Chapter1

Terugblik

10-10-2016  •  Uit deTrompet.nl
Hij had Gelijk - Voorwoord
 

Veel lezers van het tijdschrift Philadelphia Trumpet vertellen ons dat zij dezelfde boodschap herkennen welke de Plain Truth (Echte Waarheid) bracht gedurende 52 jaar onder de leiding van zijn grondlegger, Herbert W. Armstrong. Abonnees wijzen zelfs op de overeenkomsten in schrijfstijl en presentatie in vergelijking met de Plain Truth tijdens zijn topperiode.

Dit heeft een oorzaak—en dat zal in dit boekje duidelijk gemaakt worden.

De heer Armstrong was één van de meest vooraanstaande religieuze leiders van de 20ste eeuw. Hij werd bekeken, gelezen en gevolgd door miljoenen mensen wereldwijd. Ten tijde van zijn dood in 1986, werd het nieuws-tijdschrift dat hij had opgericht in zeven talen uitgegeven; de wereldwijde circulatie piekte rond 8.4 miljoen. (Ter vergelijking; het tijdschrift Time had datzelfde jaar een circulatie van 5.9 miljoen.)

Wat is er gebeurd met de Plain Truth? Eén voorbeeld in het bijzonder zal dit duidelijk maken.

Gedurende meer dan vijf decennia onder de heer Armstrong’s leiding gaf de Plain Truth jaar na jaar een krachtige en consequente waarschuwing uit over de herleving en hereniging van Duitsland. Het verkondigde dat Duitsland de dominante macht zou worden achter een krachtige unie van Europese naties die in macht en hegemonie het Russische blok zou overtreffen en zelfs Engeland and Amerika. Stelt u zich deze voorspelling voor terwijl Duitsland in puin lag na de 2de Wereld Oorlog. Maar dat is wel wat de Plain Truth deed.

De heer Armstrong leefde niet lang genoeg om de val van de Berlijnse Muur te zien op 9 November 1989, of om de hereniging van Duitsland te zien op 3 oktober een jaar later. Tegen die tijd had er echter iets verbazingwekkends plaats gevonden—degenen die het publiceren van de Plain Truth over hadden genomen na de dood van de heer Armstrong in 1986, hadden het redactionele beleid totaal veranderd!

Hier volgt wat de uitgevers van de Plain Truth “nieuwe look” zeiden over die wereldschokkende gebeurtenis in 1989: “Volgend op het spectaculaire nieuws van de val van de Berlijnse Muur, ontvingen wij onverwachts een telefoontje van een nieuwszender in Seatle. De nieuwsredacteur was goed op de hoogte van het programma “World Tomorrow” en het feit dat de Kerk gedurende meer dan 40 jaren een vorm van eenwording van Europa voorspeld had. Hij vroeg om commentaar voor de uitzending en of de Kerk geloofde dat de val van de muur de aanvang was van profetische gebeurtenissen in de eindtijd.

“Wij antwoordden dat het te voorbarig was om zulke uitspraken te doen ….

“De nieuwsredacteur was teleurgesteld dat we niet wilden verkondigen dat dit het absolute begin van eindtijd gebeurtenissen was, maar het was interessant dat hij zei dat wat de Kerk vanuit de Bijbel had voorspeld opmerkelijk veel leek op wat er nu leek plaats te vinden.” (Wereldwijde Kerk van God Pastor General’s Report, 21 november, 1989; nadruk van ons).

Voor langdurige lezers van de Plain Truth, was zo’n zwakke evaluatie van de dramatische gebeurtenissen rondom de val van de Berlijnse Muur onthutsend. Het tijdschrift had zijn visie verloren, zijn reden voor bestaan! Het was in rap tempo zijn redactionele erfenis van gedurfde en uitgesproken voorspellingen van gebeurtenissen aan het verloochenen—voorspellingen gebaseerd op de fundatie van “het zeer vaste profetische woord” (2 Petrus 1:19). Het lezersaantal daalde snel. Spoedig werden de uitgevers geconfronteerd met een financiële crisis aangezien donaties van abonnees uitbleven. Lezers en aanhangers van de heer Armstrong’s leidende tijdschrift haakten met groepen tegelijk af.

Eens hadden deze lezers een visie—een visie van een werkelijkheid die hen vertrouwen gaf in de toekomst. Miljoenen lezers van de Plain Truth die de Berlijnse Muur op het Journaal neer zagen vallen, doorzochten tevergeefs de bladzijden van de Plain Truth op zoek naar een perspectief op de volgende gebeurtenis die de opkomst van de Euro-macht zou versnellen, zoals de heer Armstrong had geprofeteerd.

Veel van deze voormalige Plain Truth—lezers bevinden zich nu onder de honderdduizenden die de Trumpet ontvangen.

In 1990 begonnen wij de Trumpet met een krap budget, een handvol abonnees en één doelstelling: het op te pakken waar de heer Armstrong was gestopt.

In Openbaringen 10:11 gaf God één van Zijn dienstknechten een opdracht om “opnieuw te profeteren.” Die opdracht, als u de context begrijpt, openbaart de noodzaak van het werk dat wij in deze tijd doen. De heer Armstrong had een krachtig profetisch werk. Maar toen werd dat werk op tragische wijze ontmanteld—en God moest een andere organisatie oprichten om het werk opnieuw te doen. Ons werk is gebaseerd op wat God onderwees door de heer Armstrong en wat Hij vandaag aan ons onderwijst. Wij volgen wat de heer Armstrong deed, en bouwen verder op het begrip dat hij had.

Dit boekje geeft een terugblik op onze oorsprong. Ons personeel heeft terug gekeken door decennia van oude Plain Truth uitgaven, zoekend naar gedurfde voorspellingen. Vervolgens hebben we deze profetische uitspraken vergeleken met wat in werkelijkheid is gebeurd, of wat er nu gebeurt, op wereldniveau.

De resultaten waren verbazingwekkend. Alleen al het aantal profetische uitspraken gedaan door de heer Armstrong en zijn redactionele team, en hun accuraatheid, zal u verbazen. Dit boekje omvat zeker niet alles. Maar het geeft een aardig goed beeld van waar de Plain Truth gedurende meer dan 50 jaar over ging.

Het is een opmerkelijke geschiedenis die werkelijk belangrijk is om bij stil te staan. Dit omvangrijke spoor van nauwkeurige voorspellende analyses zal uw geloof opbouwen in de zekerheid van bijbelse profetie.

God heeft ons begrip gegeven over deze gebeurtenissen voor ze plaatsvinden vanwege verschillende belangrijke redenen. Het is aan ons om hier ons voordeel mee te doen.