Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Great%20again3

iStock.com/trekandshoot

“Great Again”

Amerika zal weer groots worden, maar niet op de manier zoals miljoenen Amerikanen denken.

Ik heb zojuist voor het eerst op de televisie mijn nieuwe boekje “Great Again” aanbevolen. Dit boek werd uitgegeven in de zomer van 2016. De nieuwgekozen president Donald Trump publiceerde ongeveer op hetzelfde moment een boek met dezelfde titel! Toen mijn nieuwe boekje naar de drukker ging, wist ik niets over het boek van Dhr. Trump. Oorspronkelijk was de titel “Crippled America” (Kreupel Amerika). Hij veranderde de naam naar “Great Again” (Opnieuw Groots). Is dit scenario slechts toeval? Ik denk het niet.

Men moet de twee boeken met elkaar vergelijken. Beide gaan over hoe Amerika weer groots zal worden. Maar het zijn totale tegenpolen in de manier waarop dat wordt bereikt.

Amerika wordt geconfronteerd met een keuze. Mijn boek is gebaseerd op Bijbelse profetie. Het is de enige boodschap die kan en zal zegevieren – en u kunt dit bewijzen. God heeft ons voor een keuze geplaatst tussen leven en dood (Deuteronomium 30:19). Mijn boek Daniel Unlocks Revelation (“Daniël ontsluit Openbaring”) bewijst dat dit vers profetie is voor vandaag.

Een aantal schrijvers en commentatoren beginnen te zien dat er iets vreselijk mis is met Amerika.

In haar laatste kolom in de Wall Street Journal, voordat die kiezers naar de stembus gingen in de presidentsverkiezingen van 2016, schreef Peggy Noonan: “Een afsluitende gedachte: God heeft de leiding over de geschiedenis. Hij heeft ons gevraagd eraan te werken, te proberen onszelf in te zetten om dingen beter te maken. Maar Hij is ook medespeler in de geschiedenis. Hij kastijdt en hij redt; Hij grijpt in op manieren die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Of kiest om niet in te grijpen. 2016 lijkt mij een kastijding. Hij probeert om onze aandacht te krijgen! Wij hebben kandidaten waar we niet trots op kunnen zijn. We moeten kiezen uit twee beschamende. Waar zijn we als een natie en volk mee bezig dat we dit moment hebben verdiend?” (3 november 2016, nadruk van mij). De schrijver werkt voor een van de meest prestigieuze kranten in de wereld.

Peggy Noonan gelooft niet dat Donald Trump Amerika weer groots gaat maken. Ze denkt dat hij een soort van sterke correctie van God is! Ze gelooft dat God ons “kastijdt” voor onze zonden.

We kunnen allemaal zien dat Dhr. Trump beloofd heeft om een aantal serieuze problemen in Amerika aan te pakken. Miljoenen Amerikanen zijn daar enthousiast over. En zij hebben het recht om dat te zijn.

Na de verkiezing verzachtte Mevr. Noonan haar visie en drukte enig optimisme uit over het presidentschap van Trump.

Maar ze had het voorheen juist: Dhr. Trump zal de Amerikanen nog verder van God afkeren. Ze had er ook gelijk in te zeggen dat wij deze straf over onszelf hebben afgeroepen – door naar mensen te kijken in plaats van naar God en Zijn Bijbel.

Ze heeft echter niet uitgelegd hoe of waarom. Mijn nieuwe boekje legt uit hoe God’s straf een belangrijke rol gaat spelen in het opnieuw groots maken van Amerika! In feite zal Amerika spoedig grootser worden dan het ooit in het verleden is geweest – veel grootser! Mevr. Noonan zei eveneens dat God “probeert onze aandacht te krijgen”. De Bijbel vertelt hoe God dat door de geschiedenis heeft gedaan. Maar er is meer voor nodig dan alleen kastijding om onze aandacht te krijgen. We moeten weten dat God ons onderwijst waarom we gestraft worden – welk soort veranderingen er nodig zijn. En het belangrijkste van alles, we moeten zien dat het afkomstig is van een liefhebbende God. Hij waarschuwt ons ook voordat Hij straft, en vertelt ons hoe we kunnen voorkomen gestraft te worden. Dat is precies wat ons nieuwe boekje – Great Again – uitlegt. (Vraag een exemplaar aan. Al onze literatuur is gratis.)

God heeft ons geleid om Amerika, Groot-Brittannië en het Joodse volk te waarschuwen gedurende meer dan 80 jaar. Hij heeft ons talloze nieuwe openbaringen uit de Bijbel gegeven die u kunt bewijzen.

God probeert de aandacht van deze naties te krijgen via dit nieuwe boekje en al onze boodschappen. Dat is de enige manier waarop God zal voorkomen dat we gestraft worden zoals geen ander volk op aarde ooit gestraft is.

Hier is een kort fragment uit ons “Great Again” boekje:

Amerika is decennia lang de enige supermacht in de wereld geweest. Na WO II nam het de mantel van de grootste macht op aarde over van Groot-Brittannië. De tijd dat deze twee naties de allergrootste in de wereld waren is opvallend vreedzaam geweest. Zoals historicus Andrew Roberts schreef: “Oorlog is sinds de dagen van Rome vrijwel voortdurend het lot van de mens geweest, toch hebben de Engels sprekende volkeren over een langere periode van vrede tussen de grote machten geheerst dan op enig ander moment sinds de Middeleeuwen” (A History of the English-Speaking Peoples Since 1900). Winston Churchill zei in 1938: “Het zijn de Engels sprekende landen die vrijwel alleen ervoor zorgen dat de fakkel van de vrijheid blijft branden.”

In de tweede helft van de 20ste eeuw, viel Groot-Brittannië terug van een aarde omvattend imperium tot een geïsoleerde, middelmatige macht. Nu volgt Amerika dezelfde koers. Duisternis valt over de lange, historisch gezien buitengewone Anglo-Amerikaanse periode.

Geschiedenis leert ons dat wereldorders niet blijvend zijn. Zij komen en gaan.

Veel mensen vieren het Amerikaanse verlies aan macht. Maar de wereld staat op het punt uit te vinden wat voor nachtmerries er optreden als andere, meer gewelddadige naties het gat vullen dat Amerika achterlaat. De planeet staat op het punt een korte schokkende periode van onvoorstelbare wreedheid en barbaarsheid te ervaren.

In september 2006 probeerde president George W. Bush de machtigste leiders van de wereld een document te laten ondertekenen dat Iran (en zijn marionet Syrië) veroordeelde voor het veroorzaken van het huidige conflict in het Midden-Oosten. De hele wereld weet dat Iran de belangrijkste sponsor van Hezbollah in Libanon en Hamas in Gaza is. Maar Rusland, China en andere naties zeiden dat er geen bewijs was om een dergelijke opvatting te ondersteunen!

Rusland en China zijn vijanden van Amerika. Zullen we ooit ophouden te geloven in de woorden van de Russische president Vladimir Poetin en hem gaan beoordelen naar zijn acties? Brengen we ooit de Bijbelse uitspraak in praktijk die zegt “aan hun vruchten zult gij hen kennen”? Als wij onze vijanden niet aan hun daden herkennen, dan is onze natie in groot gevaar.

De geschiedenis maakt die boodschap duidelijk.

Dhr. Trump en de Russische val the Russian Trap

De nieuwe Amerikaanse president heeft aangegeven nader tot Vladimir Poetin te willen komen. Dhr. Trump gelooft ook dat hij met hem kan samenwerken. Barack Obama had vergelijkbare standpunten, en hij werd vernederd en gedurende acht jaar als uiterst zwak voor de wereld te kijk gezet.

Heeft Dhr. Trump iets geleerd van die ellendige geschiedenis?

Poetin zet een dodelijke val voor president Trump, precies zoals hij dat bij Barack Obama heeft gedaan.

Charles Krauthammer, één van Amerika’s meest bekwame buitenlandse politiek analisten, schreef op 1 december 2016: “De autocratieën zijn terug en zijn rijzende; democratie is in de verdediging; de VS is zich aan het terugtrekken. Je hoeft niet verder te kijken dan Aleppo. Een door het westen gesteund verzet tegen een lokale tiran – hij op zijn beurt gesteund door een heroplevend Rusland, een uitbreidend Iran, en een scala aan gemachtigde sjiitische milities – staat op de rand van vernietiging! Rusland laat bommen vallen. Amerika geeft verklaringen [terwijl groepen kleine kinderen voor hun leven bedelen!].”

“Wat is een beter symbool voor het einde van dat onstuimige liberaal-democratische historische moment? Het westen keert in zichzelf en gaat naar huis, en laat zo alles open voor de opkomende autoritaire regimes – Rusland, China, Iran. …”

“Ten voordeel van China, de andere grote uitdager van de post Koude Oorlog orde, is juist dat ‘omslagpunt voor de VS regering’ uitgedraaid op een rampzalige mislukking. De Filippijnen zijn openlijk overgelopen naar de Chinese zijde. Gevolgd door Maleisië. En de rest van onze Aziatische bondgenoten beginnen hun risico’s in te dekken. …”

“Het terugtrekken van het Westen begon met Obama in reactie op de als “overreach beschouwde post 9/11 acties”, door het in de steek laten van Irak, het aanbieden van concessies aan Rusland, en het tegemoetkomen aan Iran. In 2009 weigerde hij zelfs retorische steun te geven aan de volksopstand tegen het bewind van de ayatollahs.

Donald Trump wil het “terugtrekken” voortzetten, maar om geheel andere redenen.” Charles Krauthammer denkt niet dat Dhr. Trump Amerika weer groots gaat maken. Hij gelooft juist het tegenovergestelde.

Mijn nieuwe boekje in laat hele hoofdstukken zien wáárom Rusland zo listig en gevaarlijk is. Het heeft de vernietiging van Amerika al gedurende meer dan 70 jaar voorbereid. Het is duidelijk gedocumenteerde geschiedenis die pijnlijk is om te lezen. Dat geldt met name omdat ons volk zo onwetend is over die geschiedenis.

Minister van Buitenlandse Zaken—vriend van Poetin

Verschillende VS senatoren zijn diep bezorgd over Dhr. Trump’s keuze voor de Minister van Buitenlandse Zaken, de ceo van Exxon Mobil, Rex Tillerson.

Hier is een persbericht van het kantoor van senator Marco Rubio m.b.t. deze keuze: “Alhoewel Rex Tillerson een gerespecteerd zakenman is, heb ik ernstige zorgen over zijn benoeming. De volgende Minister van Buitenlandse Zaken moet iemand zijn die de wereld beschouwt met een morele bril, die vrij is van mogelijke belangenverstrengeling, die een helder beeld heeft voor de Amerikaanse belangen, en die een krachtige verdediger is van de Amerikaanse buitenlandse beleidsdoelen naar de president toe, binnen de regering en op het wereldtoneel” (13 december 2016).

Wat zullen deze buitenlandse beleidsdoelen worden? Zal Amerika begrijpen wie zijn echte vijanden zijn en een sterk standpunt tegen hen innemen?

De Minister van Buitenlandse Zaken zal de Amerikaanse president directe informatie moeten geven van andere wereldleiders. Senator Lindsey Graham gelooft dat Trump en Tillerson naïef zijn over Rusland.

"Dhr. Tillerson is een getalenteerd zakenman met veel internationale ervaring in het bedrijfsleven” zei senator Graham. “Op basis van zijn uitgebreide zakelijke contacten met de regering van Poetin en zijn eerdere verzet tegen pogingen om sancties op te leggen aan de Russische regering [die waren opgesteld vanwege de gewelddadige verovering van andere landen], zijn er veel vragen die beantwoord moeten worden. Ik verwacht dat de relatie tussen de VS en Rusland vooraan en centraal staat in zijn bevestigingsproces” (Plitico, 13 december 2016).

Senator John McCain is eveneens bezorgd en zet vraagtekens bij de band die Dhr. Tillerson met Poetin heeft. “Ik maak me zorgen over wat voor soort handel wij drijven met een slachter, moordenaar en misdadiger; dat is precies wat Vladimir Poetin is,” vertelde hij de National Public Radio (13 december 2016).

Senator McCain sprak over de “schandalige” acties van Poetin in Syrië, het ondersteunen van dictator Bashar Assad. “Wat echt gruwelijk is, zijn de precisiebommen die Russische vliegtuigen laten vallen – precisiewapens gericht op ziekenhuizen in Aleppo. Deze mensen zinken zonder aarzelen tot het diepste niveau,” zei hij.

De Wall Street Journal meldde dat Tillerson in 2011 een energiepartnerschap heeft onderhandeld met president Poetin waarvan Poetin zei dat deze zo’n $500 miljard waard zou kunnen zijn. Kort hierna ontving Tillerson de Russische Orde van Vriendschap, één van de hoogste onderscheidingen die Rusland geeft aan buitenlanders.

Vladimir Poetin is inderdaad een slachter. Hij is niet alleen een moordenaar maar ook een massa-moordenaar! Hij is verantwoordelijk voor de dood van vele duizenden in zijn eigen land, de voormalige Sovjet Unie en Syrië.

Poetin heeft duizenden onschuldige vrouwen en kinderen gedood in Syrië. Hij is ook een belangrijke medeoorzaak van de miljoenen vluchtelingen uit dat gebied. Hij bekommert zich totaal niet om het massale en intense lijden!

Is het u opgevallen hoe China en Rusland zeer nauwe banden hebben met naties die terroristen sponsoren? Iran is verreweg het grootste terrorisme-sponsorende land in de wereld! Rusland vecht naast Iran in het Midden-Oosten en helpt het om een atoombom te bouwen.

Syrië wordt beschouwd als de nummer twee “terrorisme-sponsorende” natie in de wereld. Rusland is nu de grootste beschermer van Syrië.

Hoe kunnen we ooit hopen vrienden met Poetin te zijn als hij de ergste terrorisme sponsors in de wereld ondersteund?

Wij hebben de illusie dat onderhandelingen elk probleem kunnen oplossen. Onderhandelingen zullen onze problemen met Vladimir Poetin nooit oplossen! Amerika zou niet eens met Poetin in onderhandeling moeten zijn, totdat hij stopt te vechten naast de ergste terroristen in de wereld. Deze terroristen zijn voornamelijk uit op de vernietiging van Amerika, de Joodse staat en ieder ander die hen in de weg staat.

De Bijbel zegt dat we onze “natuurlijke liefde” voor menselijke rechten en échte vrijheid verloren hebben. Als we nog enige moraal hebben, hoe kunnen we dan nog aardig proberen te doen tegen zulke moorddadige monsters? Het feit dat we dát proberen, spreekt boekdelen over Amerika en zijn waarden!

God droeg Amerika, Groot-Brittannië en de Joodse staat op om voorvechters van vrijheid te zijn in de hele wereld. Dat is de boodschap van de Bijbel. Hoeveel Amerikaanse leiders brengen God en Zijn Bijbelse boodschap zelfs maar in beeld – zoals onze voorouders dit deden?

Dáárin ligt onze enige hoop.

Zoals Peggy Noonan zei: God kastijdt. Dat is een les die door de hele Bijbel heen geleerd wordt. Dus wees voorbereid.

Ondanks dit alles toont ons nieuwe boekje aan dat er een ontzagwekkend inspirerend einde komt aan al deze angstaanjagende problemen.  

No Nl