Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Fire%20shots

Johannes Simon/Getty Images

Is Duitsland gereed om te vechten?

Bundeswehr officieren verwachten een actievere en meer dodelijke rol van Duitsland in het Midden-Oosten.

Duitse militaire leiders bereiden zich voor om een meer actieve rol aan te nemen in de strijd tegen de Islamitische Staat in het Midden-Oosten. Dit nieuws kwam naar voren volgend op de Veiligheidsconferentie in München van 17-19 februari. Spiegel Online meldde op 20 februari dat Duitse diplomaten en militaire officieren de conferentie verlieten met het gevoel dat sommige grote uitdagingen die voor hen liggen veel verder reiken dan alleen maar het verhogen van het nationale militaire budget. Het gevoel was dat Duitsland zich gereed moet maken om daadwerkelijk “te vechten”.

Duitse generaals verwachten dat toekomstige missies ook luchtaanvallen tegen de Islamitische Staat in Syrië en Irak zullen inhouden, en mogelijk een verhoogde inzet van de Bundeswehr in Afghanistan. Spiegel Online citeerde een Duitse militaire generaal die de conferentie bijwoonde met de woorden: “[De Amerikaanse president Donald] Trump wil niet alleen maar meer geld van ons, maar hij wil ook dat wij uiteindelijk zelf de strijd aangaan” (vertaling van the Trumpet). Alhoewel voormalig president Barack Obama eerder aangedrongen heeft op een meer actieve betrokkenheid van de navo, gelooft de geciteerde generaal dat de toon nu scherper is en dat Duitsland zich moet voorbereiden om zelf “de trekker over te halen”.

Deze zorgen werden waarschijnlijk aangewakkerd door de gesprekken van de Duitse militaire officieren op de conferentie, alsmede door de toespraken van de Amerikaanse vice-president Mike Pence en de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis. Pence bevestigde het verzoek van Trump om een sterkere Europese betrokkenheid door te zeggen: “De Europese defensie vereist zowel uw inzet als die van ons.” Bovendien zei hij: “De president van de Verenigde Staten verwacht dat onze bondgenoten zich aan hun woord houden en deze verplichting nakomen, en dat houdt voor de meesten in dat de tijd is gekomen om meer te doen” (nadruk van mij).

De Duitse leiders weten dat deze uitspraken rechtstreeks aan hen gericht zijn, aangezien zij de grootste economische macht in Europa bezitten maar minder aan de collectieve defensie bijdragen dan het vereiste minimum.

In de toekomst zou dat kunnen betekenen dat als de Verenigde Staten militaire middelen uitbreiden om de Islamitische Staat in Syrië te bombarderen, de legers van Duitsland en Europa mee zullen moeten doen. Minister Mattis versterkte dit punt nog verder door te zeggen dat de navo meerdere bedreigingen ervaart op meerdere fronten en zich hieraan dient aan te passen. Hij benadrukte de focus van navo op het zuiden en gaf aan dat het blok “de terroristische bedreigingen aan navo’s zuidelijke flank, van de Middellandse Zee tot aan de grens van Turkije” aan moet pakken. Hij wees erop dat aangezien de bedreigingen voor de navo drastisch veranderd zijn, de verplichtingen van de lidstaten ook drastisch dienen mee te veranderen.

Het Duitse leger is reeds strategisch gepositioneerd om deze uitdagingen het hoofd te bieden. In december 2015 stationeerde Duitsland zes Tornado-gevechtsvliegtuigen op de Incirlik luchtmachtbasis in Turkije. Sinds hun inzet hebben deze gevechtsvliegtuigen hoge-resolutie foto’s gemaakt, die inlichtingen verstrekken om de strijd tegen de Islamitische Staat te ondersteunen. Toen de plannen van de Duitse regering om een militaire basis in Turkije te vestigen openbaar werden, zeiden wij dat dit laat zien wat Duitsland’s lange termijn plannen zijn voor die regio.

Spiegel Online wees erop dat het inzetten van gewapende Tornado-gevechtsvliegtuigen bij Incirlik een eenvoudige militaire operatie is, maar dat het een politieke uitdaging zou vormen om zo’n inzet goedgekeurd te krijgen door de Duitse Bondsdag: Elke Duitse militaire missie sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt kritisch bekeken. Maar met de druk van president Trump heeft Duitsland bijna geen andere keuze dan de WO-II geschiedenis achter zich te laten en zich opnieuw in de strijd te begeven.

Alhoewel de regering van Trump het grote potentieel erkent dat ligt in Duitslands capaciteit om militaire missies te leiden, is het blind voor het gevaar van het machtiger maken van Duitsland. Sommigen geloven dat Duitsland zijn sterkere militaire omstandigheden zal gebruiken om de door Amerika geleide coalitie te ondersteunen; de geschiedenis laat zien dat het niet op die manier werkt. De hoofdredacteur van de Trumpet, Gerald Flurry, stelde in 2014 de volgende vragen over de militaire opkomst van Duitsland:

Wat zal Duitsland doen als het een sterk leger krijgt? Durft u die geschiedenis te lezen en onder ogen te zien? Zodra dat leger eenmaal op zijn plek is, zal het ook gebruikt worden! Deze wereld begrijpt dat niet omdat het de geschiedenis en de Bijbelse profetieën niet begrijpt. We hoeven alleen maar naar de waarheid te kijken om te begrijpen waar we mee te maken hebben. Alles beweegt zich razendsnel.

De Bijbel profeteert in Daniël 11 dat Duitsland de leiding in het Midden-Oosten conflict zal nemen. Spoedig zal de wereld zien hoe Duitsland zijn leger en de legers van andere EU landen zal gebruiken om zijn eigen doelen te bereiken. De huidige trends zijn een voorbereiding voor een veel actievere rol van Duitsland in de strijd tegen de Islamitische Staat. Maar het uiteindelijke doel van Duitsland is veel groter dan alleen maar het vernietigen van deze relatief kleine vijand. Lees voor meer informatie over zijn geheime strategie het artikel van Mr. Flurry De Wervelstorm Profetie.”  

No Nl