Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Lamass%20copy

David Becker/Getty Images

Bloedbad in Las Vegas: Probleem, Oorzaak—en Oplossing

Onderzoekers zijn op zoek naar een motief. Dit is wat ze moeten begrijpen.

De moderne wereld ontkent in het algemeen het bestaan van het geestelijke. Het wil alleen materiële verklaringen.

Maar u kunt wat er in de nacht van 1 oktober gebeurde in Las Vegas niet op die manier begrijpen.

Gedurende 10 lange, gruwelijke minuten regende Stephen Paddock kogels over een openluchtpubliek van concertbezoekers vanuit zijn kamer op de 32e verdieping van een nabijgelegen hotel. Hij doodde 58 mensen en verwondde er 546 meer in de meest dodelijke massa-schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis. Vervolgens schoot hij zichzelf neer.

Onderzoekers zijn buiten zinnen om uit te zoeken waarom deze man zo’n bloedige daad zou plegen.

Zuiver kwaad verbluft de mensen, zelfs als ze er recht tegenaan kijken.

Terwijl de media probeert dit te begrijpen, richten zij zich op een paar basisthema’s. Eén daarvan is dat ze het er allemaal over eens lijken te zijn hoe goed de mensen waren die doelwit waren, en hoe goed de mensen waren die hen hielpen, en hoe goed Amerika er in is om veerkrachtig te zijn tegenover zoveel kwaad. Zij willen ook de schuld van deze tragedie bij het Congress leggen en bij de slechte wapenbeheersing.

Geen van deze reacties zal nog meerdere tragedies zoals deze voorkomen. Het is in feite allemaal een afleiding die ons verhindert om de diepere ziekte in ons land aan te pakken.

Nachtmerries zoals deze maken deel uit van de vloeken over onze wetteloze samenleving. De profeet Jesaja schreef: “[H]un werken zijn werken der ongerechtigheid, en een maaksel des wrevels is in hun handen. Hun voeten lopen tot het kwade, en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten; hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid, verstoring en verbreking is op hun banen” (Jesaja 59:6-7). Onze leiders zijn hulpeloos waar het gaat om het stoppen van dergelijke aanvallen. Hoe meer zij het proberen, hoe gewelddadiger de samenleving wordt, en hoe duidelijker het is dat zij geen antwoorden hebben. “Den weg des vredes kennen zij niet; en er is geen recht in hun gangen; hun paden maken zij verkeerd voor zich zelven, al wie daarop gaat, die kent den vrede niet. Daarom is het recht verre van ons, en de gerechtigheid achterhaalt ons niet; wij wachten op het licht, maar ziet, er is duisternis, op een groten glans, maar wij wandelen in donkerheden” (vers 8-9).

Commentatoren kunnen geen enkele reële context of betekenis geven aan dit soort gebeurtenissen. “Wij tasten naar den wand, gelijk de blinden, en, gelijk die geen ogen hebben, tasten wij; wij stoten ons op den middag, als in de schemering, wij zijn in woeste plaatsen gelijk de doden” (vers 10).

Je kunt er simpelweg niets van begrijpen zonder de oriëntatie die de Bijbel biedt.

Veel mensen raken gedeprimeerd door wat er gebeurt. Een arts suggereerde op de tv dat de oplossing is om er gewoonweg niet teveel naar te kijken. Zet je gedachten ervan af en ga verder met je leven. Is dat werkelijk een oplossing? Dat zal misschien een klein beetje helpen voor een korte tijd, maar je kunt het slechte nieuws niet lang blijven negeren! De wereld wordt er meer en meer mee gevuld!

We hebben een veel betere oplossing nodig.

Onwetendheid lost niets op. We moeten begrip en waarheid zoeken. De waarheid biedt in feite werkelijke hoop.

Jezus Christus gaf begrip over de echte oorzaak van tragedies zoals het bloedbad in Las Vegas. Hij sprak expliciet over een boze geest, “de duivel,” die “een mensenmoordenaar van het begin” was (Johannes 8:44, HSV). Hij noemde hem de “vorst van deze wereld” – en erkende zijn wijdverspreide kwaadwillende invloed (Johannes 14:30). Hij wist dat Hij Zelf door deze “macht van de duisternis” op wrede wijze zou worden vermoord (Lukas 22:53).

Hoeveel weet u over dit gevaarlijke wezen? De apostel Paulus waarschuwde dat als wij onwetend van hem zijn, hij “een voordeel over ons zal behalen” (2 Korinthe 2:10).

De Bijbel openbaart dat Satan niet alleen is: Hij heerst over miljoenen demonen. Het laat ook zien dat hij en zijn demonen in deze eindtijd zijn beperkt tot de aarde, wat een verschrikkelijke ELLENDE brengt voor ons allemaal die hier wonen! (Openbaringen 12:9, 12).

Denk aan de met bloed en tranen doorweekte straten van de Las Vegas Strip om een idee te krijgen van de peilloze ellende die deze duivelse geesten kunnen veroorzaken!

Helaas groeit hun dodelijke, helse invloed, en wordt het nog erger! Steeds meer mensen nodigen demonische aanwezigheid uit in hun leven. Zij verzadigen hun gedachten met slecht vermaak; zij geven toe aan kwade, hatelijke emoties; zij raken met recordaantallen verslaafd aan voorgeschreven medicijnen; ze nemen andere gevaarlijke geestverruimende middelen – dit alles maakt het veel gemakkelijker voor demonen om hun gedachten te manipuleren! Het aantal onstabiele mensen in deze wereld groeit snel.

Als je Satan bij je toelaat, kun je uiteindelijk een aantal afschuwelijke dingen doen!

In Las Vegas zijn de autoriteiten op zoek naar motieven. Dit is het belangrijke motief: “want DE DUIVEL is tot u afgekomen, en heeft GROTEN TOORN, wetende dat hij een kleinen tijd heeft”!

Dat vers heeft slecht nieuws – maar ook erg GOED NIEUWS! De tijd die Satan nog over heeft op de aarde is “kort”! Hij staat op het punt om van zijn troon op deze aarde afgeschopt te worden en te worden verbannen door de Koning der Koningen (Openbaringen 20:1-2).

Op korte termijn zal onze wereld echter steeds ergere gruweldaden ervaren als Satans GROTE TOORN ongeëvenaarde hoogten bereikt! Een demonische schutter die op een menigte inschiet is slechts het begin. Kijk naar de explosie van crises die onze wereld teistert: weerrampen, rassenhaat en sociale ontrafeling, economische volatiliteit, internationale instabiliteit, nucleaire proliferatie!

Christus profeteerde dat deze problemen zouden culmineren in een korte periode van het ergste lijden in de menselijke geschiedenis! (Mattheüs 24:21).

De wereld blijft zoeken naar materiële verklaringen – zelfs terwijl hij opgaat in geestelijke duisternis!

Als u God erbuiten houdt dan kunt u niet alleen gebeurtenissen niet begrijpen, maar dan zullen ze leiden tot een rampzalige climax: de vernietiging van de mens! (vers 22). Dit is een grimmige realiteit die de media en politici weigeren onder ogen te zien. Als er geen God is, DAN ZULLEN WE NIET OVERLEVEN.

Maar er is wel een God. Hij laat ons voorlopig onze eigen weg gaan zodat we kunnen ZIEN dat wij niet in staat zijn om onszelf goed te regeren!

U weet, als u al een tijdje hebt geleefd, dat u uw eigen problemen niet kunt oplossen. Ik kon het niet. Ik maakte een puinhoop van mijn leven toen ik probeerde het op mijn eigen manier te doen. Ik moest leren dat dat nooit zou werken!

Wat voor rampen zijn er nodig voordat de mens die les leert?

“Wees op uw hoede,” zegt God in Lukas 21 (HSV). Let op uzelf! U kunt niet vertrouwen op je menselijke natuur. U kunt niet vertrouwen op iemand anders dan God. Wees op uw hoede, “dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over ALLEN DIE OP HET HELE AARDOPPERVLAK WONEN” (vers 34-35).

Dit is een belofte van God. De nachtmerries zullen zich niet beperken tot steden zoals Las Vegas en de broekzakken van de wereld. De verdrukking komt over ALLEN die op de HELE AARDE wonen. God gaat alle mensen corrigeren!

Dus hier is wat u moet doen, wat we allemaal zouden moeten doen: “Waak dan ten allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen” (vers 36).

Moffat vertaalt dit vers als: “Van uur tot uur, BLIJF WAKKER!” Blijf wakker! Er gebeurt een heleboel in deze wereld en wij moeten hier nauw op acht slaan!

Als we dat doen en ons vertrouwen in God stellen, dan hoeven we niet bang te zijn voor wat er gebeurt in de wereld. Wij hebben wanhopig de visie en hoop nodig die alleen God kan geven.

En natuurlijk zijn we menselijk en kunnen we soms laf zijn. Ik kan dat ook. Maar ik weet dat als ik mijn geloof en vertrouwen in God stel, dat Hij precies zal doen wat Hij zegt. Hij vervult Zijn woord elke keer! En dat is inclusief Zijn onverbrekelijke belofte om Satan de moordenaar te verwijderen en te verbannen en om Zijn wonderbaarlijke Koninkrijk op aarde te vestigen! 

No Nl