Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

15208

De geest van Karel de Grote leeft in Europa

Om te zien wat de toekomst van de Europese Unie zal zijn, moeten we kijken naar het verleden.

Op 4 mei 2012 schreef de Daily Express één van de meest schokkende artikelen die ik ooit heb gelezen. Het was getiteld “EU complot om Groot-Brittannië te schrappen”. Het artikel beschreef een besloten bijeenkomst van Duitsland, Italië en Frankrijk om een nieuwe vorm van leiderschap voor de Europese Unie te bespreken. Groot-Brittannië werd uitgesloten bij deze besprekingen. Dit gebeurde vier jaar vóór het Brexit-referendum.

Deze kleine groep van Europese ministers van Buitenlandse Zaken werd informeel de “Berlijn Groep” genoemd. De vertrouwelijke gesprekken draaiden om het combineren van het voorzitterschap van de Europese Raad en de Europese Commissie. Deze ministers van Buitenlandse Zaken wilden die twee posities samenvoegen en een EU super-president creëren, een monolithische positie van absolute macht groter dan die van de president van de Verenigde Staten!

De auteur van dit artikel, Marcel Hall, beschreef de bevoegdheden van zo’n Europese president op deze manier: “Tegenstanders vrezen dat het plan een hedendaags equivalent vormt van het Europese keizerschap die Napoleon Bonaparte voor ogen had, of een terugkeer naar het Heilige Romeinse Rijk van Karel de Grote dat Europa domineerde in de donkere Middeleeuwen” (nadruk van mij).

De EU moet dit plan nog realiseren. Maar hou Europa in de gaten – u kunt verwachten dat dit spoedig gebeurt! Veel Europeanen hopen op zo’n persoon.

Napoleon regeerde 200 jaar geleden. Karel de Grote regeerde 1200 jaar geleden. Tegenwoordig romantiseren en verheerlijken de meeste mensen de regeringen van deze twee Europese keizers. Maar ze vergeten het bloedvergieten. Ze vergeten het geweld dat deze Europese heersers teweeg brachten. Ze wissen die bloedige, bloedige geschiedenis uit.

Het is veel moeilijker om Adolf Hitler te vergeten. Zijn Nazi moordmachine ontvlamde in een wereldoorlog en vermoordde miljoenen mensen. Zijn gruwelijke bestuur is veel recenter. In veel opzichten pleegde hij enkele van de ergste gruweldaden in de menselijke geschiedenis – en dat gebeurde tijdens de levens van velen van ons. Deze feiten zijn goed bekend, en Hitler wordt vandaag de dag nog steeds beschimpt. Wat minder bekend is dat Adolf Hitler een leider was van het Heilige Romeinse Rijk, net als Napoleon en Karel de Grote!

Adolf Hitler kwam in de geest van Karel de Grote!

Het Duitse rijk tijdens de Tweede Wereldoorlog werd zelfs het Derde Rijk genoemd – het was een opleving van een rijk dat al eerder had bestaan. Het Tweede Rijk was het Duitse Rijk van 1871 tot 1919. Wat was het Eerste Rijk? Het Heilige Romeinse Rijk geregeerd door Karel de Grote!

Europa wil nu diezelfde geest laten herleven – dezelfde geest die Hitler heeft laten herleven. Europese leiders zien problemen in Europa en zij willen een orde in Europa vestigen door nogmaals een nieuwe Karel de Grote te creëren.

De Berlijn Groep, officieel bekend als de ‘Toekomst van Europa’-Groep, wist dat één van de meest prominente lidstaten van de Europese Unie dit plan totaal zou verwerpen. Dus, ook al betekende het dat zij een belangrijk lid van de EU beledigden en tegenwerkten, sloten ze Groot Brittannië buiten. Decennia lang heeft Groot Brittannië zich gekeerd tegen het idee van een ondemocratische bureaucraat die macht zou ontvangen zoals die van Karel de Grote. Het heeft Europa ervan weerhouden om de democratie te vervangen door een imperium.

In reactie op de bijeenkomsten van de Berlijn Groep, zei Paul Nuttall, plaatsvervangend leider van de Onafhankelijkheid Partij in Engeland: “Dit is echt een belachelijk idee dat nooit mag worden toegestaan. Het klinkt alsof zij proberen terug te keren naar de dagen van de Heilige Romeinse Keizer.”

Groot-Brittannië werd in een NO WIN situatie geforceerd. Als het in de EU zou blijven, dan moest het steeds minder soevereiniteit accepteren, minder democratie, en steeds meer integratie en meer macht voor EU leiders. Als Engeland zich niet aansloot bij het idee van een EU super-president, zou het of uit de Unie worden “geschopt” of moest zelf kiezen om te vertrekken – wat precies is wat de Britse kiezers in juni hebben gedaan.

Het Brexit referendum heeft Europa’s plannen om een imperium op te bouwen gefaciliteerd door een van de grootste obstakels te verwijderen.

Europa Na Brexit

Na het Britse referendum om de Europese Unie te verlaten, publiceerde de Daily Express een artikel over een ontwikkeling in Europa die sommige een “ultimatum” hebben genoemd. In het artikel “Europese Superstaat wordt onthuld: EU landen ‘zullen samengevoegd worden tot één’ na de Brexit” legde Nick Gutteridge uit dat politieke leiders in Europa gebruik maken van het feit dat Engeland de EU verlaat door de onthulling van blauwdrukken voor een gigantische Europese superstaat. Hij schreef: “Onder deze radicale voorstellen zullen EU landen hun rechten verliezen op een eigen leger, op strafrecht, op een fiscaal systeem of centrale bank, waarbij al deze bevoegdheden worden overgedragen aan Brussel” (28 juni).

Deze ontwikkeling leidde tot “paniek en woede in Polen”, zei het artikel. Waarom zou Polen in paniek raken? Zou het iets te maken hebben met het feit dat Polen een van de eerste landen was die de geest van Karel de Grote heeft ervaren in de Tweede Wereldoorlog? Polen heeft een bloedige geschiedenis wat betreft omgang met de geest van Karel de Grote! Het Poolse volk weet wat een machtig Europa met Duitsland aan het roer betekent voor de beschaving!

De overdracht van macht aan Brussel is echt een monsterlijk bedrog. De macht wordt in werkelijkheid overgeheveld naar Berlijn. Het hele Europese project is uiteindelijk een door Duitsland geleid verenigd Europees leger, economie en overheid. Vrijwel de hele wereld is van dit feit op de hoogte, maar niemand wil erover praten.

Buitenlandse ministers van Frankrijk en Duitsland zijn de belangrijkste architecten achter dit plan om Europa te verenigen zoals we het nooit eerder verenigd hebben gezien in deze moderne tijd.

Oplossingen voor ná de Tweede Wereldoorlog

Duitsland heeft een lange termijn plan om het Heilige Romeinse Rijk te doen herleven. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog – toen de meest recente herleving van dat rijk werd verslagen – was dat plan al in werking.

In augustus 1944 kwamen Duitse industriëlen bijeen voor een vergadering in Straatsburg, Frankrijk, waar ze plannen begonnen te maken voor de toekomst. (U kunt het document met de details van deze bijeenkomst lezen op theTrumpet.com/go/922). Het werd duidelijk dat Duitsland de Tweede Wereldoorlog zou verliezen. Deze industriëlen hebben zich ertoe verbonden om de Nazi partij ondergronds te financieren.

De voorzitter van die bijeenkomst was Dr. Scheid, die de rang van Obergruppenführer Schutzstaffel had, één van de hoogste rangen in de Nazi SS! Aanwezig waren vertegenwoordigers van Volkswagenwerk, Rheinmetall, Krupp, Messerschmitt en nog minstens een dozijn andere industriële conglomeraten. Volgens een informant beval de SS-commandant de evacuatie van industrieel materiaal uit Frankrijk naar Duitsland en dat Duitsland “stappen moest nemen in voorbereiding op een naoorlogse commerciële campagne.”

Dr. Scheid gaf opdracht dat “elke industrieel contacten moest maken en allianties moest sluiten met buitenlandse bedrijven, maar dit moest individueel gedaan worden zonder enige achterdocht te wekken. Bovendien zou de basis moeten worden gelegd voor het lenen van aanzienlijke bedragen uit het buitenland na de oorlog.”

In een volgende bijeenkomst vertelde het Duitse Bewapeningsministerie tegen afgevaardigden van Krupp, Rochling en Hecho: “Bestaande financiële reserves in het buitenland moeten ter beschikking van de [Nazi] partij worden gesteld, zodat een sterk Duits Rijk gevormd kan worden na de nederlaag.” Het geallieerde communiqué dat deze bijeenkomsten documenteerde en hun plannen om geld, middelen en zelfs Nazi leiders te verbergen in het buitenland door gebruik te maken van de Duitse industrie, was onbekend bij de wereld tot het door de Amerikaanse regering werd vrijgegeven – in 1996!

Dit was een plan om niet alleen het Duitse Rijk, maar ook het Heilige Romeinse Rijk te doen herleven!

Keizer Karel de Grote

In 1995 schreef de Britse econoom Bernard Connolly over een bijeenkomst van de voormalige Franse President Valéry Giscard d’Estaing en de Duitse staatsman Helmut Schmidt op een erg interessante en zeer belangrijke locatie. Connolly schrijft in ‘Het Rotte Hart van Europa’: “Het was eveneens geen toeval dat Giscard en Schmidt instemden om het Belgische compromisvoorstel te aanvaarden tijdens een bilaterale top in september 1978 in Aken, Duitsland, de hoofdzetel en begraafplaats van Karel de Grote. De symboliek werd zwaar benadrukt zowel in Frankrijk als in Duitsland; de twee leiders legde een speciaal bezoek af aan de troon van Karel de Grote en er werd een speciale dienst gehouden in de kathedraal; aan het einde van de top merkte Giscard op: “Misschien broedde de geest van Karel de Grote over ons toen we de monetaire problemen bespraken.””

De geest van Karel de Grote broedde inderdaad over die mannen op een manier die wij ons niet kunnen bedenken! Zij weten niet wat de geest van Karel de Grote werkelijk inhoudt! Als EU leiders zeggen dat zij de geest van Karel de Grote willen doen herleven weten ze niet precies wat dat betekent!

Sterker nog, ze begrijpen de geest van Karel de Grote zelfs niet eens vanuit een puur historisch perspectief. Als zij zelfs maar de geschiedenis van zijn rijk zouden begrijpen, zou dit hen doodsbang maken!

Paus Leo III  kroonde Karel de Grote (Charlemagne) tot keizer van het Heilige Romeinse Rijk op 25 december 800 na Christus. Hij wordt geëerd in de geschiedenis omdat hij West Europa herstelde voor de eerste keer na de val van het Romeinse Rijk 300 jaar eerder. Maar hoe zag zijn regering eruit? Het was een voortdurende oorlog! Het was een bloederig imperium zoals geen enkele voorgaande. Karel de Grote liet rivieren van menselijk bloed stromen door het afslachten van de Lombarden, Moren en andere Moslims, Bretons, Beieren, Benventians, Slaven, Kroaten, Byzantijnen, Bohemianen en Denen. Maar misschien was zijn wreedste strijd nog wel tegen de Saksen, die een periode van 30 jaar onafgebroken oorlog overspande.

Gedurende zijn bewind executeerde Karel de Grote vele duizenden Saksen omdat zij weigerden gedoopt te worden tot het katholieke geloof. Zij weigerden zich te bekeren tot het katholicisme en zich te onderwerpen aan de heerschappij van Karel de Grote en van de paus, en dus vermoordde hij ze. De filosofie van Karel de Grote was: Bekeer je tot de Katholieke wet, of wordt op de meest bloederige manier geëxecuteerd.

Dat is de geest van Karel de Grote.

De Encyclopedia Britannica  (15de uitgave) zegt: “De gewelddadige methoden waarmee deze missionaire opdracht werd uitgevoerd was onbekend in de vroegere Middeleeuwen, en de bloedige straf uitgedeeld aan degene die het kerkelijk recht braken of deel bleven nemen aan heidense praktijken zorgde voor kritiek in Karel’s eigen kringen.”

Geweld op dit soort niveau was in jaren niet gezien! Zelfs de eigen adviseurs van Karel de Grote trokken zijn methoden in twijfel. Maar niets kon hem stoppen! Die ongecontroleerde drang naar geweld is de geest van Karel de Grote. Het is niet iets avontuurlijks en romantisch; het is rampzalig, een geest van massahaat en moord!

Waarom was de heerschappij van Karel de Grote zo buitengewoon bloederig? Hij werd geleid door een andere geest.

Dit is een verbazingwekkend vers uit de Bijbel. Samen met vele andere verzen in Openbaringen 13, Openbaringen 17, Daniel 7 en anderen, beschrijft de Bijbel het Heilige Romeinse Rijk en zijn oplevingen. Hoe verbazingwekkend het ook lijkt, de Bijbel heeft eeuwen geleden dit imperium in detail beschreven en zelfs al millennia voordat deze details plaatsvonden. Nu vormen deze details de feiten van de geschiedenis!

Het gewonde beest dat beschreven wordt in Openbaringen 13 is het Romeinse Rijk. De wond werd toegebracht in 476 na Christus toen de barbaren Italië binnen vielen en Rome plunderden. Deze wond werd geheeld in 554 na Christus in de Keizerlijke Restauratie, die het imperium reanimeerde en het Heilige Romeinse Rijk vestigde. Deze geschiedenis komt precies overeen met wat de Bijbel beschrijft. De Bijbel beschrijft eveneens dat dit

Heilige Romeinse Rijk nog zes keer wordt verslagen en vervolgens opnieuw opkomt – een totaal van zeven heroplevingen. Zes van deze zijn nu geschiedenis: Zij werden geleid door Justinianus, toen Karel de Grote, vervolgens Otto de Grote, daarna de Habsburgse Dynastie, toen Napoleon, daarna Hitler.

Al deze heroplevingen kwamen voort uit dezelfde geest. Welke geest is het? Is het de geest van God, zoals ze beweerden?

De Bijbel voorzegt dat er nog één opleving van dit rijk voor ons ligt. En gebeurtenissen in Europa sluiten zeer nauw aan bij die profetie! West Europa, een verondersteld modern bolwerk van democratie en secularisme, staat op het punt om nogmaals een verenigd imperium te worden dat wordt geleid door een sterke man en beïnvloed door de Katholieke Kerk!

En welke geest zal die leider hebben? Dezelfde geest die omarmd werd door Hitler, Napoleon en Karel de Grote.

Als u wilt weten welke geest het Heilige Romeinse Rijk aanstuurt, kijk dan naar dezelfde bron die – als historisch feit – nauwkeurig zijn zes oplevingen over een periode van vele eeuwen heeft voorspeld. Die bron is de Bijbel, en het zegt dat deze woeste, constant oplevende, beestachtig krachtige religieuze macht geleid wordt door “de draak” (Openbaringen 13:2-11).

De historische feiten laten zien dat dit keer op keer op keer waarheid is geworden in de afgelopen 1400 jaar. Elk van deze imperia is een onheilige unie geweest tussen het Vaticaan en de wereldse Europese heersers en hun legers. Elk van deze rijken heeft rivieren van bloed laten vloeien in de naam van God. En allemaal vormde ze een valse religie en een bloedige herhaling van een kwaadwillig imperium.

De geest van dit rijk is de geest van Satan de Duivel!

Veel mensen verwerpen de Bijbel en verwerpen het bestaan van de duivel. Maar vergelijk wat de Bijbel zegt met de gedocumenteerde historische feiten en vraag jezelf af: Heeft de Bijbel gelijk? En zo ja, kan het ook gelijk hebben over het bestaan van de duivel? Kan het zo zijn dat hij nog één komend rijk zal leiden?

Bewijs de waarheid voor uzelf. En hou de geest van Karel de Grote goed in de gaten.

No Nl