Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Boeren reageren op destructief beleid in Nederland

John Deere 6910 by Joe Thomissen is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Boeren reageren op destructief beleid in Nederland

Lege schappen en blokkades in Nederland zijn het gevolg van de overlopende woede van Nederlandse boeren tegen hun regering. Maandag begonnen in het hele land protesten die het dagelijks leven van de burgers verstoren. De boeren nemen stelling tegen het liberale milieubeleid van hun regering dat niets anders doet dan de rijkdom van het land vernietigen. Op 6 juli escaleerde de situatie toen, volgens Politico, de Nederlandse politie het vuur op de protesterende boeren had geopend toen zij door een politieblokkade probeerden te breken. Hoewel dit de laatste dramatische escalatie is van de protesten die nu een week hebben geduurd, is het slechts één teken van hoe gespannen de situatie is.

De Nederlandse regering heeft aangekondigd de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak tegen 2030 met 50% te zullen verminderen. In de praktijk betekent dit dat veel Nederlandse boeren hun bedrijf zullen moeten sluiten, omdat zij voor hun bemesting afhankelijk zijn van stikstof en ammoniak. Aangezien de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak ook afkomstig is van dierlijke mest, vraagt de regering de boeren twee dingen te doen: Minder kunstmest gebruiken en de veestapel inkrimpen.

De regering is zich er terdege van bewust dat dit verwoestende gevolgen zal hebben en verwacht een vermindering van de veestapel met 30 procent. Ook Nederlandse vissers hebben zich bij de protesten aangesloten, omdat zij vrezen eveneens een van de doelwitten van de regering te worden. De regering eist vanaf volgend jaar visvergunningen om strengere regels mogelijk te maken.

De huidige plannen van de regering lijken erop te zijn ontworpen om voedseltekorten te creëren. De regering verwacht dat burgers minder vlees gaan eten. Waarschijnlijker is echter dat de Nederlandse supermarkten zich gedwongen zullen voelen meer goederen te importeren, waardoor er meer transport nodig is en er dus meer CO2 wordt uitgestoten.

De chaos in Nederland komt op een moment dat we al te maken hebben met inflatie en voedseltekorten. Het is een nieuw bewijs van het onvermogen van de mens om te regeren. Meer in het bijzonder laat het zien dat er een aanval plaatsvindt op de verschillende westerse naties die door wijlen Herbert W. Armstrong werden geïdentificeerd als moderne afstammelingen' van Israël – de verloren tien stammen.

Terwijl de Bijbel laat zien dat moderne landbouwpraktijken ver afstaan van wat God bedoeld heeft, mist de aanval op de voedselproductie wetenschappelijk bewijs en gezond verstand. Deze aanval kan niet verklaard worden, tenzij je begrijpt waarom onze Westerse wereld in de laatste 200 jaar een ongeëvenaarde welvaart heeft gekend. Wanneer u begrijpt waarom God deze zegen voornamelijk over Amerika en Groot-Brittannië heeft gebracht, zult u ook begrijpen waarom Gods tegenstander, Satan de duivel, een aanval tegen deze naties aanwakkert.

Kijk naar de wereldgebeurtenissen en wees erop voorbereid dat de crises escaleren. Maar besef ook dat, hoe verschrikkelijk de tijden ook worden, de God die deze gebeurtenissen voorspeld heeft de controle heeft en een specifiek plan aan het uitwerken is. Vraag een gratis exemplaar aan van De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën om al deze verschillende factoren te begrijpen in de context van Bijbelprofetie.

Dit korte artikel werd eerst als Trompet Brief gepubliceerd. Wilt u dagelijks nieuws-updates in uw inbox ontvangen? Schrijf u dan hier in.

DE VERENIGDE STATEN EN GROOT-BRITTANNIË IN DE PROFETIEËN

De mensen van de Westerse wereld zouden versteld staan-met stomheid geslagen zijn-als zij het wisten! De regeringen van de Verenigde Staten, van Groot-Brittannië, Canada, Australazië, Zuid-Afrika zouden enorme noodprogramma's in werking stellen-als zij het wisten! Zij zouden het kunnen weten! Maar zij weten het niet! Waarom niet?