Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Obama%20oval%20office 103751829 brendansmialowski%20getty%20copy

BRENDAN SMIALOWSKI/GETTY IMAGES/Cropped from original

Barack Obama in Bijbelprofetie

Het brein achter het enorme, uitgebreide netwerk van leugens en wetteloosheid dat erop gericht is Amerika te vernietigen, is blootgelegd.

Op 20 januari 2017, op zijn laatste dag in het Oval Office, liet Barack Obama een handgeschreven bericht achter voor de aanstaande president. Daarin vertelde Obama aan Donald Trump dat de presidenten van Amerika "hoeders zijn van die democratische instellingen en tradities - zoals de rechtsstaat, scheiding der machten, gelijke bescherming en burgerlijke vrijheden - waar onze voorouders voor hebben gevochten en gebloed. Ongeacht het steekspel van de dagelijkse politiek, is het aan ons om die instrumenten van onze democratie minstens zo sterk achter te laten als we ze aantroffen."

De opmerking van de heer Obama lijkt zo nobel en oprecht. Maar het is een van de meest duivelse en hypocriete boodschappen die ooit door een president van de Verenigde Staten zijn geschreven. Barack Obama bracht zijn ambtstermijn als president door met exact te doen wat hij de heer Trump had gewaarschuwd niet te doen. Acht jaar lang viel hij de “democratische instellingen en tradities” van Amerika aan om zijn hoogste doel te bereiken: “Amerika fundamenteel transformeren”.

Waarom willen we het daar nu over hebben, vier jaar nadat dhr. Obama het ambt verliet? Omdat deze man zijn ambitie blijft nastreven om Amerika fundamenteel te transformeren.

Barack Obama stond in het epicentrum van de verkiezingscrisis en de ijver van radicaal links om de herverkiezing van Donald Trump te voorkomen!

Op de verkiezingsdag van 3 november 2020 zijn de Verenigde Staten hun grootste politieke crisis ooit binnengetreden. Om Joe Biden tot president te maken, manipuleerde radicaal links op flagrante wijze het nationale verkiezingssysteem. De daaropvolgende weken geloofden de reguliere media, minstens de helft van de bevolking, de meeste politici van het land (Democraten én Republikeinen), en het grootste deel van de rest van de wereld dat de heer Biden legitiem tot president was gekozen.

Maar het was een reuzegrote leugen. Bergen aan bewijs tonen aan dat deze verkiezing werd gemanipuleerd. Tijdens hoorzittingen in meerdere staten hebben honderden getuigen uit de eerste hand verslag gedaan van allerlei soorten schandelijk gedrag. Duizenden getuigen hebben beëdigde verklaringen ondertekend met beschuldigingen van fraude. Prominente wetenschappers en data-analisten onderzochten de cijfers en getuigden van de statistische onmogelijkheid van bepaalde stemmentellingen. Elektronische stemmachines en software werden gecontroleerd en brachten oneerlijke activiteiten aan het licht. Er waren zelfs videobeelden die duidelijk oneerbaar gedrag aan het licht brachten.

Het hele kiesstelsel van Amerika ligt nu in puin. De natie zal nooit meer een gewaarborgde, onomstreden verkiezing hebben. En dat komt allemaal doordat radicaal links zich bezondigde aan een ongebreidelde aanval op de “democratische instellingen en tradities” van Amerika, met inbegrip van de grondwet en de rechtsstaat. Honderden, zelfs duizenden, mensen en instellingen waren direct of indirect bij deze staatsgreep betrokken. Vrijwel alle vooraanstaande mediaorganisaties en persoonlijkheden van Amerika waren medeplichtig, evenals de machtige technologiebedrijven en de meeste toppolitici van het land.

Maar achter dit enorme netwerk van leugens, corruptie en wetteloosheid stond één man: Barack Obama.

Er is overtuigend bewijs dat de heer Obama niet alleen op de hoogte was van het complot om deze verkiezingen te corrumperen, maar ook dat hij nauw verbonden was met diegenen die de touwtjes in handen hebben. Eén ding is zeker: dit kolossale schandaal was het resultaat van Barack Obama’s leiding over de Democratische Partij en over radicaal links.

Velen hebben dit een doorlopende staatsgreep [Engels: rolling coup] genoemd, en ze hebben gelijk. Deze staatsgreep werd geïnitieerd door Barack Obama voordat hij zijn ambt verliet in januari 2017. Zelfs toen hij dat “mooie” bericht schreef waarin hij Donald Trump instrueerde om de democratie en de rechtsstaat te bewaken, beraamde deze man plannen om de heer Trump ten val te brengen en radicaal links weer het Witte Huis in te krijgen!

Ik wil laten zien hoe de verkiezingscrisis van 2020 de heer Obama en zijn naaste bondgenoten blootlegt. Nog belangrijker is dat deze crisis de onzichtbare maar uitermate sterke kracht achter Obama en radicaal links onthult. Deze crisis zet een cruciale Bijbelse profetie in de schijnwerpers, een die ik sinds 2012 heb uitgelegd en die u moet begrijpen!

De architect van wetteloosheid

Sinds de verkiezingsdag zijn de corruptie en wetteloosheid in de Amerikaanse politiek en het verkiezingssysteem spectaculair aan het licht gebracht. Dit heeft een enorme sprong naar wetteloosheid in dit land blootgelegd. Dit heeft een oorzaak die we moeten begrijpen.

Het meest wetteloze wezen in het universum is een geestelijk wezen, Satan de duivel. 2 Korinthiërs 4:4 noemt hem “de god van deze wereld”. Dit betekent dat mensen in deze wereld hem aanbidden, ook al zijn ze onwetend hierover. Dit kwaadaardige geestwezen heeft angstaanjagende kracht - kracht die we ons nauwelijks kunnen voorstellen! Dit klinkt misschien als een extreme bewering, maar verdient het in deze extreme en verwarrende tijden niet op zijn minst een overweging? Er staat veel op het spel voor Amerika, en voor u persoonlijk!

Een opmerkelijk hoofdstuk dat ons helpt de omvang van de invloed van de duivel op de mens te begrijpen, is Openbaring 12. Deze passage profeteert over een oorlog in de hemel waar grote engelachtige wezens vochten tegen de duivel en zijn demonen, waarvan er miljoenen zijn. Hier is de uitkomst van die geestelijke oorlog: “Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen” (verzen 7-9).

Merk op: vers 9 zegt dat Satan de hele wereld bedriegt - iedereen! Zijn bedrog beïnvloedt het onderwijs, de religie, de politiek, de wetenschap van deze wereld - alles! Zo zegt uw Bijbel. Efeziërs 2:2 noemt Satan “de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid.” Hij hitst de emoties, stemmingen en attitudes van mensen op. Dat is verbazingwekkend, maar het is Bijbels en u kunt het voor uzelf bewijzen, en dat zou u zeker moeten doen.

Openbaring 12:9 is een eindtijdprofetie. Het vertelt ons dat Satan op aarde werd neergeworpen. In mijn boekje America Under Attack leg ik uit waarom we kunnen weten dat deze kritieke gebeurtenis plaatsvond op 16 januari 1986. Het draait allemaal om gebeurtenissen in Gods Kerk. Vers 13 laat zien dat toen de duivel werd neergeworpen, hij de Kerk van God aanviel!

Misschien hebt u, zoals de meesten van onze lezers, geen geschiedenis met die Kerk. Maar deze geschiedenis is nog steeds buitengewoon relevant voor u. De Bijbel beschrijft de Kerk als geestelijk “Israël” (bijv. Galaten 6:16; Efeziërs 2:12). Toen Satan werd neergeworpen, viel hij onmiddellijk het geestelijke Israël aan. Dat was zijn eerste doelwit. Maar daar stopte hij niet. Daarna richtte hij zijn haat tegen het fysieke Israël. Wie is dat? In het bijzonder zijn het drie van de moderne naties die afstammen van de Bijbelse natie Israël – met name de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Joodse staat. (Het bewijs van de identiteit van deze naties is te vinden in Herbert W. Armstrongs boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën.)

Dit is een drijfveer van de duivel en zijn demonen: ze proberen Israël neer te halen, of het nu geestelijk of fysiek Israël is. Wat er in die Kerk gebeurde toont ​​een patroon voor wat Satan doet met Amerika en Groot-Brittannië. Daarom is die kerkgeschiedenis zo relevant en belangrijk om te begrijpen. (U kunt over deze aanval op de kerk lezen in Maleachi's Boodschap. Al onze lectuur is gratis.)

Het hele verhaal in Bijbelse profetie laat zien dat Satan een drieledige aanval uitvoert nadat hij is neergeworpen. Ten eerste valt hij Gods Kerk aan, het geestelijke Israël. Ten tweede valt hij de naties van Israël aan, vooral de Verenigde Staten, de leidende natie. Ten derde werkt hij door middel van het Heilige Romeinse Rijk en vernietigt hij deze naties in de Grote Verdrukking.

Deze passage in Openbaring is verre van de enige Bijbelse passage die de destructieve hartstocht van de duivel beschrijft. Echt, Satans haat tegen Israël is een prominent thema in de hele Bijbel. Ik heb bijvoorbeeld de profetie in 2 Koningen 14:23-29 uitgelegd, die een door Satan geleide beweging in de eindtijd beschrijft om “de naam van Israël van onder de hemel uit te wissen”.

Dit is Satans grote plan: hij wil Gods Kerk en de naties van Amerika en het Britse Gemenebest vernietigen. Om de gebeurtenissen in Amerika en Groot-Brittannië te begrijpen, moeten we ze in deze profetische context beschouwen.

Al deze profetieën zullen in vervulling gaan als onze mensen geen gehoor geven aan Gods waarschuwingsboodschap!

Eindtijd Antiochus

Deze profetie in Openbaring 12 sluit aan bij een verbluffende eindtijdprofetie die door de profeet Daniël werd uitgesproken. Het boek Daniël is alleen voor deze eindtijd (Daniël 12:4, 9). Hij laat zien dat Satan zijn ambitie om Israël te vernietigen met menselijke instrumenten nastreeft.

Het laatste deel van Daniël 8:17 luidt: “Toen zei hij tegen mij: Begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde.”

In vers 26 zei God tegen Daniël om het visioen te verzegelen, "want het heeft betrekking op de verre toekomst" (Moffatt vertaling). Veel van de gebeurtenissen die in dit hoofdstuk worden beschreven, werden volledig vervuld in de eeuwen nadat Daniël ze in 550 v.Chr. had opgetekend. Maar zelfs die gebeurtenissen wijzen op de voornaamste vervulling van deze profetie in de eindtijd, net voordat Christus terugkeert.

Beginnend in vers 9 staat een profetie over een “kleine hoorn” die voortkwam uit een van de vier afsplitsingen van het Griekse rijk. Vrijwel alle commentaren zijn het erover eens dat dit verwijst naar Antiochus Epiphanes, een dictator die in 176 v.Chr. in Palestina heerschappij verwierf door bedrog en vleierij. Wat ze echter over het hoofd zien, is dat dit ook een eindtijdvervulling heeft.

Als we deze profetie naast andere plaatsen, en naast feitelijke eindtijdgebeurtenissen, is het duidelijk dat er in feite drie eindtijdtypes van Antiochus zijn. Ten eerste is er de geestelijke Antiochus, de man die Gods Kerk op een dwaalspoor bracht. Ten tweede is er een Antiochus in fysiek Israël. Ten derde leidt een Antiochus ook de voorspelde uiteindelijke opstanding van het Heilige Romeinse Rijk, die God gebruikt om Israël te straffen.

Barack Obama is het eindtijdtype van Antiochus die tracht het fysieke Israël te vernietigen!

Dit is geen nieuwe profetie. Ik heb reeds gewaarschuwd voor de heer Obama en zijn anti-Amerikaanse ambities voordat hij president werd in 2008. Tijdens zijn achtjarige presidentschap heb ik uitgelegd dat de heer Obama een Antiochus-type was die de vernietiging van Amerika zocht. Dit is het hoofdthema van mijn boekje America Under Attack, voor het eerst gepubliceerd in 2012.

Toen dhr. Obama in januari 2017 het Witte Huis verliet, zeiden sommigen dat dit een mislukte profetie was. Obama was niet langer president en het leek erop dat hij geen enkele invloed meer had op de Amerikaanse politiek. Maar de waarheid is – deze antiochus heeft nooit het politieke toneel verlaten, en hij is nooit gestopt met Amerika trachten te ondermijnen!

De details van deze profetie hebben een zeer persoonlijke, emotionele betekenis voor mij - omdat we persoonlijk met de Antiochus in de Kerk van God te maken hebben gehad. Satan gebruikte die man om de Kerk te vernietigen! Daniël 8:11 zegt dat deze man “zichzelf groot maakte tot [tegen] de Vorst van het leger [Jezus Christus], en door hem werd het terugkerende offer [het werk van God] weggenomen, en werd Zijn heilige woning neergeworpen." De duivel gebruikte deze Antiochus-achtige man binnen de Kerk van God om Gods werk te vernietigen.

Vers 12 beschrijft verder het karakter van deze man: "En het leger [een leger van demonen] werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer, en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte.” Antiochus wierp de waarheid op de grond. Hij was een wetteloze man! Bovendien was zijn campagne van wetteloosheid “gelukt” – zijn werk was zeer succesvol.

Lees Daniëls volledige profetie om te zien wat voor soort man deze Antiochus is. En ook de geschiedenis verschaft ons inzicht. Daniël 11:21 zegt dat deze leider heerschappij heeft verkregen door middel van bedrieglijke leugens en vleierijen. Hij was een vlotte prater en had een overtuigende persoonlijkheid. In de oudheid verkreeg Antiochus Epiphanes de macht door zich voor te doen als iemand die hij niet was. Hetzelfde geldt voor de drie eindtijd-typen van Antiochus: Zij zijn meesters in het bedrog.

Daarom moeten we altijd op onze hoede zijn voor de duivel: Hij komt als een engel des lichts (bijv. 2 Korinthiërs 11:14).

Daniël beschrijft Antiochus verder in Daniël 8:23-24: “Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken [= duistere zinnen]. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk.”

Denk aan de recente Amerikaanse verkiezingen. We kunnen gerust zeggen dat we leven in een tijd “waarin de afvalligen [=wettelozen] de maat hebben volgemaakt”! Wetteloosheid, corruptie en zonde zijn wijdverbreid, zelfs gevierd! En hier is een leider “bedreven in duistere zinnen” en in staat om verderf aan te richten, "niet door zijn eigen kracht", maar door de duivel.

“Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn had doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In zorgeloze rust [= door vrede] zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten [Jezus Christus Zelf] zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden” (vers 25). Merk op: Antiochus leidt door bedrog. Hij misleidt mensen – hij lijkt in vrede te komen voordat hij ze vernietigt!

Satan is bedrieglijk en dubbelhartig, bedreven in het presenteren van zichzelf als iets dat hij niet is. Hij is de vader van leugenaars en was vanaf het begin een moordenaar (Johannes 8:44). Als hij erbij betrokken is, leiden dingen tot moord als we niet wakker worden!

Een beloofd land

Afgelopen november, rond de tijd van de Amerikaanse verkiezingen, publiceerde Barack Obama zijn nieuwe boek, A Promised Land. Het boek en de auteur kregen veel lovende kritieken, zowel in Amerika als over de hele wereld. De timing was geen toeval.

Mr. Obama is een uitzonderlijk openbaar spreker en kan erg aantrekkelijk klinken en er uit zien. Hij lijkt verfijnd en verlicht, en lijkt vol liefde en bezorgdheid voor Amerika en zijn mensen. En net toen het land in een politieke crisis verkrampte, zette dit boek en de bijbehorende publiciteit Barack Obama in de schijnwerpers. Hij was op schermen in heel Amerika en klonk rationeel, wijs en presidentieel.

In zijn boek schrijft Obama meerdere keren dat Amerika's “behoefte aan fundamentele verandering” een groot thema van zijn campagne en presidentschap was. Hij heeft herhaaldelijk gezegd dat Amerika moet veranderen. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst op 30 oktober 2008 deed hij de beroemde uitspraak: "We zijn vijf dagen verwijderd van de fundamentele transformatie van de Verenigde Staten van amerika."

Dit is een fundamenteel thema in het leven van Barack Obama! Zijn boeken laten zien dat hij al van jongs af aan het doel heeft gehad om Amerika fundamenteel te veranderen. En dat levensdoel ging niet weg toen hij het presidentschap verliet.

Als president heeft de heer Obama deze ambitie met passie nagestreefd. Hij had veel succes met het opnieuw vormgeven van de identiteit van Amerika, zowel nationaal als internationaal.

Denk aan de steun van de regering-Obama aan de populaire islamitische opstand tegen de Egyptische president Hosni Mubarak. Denk aan de manier waarop ze de volksopstand in Iran negeerden - en vervolgens een groteske nucleaire deal sloten met Iraanse leiders, hen met geld overspoelden en dekking boden voor hun aanhoudende nucleaire activiteiten. Denk aan wat ze deden met Benghazi toen een jihadistische menigte de Amerikaanse ambassade aanviel op de verjaardag van 9/11. Obama-functionarissen bevalen onze soldaten op schandalige wijze dat ze afzijdig moesten blijven terwijl terroristen een ambassadeur en drie andere Amerikanen vermoordden. Denk aan Obama's herstel van de diplomatieke banden met het communistische Cuba. Denk aan de manier waarop Obama Groot-Brittannië behandelde (bijvoorbeeld de dreiging om het Verenigd Koninkrijk achter in de rij te plaatsen als het zou kiezen om de EU te verlaten). Herinner u zijn openlijke vijandigheid jegens de Joodse staat. Herinner u zijn gretige steun aan internationale organisaties zoals de corrupte Wereldgezondheidsorganisatie of de anti-Israëlische, anti-Amerikaanse Verenigde Naties. Denk aan zijn gretige deelname aan de klimaatovereenkomst van Parijs, die schade toebracht aan de Amerikaanse industrie en economie.

In eigen land heeft de regering-Obama even grote "fundamentele veranderingen" tot stand gebracht. Denk aan de Affordable Care Act, een destructief stuk wetgeving dat de staatsschuld verhoogt en van Amerika meer een socialistische staat maakt. Denk aan de politisering van het Federal Bureau of Investigation, Central Intelligence Agency en andere inlichtingendiensten, en het gebruik van federale instellingen om Amerikanen te bespioneren. Denk aan het Fast and Furious-schandaal, het Internal Revenue Service-schandaal. Herinner u toen de heer obama zei dat blanke Amerikanen racisme in hun dna hebben. Denk aan de manier waarop hij de Amerikaanse wetshandhaving ondermijnde.

Dit zijn de acties van een man en een regering die eraan werken om “de Verenigde Staten van Amerika fundamenteel te transformeren”. In Bijbelse termen gesteld: dit zijn acties gericht op het uitwissen van de naam van Israël! Dit is hoe Antiochus zich gedraagt!

Denk tenslotte aan de manier waarop de regering-Obama omging met haar vertrek uit het Witte Huis en de overdracht van de macht aan Donald Trump. Bestudeer deze geschiedenis, en u zult zien dat dit het moment is waarop de staatsgreep begon!

Staatsgreep

Op 5 januari 2017 ontmoette Barack Obama zijn hoogste inlichtingenfunctionarissen in het Oval Office. Het doel van deze bijeenkomst was om president Obama op de hoogte te brengen van het rapport dat hij had bevolen betreffende het onderzoek naar de beschuldiging van Russische inmenging bij de verkiezingen van 2016. Obama's verzoek om het onderzoek was grotendeels gebaseerd op het Steele-dossier, een frauduleus rapport geïnitieerd door de Clinton-campagne, waarin werd beweerd dat het Kremlin en de Trump-campagne zouden samenspannen.

Tijdens deze bijeenkomst van 5 januari werd de president ingelicht door James Comey, Michael Rogers, John Brennan en James Clapper, respectievelijk directeuren van de FBI, National Security Agency, CIA en het Office of National Intelligence. Vice-president Joe Biden, nationale veiligheidsadviseur Susan Rice en waarnemend procureur-generaal Sally Yates waren ook aanwezig. Vrijwel alle belangrijke gezagsdragers waren aanwezig bij deze bijeenkomst over Donald Trump, die op het punt stond zijn intrek te nemen in het Witte Huis.

Na deze ontmoeting had Obama een ontmoeting met Yates en Comey, die beiden in functie zouden blijven als de heer Trump president werd. Met hen zette de heer Obama de discussie voort over het Rusland-onderzoek, het lopende onderzoek naar Donald Trump, het onderzoek van de FBI naar de gepensioneerde Amerikaanse generaal Michael Flynn - een man die Obama verafschuwde - en de briefing die FBI-directeur Comey de president de volgende dag, 6 januari, zou geven.

Tijdens deze tweede bijeenkomst droeg president Obama directeur Comey op selectief te zijn bij het informeren van de verkozen president Trump. Hij mocht Trump niet vertellen dat er een onderzoek naar hem werd uitgevoerd. “Obama-functionarissen beweerden zich te houden aan een boek dat overleg tussen politieke leiders en onderzoekers verbood. Maar hier waren ze zelf overleg aan het plegen”, schreef Andrew McCarthy in de National Review (15 februari 2018; geheel eigen nadruk). En waar overlegden ze over?

Deze bijeenkomsten van 5 januari gingen over het instandhouden van het onderzoek naar Donald Trump zelfs nadat hij president was geworden!

Over deze gebeurtenissen in januari 2017 schreef journalist Mollie Hemingway: “Niet alleen werd informatie over Rusland niet volledig gedeeld met het aankomende Trump-team, zoals Obama had aangegeven, de lekken en hinderlagen maakten de overgang chaotisch, maakte kwalitatief personeel bang om toe te treden, maakte effectief bestuur bijna onmogelijk, en schaadde de nationale veiligheid in wezenlijke mate” (New York Post, 10 mei 2020).

Twee weken later, op 20 januari 2017, schreef Susan Rice een e-mail aan zichzelf waarin ze documenteerde wat er tijdens de bijeenkomst van 5 januari was gebeurd. Deze e-mail was vreemd. Zoals McCarthy schreef, was dit niet echt “een e-mail naar jezelf”. Het is heel bewust een e-mail voor in de boeken” (op cit). Daarin schreef Rice dat alles in de bijeenkomst van 5 januari volledig transparant was. De president, schreef ze, deed alles volgens het boekje. De waarheid is, zoals McCarthy schreef, dat Rice's e-mail "niet geschreven was om te boekstaven wat er was besloten. Hij was geschreven om het verslag van wat besloten was te herschrijven, om te kunnen rechtvaardigen wat daarna gedaan werd.”

Rice wist dat wat ze hadden besproken illegaal was. Ze wilde elk onderzoek voorkomen door vast te leggen dat alles volgens het boekje was!

Als u toegang hebt tot internet, raad ik u aan om "What Did Comey Tell President Trump About the Steele Dossier?" te lezen, het artikel van Andrew McCarthy in National Review, alsook "Obama Meeting Could Be Behind Corrupt Michael Flynn Probe," door Mollie Hemingway bij de New York Post.

Was Barack Obama als president de hoeder van de "democratische instellingen en tradities van Amerika - zoals de rechtsstaat"? Heeft hij de "instrumenten van onze democratie minstens zo sterk achtergelaten als [hij] ze vond"?

Het bewijs laat zien ​​dat Barack Obama zijn laatste dagen als president besteedde aan werken met de diepe-staat-functionarissen om te bekokstoven hoe hij de inkomende president kon blijven ondermijnen en zelfs bespioneren!

Zodoende gaf Barack Obama de aanzet voor de doorlopende staatsgreep die culmineerde in de verkiezingen van 2020!

President Joebama

Dit is de term die Freddy Gray, redacteur van Spectator USA, gebruikt om een ​​mogelijk Joe Biden-presidentschap te beschrijven. "Obama klinkt tegenwoordig een beetje als een Wereldkoning, maar je kunt hem niet kwalijk nemen dat hij zich opgewekt voelt. Hij heeft zijn derde boek met memoires uit ... hij verdient miljoenen door boekendeals en Netflix-deals, zijn grote aartsvijand Donald Trump lijkt eindelijk te zijn overwonnen - en zijn kliek neemt opnieuw bezit van Washington” (28 november 2020) ).

Barack Obama was verheugd toen Biden zijn selecties voor verschillende functies in zijn regering begon aan te kondigen. In een interview op 23 november met Politico zei hij: "Je ziet een team vorm krijgen waar ik veel vertrouwen in heb." Natuurlijk heeft hij veel vertrouwen in hen - het zijn zijn mensen!

"In feite is de nieuwe regering van Biden aantoonbaar meer Obama-matig dan de oorspronkelijke regering van Obama", schreef Gray. Een campagnestaflid van Biden zei zelfs tegen Politico: "De stafleden van Obama zijn zich nu aan het ontdoen van de mensen die Biden aan de verkiezing hebben geholpen.”

De aanwezigheid van Barack Obama in de verkiezingscampagne van Joe Biden kreeg nooit de aandacht die het verdiende. Voor de meeste mensen, vooral de reguliere media, die dol zijn op Obama, was het geen probleem. Maar profetisch gezien is het een grote zorg! Antiochus was actief, en hij joeg zijn grote doel na om Amerika te veranderen!

In de Epoch Times schreef Lee Smith: “Obama wil duidelijk maken dat Biden een avatar is voor een derde Obama-termijn. Nu kan hij het werk om “Amerika fundamenteel te transformeren” afmaken, zoals hij het enkele dagen voor de verkiezingen van 2008 verwoordde” (17 november 2020).

Barack Obama was de eerste president in meer dan een eeuw die na zijn ambtsperiode zijn intrek nam in Washington. De meeste presidenten verlaten de hoofdstad, mede uit respect voor hun opvolger. Waarom bleef Obama? In maart 2017 schreef de Daily Mail dat Obama's huis in Washington, D.C., dat minder dan drie kilometer van het Witte Huis verwijderd is, het "zenuwcentrum van de toenemende opstand tegen zijn opvolger, president Donald J. Trump” was geworden.

Kunt u zich voorstellen? Deze man, met hoofdkantoor in D.C., heeft radicaal links de hele tijd gecoacht. De heer Obama is persoonlijk betrokken geweest bij het streven om president Trump omver te werpen. In maart begeleidde hij persoonlijk de selectie van Joe Biden als de Democratische kandidaat voor president. Obama belde bijvoorbeeld persoonlijk Pete Buttigieg nadat hij zich terugtrok uit de race en hem vroeg om Biden te steunen. Hij liet assistenten soortgelijke telefoontjes plegen met Amy Klobuchar en Elizabeth Warren.

Tussen maart en november voerden Barack Obama en zijn team hard campagne voor Joe Biden. Niet alleen dat, ze moedigden kiezers aan om vroeg te stemmen en om te stemmen via stembiljetten. We weten nu dat veel van de fraude is gepleegd met deze ingezonden stembrieven. Op 3 november was radicaal links klaar om de verkiezing te manipuleren.

Toen, op 7 november, werd Joe Biden - de rechterhand van Barack Obama gedurende acht jaar - uitgeroepen tot de volgende president van Amerika. Bidens vice-president, Kamala Harris, werd ook handmatig door de heer Obama geselecteerd. Toen Biden en Harris kandidaten aankondigden voor posities in de nieuwe administratie, stonden veel van deze mensen dicht bij Obama of maakten vroeger deel uit van de Obama-regering.

Half december was er een feitelijke derde Obama-regering opgezet die klaar was om terug te keren naar het Witte Huis!

Het meest opmerkelijke was dat het grootste deel van Amerika hier geen probleem mee had! Antiochus was klaar om de controle terug te nemen, en het kon Amerika niet schelen!

Als dit plan niet was onderbroken, denk ik dat Barack Obama weer in het Witte Huis zou zijn beland - op zijn minst als de grote poppenspeler die Joe Biden en Kamala Harris regisseerde. Dit klinkt voor sommigen misschien vergezocht. Maar is dat wel zo?

Kijk eens naar wat Obama zelf zei in een interview met Stephen Colbert in november. “Mensen vroegen me, wetend wat je nu weet, zou je willen dat je een derde termijn had? En ik placht te zeggen dat, als ik een overeenkomst kon maken waarbij ik een stand-in, een frontman of frontvrouw had, en ze hadden een oortje in en ik zat in mijn kelder in mijn joggingbroek de dingen gade te slaan en ik kon de richtlijnen meegeven, maar iemand anders deed al het spreken en de ceremonie, dat zou ik goed vinden, want ik vond het werk fascinerend.” De heer Obama heeft andere soortgelijke verklaringen afgelegd waarin hij aangeeft dat hij weer president wil worden!

In Mattheüs 12:34 zei Jezus: “Uit de overvloed van het hart spreekt de mond.”

Sta eens stil bij wat Rudy Giuliani, de advocaat van Donald Trump, zei tijdens een Fox News-interview op 6 december. "Dit was een patroon dat werd vastgelegd door iemand in Washington, want iedereen voerde het precies op dezelfde manier uit en ze deden het in de verdorven steden. . ... Ik weet niet wie er de leiding over had. Het enige dat ik je kan vertellen, is dat het eruit ziet als een zeer goed geplande, zeer goed uitgevoerde toestand.”

Meneer Giuliani heeft toegang tot allerlei feiten en inlichtingen, en hij zegt dat iemand in Washington D.C. deze coup orchesteerde. Hij zei niet wie hij dacht dat het was. Maar het is logisch om te concluderen dat het Antiochus was!

Verwacht in de komende weken en maanden nog meer bewijsmateriaal dat aantoont dat Barack Obama achter de aanval van radicaal links op de regering-Trump en het Amerikaanse kiesstelsel zat!

Hoe te worden gered

Stel je voor hoe destructief het voor Amerika zou zijn als Barack Obama de natie de komende vier jaar zou leiden, hetzij rechtstreeks als president, hetzij via een gevolmachtigde als Joe Biden of Kamala Harris. Sinds hij zijn ambt heeft verlaten, is radicaal links veel machtiger geworden. Denk aan de verstikkende macht van de technologiebedrijven, de onbetwiste suprematie van de geradicaliseerde reguliere media en de opkomst van hardcore marxisten in de Democratische Partij. Al deze machtige entiteiten worden geleid door een anti-God Antiochus wiens doel het is om de naam van Israël - oftewel Gods meesterplan voor de mensheid – uit te wissen! Met de steun van deze mensen zou Obama gemakkelijk de taak van het "fundamenteel transformeren" van Amerika kunnen afmaken!

Barack Obama en zijn surrogaten zouden de macht hebben om ervoor te zorgen dat een leider als Donald Trump nooit meer aan de macht kan komen! Amerika zoals wij het kennen - een natie gesteund door Joods-christelijke waarden en geregeerd als een rechtsstaat, een natie die zijn voorvaderen respecteert, een natie die uniek is vanwege zijn door God gegeven macht en voorspoed - zou vernietigd worden!

Ik heb de profetieën in Amos 7 en 2 Koningen 14 uitgelegd, die beide onthullen dat God de heer Obama en radicaal links niet zal toestaan ​​de naam van Israël uit te wissen. Deze profetieën zijn tweeledig, wat betekent dat de gebeurtenissen die in deze hoofdstukken worden beschreven in de oudheid in Israël plaatsvonden, maar ook in Amerika en Groot-Brittannië (de afstammelingen van het Bijbelse Israël) in de eindtijd zullen plaatsvinden.

In 2 Koningen 14:26 verkeert Israël in ernstige ellende. "Want de eeuwige zag dat de ellende van Israël zeer bitter was, dat het met de gebondene en de vrije gedaan was en dat Israël geen helper had.” Merk op dat veel van het lijden wordt toegebracht van binnenin. Het land wordt vernietigd van binnenuit door Antiochus en zijn aanhangers!

En bedenk dat het boek Koningen een van de voormalige profeten is, dat voornamelijk profetieën bevat voor de laatste dagen - onze huidige tijd.

Maar let op vers 27: “De Heer had niet gezegd dat Hij de naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou, maar Hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas.”

De naam van Israël staat op het punt te worden uitgewist. God Zelf intervenieert en redt Israël tijdelijk. Hoe ? Door de hand van een Jerobeam in de eindtijd!

Tegenwoordig speelt Donald Trump de rol van een eindtijd-Jerobeam.

De meeste Amerikanen zullen dit als goed nieuws beschouwen, en dat is het ook - maar niet om de reden die velen denken.

Deze profetieën eindigen niet ermee dat Amerika eeuwig welvarend en vreedzaam blijft. In de oudheid werd het koninkrijk Israël verwoest door Assyrië na het einde van de regering van koning Jerobeam (2 Koningen 18). Profetieën in Jesaja 10 en Habakuk 1 vertellen ons dat dit ook in de eindtijd met Israël zal gebeuren: Amerika en Groot-Brittannië zullen worden vernietigd door het Heilige Romeinse Rijk, dat wordt geleid door Duitsland - de afstammelingen van het oude Assyrië.

In Amos 7: 8 onthult God waarom Hij Amerika redt door middel van Jerobeam. Hij zegt: "...

Ik ga een paslood plaatsen in het midden van Mijn volk Israël. Ik zal het niet langer voorbijgaan.” Een paslood wordt meestal gebruikt bij het opmeten van een gebouw of constructie. Maar God gebruikt het hier anders: dit gaat over het meten van de vernietiging die over de naties van Israël zal komen. Deze vernietiging is niet willekeurig; God meet het zorgvuldig en precies. En het zal de meest fantastische resultaten opleveren die u zich kunt voorstellen.

Wanneer God Amerika redt van Barack Obama en radicaal links, geeft Hij de natie één allerlaatste kans om zich van zonde te bekeren en zich tot Hem te keren!

Over deze tijd gesproken, zegt God in Ezechiël 33:11: “Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?

God is hier diep emotioneel over! Wanneer Hij Israël redt, is dat slechts tijdelijk. Maar Hij hunkert ernaar om Israël permanent te redden! Hij heeft er geen plezier in mensen te zien lijden. Daarom pleit Hij jaar na jaar bij deze mensen, roepend door dit tijdschrift, het televisieprogramma Sleutel van David en deTrompet.nl, en smeekt Hij hen zich te bekeren van hun zonden.

God is vol genade en liefde, en snel om te vergeven en te beschermen. Maar om Gods vergeving en bescherming te ontvangen, moeten de mensen van Amerika en Groot-Brittannië - en elke persoon van welk ras of land dan ook – zich bekeren. We moeten stoppen met zondigen, stoppen met rebelleren tegen Gods wet en stoppen met het weerstaan ​​van God!

Onthoud deze boodschap als de toestand in de wereld verslechtert. God zal ons fysiek en geestelijk beschermen (Openbaring 12:14). Zelfs in een zinderende boodschap als die van Amos, is er goed nieuws! Wanneer deze wereld voor onze ogen uiteenvalt, weten we dat een nieuwe wereld bijna hier is! Ja, er zijn moeilijke profetieën in het verschiet, maar ze leiden allemaal tot de terugkeer van Christus!

Deze wereld kent God niet! Ze staan ​​op het punt Hem te leren kennen en hun kans te krijgen om gered te worden. Geestelijk gezien zullen de meesten van hen God voor het eerst leren kennen in een opstanding uit de dood.

“Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. Ik zal een ommekeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God” (Amos 9:13-15). Dit is de prachtige conclusie die Amos ons geeft.

Het slechte nieuws in wat komen gaat, is slechts tijdelijk. Binnenkort zal iedereen onderwezen worden en ze zullen gezegend worden voor hun gehoorzaamheid.

Maar hun tijd van begrip ligt in de toekomst. Voor degenen die bereid zijn zich te bekeren en God te gehoorzamen: vandaag is onze dag. We hebben de ongeëvenaarde kans om aan God te geven, aan deze wereld te geven, en om onze verantwoordelijkheid te vervullen om het werk van God trouw te ondersteunen. God bereidt Zijn volk voor om Jezus Christus te helpen regeren voor alle eeuwigheid!

Gfg Nl