Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

200319 coronavirus%20spray gettyimages 1201746525

STR/AFP VIA GETTY IMAGES

De Corona crisis verandert Duitsland

In een paar dagen tijd is het leven van miljoenen Duitsers drastisch veranderd. Maar buitenom het alledaagse leven, zijn er ook fundamentele principes aan het veranderen. Wat we vandaag zien toont aan dat veel Bijbelse profetieën op het punt van vervulling staan.

Kanselier Angela Merkel publiceerde in het weekend een plan van negen punten in het gevecht tegen het coronavirus. De federale- en deelstaatregeringen hebben overeenstemming bereikt over een contactverbod dat volgens velen te laat kwam. Mw. Merkel zelf moest in quarantaine, nadat zij in contact was gekomen met een besmette arts.

Ondanks alles probeert Mw. Merkel sereniteit en stabiliteit uit te stralen. Maar haar potentiele opvolgers staan op hun kans te wachten en proberen zichzelf als crisismanagers naar voren te schuiven.

Deze conflicten zorgen voor vervreemding van de bevolking, die verlangt naar stabiliteit en oriëntatie. Daarom kijken veel mensen nu naar Oostenrijk. Kanselier Sebastian Kurz heeft al vroeg duidelijke aankondigingen gedaan, waar het hele land gehoor aan gaf.

Veel geloven dat ondanks het relatief laag aantal corona-doden, deze maatregelen gerechtvaardigd zijn. Maar het gevaar bestaat dat men went aan het ongekende. Dit kan ervoor zorgen dat mensen “beperkingen van vrijheden eerder accepteren dan voorheen,” schreef Zeit Online. “Dat het verlangen naar de spreekwoordelijke sterke man, die eindelijk in actie komt, sterker zal groeien. En dat een kritische blik op het optreden van de overheid verloren gaat.”

Het Duitse volk verlangt ook naar een sterke man. Zij zoeken een regering die snelle en overtuigende beslissingen maakt, zelfs als individuen en federale staten hun recht op zelfbestuur hierbij verliezen.

In tijden van crisis verlangt het volk naar eenheid en leiderschap.

De Bijbel profeteert dat er grotere crises naar Europa komen die zullen leiden tot de eenwording van Europa onder een sterke leider (Openbaring 17:12-13).

Wijlen Herbert W. Armstrong voorspelde dat een economische crisis “er plotseling toe kan leiden dat de Europese landen zich verenigen als nieuwe wereldmacht, groter dan zelfs de Sovjet-Unie of de VS” (medewerkersbrief, 22 juli 1984).

We kunnen nu al zien hoe Europa reageert in een crisissituatie. Mensen verlangen naar krachtig leiderschap en eenheid, zelfs als zij hierbij hun vrijheid verliezen. Dit verlangen legt het fundament voor de vervulling van veel Bijbelse profetieën. Vraag uw gratis exemplaar aan van ons boekje Er zal spoedig een sterke Duitse leider komen en ontdek hoe snel Duitsland en Europa zullen veranderen onder deze geprofeteerde leider.

Nl Lead