Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Azië staat nog steeds achter Poetin

MARK SCHIEFELBEIN/AFP VIA GETTY IMAGES

Azië staat nog steeds achter Poetin

Het Westen wil de Russische dictator isoleren, maar het grootste deel van het oostelijk halfrond is aan hem gelieerd.

De oorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft de Russische president Vladimir Poetin ontmaskerd als autoritaire dictator. Hij heeft 3 miljoen mensen gedwongen hun land te ontvluchten, Oost-Europeanen doen beven van angst, NAVO-landen in staat van paraatheid gebracht en veel mensen openlijk doen spreken over de mogelijkheid van een Derde Wereldoorlog.

Westerse naties zien de oorlog als een duidelijk voorbeeld van Poetins dodelijke despotisme. Maar hoe zit het met het Oosten? Twee van de grootste, dichtstbevolkte, machtigste naties ter wereld steunen Poetin! Dit is een verbluffende vervulling van een Bijbelse profetie!

Poetin vecht al twee decennia om controle te krijgen over Oekraïne. Hij wordt ervan verdacht in 2004 een presidentskandidaat te hebben vergiftigd en in 2013 de ondertekening van een overeenkomst met de Europese Unie te hebben gesaboteerd, wat een anti-Russische revolutie ontketende. In 2014 zette hij het Russische leger in om het schiereiland de Krim in Oekraïne met geweld te annexeren en in het oostelijke deel van het land een beperkte oorlog te beginnen die in acht jaar tijd meer dan 10.000 mensen het leven kostte, nog voordat hij in februari van dit jaar een grootschalige oorlog ontketende.

Bij veel van zijn agressies heeft Poetin geprofiteerd van de steun van de dichtstbevolkte, economisch machtigste natie ter wereld: China.

Begin februari reisde Poetin naar Peking en ontmoette daar de autoritaire president van China, Xi Jinping. Ze legden een lange verklaring af waarin ze aangaven dat er tussen Rusland en China "geen grenzen" of "verboden" gebieden van samenwerking waren. Zoals de Washington Post berichtte, gaf Poetin Xi gunstige voorwaarden voor een 30-jarige overeenkomst voor de levering van gas en stemde er blijkbaar mee in om te wachten tot na het einde van de Olympische Spelen in Peking om zijn slag te slaan. De dag na het einde van de Olympische Spelen erkende Poetin twee separatistische regio's in Oekraïne. Drie dagen later breidde hij zijn agressie in Oekraïne uit tot een totale oorlog.

De westerse media concentreren zich op het feit dat China heeft opgeroepen tot vredesbesprekingen en heeft geweigerd Rusland wapens te leveren voor gebruik in Oekraïne. Maar zoals de Post toegaf: "De tijdlijn spreekt voor zich." China’s gas-deal geeft Rusland een nieuwe markt voor zijn olie en gas en helpt het land om Europa en het Westen economisch te straffen voor hun sancties en ander verzet tegen Poetins laatste oorlog. Ondanks zijn oproepen tot vrede heeft Xi geweigerd te met de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy te spreken, wat de boodschap afgeeft dat China wel Poetins manier om het conflict op te lossen steunt en niet die van Oekraïne.

Als kernmachten zo solidair zijn in oorlogstijd, wat betekent dat dan voor de wereld? Ik zeg je, het is wee voor de wereld!

Eerst China, nu India

We wachten al tientallen jaren op de totstandkoming van dit bondgenootschap. In 2014, toen Rusland de Krim binnenviel, schreef ik "Asia Stands With Putin" (Trompet, mei-juni 2014). Op dat moment werden velen in het westen overrompeld door de afstemming tussen Rusland en China. Acht jaar later, bij het vooruitzicht van een veel gewelddadiger en dodelijker invasie, werd door veel analisten zelfs verwacht dat China Rusland zou steunen.

Toch waren zelfs veel van deze analisten verbaasd toen ook India de kant van Rusland koos. India is een van de grootste economieën en militaire mogendheden ter wereld. Het is ook een voormalige kolonie van het Britse Rijk, een belangrijke handelspartner van de Verenigde Staten en 's werelds grootste democratie. Toch heeft het zich onthouden van alle stemmingen in de Verenigde Naties waarin de Russische invasie in Oekraïne werd veroordeeld. Analisten zullen verbaasd zijn over de mate waarin India Poetin zal steunen en over de mate waarin het een bondgenootschap met Rusland en China zal aangaan. India heeft nu al belangrijke banden met Rusland (het importeert naar schatting 60 tot 85% van zijn militaire uitrusting uit dat land), maar in de nabije toekomst zullen deze banden zich onvoorstelbaar vermenigvuldigen.

In het decembernummer 1959 van de Echte Waarheid werd deze eindtijd-coalitie met verbazingwekkende nauwkeurigheid voorspeld: "De opzet van Rusland is niet om eerst Europa in te nemen en de Verenigde Staten aan te vallen. Het plan is om eerst Azië in te nemen. Lenin schreef dat de weg naar Parijs, Londen en New York via [Peking] en Delhi loopt! ... De droom van [China] is al eeuwenlang de ultieme wereldverovering! ... China weet echter dat het in deze hooggeïndustrialiseerde tijd deze droom alleen kan verwezenlijken als bondgenoot van Rusland. ... [Russische leiders] zullen uiteindelijk niet alleen de Russische staten besturen, maar ook China ... en India."

Rusland, China en India, de reusachtige naties van de aarde, allen onder bevel van een geduchte "vorst"! Dat is 62 jaar geleden geschreven, en komt nu uit! Hoe kon Mr. Armstrong dat weten? Omdat het geprofeteerd is in uw Bijbel.

Profetie is de sleutel

De Trompet verwachtte al dat China en India een bondgenootschap met Rusland zouden aangaan. Wij, en de Echte Waarheid voor ons, verwachten dit al meer dan 60 jaar. Zoals ik uitleg in The Prophesied 'Prince of Russia,' (alleen beschikbaar in het Engels) voorspelde Ezechiël 38:2 de Russische macht die we nu zien opkomen, geleid door een rō'š nāśî' (of "vorst van Rusland"). Dit vers vermeldt ook "het land van Magog", waartoe het moderne China en andere naties behoren. Dit wijst erop dat deze Russische leider andere Aziatische volkeren achter Moskou zal scharen.

De profetie die Ezechiël opschreef was voor de eindtijd. Het geeft aan dat Rusland de leider zal zijn van deze enorme Aziatische alliantie. Dat is een sleutel om de geopolitiek van vandaag te begrijpen.

Andere Bijbelprofetieën suggereren sterk dat ook India zich zal verenigen met deze Oosterse naties. (Bestel een gratis exemplaar van Russia and China in Prophecy (alleen in het Engels verkrijgbaar) om deze waarheden voor uzelf te bewijzen vanuit uw eigen Bijbel).

Een ander belangrijk Bijbelvers om te begrijpen is Openbaring 9:16, een profetie dat in de eindtijd een Aziatisch machtsblok van "koningen van het oosten" het grootste leger in de geschiedenis zal hebben. Het komt uit dezelfde gebieden die in Ezechiël 38 worden beschreven, en China, India en Rusland zijn de enige wiens bevolkingsgrootte een gecombineerd leger van 200 miljoen manschappen kunnen voortbrengen.

China en India versterken hun steun aan Rusland, zelfs nu het een agressieve oorlog voert, de grootste conventionele militaire aanval sinds de Tweede Wereldoorlog! Dit is een teken dat de 146 miljoen mensen van Rusland, de 1,4 miljard van China en de 1,4 miljard van India Vladimir Poetin binnenkort zullen voorzien van een schier eindeloze voorraad mankracht! Controle over en organisatie van die massa's zal de sleutel zijn tot het succes van deze Aziatische alliantie. Westerse handelsbetrekkingen en democratische idealen zullen tot het verleden behoren.

Omwille van wat deze profetieën betekenen, geloof ik dat Europa voor zijn ernstigste crisis staat sinds de Tweede Wereldoorlog!

Joe Biden en zelfs enkele goede analisten hebben beweerden dat een herleefd Russisch imperium een gevaar zou vormen voor China en India, en dat deze naties het daarom niet zullen steunen. Maar zij zien niet in dat India en vooral China het Westen als een veel grotere vijand beschouwen. En zij zijn niet op de hoogte van de profetieën van de Bijbel.

Zelfs degenen die de oorlog in Oekraïne op de voet volgen, begrijpen het belang ervan niet, noch het belang van de reacties van de oosterse naties. Waarom? Omdat ze de Bijbelse profetie niet begrijpen. Deze crisis is nog lang niet voorbij.

Nl Hwr