Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Stopwatch560

ISTOCK.COM/JOJJE9999

Besteed uw tijd verstandig

Hoe u een veel hogere opbrengst kunt halen uit uw meest kostbare goed

Elke dag begint u met een volle bankrekening - een rekening gevuld met tijd . En elke dag spendeert u er alle 24 uren van. Een van de slimste investeringen die u kunt doen, is stoppen en de balans opmaken: u spendeert vele uren. Wat levert dit u op?

Paulus begreep de waarde van tijd - en hoe deze te besteden. In Romeinen 13 spoort hij ons aan om uit de slaap te ontwaken - omdat “wij de gelegenheid des tijds weten”! (vers 11). Hoe urgent hij zijn leven ook leefde, Paulus’ woorden zijn in deze tijd zelfs nog dringender, nu de tijd vóór de wederkomst van Jezus Christus zo kort is! De sleutel tot het nuttig gebruiken van onze tijd voor iets wat waardevol is, is om in deze urgente dagen te leven zoals Christus leefde (verzen 12-14).

Toch is er een reden waarom het zo moeilijk is volgens dat simpele principe te leven. Satan doet er alles aan om u te verleiden uw leven te verknoeien - of nog erger. Hij weet dat u niet zowel God als mammon kunt dienen (Matteüs 6:24), en dat een vriend van de wereld geen vriend van God kan zijn (Jakobus 4:4). Dus hij wil dat u uw tijd aan iets anders dan aan God besteedt.

Dus hoe moeten we onze kostbare tijd besteden? Aan het enige dat blijft duren: Gods karakter!

Matteüs 6:33 zegt: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” (HSV)

Om uw tijd verstandig door te brengen, moet God op de eerste plaats komen in uw leven! U moet God uw beste tijd geven! Dan zal Hij betrokken zijn bij hoe de rest van uw tijd wordt besteed.

Om deze wet na te leven, moet u uw tijdinvestering organiseren rondom God. Maak elke dag zorgvuldig een budget van uw kostbare tijd die u aan verschillende activiteiten besteedt. Een uur is iets kostbaars. Verspil het dus niet!

In een onderzoek uit 1999 werd een groep deelnemers gevraagd om de daaropvolgende week op een tijdstip naar keuze gewoon 20 minuten aan lichaamsbeweging te doen. Slechts 29 procent van de mensen nam daar de tijd voor. Een tweede groep kreeg te horen hoe lichaamsbeweging het risico op hartaandoeningen verkleint. In die groep vond 39 procent de tijd om te sporten. Een derde groep werd gevraagd om te oefenen op een specifieke dag, op een bepaald tijdstip en op een specifieke locatie. In die groep voltooide 91 procent de opdracht (Tony Schwartz, The Way We’re Working Isn’t Working [De manier waarop we werken werkt niet].

"Door precies te definiëren wanneer we een routine gaan uitvoeren, verminderen we de hoeveelheid energie die we nodig hebben om dit voor elkaar te krijgen", schreef Schwartz. "Vaak, wanneer we ons inzetten voor een nieuw gedrag zoals sporten, beseffen we niet dat het onwaarschijnlijk is dat we dat zullen doen, tenzij we een specifieke tijd daarvoor reserveren. Voor een deel komt dat omdat er een ander gedrag is dat we gewend zijn te doen, uit gewoonte, of omdat er iets eenvoudigers en aangenamers is dat we zouden kunnen doen. Elke keer dat we moeten nadenken over het al dan niet doen van een activiteit - in het licht van andere verleidingen en mogelijke afleidingen - putten we ons beperkte reservoir aan wil en discipline uit. Als u heel lang bewust moet nadenken over het doen van een handeling, is het onwaarschijnlijk dat u deze voor lange tijd zult doen. ...

“Hoe uitdagender het ritueel - fysiek, mentaal of emotioneel - hoe groter de noodzaak om nauwkeurig te zijn bij de uitvoering ervan.”

Ditzelfde principe geldt ook voor onze geestelijke rituelen. Hoe groter de uitdaging om tijd vrij te maken voor onze dagelijkse geestelijke behoeften, hoe preciezer we moeten zijn om deze in onze schema’s in te passen.

De apostel Paulus droeg ons op dit leven te gebruiken om “ons lichaam aan God te wijden als een levend offer” (Romeinen 12:1, HSV). In het Oude Testament waren er geen levende offers. Ze waren allemaal dood. Om een ​​levend offer te zijn, moeten we eerst de begeerten van het vlees doden, en deze begeerten dood houden, door onze zelfgerichtheid op te offeren (Romeinen 6). Ten tweede moeten we ons leven - onze energie, onze inspanning, onze tijd - afleggen om Gods doel te ondersteunen.

Net als wij had Jezus elke dag maar 24 uur om mee te werken. Het was Zijn gewoonte om “nog diep in de nacht” op te staan ​​om ruim de tijd te hebben voor Zijn gebed (Markus 1:35). Hij bestudeerde Gods Woord; Hij vormde Zijn discipelen; Hij vervulde Gods wil. Hij bracht al zijn tijd door met die dingen die de Vader behaagden.

Nu zegt God tegen ons: “Volg in Zijn voetstappen – organiseer uw leven net als Jezus Christus deed (1 Petrus 2:21). En als u overwint zoals Hij deed, zult u met Hem regeren op Zijn troon (Openbaring 2:26).

Wanneer Christus terugkeert om Zijn regering op aarde te herstellen, heeft Hij gekwalificeerde leiders nodig om Hem te helpen bij het regeren van de naties (zie Daniël 7:27 en Lucas 19:12-19). Hoe we onze tijd gebruiken - of misbruiken - , zal bepalen hoe God ons in Zijn Koninkrijk kan gebruiken (Lucas 16:10-11).

Christus staat op het punt terug te keren. God staat op het punt de mens macht en autoriteit en eeuwigheid te geven - een onbeperkte hoeveelheid tijd. Dat is een opbrengst die de moeite waard is om te leren onszelf te disciplineren en onze tijd vandaag te investeren in Hem.

Tb Ad Nl