Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Crosses%20for%20losses 1168459091 scottolson%20getty

SCOTT OLSEN/GETTY IMAGES

De echte oplossing voor grote schietpartijen en geweld

Je hoort er niets over – en dat is de kern van het probleem.

Schietpartijen lijken nooit lang weg uit de krantenkoppen. Schietpartijen begin augustus in El Paso, Texas, en Dayton, Ohio, waarbij meer dan 30 mensen gedood werden veroorzaakten grote bezorgdheid onder het Amerikaanse volk. Maar dit zijn slechts de meest recente en meest prominente, in een voortdurende treurzang van gewelddadigheid. Amerika wordt voortdurend geplaagd door bloedige, gewelddadige misdaden.

Men blijft vragen om een oplossing, maar niemand lijkt er een te hebben. Dit gigantische probleem dreigt onze samenleving te verscheuren!

Dit artikel bespreekt de enige echte oplossing voor de epidemie van geweld.

Wanneer onze regering geen oplossing biedt begint het volk zaken in eigen handen te nemen. Steeds meer mensen kopen wapens. Veel mensen denken dat een eigen wapen hun enige echte verdediging is.

Na een schietpartij volgen er hernieuwde oproepen voor strengere controle over wapenbezit. Meer wapenwetgeving zal het moeilijker maken om een wapen te kunnen verkrijgen, maar de wetgeving heeft geen invloed op de honderdmiljoenen wapens die de Amerikanen reeds bezitten.

Amerika heeft de oorlog tegen misdaad verloren! En de gevolgen zullen verbijsterend zijn. Je kan geen oorlog verliezen zonder verwoestende gevolgen!

Op veel plaatsen in Amerika is onze ordehandhaving gewoon te overbelast om de misdaden die gepleegd worden adequaat aan te pakken. In sommige steden blijven de meeste moordenaars ongestraft! Dat betekent dat de moordenaars winnen!

In ons huidige regeringssysteem kunnen we het afschuwelijke probleem van geweld niet oplossen! We zijn zelfs niet eens in staat het te ontmoedigen!

Er is echter goed nieuws. God staat op het punt een nieuw regeringssysteem in te voeren.

Geweld geprofeteerd

Veel mensen weten het niet, maar het Amerikaanse probleem met wapengeweld en misdaad werd geprofeteerd voor onze tijd.

Het boek Ezechiël bevat veel profetieën die specifiek gericht zijn op Amerika en Groot-Brittannië in de eindtijd. Vroeger was het koninkrijk Israël al meer dan 100 jaar in ballingschap toen Ezechiël zijn waarschuwende boodschap verkondigde. Dit laat zien dat de boodschap van Ezechiël voornamelijk voor de eindtijdafstammelingen van Israël is; Amerika is de meest prominente van deze afstammelingen. Dit betekent dat de boodschap van Ezechiël vrijwel tevergeefs is geweest als we deze vandaag niet verkondigen!

Het onderwerp is de eindtijd (Ezechiël 7:1-2) – het einde van het tijdperk van de mens, vlak voor de terugkeer van Jezus Christus. Dit is een boodschap voor vandaag! Verschillende andere aanwijzingen in de profetie van Ezechiël tonen aan dat dit waar is.

“Leg de ketting klaar, want het land is vol bloedgerichten, en de stad vol geweld” (vers 23, HSV). Denk erover na wat dit zegt en kijk dan naar de nieuwsberichten. Ons land is zo doordrenkt met bloedige misdaden dat de misdaden elkaar opvolgen als schakels in een ketting – precies zoals God dat profeteerde!

God is erg toornig over dit serieuze probleem. Veel profetieën leggen uit wat Hij zal doen om dit aan te pakken. Hier is een samenvatting: “Ik zal de boosaardigste heidenvolken doen komen, en zij zullen hun huizen in bezit nemen. Ik zal de trots van de machtigen doen ophouden, en zij die hen heiligen, zullen ontheiligd worden” (vers 24, HSV). U kunt dit samenvoegen met vele andere profetieën en dan ziet u dat God Duitsland gaat sturen om ons te corrigeren. Veel mensen maken zo’n waarschuwing belachelijk. Maar binnenkort zullen ze niet meer spotten. Kijk naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en dit geeft u inzicht in hoe gevaarlijk Duitsland kan zijn. Bijbelse profetie zegt dat wat zij in de Derde Wereldoorlog zullen doen nog veel erger zal zijn.

Waarom zou God ons zo hard corrigeren? Als u God kent dan weet u dat Hij nooit zo zwaar zou straffen tenzij de omvang van onze zonden dat vereist! Wat is onze grote zonde?

Oorzaak en gevolg

De profetie van Ezechiël gaat verder: “Ramp op ramp zal er komen, gerucht op gerucht zal er zijn. Zij zullen bij een profeet een visioen zoeken, bij de priester zal de wet verdwijnen, raad bij de oudsten” (Ezechiël 7:26). Er werd geprofeteerd dat de wet, of de Tien Geboden, zal “verdwijnen” bij de priesters, de dienaren. Het woord verdwijnen kan ook betekenen ‘de teugels loslaten’.

Hoeveel religies onderwijzen dat Gods wet vandaag niet meer geldt? Bijna allemaal! Wereldse religies overtreden Gods wet meer schaamteloos dan ooit tevoren, hoewel ze haar in deze eindtijd nooit echt hebben gehandhaafd.

Tegelijkertijd is Gods eigen Kerk, aan wie Hij Zijn wet in deze eindtijd gegeven heeft, geestelijk lauw geworden en heeft zij de wet weggegooid (Openbaringen 3:14-19). Dit is de reden waarom God zegt dat “bij de priester de wet zal verdwijnen.” Gods eigen mensen verwerpen de wet die de gewelddadige en bloederige misdaden in onze samenleving zouden elimineren!

Er is oorzaak en gevolg. Er is een oorzaak voor elk probleem. De oorzaak van onze gewelddadige en bloederige misdaden is dat wij als samenleving Gods wet hebben verworpen!

Die wet is een wet van liefde. Zij leert u hoe u God en uw naaste kunt liefhebben (Mattheüs 22:36-40). Zij verbiedt haat en moord. Zij verbiedt lust en begeerte, wat leidt tot geweld (Jacobus 4:1-3). Die wet zou op allerlei mogelijke manieren vrede en overvloed in onze samenleving brengen. Hoe meer we deze overtreden, hoe erger onze bloederige misdaden worden.

God openbaart dat zelfs Zijn eigen mensen betrokken zijn bij rebellie. “Ik zal Mijn aangezicht van hen afwenden, en zij zullen Mijn verborgen plaats ontheiligen: gewelddadigen zullen er binnenkomen en die ontheiligen” (Ezechiël 7:22). Waar is de plek in de tempel in de oudheid die God Zijn verborgen plaats noemt? Het was het heilige der heiligen, waar God verbleef en waar alleen de hogepriester een keer per jaar op de Verzoendag binnenkwam (Leviticus 16). Vandaag verwijst God naar de heiligste plek op aarde – Zijn eigen Kerk. Tragisch genoeg is dit heiligste der heiligen vervuild!

Vervolgens bespreekt God in het volgende vers onze bloederige misdaden (Ezechiël 7:23). Is er een verband? Natuurlijk! De enige oplossing voor het misdaadprobleem van Amerika is Gods waarheid. En die waarheid bevindt zich vandaag in slechts één Kerk – Gods Kerk. Maar de meeste van Gods mensen zijn lauw geworden. Alleen Gods Philadelphia Kerk heeft in deze eindtijd Gods wet en de regering die gebaseerd is op die wet vastgehouden.

Wat een ramp wanneer mensen de enige wet verwerpen die onze enorme misdaadproblemen zou oplossen! Alleen God kan deze problemen van geweld en misdaad oplossen. En we moeten beginnen met Zijn wet.

“Zuchten en kermen”

In Ezechiël 9:2 verwijst God naar het “koperen altaar.” Deze bevond zich vroeger binnen in Gods tempel, die een symbool vormt van Gods huidige Kerk. “En de Heere zei tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden” (Ezechiël 9:4). Jeruzalem is een type van al de hedendaagse naties die afstammen van het oude Israël, voornamelijk Amerika en Groot-Brittannië (lees De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën ).

God plaatst een merkteken op Zijn mensen die zuchten en kermen over deze gruweldaden – zoals schietpartijen en misdaden. Gods ware Kerk uit dat “zuchten” en “kermen” door de moderne naties van Israël te waarschuwen over hun problemen en vervolgens Gods oplossing te laten zien. Zij hebben het merkteken om aan te tonen dat God hen zal redden van Israëls vernietiging. Zij zullen naar een plaats van veiligheid gebracht worden (Openbaringen 12:14).

Maar wanneer de moderne naties van Israël ineen storten en in ballingschap gaan zullen Gods lauwe mensen onbeschermd zijn! “Dood ouderen, jongemannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronde te richten. Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit Mijn heiligdom…” (Ezechiël 9:6, HSV). Het straffen begint bij Gods “heiligdom.” God begint met straffen van Zijn eigen Laodiceeërs die zich niet hebben bekeerd!

Maar daar stopt de straf niet mee. Het zal ook de hele natie opzwelgen, voornamelijk omdat het huidige Israël niet naar God kijkt voor een oplossing van het geweldprobleem. “Toen zei Hij tegen mij: De ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is buitengewoon groot. Het land is vol bloed, en de stad vol buiging van het recht, want zij zeggen: De Heere heeft het land verlaten, en: De Heere ziet het niet” (vers 9). Het “land is vol bloed” – omdat we Gods wet verwerpen. De stad “vol buiging van het recht” – of, het Hebreeuws zou lezen: “een worsteling van het oordeel.” De oordelen die onze leiders maken over deze bloederige misdaden zijn gebaseerd op menselijk redeneren, niet op Gods wet!

Wat een verschrikkelijke straf ontvangen we voor deze beoordelingsfout. “Daarom zal Ik ook niemand ontzien, en Ik zal geen medelijden hebben. Ik zal hun weg op hun eigen hoofd doen neerkomen” (vers 10). God zal straffen zonder medelijden omdat Israël gerebelleerd heeft tegen Zijn wet. Hij zal “hun weg op hun eigen hoofd doen neerkomen.” Dat betekent dat de vruchten van hun eigen verkeerde oordelen op hun hoofden zullen neerstorten. Onze maatschappij valt uiteen vanwege onze kwaadaardige manier van leven!

“Wee de opstandige kinderen, spreekt de Heere, om een plan te maken, maar niet van Mij uit; om een verdrag te sluiten, maar niet vanuit Mijn Geest; het is om zonde op zonde te hopen” (Jesaja 30:1, HSV). De meest verschrikkelijke ellende komt over de rebellerende kinderen van Israël. Waarom? Omdat ze “een plan maken, maar niet van Mij [God] uit.” Zoeken wij echt Gods raad voor onze problemen? Het komt er niet eens in de buurt! Luister alleen maar naar de nationale discussie na de meest recente schietpartijen. De “oplossingen” die worden voorgesteld zijn meestal acties om politieke punten mee te scoren – het lijkt erop alsof de belangrijkste zorg niet is om problemen op te lossen, maar om die tragedies te gebruiken om politieke tegenstanders te lasteren!

En verdrietig genoeg zijn Gods lauwe heiligen zo blind dat zij niet eens de oplossing aan Israël verkondigen!

“Nu dan, kom, schrijf het in hun bijzijn op een schrijftafel en teken het op in een boek, zodat het blijft staan tot de laatste dag, voor altijd en eeuwig” (vers 8). De uitdrukking “tot de laatste dag” in het Hebreeuws “de laatste dagen.” God schreef deze profetieën in een boek voor de laatste dagen – of de eindtijd. De enige reden dat deze profetieën in een boek staan is voor onze tijd nu! “Want het is een opstandig volk, het zijn leugenachtige kinderen, kinderen die niet willen luisteren naar de wet van de Heere” (vers 9). God zegt dat Israël en de Laodiceeërs “leugenachtige kinderen” zijn die “niet willen luisteren naar de wet van God.”

“Die tegen de zieners zeggen: U mag niet zien; tegen de schouwers [profeten]: U mag niet voor ons schouwen [profeteren] wat waar is. Spreek tot ons vleierijen, schouw bedriegerijen” (vers 10). Omdat Gods lauwe heiligen zich tegen Gods wet verzetten, zeggen ze “profeteer niet.” Vroeger profeteerden ze toen zij nog sterk leiderschap hadden onder Herbert W. Armstrong, maar na zijn dood zijn ze daarmee gestopt. Ze weigeren de verbijsterende profetieën te profeteren, zoals onze problemen met geweld en misdaad. In plaats daarvan zeggen ze: “Wijk af van de weg, keer af van het pad, houd de Heilige van Israël bij ons vandaan” (vers 11). God was bij hen maar zij hebben ervoor gezorgd dat Hij bij hen vandaan ging! Dat is de grootste misdaad. Dat laat alleen de Philadelphia Kerk over om de waarheid van God te verkondigen. We mogen God niet teleurstellen.

Usbip Nl