Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

De alarmerende toename van antisemitisme in Nederland

HULTON-DEUTSCH COLLECTION/CORBIS/CORBIS VIA GETTY IMAGES

De alarmerende toename van antisemitisme in Nederland

Er is iets beangstigends aan de hand in Nederland, maar het is slechts een deel van een veel grotere, ontnuchterende trend waar u waarschijnlijk nog niet over heeft gehoord of over heeft nagedacht.

Er gaat een golf van anti-Joods sentiment door Nederland. Dit is een beangstigende trend als je bedenkt dat Nederland in de Tweede Wereldoorlog niet alleen concentratiekampen huisvestte, maar ook collaboreerde met de nazi's. Antisemitisme is aan het toenemen – en het is belangrijk dit in de gaten te houden.

Tb Nl

Volgens een onderzoek van de Jewish Claims Conference dat in januari werd gepubliceerd, gelooft 12 procent van de 2.000 Nederlandse respondenten dat de Holocaust een mythe was of is overdreven. Voor degenen die na 1980 zijn geboren, is dit cijfer gestegen tot bijna een kwart (23 procent). Dit zijn de hoogste waarden die ooit in Nederland zijn gemeten. Vierenvijftig procent van de respondenten zei niet te weten dat er 6 miljoen Joden zijn vermoord tijdens de Holocaust, en 37 procent van degenen die geboren zijn na 1980 denkt dat er minder dan 2 miljoen Joden zijn omgekomen.


Nederland is een van de zes landen die door de Claims Conference zijn onderzocht. De andere landen waren Oostenrijk, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Uit onderzoek na onderzoek blijkt dat de kennis over en het bewustzijn van de Holocaust blijven afnemen. Al even verontrustend is de trend richting ontkenning en verdraaiing van de Holocaust. Om deze trend aan te pakken, moeten we wereldwijd meer aandacht besteden aan Holocaust-educatie in onze scholen. Doen we dat niet, dan zal de ontkenning het snel winnen van de kennis en zullen de toekomstige generaties niet worden blootgesteld aan de cruciale lessen van de Holocaust
-Gideon Taylor, voorzitter van de Claims Conference

Naomi Mestrum, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël, maakt zich zorgen over de toename van antisemitische incidenten in Nederland. Haar organisatie rapporteerde 183 gevallen, exclusief online-misbruik, in 2021, een verbazingwekkende stijging van 36 procent ten opzichte van het jaar ervoor. “Het bewustzijn van mensen blijft afnemen. Ik maak me vooral zorgen over het gebrek aan historisch besef en de ernst van het antisemitisme,” zei Mestrum. Volgens een recenter onderzoek in februari rapporteert 40 procent van de Nederlandse leraren getuige te zijn geweest van ten minste één antisemitisch incident in het afgelopen jaar.

Nederland heeft lang gedacht dat het een voorbeeld was in het verwerken van het verleden. Elk jaar op 4 mei wordt Dodenherdenking gevierd om eer te bewijzen aan alle Nederlandse oorlogsslachtoffers, inclusief de 102.000 die naar gaskamers werden gedeporteerd. Het onderwerp Holocaust is ook verplicht op Nederlandse scholen. Toch lijkt het erop dat er steeds minder jongeren mee worden bereikt.

Antisemitisch misbruik is vooral verstrengeld geraakt met de Nederlandse voetbalcultuur. De meeste jongeren in Nederland houden van voetbal en laten zich gemakkelijk meeslepen in de anti-Joodse cultuur. Op 6 mei arresteerde de politie in Amsterdam 154 voetbalfans omdat ze in de trein op weg naar een voetbalwedstrijd antisemitische liederen zongen. De fans waren supporters van AZ Alkmaar; ze zouden hun team zien spelen tegen Ajax, een team dat zijn wortels heeft in een historisch Joodse wijk van Amsterdam.


Vandaag de dag is er nog maar een kleine gemeenschap van ongeveer 15.000 Joden over in Amsterdam, de woonplaats van de beroemde Anne Frank. Haar dagboek is door studenten over de hele wereld gelezen. Het is het ontnuchterende verslag van een jong Joods meisje van wie de familie toevlucht zocht in Nederland toen de Joden in Duitsland steeds meer werden vervolgd. Tragisch genoeg gaf Nederland zich in de Tweede Wereldoorlog over aan Duitsland en Anne Frank stierf in een concentratiekamp.

Het Anne Frank Huis is een herdenkingsmuseum, maar het is onlangs het middelpunt geworden van spot en antisemitische samenzweringstheorieën.

In februari werd op het Anne Frank Huis een tekst geprojecteerd die zinspeelt op een van deze samenzweringstheorieën. Het bericht luidde “Anne Frank, uitvinder van de balpen”, verwijzend naar beweringen dat het dagboek is geschreven met een type pen dat pas na de oorlog in gebruik is genomen. Dit soort incidenten zijn gewoon geworden in Nederland en een teken van de historische onwetendheid en het bedrog van onze tijd.

Mensen proberen het historische verhaal van Anne Frank in diskrediet te brengen, maar zij was slechts een van de vele vermoorde Joden. Verhoudingsgewijs had Nederland het grootste aantal Joodse slachtoffers in West-Europa. Elke derde Jood in Nederland werd vermoord, terwijl de percentages in andere landen veel lager waren. Dit komt grotendeels doordat veel Nederlandse ambtenaren met de nazi's collaboreerden. Voor de oorlog werd Nederland gezien als een veilige haven voor Joden, maar dit veranderde in een dodelijke val.

Onderzoekers hebben moeite om de opkomst van antisemitisme te begrijpen. Dat komt omdat het probleem geestelijk van aard is. De Bijbel maakt duidelijk dat Satan de duivel de ultieme bron van alle haat en moord is (Johannes 8:44; 2 Korinthiërs 4:4). In de Tweede Wereldoorlog gebruikte Satan Nazi-Duitsland om fanatieke haat tegen de Joden aan te wakkeren, wat de dood van 6 miljoen Joden tot gevolg had.

In de Philadelphia Trumpet van juli 2023 legde hoofdredacteur Gerald Flurry uit dat de Bijbel profeteert over zeven heroplevingen van het Heilige Romeinse Rijk. Het Duitse Rijk onder Adolf Hitler was de zesde. De zevende heropleving, zo merkte hij op, zal onder invloed van Satan de duivel nog meer verwoesting aanrichten dan Hitler deed. De Trumpet van juli 2023 gaat voornamelijk over de 10 Europese koningen die zich nu verenigen onder Duitsland zoals geprofeteerd in Openbaring 17. Een specifiek artikel over Nederland legt uit dat recente gebeurtenissen en Bijbelprofetie aangeven dat Nederland binnenkort nauw zal samenwerken met Duitsland, waardoor één van deze 10 koningen zal ontstaan.

Nederland – mogelijk als onderdeel van een kleine groep verwante naties – zal een van de 10 koningen van het nieuwe Heilige Romeinse Rijk voortbrengen. Het werkt extreem nauw samen met Duitsland, tot het punt dat het het bevel over zijn hele leger heeft overgedragen aan het Duitse leger.

In maart maakte Nederland zijn laatste gevechtsbrigade ondergeschikt aan Duitsland. Degenen die zich de geschiedenis van de collaboratie van Nederland met de Nazi's herinneren, zouden erg ontnuchterd moeten zijn door deze gebeurtenissen. (Lees voor meer informatie “Ten Kings: The Netherlands.”(momenteel alleen beschikbaar in het Engels) )

Openbaring 17 zegt dat deze voorspelde 10 koningen “eensgezind” zijn (vers 13). Andere profetieën laten zien hoe hun denken op één lijn ligt. Let op een profetie in Jeremia 1:14-15: “Toen zei de Heere tegen mij: Vanuit het noorden zal het onheil losbreken over al de inwoners van het land. Want zie, Ik ga alle geslachten van de koninkrijken uit het noorden roepen, spreekt de Heere. Zij zullen komen en eenieder zal zijn troon neerzetten bij de ingang van de poorten van Jeruzalem, tegen al zijn muren rondom, en tegen alle steden van Juda.”

Over deze verzen schrijft Meneer Flurry in Jeremiah and the Greatest Vision in the Bible (Jeremia en het Grootste Visioen in de Bijbel):

Jeremia had het meest inspirerende visioen in de Bijbel, maar hij had ook een waarschuwing over het ergste lijden ooit op aarde dat op het punt stond Israël te treffen – voornamelijk Amerika, de Britse volken en de Joden. ... Een enorme, ziedende, kokende pot zal over Israël uitgestort worden. Dit is een beeld van onbeschrijfelijke rampspoed en lijden – een uitdrukking van Gods extreme toorn over onze zonden! Hoeveel verschillende gruwelbeelden zien we over dit onderwerp in Bijbelprofetieën? Er zullen er meer dan honderd zijn. Het is tijd voor Israël om zich te bekeren. Deze mega-ramp staat voor de deur!

Eén ding hebben alle “10 koningen” of “families van de koninkrijken van het noorden” gemeen: een door Satan geïnspireerde haat tegen Israël. Tenzij de naties van Israël zich bekeren, zal het antisemitisme in Duitsland en Nederland alleen maar toenemen. God profeteert dat Hij de haat die vandaag de dag in Europa opborrelt zal gebruiken om Zijn volk te straffen. Maar Hij belooft ook dat Hij een eind aan deze haat zal maken zodra de mensheid haar les heeft geleerd.

Let op de enorme hoop die verbonden is aan deze 10 koningen: “Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.” (Openbaring 17:14). Deze vernietigende Europese supermacht zal tegen Jezus Christus vechten, maar zal verliezen. Dan zal Christus voor altijd een einde maken aan moord, haat en antisemitisme!