Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Bewijs gezin onder vuur

iStock.com/ChristinLola

Bewijs gezin onder vuur

Bestudeer de feiten—en volg het bewijs naar de echte oplossing!

Melanie Phillips is een journalist die schrijft voor de Times uit Londen, een van de grootste kranten in de wereld. Zij heeft in mei de medewerkers van de Trumpet bezocht op ons kantoor en gaf een openbare lezing in het Armstrong Auditorium. In 2013 schreef zij haar memoires, Guardian Angel: My Story, My Britain. Daarin bespreekt ze de problemen die Groot-Brittannië plagen. Haar inzichten over de cultuuroorlogen zijn gebaseerd op bewijs, en het bewijs komt overeen met de belangrijkste bron van de Trumpet – een bron die waarschuwt dat het gezin onder vuur ligt en dat het inderdaad erg slecht zal eindigen.

Mevr. Phillips begon haar carrière door zich politiek meer met het liberale links te identificeren. Ze identificeert zich nog steeds met echte liberale waarden, zoals het vermogen van de mens om de samenleving te verbeteren en andere klassieke liberale ideeën. Maar zij zag liberaal links voor haar eigen ogen radicaal worden.

Van 1977 tot 1993 was Phillips een journaliste, redactrice en columniste voor de krant Guardian in Londen. Zij zag dat schrijvers en redacteurs hun liberale marxistische ideologieën voorrang gaven boven bewijs en boven objectieve feiten. Ze zag dat deze vooringenomenheid radicaler werd, wanneer zij het Britse onderwijssysteem en gezins-beleid van Groot-Brittannië behandelde.

Zij bewees ook dat hetzelfde probleem Amerika plaagt.

Hoewel velen haar als politiek conservatief karakteriseren, zegt Phillips dat ze simpelweg een voorstander is van wat bewijs laat zien. En het bewijsmateriaal dat zij opgroef uit statistieken, van experts, van politici, toonde aan dat het introduceren van cultureel marxisme in de scholen en het door de regering bewust stimuleren van gezins-afbraak de studenten kwaad doet, de kinderen kwaad doet en de maatschappij kwaad doet.

Traditioneel gezin

Het bewijs volgend kwam Mevr. Phillips bijna per ongeluk in de cultuur-oorlogen terecht. Maar zij heeft meteen opgemerkt dat het in feite een oorlog is – een totale oorlog . Zij wijst erop dat de liberalen niet alleen een hekel hebben aan het traditionele gezin, maar dat zij actief, opzettelijk en succesvol bezig zijn het traditionele gezin te vernietigen!

Kan dat waar zijn? Zo ja, dan is het een duivelsplot! De kracht van elk land – van Amerika tot Brittannië tot China tot Zimbabwe – zit in zijn families!

Bij de Guardian schreef Mevr. Phillips over het gezinsbeleid van Groot-Brittannië. Zij zag overweldigend bewijs dat in het belang van de natie gezinnen zoveel mogelijk bijeen moeten blijven, als een algemeen beleid. Maar wat zeiden haar collega’s?

In Guardian Angel schrijft ze: “En toen ik begon te schrijven over het uiteenvallen van families, werd ik een ‘Oudtestamentische fundamentalist’ genoemd. Op dat moment schoof ik dit opzij als ongemotiveerde bekrompenheid. Maar veel later kwam ik tot het besef dat het eigenlijk een vrij precieze belediging was. Mijn aanvallers hadden meteen iets begrepen wat ik zelf destijds nog niet begreep, dat de vernietiging van het traditionele gezin als échte doel, de vernietiging van de Bijbelse moraliteit had.”

Schrijvend als een van de meest prominente journalisten van Brittannië, geïnformeerd door tientallen contacten, grondig gravend door duizenden statistieken, ontdekte Mevr. Phillips dat de gezinseenheid nationale stabiliteit voortbracht – en dat het uiteenvallen van het gezin nationale instabiliteit veroorzaakt. Dat is simpelweg wat de feiten laten zien. En alhoewel zij het zich destijds niet realiseerde, bracht het accepteren van bewijs uit de echte wereld die het traditionele gezin ondersteunde haar denken op één lijn met de ultieme bron van de traditionele familie: de Bijbel.

Haar critici herkenden dit. “Maar zij begrepen dat de vlag waar ik in feite achteraan marcheerde in feite de Bijbelse morele wet was,” schrijft ze (ibid). Het is ironisch dat de tegenstanders van het traditionele gezin het verband soms duidelijker zien dan de aanhangers van het traditionele gezin. Zij weten dat het aanvallen van het traditionele gezin betekent dat de Bijbelse moraliteit wordt aangevallen, en dat het aanvallen van Bijbelse moraliteit betekent dat het traditionele gezin wordt aangevallen!

Het grotere plaatje

Mevr. Phillips schrijft dat “het gezin dé ultieme kwestie is.” Het is het allerbelangrijkste. Guardian Angel laat niet alleen het verband tussen de Bijbel en het gezin zien maar koppelt ook de Bijbel, het gezin en de natie.

Mevr. Phillips geeft voorbeelden van hoe haar collega’s geloofden in cultureel marxisme (nu politieke correctheid genoemd) en geloofden dat Westerse naties zoals Groot-Brittannië en Amerika inherent kwaadaardig waren. “Het geloof dat de Westerse natie van nature onderdrukkend veroordelend was, gaf aanleiding tot een parallelle aanslag op zijn Joods-Christelijke erfgoed,” schrijft ze. Ga naar de homepage van elke willekeurige nationale nieuwswebsite en het duurt ongeveer 5 seconden voor u meerdere voorbeelden van deze aanslag ziet.

Deze grote opmars door de instituties omvatte vrijwel de gehele Britse intellectuele en besturende instellingen,” schrijft ze. “Het leidde tot het ondermijnen van onderwijs en het traditionele gezin plus gedragsbeperkingen ten gunste van cultureel en moreel relativisme en hyper-individualisme” (nadruk van mij). Dit is een zeer verontrustende aanslag.

Als de Bijbelse moraliteit instort, volgt het instorten van het gezin. Als het gezin instort, volgt het instorten van de natie.

Maar er gebeurt nog iets veel ergers.

Het fysieke gezin is niet zo maar een gerieflijke en handige overeenkomst. Het is iets veel belangrijkers.

Laten we, in tegenstelling tot de meerderheid van journalisten en zelfs gewone burgers in Groot-Brittannië en het Westen, dit onbetwistbare feit herkennen: De kracht van een natie komt van de kracht van het gezin – en de kracht van het gezin komt van het gehoorzamen van dat ene boek die het gezin definieert: de Bijbel!

Wat een uniek boek is de Bijbel. Hoe zijn tijdloze principes de naties versterkt hebben wanneer we er gehoorzaam aan waren.
Hoe gevaarlijk het is om onwetend te zijn, of het af te wijzen – of het aan te vallen!

Het afwijzen van de Bijbel is verschrikkelijk omdat het de enige hoop die de mens heeft vernietigt!

Als u werkelijk de Bijbel begrijpt, dan zult u zien dat het fysieke gezin een type is van Gods meesterplan voor de mens! Als het gezin uiteenvalt, dan valt de natie uiteen, en het doel en potentieel voor de gehele mensheid valt uiteen! Dat is wat uw Bijbel laat zien. (Als u dit voor uzelf wilt bewijzen, vraag dan een gratis exemplaar aan van ons boekje God is a Family [God is een Familie], en wij sturen u er graag een toe – zonder kosten of verplichtingen.)

God is geen onpersoonlijke kracht of drie-eenheid (een term die, geloof het of niet, nergens in de Bijbel te vinden is). Er is een Vader en een Zoon. Johannes 1:18 zegt dat Jezus Christus kwam om Zijn Vader te verklaren. De Vader is het Hoofd van de Familie, en Christus is de Zoon van God. Johannes 3:16 zegt: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.” Dat is een Familie! God is een Familie, en het is een familie vol van ultieme liefde.

Het evangelie zelf is het goede nieuws van het komende Koninkrijk of de Familie van God! En de ware Kerk – die de Familie van God op aarde is – is in feite het Koninkrijk van God in embryo! Het fysieke gezin is een type van de God-Familie! Het ligt aan het hart van het hele meesterplan van God. God schiep de mensen en offerde Zijn eigen Zoon zodat wij een onderdeel van Zijn Familie kunnen worden! Dat omvat al diegenen, die geleefd hebben en gestorven zijn zonder God ooit gekend te hebben. De Bijbel onthult dat Hij een plan heeft om hen op te wekken en hen eveneens die mogelijkheid te geven (1 Timotheüs 2:4; 2 Petrus 3:9; Openbaringen 20).

Het gezin vormt inderdaad de ultieme kwestie!

Daar voeg ik aan toe: Dit gaat veel verder dan alleen het traditionele gezin. De God Familie is de ultieme kwestie in de hele Bijbel!

Hoe geweldig diepzinnig dit onderwerp werkelijk is.

De vijand van het gezin

De Bijbel heeft millennia lang bestaan. Hoe meer mensen, families en naties hebben geprobeerd eraan te gehoorzamen, hoe sterker ze zijn geweest. Onze moderne samenleving heeft de Bijbel zodanig genegeerd, verwaarloosd en afgewezen dat zelfs de meeste christenen niet veel weten of geloven van wat er in staat.

De Bijbel laat zien dat er niet alleen een God is, maar ook een duivel. Deze kwade gevallen engel bestaat echt. Kijk naar het groteske kwaad in de wereld om u heen en naar de krantenkoppen, en vraag uzelf af, Waar komt dat vandaan? Het komt van een zeer échte Satan de Duivel!

De Bijbel zegt niet alleen dat hij écht is, maar dat hij “de God van deze wereld” is (2 Korinthe 4:4, KJV) en de hele wereld heeft misleid (Openbaringen 12:9) – niet slechts een paar zeer extreme “duivelaanbidders” aan de rand van de maatschappij, maar de hele wereld! Gelooft u deze Schriftgedeelten? Heel weinig mensen doen dat.

Openbaringen 12:12 zegt: “Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” Als u de Bijbel echt gelooft, dan moet u geloven dat de duivel naar de aarde is gekomen of komt, en met withete toorn!

“En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw [hier een profetisch symbool voor Gods Kerk] vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had” (vers 13). Toen Satan werd neergeworpen was het eerste doelwit dat hij aanviel de ware Kerk van God, die de Familie van God in embryo vormt! Het Koninkrijk van God wordt geregeerd door de Familie van God!

Satans eerste doel na te zijn neergeworpen is om de geestelijke Familie, de Kerk van God, aan te vallen. Satans tweede doel is de totale vernietiging van het traditionele gezin.

Zou de echte kracht achter deze gecoördineerde aanval op het gezin een boze geest kunnen zijn? Zou het bewijs van de gezinsvernietiging dat Mevr. Phillips opviel, veroorzaakt kunnen worden door Satan?

Als u de Bijbel gelooft, dan is het antwoord een donderend JA!

Waar het begint: Onderwijs

Een van de meest kwetsbare doelen in de cultuur-oorlog is het kind. Dat feit is niet verloren gegaan bij degenen die de familie willen herdefiniëren en het westen willen herdefiniëren. Zij richten zich actief en agressief op de schoolkinderen.

Onderwijs was een van de eerste gebieden die Mevr. Phillips onderzocht. Zij ontdekte dat “onderwijsnormen niet alleen waren afgezwakt, maar dat het onderwijs zelf was geherdefinieerd.” Hoe meer zij groef, hoe meer ze zag dat dit niet een simpele kwestie van toevalligheid of verwaarlozing was. Het was omdat bestuurders, leerkrachten en professoren de liberale ideologieën aanbidden boven het eigenlijke onderwijzen van kinderen.

Mevr. Phillips schreef eveneens: “De ideologische dogma’s achter de ontrafeling van het onderwijs hebben ook het gezinsleven aangetast en de morele codes die de beschaafde samenleving bij elkaar hielden, en werden vervangen door de geen-schuld, geen-schaamte, geen-pijn samenleving. Respect voor autoriteit, zowel binnen als buiten het klaslokaal, was ineengestort.” Ze schrijft: “Autoriteit werd op rampzalige wijze verward met autoritarisme.” Dat leidt ons naar wetteloosheid en de catastrofale afbraak van onze samenleving!

Dit was een rapport uit ‘ground zero’ van de cultuur-oorlogszone. Naties zijn afhankelijk van families, families zijn afhankelijk van de juiste autoriteit, en autoriteit is precies hetgeen werd aangevallen in het verstand van kinderen binnen en buiten het klaslokaal.

Mevr. Phillips schrijft: “De meeste leraren die ik beschreef, waren zich niet bewust dat zij de onwetende troepen vormden van een culturele revolutie waarbij hen geleerd werd om onderwijs te geven volgens een doctrine met als belangrijkste doel het ondermijnen van de fundamentele beginselen van de westerse samenleving.” Wow!

Zij schreef ook: “Een generatie activisten had de academische wereld overmeesterd.” U kunt het er mee eens zijn of niet, maar dit is een gedurfde en serieuze beschuldiging die zij maakt, en het moet aan de kaak worden gesteld. Mevr. Phillips is een van de weinige mensen die zo goed zijn geïnformeerd op dit onderdeel van de Britse samenleving, en zij zegt dat een generatie van activisten de academische wereld heeft overmeesterd. Zij hebben op school cultureel marxisme geleerd. Vervolgens, toen zij bestuurders, professoren en docenten werden, hebben zij die ideologie verspreid.

Groot-Brittannië en het Westen bevinden zich in een oorlog – een cultuuroorlog. En dit is een oorlog die we aan het verliezen zijn! Maar het is echt veel meer dan alleen maar een “cultuuroorlog”. Het is een oorlog tegen de Bijbel en tegen God Zelf! (Ons gratis boek Mysterie der Eeuwen bewijst deze uitspraak. U heeft dit boek wanhopig hard nodig. Het geeft een duidelijk begrip van de Bijbel – het Oude en Nieuwe Testament.) Het traditionele gezin – de kracht van de natie – is al grotendeels vernietigd! Wat betekent dit voor ons allemaal?

Geschiedenis, een ‘Elitaire Irrelevantie’?

Mevr. Phillips schrijft over “geschiedenisleraren die zich verzetten tegen hét idee, dat zij Britse geschiedenis moeten onderwijzen vanwege elitaire irrelevantie.” Als het “elitair” en “irrelevant” is om het verleden van Groot-Brittannië te onderwijzen en de leerkrachten die verantwoordelijk zijn om dat te onderwijzen zich verzetten tegen het idee om dit te doen, dán vormt dat letterlijk een directe strategie om de Westerse beschaving te vernietigen!

Winston Churchill leidde Groot-Brittannië naar de overwinning tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij redde Groot-Brittannië van Adolf Hitler en Nazi-Duitsland. Hij slaagde hierin omdat hij absoluut doordrongen was van de geschiedenis. Als gevolg hiervan was hij in staat om te voorzien wat er uit Duitsland op kwam zetten – en wat er over Groot-Brittannië heen zou komen!

Als je de geschiedenis niet kent, kan je niet vooruit kijken in de toekomst.

De huidige onderwijzers negeren, verwijderen en herschrijven de geschiedenis om het aan hun eigen doeleinden aan te passen. Zij krijgen mensen zover om de feiten opzij te zetten en emoties, indrukken en gevoelens te laten bepalen wat “waarheid” is.

Dat is het klassieke middel dat dictators en tirannen gebruiken. Zij intimideren de mensen om hun “waarheid” te accepteren – ongeacht het bewijs of de feiten. Zij spelen in op de emoties van mensen. Zij roeren de menigte op tot irrationele waanzin en inspireren fanatieke toewijding aan leugens!

U kunt een hoofdstuk lezen over “de wet van de geschiedenis” is mijn gratis boek The Former Prophets (“De vroege profeten”).

Wils-verering

Adolf Hitler zei eens: “Wat je de massa vertelt in een ontvankelijke staat van fanatieke toewijding, blijft hangen. Woorden ontvangen onder een hypnotische invloed zijn radicaal en onvatbaar voor redelijke verklaringen.” Kan dat waar zijn? Worden mensen zo makkelijk gehypnotiseerd? Volgens Hitler wel.

“Een nieuw tijdperk van magische interpretatie van de wereld komt eraan,” zei Hitler, “van interpretatie in termen van wil en niet van intelligentie.” Dat is precies wat er vandaag met veel mensen gebeurt! Zij duwen de feiten opzij – en zij zeggen dat wat je ook wilt, dat iets is, is het ook! Als magie!

Het is vanwege deze onlogica dat het gezin wordt aangevallen. Ondanks al het bewijs van het tegendeel, houden de mensen vol dat seksuele losbandigheid geen consequenties heeft – dat scheiding bevrijdend is – dat kinderen beter af zijn zonder beide biologische ouders – dat een kind ook net zo goed door een man en zijn homoseksuele partner kan worden opgevoed – dat het huwelijk onderdrukkend is, tenzij het tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is – dat het biologische geslacht niet de werkelijkheid is – dat “het geslacht” datgene is wat een persoon zelf in zijn gedachten denkt, en dat iedereen die daar niet in meegaat een hatelijke schijnheilige is – en veel andere bizarre fantasieën.

Ons wordt verteld dat we enthousiast moeten meedoen om het traditionele gezin – de algehele basis van de beschaving - te ontmantelen en dat we er als maatschappij sterker van worden als wij dit doen!

Dat is een afschuwelijke leugen! Het is dodelijk misleidend! Het is satanische propaganda die onze naties en onze beschaving zal vernietigen!

Kunt u zien hoe radicaal links het Westen leidt tot een wereld die geregeerd wordt door de wil en niet door intelligentie? En velen anderen volgen hierin of doen niets om dit satanische, natie-verwoestende kwaad tegen te gaan.

Let op wat de apostel Paulus over dit onderwerp heeft gezegd. Hij waarschuwde: “Dat niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der [demonen, zou hier moeten staan], intredende in hetgeen [hij gezien] heeft [dat is de correcte vertaling], tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses … Dewelke wel hebben een schijn rede van wijsheid in eigenwillige godsdienst [eigen wils-verering] …” (Colossenzen 2:18, 23). Eigen wils-verering! Dit is zeer gevaarlijk: mensen aanbidden hun eigen wil!

Besef dat Paulus dit schreef aan de Christenen in de eerste eeuw – mensen die lid waren van de Ware Kerk van God – en sommigen van hen werden slachtoffer van deze rampzalige tendens! Als zij hier al gevoelig voor waren, zouden wij ons hier dan ook niet voor moeten wapenen?

Wanneer een persoon de wil aanbidt in plaats van God, dan kan de duivel die persoon tot van alles verleiden! Kijk naar de zonden en perversies waar de mensen zich vandaag mee inlaten en die zij vieren. Wie zou ooit gedacht hebben dat het zo buitensporig erg zou worden? Maar Satan is een extreem krachtig en misleidend wezen.

Volgens Thayer’s Lexicon betekent ‘intredende’ in vers 18 binnendringen of een vijandige inval maken. Dat is precies wat Satan heeft gedaan. Hij heeft dit succesvol in Gods eigen Kerk gedaan, en het bewijs bevindt zich overal om ons heen dat hij dit succesvol heeft gedaan in de huidige samenleving.

Hoe is hij hierin geslaagd? Zie vers 8: “Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.(HSV)” Wat betekent dat? De New Testament in Today’s English Version vertaalt “grondbeginselen van de wereld” als “regerende geesten van het universum”; het zegt dat dit verwijst naar een demonische aanval door middel van filosofie – door het onderwijs.

De apostel Paulus waarschuwde ons om op te passen voor de filosofie en redeneringen van deze wereld – omdat boze geesten dit meer beïnvloed hebben dan wij ons realiseren! Kunt u dit zien, als u kijkt naar de manier waarop onderwijzers het gezin uit elkaar rukken? Diegene in het formele onderwijs moeten op hun hoede zijn! Nogmaals, Satan heeft de hele wereld misleid!

Einde aan de invloed van de duivel

Niets laat de invloed van de duivel op de huidige maatschappij beter zien dan de aanval op het gezin. Het is een met haat gevulde aanval op alles waar God voor staat!

Ezechiël 28:15 beschrijft Satan de Duivel: “Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.” “Ongerechtigheid” betekent hier wetteloosheid. Satan is wetteloos. Hij haat de wet van God en heeft de meeste mensen ervan overtuigd om ertegen te rebelleren. De maatschappij doet dit met steeds meer passie – tot ons grote gevaar!

“Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld” (vers 16). De aarde is nu gevuld met geweld omdat Satan neergeworpen is en zijn invloed steeds sterker wordt in onze tijd. Satan en zijn miljoenen demonen vallen Amerika aan en zij vallen Groot-Brittannië aan en zij vallen de Joodse staat in het Midden-Oosten aan. Zij vallen het onderwijs en het gezin en het Westen aan.

Gelukkig, zoals Openbaringen 12:12 profeteert, heeft hij slechts “een korte tijd” over om zijn vernietigende werk te doen. Ezechiël 28:19 zegt dat God afdoende met hem zal afrekenen: “…gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid.” God zal hem stoppen.

U heeft Gods hulp nodig om de invloed van de duivel in uw eigen leven en in uw eigen gezin te stoppen.

Herken de propaganda waar Satan vandaag de dag mee leurt. Begrijp hoe gevaarlijke en dodelijk het is, en hoe het onze naties verlamd! Verwerp de leugens over het gezin. Hecht de hoogste waarde aan waarheid – en volg het bewijs waar het u naartoe leidt.

Als u werkelijk de waarheid gelooft, zal het u vrijmaken (Johannes 8:32). Het zal u bevrijden van Satans misleidingen. En het zal u rechtstreeks naar God leiden. Zijn Woord is waarheid! (Johannes 17:17). Hij schiep het gezin – we moeten hoge waarde hechten aan Zijn leiding in hoe we het goed kunnen laten functioneren! Hij kan uw huwelijk gelukkig maken en u onderwijzen hoe uw hart naar uw kinderen te keren en hun hart naar u te keren (Maleachi 4:6). Hij zal u onderwijzen hoe uw gezin op te bouwen op een manier die tot prachtige en eeuwige resultaten leidt! 

No Nl