Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Earth

Hoe verloopt het verder

Hij had Gelijk - deel vier - Azië

Zoals dit boekje duidelijk heeft laten zien, was Herbert W. Armstrong in staat om veel profetieën te begrijpen en aan het publiek te verkondigen omdat hij bereid was om zich te onderwerpen aan de autoriteit van de Bijbel. We hebben er slechts een paar belicht die betrekking hebben op belangrijke gebeurtenissen die op dit moment de toekomst van ons bestaan vormgeven.

Een van de eerste profetieën waar hij echter over sprak—waarschijnlijk de eerste en zeker de meest belangrijkste—is hier slechts oppervlakkig behandeld. Het is een gebeurtenis die een uiteindelijk, vredig einde maakt aan al de profetieën waarover gesproken werd. Het is een profetie die hij al in de jaren ‘30 begon te onderwijzen: de profetie over de spoedig komende regering van God in de ideale Wereld van Morgen.

De heer Armstrong was eerst van plan “het goede nieuws van de Wereld van Morgen” in 1933 uit te zenden. Later schreef hij, “Alles wat ik in gedachten had, toen we het Wereld van Morgen programma inplanden voor eind 1933, was om trouw God te volgen waar Hij ons ook heen zou leiden”(Autobiografie van Herbert W. Armstrong, Volume 1).

Van die profetie schreef hij in 1966, “U hoeft het niet te geloven! Het zal hoe dan ook gebeuren. Het is zeker—de enige hoop van de wereld. Dit vooraf gegeven goede nieuws van morgen is net zo zeker als de opkomende zon van morgen. De mensheid zal het niet teweeg brengen—het zal ons gegeven worden. De mensheid zal gedwongen worden om gelukkig te zijn—om te genieten van wereldvrede—om getuige te zijn van universele overvloed en van vreugde die de aarde vult” (De Ideale Wereld van Morgen—Hoe het er uit zal zien).

Zoals het spreekwoord zegt, “Achteraf is makkelijk praten.” Het is makkelijk de waarheid te zien nadat het heeft plaatsgevonden. Dat soort visie is echter van beperkte waarde. Wat we echt nodig hebben is de mogelijkheid om te weten wat er gaat komen voordat het gebeurt. Dit boekje laat zien dat je een “goede blik” op de toekomst kan hebben.

We hebben teruggekeken naar de profetische kennis van Herbert W. Armstrong en de vervulling ervan laten zien zoals het plaats vindt, zodat u—de lezer—uw toekomst kunt plannen.

“Winston Churchill verklaarde voor het Congres van de Verenigde Staten: ‘Hij moet inderdaad een blinde ziel hebben die niet kan zien dat er hier beneden een groot doel en ontwerp uitgewerkt wordt, waarvan wij de eer hebben om trouwe dienaren te zijn,’” schreef de heer Armstrong. “Het is waar, maar bijna niemand realiseert het zich: de mensheid is op deze aarde geplaatst met een doel! En de Maker van de mensheid heeft bij het menselijke product dat Hij gemaakt heeft een Instructie Boek gevoegd om dat doel te onthullen en de mens te begeleiden om dit op een gelukkige, aangename manier te vervullen” (De Verenigde Staten en Groot Britannië in Profetie).

Generaal Douglas MacArthur sprak de waarheid toen hij zei, “Sinds het begin der tijden heeft de mens vrede gezocht. … Militaire allianties, machtsevenwicht, competities van naties, alles heeft op hun beurt gefaald, waardoor de enige weg die overbleef was door middel van de smeltkroes van de oorlog. De totale vernietiging die oorlog brengt maakt dit nu niet langer een alternatief. We hebben onze laatste kans gehad. Als we geen groter en billijker systeem bedenken staat Armageddon voor de deur. Het probleem is in wezen theologisch en vereist een geestelijke opleving, een verbetering van menselijk karakter die gelijk loopt met onze haast onvergelijkelijke vooruitgang in wetenschap, kunst, literatuur, en alle materiële en culturele ontwikkelingen van de afgelopen 2000 jaar. Het moet van het geestelijke komen als we ons vlees willen redden.”

Het draait allemaal om visie. De Nederlandse filosoof Erasmus zei: “In het land van de blinde is de een-oog koning.” Hij sprak over visie—één man met visie in een land gevuld met mensen die weigeren te zien. Vandaag zien maar zeer weinigen de wereld als een “kokende pot” die op het punt staat over te koken! (Jeremia 1:13). Toch zou iedereen met maar een “half oog” dat moeten kunnen onderscheiden.

De heer Armstrong waarschuwde wat voor ons ligt: “In deze dwaasheid van goed opgeleide onwetendheid is het tegenwoordig mode geworden en intellectueel prikkelend de grote fundamentele oorzaak aller dingen te negeren; het feit dat er hier beneden een doel wordt uitgewerkt, en het meesterplan erachter; de onzichtbare maar Ultieme Macht die nu spoedig zal ingrijpen en de koers der geschiedenis drastisch zal veranderen—voordat de mensheid zichzelf uitroeit” (ibid.).

Ja, zoals de heer Armstrong zei, de grootste profetie van allemaal is dat de mensheid zichzelf niet zal vernietigen! God staat op het punt in te grijpen om de mensheid te redden. Dat is het goede nieuws! Herbert W. Armstrong zag dit ver vóór 1945.

God’s waarschuwende boodschap over de komende gebeurtenissen, evenals het goede nieuws van de ideale Wereld van Morgen—het werk opgestart door de heer Armstrong—blijft vandaag door dit werk als een bazuin over de gehele wereld verkondigd worden als een getuigenis!

U kunt ontsnappen aan de gruwel van de komende jaren door acht te slaan op die getuigenis.

Welke keus zult u maken—blindheid of visie? Hopelijk zullen wij de visie hebben om vooruit te kijken—accepteren wij de openbaringen en richtlijnen die door de Bijbel gegeven worden, en profiteren we van de zegeningen die komen met die beslissing.