldgevoel en onrust aan te wakkeren. Men beweert dat hij een petitie heeft getekend waarin een onderzoek word geëist naar de vraag of de regering van George W. Bush opzettelijk heeft toegestaan dat terroristen op 11 september 3000 mensen vermoordden. President Obama stelde hem in 2009 aan als zijn “groene-energie-goeroe”. Minder dan zes maanden later diende Van Jones onder druk zijn ontslag in. CNN huurde hem vervolgens in als commentator.

In de vroege uren van 9 november, net nadat bekend werd dat Hillary Clinton verloren had van Donald Trump, zei Jones: “De mensen hadden het over een wonder. Ik hoor een nachtmerrie. … Je vertelt je kinderen: wees geen bullebak. Je vertelt je kinderen: wees niet onverdraagzaam. Je vertelt je kinderen: doe je huiswerk en bereid je voor. En dan heb je deze uitkomst. En er zijn mensen die hun kinderen vanavond in bed stoppen en bang zijn voor het ontbijt. Ze zijn bang voor ‘Hoe leg ik dit uit aan mijn kinderen?’ Ik heb Moslim vrienden die me vanavond tekstberichtjes sturen, die vragen ‘Moet ik het land verlaten?’ Ik ken gezinnen van immigranten die vanavond doodsbang zijn.”

Dat is hevige angstzaaierij! Waar heeft deze man het over? De enige mensen die enigszins onzeker kunnen zijn na de overwinning van Mr.Trump zijn degenen die de wet hebben gebroken of die illegaal in Amerika zijn. Mr. Trump zei in feite dat hij de bestaande immigratiewetten die door het Congres zijn goedgekeurd krachtig zal toepassen – wat ook de plicht van de president is! Maar voor Van Jones is dit zogenaamd een “nachtmerrie”!

Jones’s ogen waren nat toen hij zei: “Dit was een opstand tegen de elites, dat is waar. Het was een totaal heruitvinden van politiek en stemrecht, ook dat is waar. Maar er was ook nog iets anders. … We hebben het nog niet over rassen gehad. Dit was een Blank-verzet (“White-lash”). Dit was een blank verzet tegen een veranderende natie. Het was voor een deel een blank verzet tegen een zwarte president, En dat is het deel waar de pijn vandaan komt” (nadruk van mij).

Wat bedoelt hij met een “blank verzet tegen een veranderende natie”? Het wijst terug naar de dagen van de slavernij – het beschuldigt vele miljoenen blanken dat ze het ergste soort racist zijn!

Hij zei ook dat het “een blank verzet was tegen een zwarte president”, voor een deel. En die racistische uitspraak komt nadat blanke mensen met overgrote meerderheid Barack Obama kozen voor twee termijnen!

Van Jones geeft uiting aan het diepste soort duivelse zwart racisme. En cnn helpt hem om het te verspreiden!

Waar leidt dit Amerika naar toe?

Dit is het soort verachtelijke taal dat we steeds opnieuw weer horen en steeds weer heeft dat verschrikkelijke bitterheid en boosheid onder minderheden tegen dit land aangewakkerd! Dit soort opruiing zorgt voor nog meer verdeeldheid van de rassen – en het leidt tot een rassenoorlog!

Waarom zijn zoveel mensen blind voor deze simpele waarheid?

Na de Verkiezing

De dag na de verkiezingen gaf President Obama deze verklaring: “Nu, het is geen geheim dat de aankomende president en ik een aantal behoorlijk belangrijke verschillen van mening hebben. Maar vergeet niet dat acht jaar geleden President Bush en ik ook behoorlijk belangrijke verschillen van mening hadden. Maar het team van President Bush was bijzonder professioneel en hoffelijk in de manier waarop ze ervoor zorgden dat we een soepele overgang hadden, zodat we op de juiste manier meteen van start konden gaan. … Dus ik heb mijn team instructies gegeven om het voorbeeld te volgen dat het team van President Bush acht jaar geleden heeft gesteld, en om zo hard mogelijk te werken aan een succesvolle overgang voor de aankomende president - want we gaan nu allemaal voor zijn succes in het verenigen en leiden van het land. De vreedzame overdracht van macht is een van de kenmerken van onze democratie. Gedurende de komende paar maanden zullen wij dit aan de wereld laten zien.”

Dat klinkt heel goed. De volgende dag accepteerde Mr. Trump een uitnodiging om Mr. Obama te ontmoeten in het Witte Huis. Zij hadden ogenschijnlijk een hartelijke ontmoeting.

Maar slechts drie dagen eerder, de dag voor de verkiezingen, stond President Obama op een campagne-podium waar hij riep dat Mr. Trump “temperamentvol ongeschikt is om opperbevelhebber te zijn”! Hij impliceerde zelfs dat hij sympathiseert met de Ku Klux Klan, een vreselijke, racistische organisatie. President Obama noemde Trump een racist! Deze zelfde president heeft Van Jones ingehuurd en koos Al Sharpton als zijn belangrijkste “burgerrechten” liaison. De vriendelijke woorden van president Obama waren in strijd met alles wat hij de afgelopen acht jaar heeft gedaan!

Op hetzelfde moment dat hij een aantal van die uitspraken deed, waren duizenden mensen aan het demonstreren en zelfs rellen aan het veroorzaken in verzet tegen de aankomende president. Demonstranten vernielden eigendom, staken dingen in brand en blokkeerden het verkeer. In een video die online werd gezet trok een groep Afro-Amerikanen een blanke man uit zijn auto, sloeg hem in elkaar en stal zijn auto, omdat hij een “Trump” bumpersticker had. Met spuitbus opgespoten boodschappen zeiden: “Wij zijn onbestuurbaar”, “Dood aan de blanken”, en “Sterf blanken, sterf”. Woedende mensen schreven op de muren“Dood de lokale Trump supporter” en “Dood aan Trump” en zij schreven vreselijke dingen over zijn vrouw.

Protesten vonden plaats in New York, Los Angeles, Chicago, Washington, D.C., Miami en verschillende andere steden. Tientallen mensen werden gearresteerd. Veel journalisten rapporteerden deze protesten alsof ze spontaan waren, maar alles duidde erop dat ze allemaal georganiseerd en gepland waren. Veel van deze demonstranten zijn professionals die betaald worden om protesten aan te wakkeren! Veel van hen leven niet eens in de steden waar zij protesten en oproer veroorzaakten: Er doken foto’s op die rijen van grote bussen lieten zien die naar verluidt de demonstranten van buiten de stad aangevoerd hadden om de onrust groter te laten lijken dan deze eigenlijk was. Meer dan de helft van de gearresteerden hadden zelf niet eens gestemd!

President Obama zei dat hij een vreedzame overdracht van de macht wilde. Maar toen men een beroep op hem, en op Hillary Clinton deed om de protesten te kalmeren, was er een oorverdovende stilte. Democratische leiders hielden zich voornamelijk stil.

Enkele dagen later zei de president wel, dat de verkiezingsuitslag aanvaard moest worden. Maar het was een snel gemaakte oppervlakkige uitspraak.

Is dát …“zo hard mogelijk werken om te zorgen dat dit een succesvolle overgang wordt voor de aankomende president - want wij gaan nu allemaal voor zijn succes in het verenigen en leiden van het land”?

Bernie Sanders, een openlijke socialist die een eigen extreemlinkse populistische beweging aanstuurde toen hij het tegen Clinton opnam in de race voor de Democratische nominatie, moedigde de protesten zelfs aan!

Al Sharpton zei: “Wij laten ons niet zonder gevecht neerslaan, en Donald moet [sic] dit weten.” Zeer bekende liberalen hebben soortgelijke dingen gezegd.

Over wat voor soort “gevecht” heeft Mr. Sharpton het?

‘We hebben ons land terug’?

Bill O’Reilly, commentator by Fox News vroeg: “broeit er een burgeroorlog in de VS?

Dit is een belangrijke vraag! Er zijn duidelijk veel mensen die een gevecht willen – een revolutie – een rassenoorlog! En zij zullen dit ook krijgen – en nog veel meer!

Terwijl Amerikanen bezig zijn hun eigen ergste vijand te worden, wat denkt u dat onze vijanden in het buitenland zullen doen?

Na de verkiezing zei conservatief commentator Rush Limbaugh: “We hebben zojuist ons land terug gekregen.” Toen begonnen de rellen. Dit is niet het “terugkrijgen van ons land” – dit is een alarmsignaal voor oorlog!

Het feit dat Limbaugh de rellen versloeg was genoeg voor een van zijn langdurige luisteraars om boos op te bellen omdat Limbaugh niet stil stond bij het verkiezingssucces, maar de rellen vermeldde. De beller wilde gewoon niet zulk slecht nieuws horen. Hij wilde het winnen van de verkiezingen vieren.

Dat is een gevaarlijke houding, een houding die de ramp negeert tot het punt waarop die ramp je opslokt!

De gemiddelde Amerikaan wil gewoon dat alles rustig wordt zodat zij terug kunnen gaan naar hun leventje, hun pleziertjes en dergelijke. Maar de schokken voor Amerika zullen niet verdwijnen. U kunt dit zien als u uw ogen open heeft voor wat er gebeurt.

Daarnaast kunt u er ook zeker van zijn vanwege de profetieën in de Bijbel.

De Bijbel staat vol met passages die beschrijven wat er met Amerika gaat gebeuren. Ik heb verschillende artikelen geschreven die laten zien hoe er een rassenoorlog wordt geprofeteerd. Hoofdstuk vijf van mijn nieuwe boekje Great Again  is getiteld: “Waar de rassenrellen in Amerika toe leiden” en legt veel van deze Schriftgedeelten uit. U kunt de ernst van deze bedreiging niet begrijpen tenzij u de Bijbel kent!

Als u dit nog niet heeft gedaan, moet u het boek lezen van Herbert W. Armstrong “De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in Profetie”. Het bewijst stap voor stap hoe u Amerika kunt identificeren in Bijbelse profetie en het geeft een prachtig overzicht van wat de Bijbel zegt over dit onderwerp. We sturen u graag een gratis exemplaar van dit belangrijke boek.

Afgemeten Vernietiging

Het boek Amos heeft een aantal zeer sterke profetieën waar elke Amerikaan vanaf zou moeten weten. Daarin veroordeelt God ons volk voor onze zonden en beschrijft vele straffen die over ons zullen komen als een gevolg daarvan. Dit omvat een aantal vervloekingen die we tot op zekere hoogte al hebben gezien, zoals droogte in bepaalde gebieden en overstromingen in andere, en problemen in onze voedselproductie. Maar er zijn ook natie-vernietigende vervloekingen die nog niet plaatsvonden, zoals een nucleair vuur dat onze steden verslindt!

Alleen diep berouw zou een dergelijke nachtmerrie kunnen voorkomen. Maar waar is in deze tijd enige indicatie van berouw te zien in Amerika?

In Amos 7 schrijft de profeet: “Dit heeft Hij mij laten zien, en zie, de Heere stond op een loodrechte muur met een paslood in Zijn hand. Toen zei de HEERE tegen mij: Wat ziet u, Amos? Ik zei: Een paslood. Daarop zei de Heere: Zie, Ik ga een paslood plaatsen in het midden van Mijn volk Israël (in profetische termen, verwijst dat naar de hedendaagse afstammelingen van het oude Israël, dat ook Amerika betreft) . Ik zal het voortaan niet meer sparen. Verwoest zullen worden de offerhoogten van Izak, de heiligdommen van Israël zullen worden verwoest, en tegen het huis van Jerobeam zal Ik opstaan met het zwaard” (Amos 7:7-9).

Een paslood is een meetinstrument. Wat meet God daar in dit geval mee op? Hij meet de vernietiging die over Amerika zal komen!

Denk hierover na. De komende vernietiging word in veel Bijbelse profetieën besproken. Maar het zal niet slordig en willekeurig zijn. God meet het nauwkeurig en zorgvuldig af om iets specifieks en wonderbaarlijks te bereiken!

Wanneer God straft, doet Hij dit om mensen te corrigeren, om hen af te keren van zonde! Zoals Hij zei door de profeet Ezechiël: “Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere Heere, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?” (Ezechiël 33:11).

We leven in de tijdsperiode van de profetie van Amos – en let op wat God hier zegt: “Ik zal het voortaan niet meer sparen! God heeft veel waarschuwingen gegeven gedurende een periode van vele jaren, maar Amerika heeft die waarschuwingen genegeerd. Dus zegt God: Dit is de laatste waarschuwing. Ik zal het voortaan niet meer sparen!

Dit laat precies zien hoe urgent deze tijd is!

Zoals mijn boekje Great Again laat zien, evenals mijn boekje America Under Attack , hebben wij geleefd in de tijd van een eindtijd type van Antiochus, een leider die enorme schade heeft gebracht aan de machtigste natie op aarde. Lees deze boekjes om de geestelijke dimensie te begrijpen van de neergang die Amerika in de afgelopen acht jaar heeft ondergaan.

De profetie van Amos 7 wijst op een andere tijd – een periode met een andere man aan het roer: een eindtijd type van Koning Jerobeam. Ik geloof dat de verandering in de regering een overgang is naar deze tijd, profetisch gezien. Dit betekent dat Amerika nog maar zeer weinig tijd over heeft – en u heeft zeer weinig tijd om te reageren op Gods laatste waarschuwing!

Veel Amerikanen zijn verontrust door de verdeeldheid en haat waar nu uiting aan wordt gegeven. Maar ze zouden zich nog veel meer zorgen moeten maken dan ze nu doen! De problemen zullen erger en erger worden totdat de mensen de boodschap begrijpen, en leren waarom deze rampen plaatsvinden!

De overwinning van Donald Trump is een profetisch teken van dreigende burgeroorlog en anarchie, gevolgd door Amerika’s ergste militaire nederlaag ooit! Maar leg de schuld niet neer bij de politici of rassen ophitsers of professionele relschoppers. Deze situatie bestaat in Amerika vanwege de zonden van het volk – van alle Amerikanen! We kunnen niet langer negeren wat we hebben geoogst door onszelf over te geven aan zonden. Dit is een afrekening!

Het goede nieuws, echter, is dat de vernietiging die op het punt staat over ons te komen, een doel heeft. Het is precies afgemeten, en het is doelgericht. Het bereidt ons volk voor om God te leren kennen!

Zelfs het boek Amos, dat veel slecht nieuws bevat, eindigt met het tonen van een inspirerende eind uitkomst. “Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de Heer, uw God” (Amos 9:13-15: HSV).

Er komen donkere dagen aan – maar verlies nooit uit het oog waarom God dit toestaat – en de inspirerende conclusie!  

No Nl