Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Coronavirus en het merkteken van het beest

DIOGO BAPTISTA/SOPA IMAGES/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Coronavirus en het merkteken van het beest

Zal het coronavirus het merkteken van het beest introduceren? Dat is in bepaalde kringen een veel voorkomende vraag geworden.

Het idee is dat binnenkort de lockdowns in de wereld opgeheven zullen worden - maar alleen voor degenen die immuun zijn voor het coronavirus. U zult getest moeten worden om te kijken of u de ziekte heeft gehad, of een vaccinatie moet krijgen. Als dat eenmaal gebeurd is ontvangt u een certificaat, identiteitskaart of tatoeage. Om vrijelijk te kunnen werken en reizen zou u dit bewijs dat u niet besmettelijk bent moeten laten zien. Op die manier zouden miljoenen mensen verleid worden om een of ander merkteken te ontvangen. Zou dit het “merkteken van het beest” kunnen zijn?

Dit is een belangrijke vraag. De Bijbel belooft vreselijke vloeken voor degenen die het merkteken van het beest ontvangen. Openbaring 14:9-10 waarschuwt: “Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn…” Dus wat is dit merkteken?

We hoeven hier niet naar te raden. De Bijbel vertelt ons precies wat dat merkteken is. Maar we moeten bereid zijn om “hier een beetje, daar een beetje” te kijken en zo alle relevante schriftgedeelten te overwegen.

Overweeg het idee dat het merkteken iets totaal nieuws is - dat onthuld zal worden in de nabije toekomst. Is dat waar?

Openbaring 20:4 beschrijft hoe Johannes in een visioen al degenen ziet die voor Christus zijn gedood. Hij schreef: “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand…”

Let op, Johannes zag alle gemartelde Christenen. Veel van hen zijn honderden jaren geleden vermoord. Toch hebben deze Christenen ook in hun tijd het merkteken van het beest geweigerd. Dat toont aan dat het merkteken geen nieuwe uitvinding is. Ware Christenen worden op dit moment over het algemeen niet ter dood gebracht, dus degenen die dit merkteken afwijzen worden op dit moment niet geëxecuteerd. Maar Christenen die in het verleden het merkteken verwierpen werden gedood - en dit zal spoedig opnieuw opgelegd worden.

De Bijbel maakt duidelijk dat het merkteken te maken heeft met gehoorzaamheid aan God en aan Zijn wet. Hetzelfde schriftgedeelte in Openbaring 14 dat waarschuwt voor de vreselijke vloeken voor hen die het merkteken accepteren, vertelt ons wat er anders is aan degenen die het weigeren. Zij “die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen” (vers 12). Andere Bijbelverzen zeggen dat de toorn van God valt op diegenen die ongehoorzaam zijn (Efeze 5:6; Colossenzen 3:5-6). Zij die het merkteken afwijzen en dus een doelwit zijn voor het beest, zijn degenen die “de geboden van God in acht nemen” (Openbaring 12:17).

Dit merkteken heeft direct te maken met de vraag of u wel of niet Gods geboden zult accepteren of verwerpen.

Betekent dit dat we de heftige reactie op het coronavirus moeten negeren? Zeker niet.

Het coronavirus heeft geleid tot een enorme inbreuk op het persoonlijke leven van de mensen. Overheden dicteren steeds meer waar mensen naartoe mogen gaan, waar zij wonen, en hoe zij mogen aanbidden. Buren worden aangemoedigd over hun eigen buren te klikken. Het soort telefoontracering- en bewakingssystemen dat wordt besproken en zelfs al wordt uitgerold, is precies wat nodig zou zijn om het merkteken van het beest te handhaven.

Zij die zich zorgen maken over deze surveillance en toegenomen overheidsbevoegdheden hebben gelijk - er is een reëel gevaar. Maar het merkteken van het beest is niet een soort bewijs van immuniteit.

Veel mensen die waarschuwen dat het coronavirus zal leiden tot het merkteken van het beest accepteren in feite nu zelf al het merkteken van het beest.

Het merkteken draait om welke dag u gebruikt om God te aanbidden.

Gehoorzaamt u Gods gebod om de Sabbatdag te onderhouden en te heiligen? Al honderden jaren worden ware christenen ter dood gebracht voor het onderhouden van de zaterdag en niet de zondag.

Het is het testgebod. Wie zult u gehoorzamen - de Bijbel of een mens? Zult u de dag onderhouden die Jezus Christus hield (Marcus 1:15, 38-39; Lucas 4:16), de dag die de Kerk in de eerste eeuw onderhield (Handelingen 13:14-15, 42-44; 16:12-15; 17:2), of volgt u de kerken en regeringen van vandaag?

Dat is een heel andere kijk op het merkteken dan die de meeste christenen hebben. Het merkteken van het beest wordt ofwel helemaal genegeerd of omschreven als een soort geheime tatoeage of symbool. Maar u kunt bewijzen dat het merkteken van het beest te maken heeft met de sabbatdag.

Herbert W. Armstrong bewees dit grondig in zijn gratis boekje Wie of wat is het profetische beest? Deel 2 van dit boek gaat specifiek over dit onderwerp. Het is een kort hoofdstuk - nauwelijks langer dan sommige Trompet-artikelen. Ik raad u aan dit zelf te lezen. De straffen voor het accepteren van het merkteken van het beest zijn verschrikkelijk. U moet voor uzelf bewijzen wat dit precies is.

Nl Wwb