Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

210816 afghanis gettyimages 1234441394

WAKIL KOHSAR/AFP/GETTY IMAGES

De echte les van Afghanistan

Als u deze les leert, geeft het u hoop!

De Afghanistan-catastrofe is een afschuwelijke, schandelijke afgang voor Amerika. De VS heeft 2.448 soldaten verloren en 20 jaar lang $273 miljoen per dag uitgegeven aan die oorlog – totaal meer dan 2 biljoen dollar. Toch werden Amerikaanse soldaten in het duister van de nacht geëvacueerd en werd het land in de handen van barbaren overgelaten.

De Taliban verzamelen meisjes van 15 jaar en jonger en geven ze als “vrouw” aan hun strijders.

Nadat we ons haastig hebben teruggetrokken, kostte het de islamitische terroristen slechts enkele dagen om het land te veroveren. Nu wordt Amerika in Kabul onder de voet gelopen, nog voordat we ons zelfs helemaal terug kunnen trekken. We doen verwoede pogingen om de laatste van onze mensen daar weg te krijgen – in feite een herhaling van de vernedering toen we ons terugtrokken uit Saigon, Vietnam. Nu, net als toen, zullen miljoenen mensen zwaar vervolgd en zelfs vermoord worden. Kinderen en vrouwen zullen worden misbruikt, verkracht en vermoord.

En Amerika laat een van de ergste terroristisch landen ter wereld achter. Vooral vanwege de luchtmachtbasis, straaljagers, gepantserde voertuigen, munitie en andere wapens en uitrusting die Amerika zojuist achtergelaten heeft – om nog maar te zwijgen van de Afghaanse soldaten die door ons zijn opgeleid en die bewezen hebben dat ze aan niemand anders dan alleen zichzelf trouw zijn.

Wat een afgrijselijke daad van de Amerikaanse “supermacht”! Dit is een van de meest beschamende dingen die Amerika ooit gedaan heeft.

Amerika is niet alleen maar aan het verslechteren, het is aan het afsterven. Andere machten over de wereld kunnen dit duidelijk zien. Ze profiteren hiervan en bereiden zich voor om de Amerikaanse dominantie te vervangen door hun eigen dominantie. Amerika wordt voor onze ogen vernietigd. Velen voelen zich in een staat van openlijke wanhoop.

Een pijnlijke les wordt duidelijk zichtbaar. Het verwijst naar de profetieën in de Bijbel die wij al hebben verkondigd – niet slechts sinds het begin van de Afghanistan-oorlog 20 jaar geleden – maar zelfs daarvoor al sinds Vietnam, Korea en zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog!

De Bijbel vertelt ons wat we in Afghanistan en over de hele wereld kunnen verwachten. De profetieën onthullen dat de Verenigde Staten, evenals Groot-Brittannië, de Joodse natie en andere verwante naties, op het punt staan door hun vijanden te worden vertrapt!

God profeteerde dat Hij “een natie en groep van naties” zou oprichten uit de afstammelingen van Abraham en dat Hij hen de “poorten van hun vijanden” zou overhandigen. Hij vervulde die belofte – in Amerika en het Britse rijk. U kunt hier alles over lezen in ons gratis boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën .

God profeteerde ook dat, als onze naties zich van Hem af zouden keren, Hij onze macht weer zou afnemen. We zouden “een spreekwoord en voorwerp van spot” worden onder onze vijanden.

Bijbelse profetieën hadden gelijk over de opkomst van Groot-Brittannië en Amerika en ze hebben eveneens gelijk over de val van Groot-Brittannië en Amerika. En ze hebben ook gelijk over wat er daarna zal gebeuren.

De Bijbel zegt dat de Amerikanen, de Britten en de andere moderne afstammelingen van het oude Israël op het punt staan “vertrapt” te worden tijdens de “tijden van de heidenen.” We bevinden ons aan de buitenrand van die gruwelijke storm! De taferelen van hopeloosheid, barbaarsheid en slachtpartijen die uit Afghanistan komen zullen nog veel vaker worden herhaald – niet alleen in verre landen, maar zelf binnenin deze welvarende Eerste Wereldlanden!

De Amerikaanse vernedering in Afghanistan door toedoen van Talibanstrijders zou ons allemaal moeten alarmeren – en ons wakker moeten schudden voor een angstaanjagende waarheid. Waarom gebeurt dit? Omdat, zoals Leviticus 26:19 waarschuwt, God de trots in onze kracht heeft gebroken. Ja, God straft ons voor onze zonden! Dat is waarom het kan dat we zo’n overweldigende militaire macht hebben, en toch zo pathetisch zwak zijn.

Dan waarschuwt God in vers 20: “Uw kracht zal voor niets verbruikt worden.” Is er iets dat dit duidelijker illustreert dan een Amerika dat twee volle decennia lang tegen zulke hoge kosten een machteloze oorlog voert en dan op beschamende wijze evacueert?

Deze gebeurtenissen zouden ervoor moeten zorgen dat wij erkennen dat God Amerika vervloekt! Dit staat heel duidelijk in de Bijbel. Maar er zijn maar heel weinigen die dit willen toegeven. Radicaal-Links wil de schuld van al onze problemen op dingen als klimaatverandering schuiven. Maar dat is alleen maar een duivelse afleiding van de les die God ons zo duidelijk laat zien: Wij, als volk, zijn ongehoorzaam aan God en moeten nu de verschrikkelijke consequenties onder ogen zien. En omdat we weigeren dit te erkennen zullen deze ellendige gebeurtenissen nog veel erger worden voordat het allemaal voorbij is.

Amerikanen zijn bewust onwetend over de feiten. Het is God die Groot-Brittannië en vervolgens Amerika hun macht heeft gegeven. Het is God die de Britten en de Amerikanen de rug hebben toegekeerd. En het is God die toestaat dat Groot-Brittannië en Amerika in verval raken en die ons actief straft om ons onze zonden te laten zien.

Er is hoop, als we deze bittere les leren, ons bekeren van onze zonden, en ons tot God keren.

Er wordt zoveel Bijbelse profetie op verschillende manieren in deze wereld vervuld. Het gaat op een ongekend snel tempo.

Een van de meest onthullende profetieën staat in Daniël 2, waar God het bestaan van vier belangrijke wereldrijken in de geschiedenis voorspelde: het Babylonische rijk, dan het Medo-Perzische rijk, het Grieks-Macedonische en vervolgens de Romeinse rijken. Hij voorspelde dit eeuwen en eeuwen van tevoren. Die rijken ontstonden, kwamen op en vielen, precies zoals God heeft gezegd. God profeteerde ook de opkomst van Amerika en Groot-Brittannië. (Vraag een gratis exemplaar aan van De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën voor bewijs hiervan.) Hij profeteerde dat wij zouden zondigen en in verval raken. Hij profeteerde dat we steeds meer nederlagen zoals in Afghanistan zullen hebben. Hij profeteerde dat we het gevaar lopen uitgewist te worden! En Hij profeteerde tot in detail een specifiek rijk dat nu opkomt en profiteert van de zwakheid van Amerika en dat uiteindelijk deze natie zal vernietigen. (Interessant is dat die natie nu overweegt Afghanistan binnen te trekken, zodra wij ons hebben teruggetrokken.)

Maar kijk naar wat Hij nog meer profeteerde. Of we ons nu wel zullen bekeren of niet, er zal een vijfde wereld-regerend rijk opkomen. Daniël 2:33-35 laat ons het eindspel zien. God Zelf zal dat laatste rijk afbreken – net als alle andere menselijke wereldregeringen. Hij zal ze in stukken breken! Hij zal ons dwingen de les te leren die zo duidelijk zou moeten zijn: Mensen zijn ongeschikt en niet in staat om goed over andere mensen te regeren. Alleen God kan over mensen regeren! En dat is precies wat zal gebeuren: De verheerlijkte Jezus Christus zal terugkomen en letterlijk de regering over alle volken en naties overnemen.

Gods andere profetieën zijn uitgekomen: Deze profetie zal ook uitkomen.

Dit is de enige echte boodschap met hoop. Er bevindt zich een les – en er is hoop – in de catastrofe van Afghanistan, als wij die maar willen leren.

Usbip Nl