Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Amerika's naïeve vertrouwen in Duitsland

ISTOCK.COM/GUVENDEMIR, ISTOCK.COM/MESUT ZENGIN, ISTOCK.COM/GEORGEPETERS

Amerika's naïeve vertrouwen in Duitsland

Het land dat twee wereldoorlogen begon, krijgt nu de beste stealth gevechtsvliegtuigen. Wat kan er misgaan?

Twee weken nadat Duitsland zijn grote uitgavenstijging had aangekondigd, onthulde het waar het een groot deel van het geld aan wil uitgeven: F-35A Lightning ii jets van Amerikaanse makelij.

Dit zijn Amerika's modernste straaljagers, boordevol Amerikaanse toptechnologie. Alleen de naaste bondgenoten van de VS mogen ze kopen. Het krijgen van zulke jets is een grote militaire vooruitgang voor Duitsland. Voor het eerst zal de Duitse luchtmacht een stealth-jet hebben. Dit wordt ook het eerste gevechtsvliegtuig van de "vijfde generatie". Maar het belangrijkste is dat deze jet ontworpen is om kernwapens te dragen.

In België, Nederland, Italië, Duitsland en Turkije heeft de VS ongeveer 150 tot 200 thermonucleaire bommen opgeslagen. Oorspronkelijk werden deze bommen en nog veel meer ingezet in NAVO-landen in Europa tijdens de Koude Oorlog. Zijn deze bommen nog steeds nodig? Is het nog steeds het risico waard om kernwapens achter te laten in naties die in de Tweede Wereldoorlog nog Amerika's vijanden waren? Deze vragen houden de Amerikaanse leiders blijkbaar niet bezig, want zij geven Duitsland nu de mogelijkheid om deze bommen op een stealth-jet te plaatsen.

Herinnert iemand zich de verwoesting die deze landen hebben aangericht of de verwoesting die kernwapens hebben aangericht?

Kernwapens vormen een afschuwelijke bedreiging. Eén is genoeg om een stad vol mensen te laten verdampen. Tweehonderd ervan kunnen de hele wereld vernietigen! Toch heeft Amerika deze bommen aan deze vijf landen gegeven – waarvan er twee 75 jaar geleden nog onze bittere vijanden waren!

In de gedachten van velen heeft de Russische invasie in Oekraïne een nucleaire oorlog tot een reële mogelijkheid gemaakt. De Russische president Vladimir Poetin heeft in februari zijn nucleaire strijdkrachten in hoogste staat van paraatheid gebracht. Hij dreigde met "grotere gevolgen dan ooit in de geschiedenis" voor elk land dat zich zou bemoeien met zijn verovering van Oekraïne.

Nu denkt Duitsland ook aan kernwapens. De enige vliegtuigen die Duitsland momenteel heeft om de daar gestationeerde B61-kernbommen te dragen zijn Tornado jets. De Tornado maakte zijn eerste vlucht bijna een halve eeuw geleden en is nu verouderd.

Amerika werkt ook aan een verbetering van de B61-bommen die in Duitsland en elders zijn gestationeerd, waardoor ze nauwkeuriger worden en geschikt worden gemaakt voor de F-35. De verbeterde bommen zullen GPS-geleiding hebben en een variabele opbrengst, wat betekent dat ze hoger of lager kunnen worden afgesteld om een reeks explosies te creëren, tot 50 keer kleiner dan de bom die Hiroshima verwoestte of tot één die drie keer groter is. De directeur van het Nuclear Information Project, Hans Kristensen, omschreef het als een "alles-in-een kernbom op steroïden".

"Zij verliezen het vertrouwen in de VS als de militaire paraplu die hen beschermt, en zij willen hun eigen militaire macht om zichzelf te beschermen. Dat is hoe ze zich daar voelen. Dat is een belangrijke drijfveer om zich te verenigen en dat is precies wat er gebeurt." ~ Herbert W. Armstrong, 27 november 1982 


Amerika geeft Duitsland toegang tot zijn meest geavanceerde en dodelijkste wapens. De cruciale vraag is, of de Verenigde Staten werkelijk controle heeft over die bommen.

Tactische wapens worden gewoonlijk vervoerd door korteafstandsaflevervoertuigen zoals kruisraketten of jacht- of bommenwerpers met een bereik van minder dan 850 mijl. Ze kunnen niet intercontinentaal worden gelanceerd, maar ze zijn klein genoeg om waar nodig achterin een vrachtwagen te worden vervoerd!

Een andere afschuwelijke mogelijkheid is het risico dat deze kleinere apparaten worden gestolen door corrupte landen of terroristen. Dit zijn immens krachtige wapens! Kunnen we andere landen echt vertrouwen met zulke vuurkracht?

Hoe veilig zijn deze wapens?

Deze wapens zijn technisch gezien van Washington, maar zijn ze dat ook echt? Ze blijven onder Amerikaanse controle, tenzij in oorlogstijd toestemming wordt gegeven om ze aan het gastland over te dragen. Na een reeks blunders in de loop der jaren is de veiligheid van deze kernwapens echter twijfelachtig.

"Volgens een in 2008 door de Amerikaanse luchtmacht ingestelde Blue Ribbon Review voldoen de meeste opslagplaatsen voor Amerikaanse kernwapens in Europa niet aan de veiligheidsnormen van het Amerikaanse ministerie van Defensie," schreven Tom Sauer en Bob van der Zwaan in een rapport van mei 2011 voor de Harvard Kennedy School, getiteld "U.S. Tactical Nuclear Weapons in Europe After NATO's Lisbon Summit: Why Their Withdrawal Is Desirable and Feasible."

De luchtmachtbasis Kleine Brogel in België is een van de bases waar Amerika's tactische kernwapens zijn ondergebracht. In 2001 was deze basis het doelwit van een Al Qaeda extremist genaamd Nizar Trabelsi. In 2010 werd dezelfde basis binnengedrongen door vredesactivisten. De activisten klommen over de omheining en zwierven meer dan een uur rond de basis, terwijl ze hun escapade op video vastlegden. Toen ze uiteindelijk werden betrapt, nam de beveiliging van de vliegbasis de videoband niet eens in beslag!

Het is ontstellend dat de V.S. zo onzorgvuldig omgaat met iets dat zo dodelijk gevaarlijk is! Dit is het soort fout dat werkelijk verschrikkelijke gevolgen zal hebben.

Denkt u dat de Europese landen die deze wapens herbergen er net zo onverschillig tegenover staan als Amerika?

Denk aan de kans op een nucleair fiasco. Er staat die landen weinig in de weg om die bommen over te nemen en ze te gebruiken zoals zij willen. Die wapens zouden zelfs tegen Amerika gebruikt kunnen worden!

Hoe naïef is Amerika om deze immense vuurkracht toe te vertrouwen aan landen die zo kortgeleden – en door de geschiedenis heen – bewezen hebben vijanden van de vrije wereld te zijn!

Duitsland de F-35 geven getuigt van een monumentaal vertrouwen. Dit zou Duitsland in staat stellen een stealth-nucleaire aanval uit te voeren. Het vliegtuig werd ook ontworpen om de ruggengraat van de Amerikaanse luchtmacht te worden. Het is in vele opzichten een indrukwekkend vliegtuig, maar het wordt geplaagd door een aantal grote zwakheden – vooral als het gaat om cyberoorlogsvoering. De F-35 wordt wel een vliegende supercomputer genoemd, en het is schokkend hoe kwetsbaar het is om gehackt te worden. Duitsland en andere landen die het vliegtuig bedienen, bevinden zich in een perfecte positie om al deze zwakke punten te onderzoeken.

Op dit moment lijkt Duitsland een bondgenoot te zijn van de Verenigde Staten. Maar wat als dit land, onze aartsvijand in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, zich tegen ons keert in de volgende oorlog?

Duitsland beweert een bondgenoot te zijn. Toch stuurt Europa Rusland nu meer geld dan voor de inval in Oekraïne! Duitsland heeft heel Europa aangezet tot het weigeren van een boycot van Russische olie en gas. Ze nemen niet eens eenvoudige maatregelen om het geld dat ze naar Rusland sturen te verminderen. Gedraagt Duitsland zich echt als een bondgenoot, vooral een die Amerika kan vertrouwen met de meest destructieve wapens die ooit zijn geproduceerd?

Amerika vertrouwt Duitsland, maar de geschiedenis schreeuwt uit dat het dat niet moet doen!

Het vertrouwen dat Amerika in Duitsland stelt, wordt absoluut veroordeeld door de Bijbel. Waarom? Omdat het zijn vertrouwen in andere landen stelt in plaats van in God.

Vriend of vijand?

Toen Duitsland zijn herbewapening aankondigde, verwelkomde Amerika het besluit met luid applaus.

In de Bijbel veroordeelt God Amerika en Groot-Brittannië (en andere moderne afstammelingen van het oude Israël) omdat zij Hem in de steek hebben gelaten en hun "minnaars" achternalopen. En wat doen we op dit moment? We bewapenen twee oorlogszuchtige naties, onze historische vijanden, met nucleaire vuurkracht! Dit is een vreselijk gevaarlijke fout!

"Als ze sterk genoeg zijn om voor zichzelf op te komen, zullen ze eerst Engeland aanvallen, omdat deze zij aan zij met de VS bleef staan, en dan zullen ze een groot aantal hydrogene bommen terugbezorgen die de VS nu in Europa heeft opgeslagen!" ~ Herbert W. Armstrong, 8 februari 1980 


In het boek Ezechiël, dat over de eindtijd gaat, zegt God: "Ohola [waar de moderne volken van Israël mee bedoeld worden] bedreef hoererij, hoewel zij Mij toebehoorde: zij werd verliefd op haar minnaars, op de Assyriërs, vertrouwelingen … Daarom gaf Ik haar in de hand van haar minnaars, in de hand van de Assyriërs, op wie zij verliefd was geworden" (Ezechiël 23:5, 9). Dit hele hoofdstuk gaat over Israël, hier Ohola genoemd, en de Joden, Oholiba genoemd, die zich opmaken op een van de meest schokkende manieren uit de geschiedenis verraden te worden!

De Assyriërs zijn de voorvaderen van de moderne Duitsers, en het is één van de namen die in de Bijbelse profetie gebruikt worden om het huidige Duitsland mee aan te duiden. (Wij bewijzen dit in ons artikel "Is Germany in Bible Prophecy? " (alleen beschikbaar in het Engels))

De profetie van Ezechiël gaat verder: "Zij [Amerika en Groot-Brittannië] werd verliefd op de Assyriërs, landvoogden en machthebbers, vertrouwelingen, uitmuntend gekleed, ruiters, die op paarden reden, allen begerenswaardige jongemannen" (vers 12). Duitsland is een zeer militaristisch land, een natie met indrukwekkende soldaten. Nu dit land zijn leger drastisch uitbreidt, verheugd Amerika zich erover.

"…werd zij op hen verliefd, zodra zij hen met eigen ogen zag, en zij stuurde gezanten naar hen toe, naar Chaldea. De Babyloniërs kwamen bij haar om het liefdesbed met haar te delen, en zij verontreinigden haar met hun hoererij. Nadat zij zich echter met hen verontreinigd had, rukte haar ziel zich van hen los" (verzen 16-17). In onze tijd verwijzen "de Babyloniërs" naar het Heilige Romeinse Rijk, dat Duitsland, Italië en het Vaticaan tot zijn kern heeft.

God heeft een uitgesproken mening over het omgaan met zulke "minnaars"! Het is een kwestie van vertrouwen. Amerika heeft geen vertrouwen in God voor bescherming, dus vertrouwt het op een andere natie – in dit geval, op één met een angstaanjagende geschiedenis! Wij hebben de mens boven God gesteld. God veroordeelt het moderne Israël – vooral Amerika, Groot-Brittannië en de Joodse staat – omdat zij "mij vergeten zijn" (vers 35). Dat is een ernstige fout waar deze naties spijt van zullen krijgen.

Dit is een krankzinnig beleid, zelfs volgens het normale gezond verstand. Maar God ziet het voor wat het werkelijk is. Hij zegt dat Amerika en Engeland erger zijn dan een prostituee: Wij zijn als een vrouw die haar man heeft verlaten en een hoer is geworden die de klant betaalt om naar haar toe te komen (Ezechiël 16:33-34). Zo afschuwelijk vindt God dit!

De ontnuchterende realiteit is dat elk van de landen die deze bommen hebben, met geweld de controle over deze wapens zou kunnen overnemen en ze tegen de VS zou kunnen gebruiken. Tweehonderd kernbommen bevinden zich in Europese landen – genoeg om de wereld te vernietigen – en de proliferatie neemt verder toe!

Maar het geweldige nieuws is dat Christus zal terugkeren! Hij zal ons het lijden laten ondergaan dat wij vanwege onze zonden over onszelf hebben afgeroepen. Maar net zo zeker als die zeven heroplevingen van het Heilige Romeinse Rijk die precies volgens de profetie op het toneel zijn gekomen – en net zo zeker als de voorspelde Derde Wereldoorlog die op het punt staat uit te breken – kunnen we er absoluut op vertrouwen dat Hij zal terugkeren.

Als dat gebeurt, zullen deze bommen en alle verwoesting die ze aanrichten, voor altijd vernietigd worden. Jezus Christus zal de oplossing voor dit vreselijke probleem brengen. U kunt die waarheid rechtstreeks vanuit uw eigen Bijbel bewijzen.

Dank God voor die oneindige hoop!

Nl Lead