1%20imminent%20cover

Duitsland — een nieuwe koning staat klaar

11-01-2019  •  Uit deTrompet.nl
Het einde van Merkel zou een keerpunt kunnen zijn, niet alleen voor Duitsland, maar voor de hele wereld.
 

Elke lezer moet Duitsland goed in de gaten houden. Deze natie ervaart veranderingen die het land en heel Europa zullen omvormen. Maar opmerkelijk genoeg ligt het grootste deel van de wereld te slapen tijdens deze dramatische ontwikkelingen.

Op 29 oktober kondigde de Duitse bondskanselier Angela Merkel haar plannen aan om zich terug te trekken uit de Duitse politiek. In december trad ze af als de leider van de Duitse Christen-Democratische Unie. Ze wil echter kanselier van Duitsland blijven tot de volgende verkiezingen, die gepland staan voor 2021.

Velen staan ​​sceptisch tegenover haar plan. Kanselier zijn, maar geen partijleider van de belangrijkste regeringspartij, is zeer ongebruikelijk. Er zijn verscheidene manieren om Merkel nog voor 2021 uit haar ambt te verwijderen. Tot die tijd is ze een slappe, onmondige leider. De Duitse bondskanselier mist nu de volledige steun van zelfs haar eigen partij, en haar ambtstermijn heeft een duidelijke vervaldatum.

Merkels politieke positie, zowel in Duitsland als in Europa, is al enige tijd aan het verzwakken. Duitsland schreeuwt vandaag om een ​​sterkere leider en de Europese Unie wil sterker leiderschap en leiding vanuit Duitsland. Nu Merkel op weg is naar de uitgang, zijn Duitsland en Europa meer dan ooit verdwaald.

Velen vragen zich nu al af of Merkels ondergang onstabiele, gevaarlijke tijden voor Europa met zich meebrengt. De New York Times schreef dat haar aankondiging “een zekere paniek veroorzaakte in het hart van de Europese Unie” (30 oktober 2018). De voormalige Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer schreef op 30 oktober: “Het is niet overdreven te zeggen dat 2019 het jaar wordt dat de Europese Unie zal maken of breken.

Dit is een cruciale, historische tijd voor het continent. De migrantencrisis en financiële problemen dreigen te exploderen. De radicale islam is nu diep geworteld en kan op elk moment verdere aanvallen lanceren. En nu staat er geen sterke leider aan het roer. Ziet u waarom we Duitsland moeten gadeslaan?

“Het is niet alleen in Berlijn dat het maken van beslissingen waanzinnig moeilijk wordt”, schreef de Telegraph. “Brussel heeft op Merkel gesteund om leiding te geven in crisismomenten .... Zonder echte leider aan de macht in Berlijn, mist Brussel een sterke hand om de rest van Europa in het gareel te houden” (29 oktober 2018).

De politieke crisis in Duitsland zal zeker nog erger worden. Beduidende segmenten van het Duitse volk ondersteunen nu extreme politieke partijen, zoals Alternative für Deutschland en Die Linke [Links]. En terzelfdertijd is de steun voor de reguliere politieke partijen aan het afkalven. Het zal moeilijk zijn voor de opvolger van Merkel, wie het ook is, om brede steun van het volk te krijgen.

Commentatoren zien geen uitweg uit deze crisis. “De onmiddellijke toekomst van Duitsland lijkt enigszins op die van veel andere Europese landen - een verschuivend electoraal landschap, onstabiele regeringen, pogingen tot vallen en opstaan ​​die tot een impasse leiden”, waarschuwde Bloomberg (29 oktober 2018).

De waarschuwing van Geopolitical Futures was dramatischer: “Wat wel duidelijk is, is dat Duitsland zijn politieke leiders beu is, maar niet zeker weet wie ze moet vervangen. Deze vorm van politieke onzekerheid is misschien niet van belang in de meeste landen, maar in Duitsland, het kloppend hart van Europa, heeft dit ingrijpende internationale implicaties” (29 oktober 2018; geheel eigen nadruk).

Al sinds vele jaren zijn we u aan het waarschuwen voor precies dit moment. Het einde van Merkel zou een keerpunt kunnen zijn, niet alleen voor Duitsland, maar de hele wereld!

Verbluffende politieke veranderingen

Sinds 2015 hebben de Christen-Democratische Unie van kanselier Merkel en haar zusterpartij, de Christelijk-Sociale Unie, te lijden gehad onder meerdere ongekende verkiezingstegenslagen. In september 2017 deden de reguliere partijen in Duitsland het zo slecht in de federale verkiezingen dat het zes maanden kostte om een ​​coalitie bijeen te husselen - dit was de langste periode dat Duitsland zonder regering zat sinds 1945.

De onpopulaire pro-immigrantenhouding van bondskanselier Merkel zorgde voor de dramatische opkomst van de anti-migrantenpartij Alternative für Deutschland (AfD). Uit peilingen blijkt dat de AfD nu de tweede meest populaire partij is.

Deze verschuivingen zouden de hele wereld moeten wakker schudden voor wat er in Duitsland aan het gebeuren is! De Duitse ontevredenheid en woede zijn huizenhoog. Als u de geschiedenis en het nationale karakter van het Duitse volk begrijpt, weet u dat dit serieuze implicaties heeft voor deze machtige natie in het hart van Europa!

2 Angela Parallaz
(Sean Gallup/Getty Images)

Er is een sterke vraag naar een nieuwe leider in Duitsland. De mensen kunnen het niet eens worden over wat zijn beleid zou moeten zijn, maar ze willen iemand anders dan Merkel en iemand met visie.

“Eén ding heeft vrijwel geen rol gespeeld in de politiek van Merkel”, schreef Foreign Affairs: “een echte politieke visie van haarzelf” (2 november 2018).

“Angela Merkel zou in gewone tijden een uitstekende leider zijn”, vervolgde Foreign Affairs. Ze kwam echter op het toneel “op dat ene moment in de naoorlogse geschiedenis van Duitsland, waarop het land - en de wereld - absoluut nood hadden aan een kanselier met een stoutmoedige visie.” De Guardian schreef dat een van de grote problemen van Merkel, in de ogen van haar critici, was dat ze “geen echte visie” had.

De Duitsers hunkeren naar iemand anders! Iemand met charisma en visie - iemand die hun angsten echt kan kalmeren en de urgente problemen aanpakt waarmee Duitsland en Europa te maken hebben.

Een Duitse 'koning' staat voor de deur

De Bijbel profeteert dat de Duitsers die leider zullen krijgen. De Bijbel beschrijft zelfs de politieke voorwaarden die deze man aan de macht zullen brengen - en deze politieke omstandigheden lijken sterk op de politieke omstandigheden die we nu in Duitsland en Europa kennen!

Daniël 8 is een van de meest verbazingwekkende profetieën in de Bijbel en het is belangrijk dat u dit begrijpt.

Het boek Daniël was alleen geschreven voor de eindtijd (Daniël 12: 4, 9). Het laatste deel van Daniël 8:17 zegt: “want dit gezicht [visioen] zal zijn tot den tijd van het einde.” Het wordt meer specifiek in vers 19: “En hij zeide: Zie, ik zal u te kennen geven, wat er geschieden zal ten einde dezer gramschap. ... “ God wil dat wij de urgentie van deze profetie beseffen. Hij praat niet alleen over de eindtijd, maar het laatste einde - het einde van de eindtijd!

Daniël profeteert dat een sterke leider aan de macht zal komen in Europa, of wat wordt genoemd in Daniël 11:40 “de koning van het noorden.” “Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken (Daniël 8:23, HSV).” God noemt deze leider “een koning”. Nogmaals, deze man leidt “de koning van het noorden”, deze Europese supermacht.

De meeste mensen zijn tegenwoordig totaal onbekend met het Heilige Romeinse Rijk, hoewel deze machtige historische entiteit een krachtige invloed heeft op het moderne Europa. Jaren geleden ontmoette Herbert W. Armstrong Otto von Habsburg, het hoofd van het 700 jaar oude huis van Habsburg, dat het Heilige Romeinse Rijk regeerde in het tijdperk voorafgaand aan Napoleon. In die tijd was dhr. Von Habsburg lid van het Europees Parlement. Hij zei: “De Europese gemeenschap leeft grotendeels door het erfgoed van het Heilige Roomse Rijk, hoewel de grote meerderheid van de mensen die er wonen, niet weten door welk erfgoed ze leven.”

Kijk door de geschiedenis en u zult zes opstandingen van dat Heilige Romeinse Rijk vinden. Vandaag staart de zevende opstanding ons recht in het gezicht - maar de mensen weten nog steeds niet wat het is. Dat is verbazend. Zelfs de mensen die eronder leven, weten het niet. We moeten bekend zijn met het Heilige Romeinse Rijk!

“Wij bezitten een Europees symbool dat alle naties van Europa evenveel toebehoort,” zei de heer Habsburg ook. “Dit is de kroon van het Heilige Romeinse Rijk, welke de tradities van Karel de Grote belichaamt.” De aanstaande koning van Europa zal deze kroon aannemen.

Deze spoedig komende heerser kan letterlijk een koning worden genoemd. Zelfs als hij dat niet is, geeft de Bijbel hem die titel. Wanneer de Bijbel over een koning spreekt, verwijst hij in de meeste gevallen niet naar een democratische regering. Zelfs als deze man niet de titel “koning” heeft, zal hij als een absolute monarch heersen, als een autoritaire koning uit de middeleeuwen. Het visioen van Daniël laat zien dat het leiderschap over Europa op het punt staat veel meer autoritair te worden. Het is niet moeilijk voor te stellen dat dit gebeurt, gezien de groeiende appetijt in Duitsland en Europa voor precies dit soort leiderschap.

Deze man wordt opnieuw besproken in Daniël 11:21: “In zijn plaats zal een verachtelijk man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen. (HSV)”

Let op hoe deze man wordt gekenmerkt. Hij is een “meedogenloze koning”, wat betekent dat hij machtig, krachtig en wreed is. Hij is “bedreven” in slinkse streken [letterlijk: duistere zinnen]. Clarke's Commentary zegt dat hij “heel bedreven en handig is in alle aspecten van bewindsvoering en daaraan gerelateerde intriges” – een geslepen politicus. Hij erft de troon van Europa “zorgeloos [=vreedzaam]”, en verkrijgt zijn koninkrijk door “vleierijen.” Hij is listig en sluw, met een briljante geest en een boeiende, aantrekkelijke persoonlijkheid. De Jamieson, Fausset en Brown Commentary zegt: “het volk zal niet via een publieke daad het koninkrijk aan hem overdragen, maar hij zal het via een kunstgreep, oftewel “vleierijen”, bemachtigen.”

Met andere woorden, een misleid publiek, of een groep van Europese leiders, nodigt deze man waarschijnlijk uit tot de macht.

De huidige omstandigheden in Europa, waaronder de vluchtelingencrisis en de onrust in de Duitse politiek, bieden waarschijnlijk een van de grootste kansen ooit voor een nieuwe leider om aan de macht te komen “door vleierijen”. Kanselier Merkel is op weg naar de uitgang en is nu vleugellam. Verwacht dat politieke en sociale crises in Duitsland en Europa, en publieke wrok en woede, nog dieper zullen groeien.

Let dan op voor een sterke man om zijn voordeel te doen en door vleierijen zijn weg naar de macht te vinden!

Een getransformeerd Duitsland

“Zullen de Duitsers opnieuw oprijzen tot illusionaire hoogten van grootsheid?”, vraagt ​​Gerhard Marx in zijn thesis uit 1969 “Een tweeduizendjarige analyse van het Duitse karakter”.

Dit is een belangrijke vraag. In 1914 en 1939 startte Duitsland twee wereldoorlogen. In de Eerste Wereldoorlog werden ongeveer 16 miljoen mensen gedood; en in de Tweede Wereldoorlog nog eens 60 miljoen mensen. Dit maakt de kwestie van Duitslands leiderschap en gedrag van vitaal belang voor de hele wereld.

De geschiedenis leert ons dat we Duitsland moeten gadeslaan en dat we moeten letten op tekenen dat het een nieuwe oorlog kan beginnen!

Dit is hoe Marx zijn vraag beantwoordt: “Niet zolang één ding ontbreekt - een sterke autoritaire leider. Zodra hij verschijnt, zullen de karakteristieken die duitsers altijd hebben bezeten, opnieuw voor iedereen duidelijk worden.”

Dit is door de geschiedenis heen zo geweest. Duitsland zal alleen ten oorlog trekken als het de macht heeft. Maar macht alleen is niet genoeg. De Duitsers hebben een sterke, autoritaire man nodig om hen te leiden.

Meer recentelijk schreef journalist Heribert Prantl iets vergelijkbaars in zijn artikel uit 2011 getiteld “Het verlangen naar de Messias.” Zoals de toenmalige columnist van de Trompet, Ron Fraser, schreef: “Prantl benadrukte twee diepgaande componenten van het Duitse nationale karakter: de incompatibiliteit met democratie en het verlangen naar een messiaanse leider.”

3 Guttenberg Parallax
(Johannes Simon/Getty Image)

Tegenwoordig heeft Duitsland grote macht. Het domineert en overheerst zelfs Europa. Maar het mist een sterke leider. En het is niet van plan om in een grote oorlog te springen of iets al te radicaals te doen totdat het die sterke leider heeft. Duitsland heeft altijd een vertrouwenwekkende leider nodig gehad. En wanneer die sterke man aanwezig is, kan de natie snel en radicaal veranderen!

In 2011 wees Prantl naar een man die misschien die rol van een Duitse messias vervult. “Echte politieke macht heeft een betovering nodig”, schreef hij. Hij sprak over “de magie van de democratie” en hoe mensen ernaar snakken dat diens beloften en illusies waarachtig zijn. Vervolgens schreef hij: “na zijn verschijning op het toneel heeft Karl-Theodor zu Guttenberg al twee jaar een verlangen daarnaar vervuld.”

Hij vervolgde: “Sommigen schrijven: ‘We denken dat hij goed is’ [woordspel met de naam van Guttenberg en het woord ‘goed’]; anderen vertellen over zijn charisma, en hoe men dit in het algemeen mist in een democratie, maar men het des te meer kan vinden in Guttenberg. ... Het woord charisma is een veelzeggend woord in de context van de zoektocht naar glans en pracht in democratie: ‘charisma’ bevat ‘chrisma’, de heilige olie van de koninklijke zalving.”

Karl-Theodor zu Guttenberg stopte datzelfde jaar met politiek. Maar de herinnering aan zijn charisma blijft en veel Duitsers praten nog steeds over hem. In 2017 schreef Spiegel Online: “Als oud-minister Guttenberg zou terugkeren van zijn Amerikaanse ballingschap naar Duitsland en de leiding van zijn partij zou opeisen, zou hij die binnen de kortste keren verkrijgen” (24 april 2017). In april 2018 noemde de Britse krant Express hem ‘de mogelijke opvolger van Angela Merkel’.

De Express merkte op dat Guttenberg de weigering van Merkel om het regime van Assad in Syrië te bombarderen krachtig veroordeelde. Hij beschuldigde Merkel ervan “anderen het vuile werk te laten opknappen.” Merkel, zei hij, “heeft nooit van het voorfront geleid”.

Dat zijn sterke woorden. Het is duidelijk dat hij niet bang is om zijn voormalige baas te bekritiseren en hij is niet bang om ten oorlog te trekken. Zijn krachtige woorden tegen Merkel resoneren ongetwijfeld bij veel Duitsers!

Guttenberg heeft zich politiek bewezen. Als Minister van Defensie hervormde hij het Duitse leger. Hij hief de dienstplicht op, waardoor Duitsland een groot, maar niet erg mobiel leger had gekregen. Guttenberg wilde een wendbaar leger opbouwen dat brandhaarden over de hele wereld kan bereiken en tussenbeide kan komen om de economische belangen van Duitsland te beschermen. Hij zei dat het leger de “eerste prioriteit” van Duitsland moest zijn. Hij pleitte zelfs voor het verenigen van de legers van Europa in één enkele militaire macht. Tegenwoordig werken de Europese strijdkrachten steeds meer samen, net zoals Guttenberg dat wilde.

Guttenberg weet dat Duitsland zo'n verenigd Europees leger zou leiden, omdat het Europa reeds leidt!

In ons nummer van januari 2011 schreven we: “Onder leiding van Karl-Theodor zu Guttenberg evolueert de Bundeswehr naar wat de Britse en Amerikaanse leiders na de Tweede Wereldoorlog zo hard hebben getracht te voorkomen: een beroepsleger onderworpen aan de invloed van de Duitse elites.”

Daniël 8 vertelt ons meer over deze komende leider: vers 25 zegt dat “door zijn kloekheid zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand” – hij is bedrieglijk – “en hij zal zich in zijn hart verheffen; en in stille rust [=vrede] zal hij er velen verderven.” Met andere woorden, deze man praat de hele tijd over vrede, maar dan lanceert hij veldslagen en oorlogen!

Zou Karl-Theodor zu Guttenberg deze profetie kunnen vervullen? Er zijn zeker enkele goede indicaties daarvoor, zelfs afkomstig van deze Duitse journalisten en schrijvers. Maar de Bijbel geeft ons nog een andere reden.

Een vitale profetie

Openbaring 17 bespreekt het Heilige Romeinse Rijk en besteedt speciale aandacht aan de gebeurtenissen rond diens zevende en laatste opstanding. Vers 10 is van vitaal belang voor het begrijpen van de komende sterke man van Europa. In de Moffatt-vertaling staat er: “Het zijn zeven koningen, van wie er vijf gevallen zijn, de een leeft en de ander is nog niet aangekomen - en wanneer hij aankomt, moet hij maar een korte tijd blijven.”

Let op het tijdselement van deze profetie. Deze 'zeven koningen' zijn zeven opeenvolgende opstandingen van dit Heilige Romeinse Rijk. Maar let op, dit vers richt onze aandacht op een specifiek moment: de tijd waarin “vijf zijn gevallen” en “één leeft” (Moffatt). Het vestigt onze aandacht op de tijdsperiode van de zesde van die zeven opstandingen.

Bestudeer de geschiedenis en u kunt precies zien wat elk van de opstandingen was: het Justiniaanse Herstel van 554 na Christus; het Frankische koninkrijk van 774, gedomineerd door Karel de Grote; het Heilig Romeinse Rijk van 962; de Habsburgse dynastie van 1520; Napoleons koninkrijk van 1805. Het zesde hoofd van dit Heilige Romeinse Rijk was actief tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, met als hoogtepunt de regering van Adolf Hitler, een van de meest meedogenloze leiders die deze wereld ooit heeft gekend.

Waarom zou vers 10 zich vooral richten op het zesde hoofd? Omdat de betekenis van Openbaring 17 werd onthuld toen het zesde hoofd op het toneel was! Herbert W. Armstrong werd bekeerd in 1927 en begon zijn krachtige religieuze werk in de jaren 1930. De heer Armstrong was het eindtijd-type van Elia, geprofeteerd door Jezus Christus in Mattheüs 17:10-11; hij kwam op het toneel en “herstelde alle dingen” - inclusief het begrip van de Bijbelse profetie die we moeten begrijpen voor die periode!

God begon te werken met dhr. Armstrong in vrijwel dezelfde periode waarin Adolf Hitler Mein Kampf schreef en Duitsland begon over te nemen. De heer Armstrong kwam op het toneel tijdens het angstaanjagende zesde hoofd van het Heilige Romeinse Rijk! Hij leefde en werkte hard toen de zesde opstanding van het Heilige Romeinse Rijk Europa verwoestte. En de heer Armstrong begon te profeteren over de zevende en laatste opstanding van het Heilige Romeinse Rijk, zelfs voordat de Tweede Wereldoorlog was geëindigd!

Openbaring 17:10 onthult niet alleen het Heilige Romeinse Rijk - het onthult Gods eindtijd Elia! Het onthult waar Gods ware Kerk is.

Herbert Armstrong waarschuwde onophoudelijk over de zevende en laatste opstanding van het Heilige Romeinse Rijk tot aan zijn dood op 16 januari 1986. Tijdens zijn leven was Franz Josef Strauss een van Duitslands machtigste naoorlogse politici. De heer Strauss sprak de hele tijd over de noodzaak voor Europa om het Heilige Romeinse Rijk nieuw leven in te blazen. Of hij het zich nu realiseerde of niet, Strauss had het over het zevende hoofd van dat rijk.

Opmerkelijk genoeg was Franz Josef Strauss een goede vriend van Herbert W. Armstrong. Hij bezocht zelfs Ambassador College in Pasadena, Californië, waar dhr. Armstrong het hoofd was. Strauss beschreef dat bezoek als de gelukkigste dag van zijn leven en vertelde dhr. Armstrong: “We hebben een Ambassador College in Duitsland nodig.” Is dit niet opmerkelijk? Ik geloof niet dat het toeval was dat er een band bestond tussen de heer Armstrong en de heer Strauss.

In juli 1983 werd de heer Armstrong ook bevriend met Otto von Habsburg toen dhr. Von Habsburg het Ambassador College bezocht. De heer Armstrong leidde een klein college en een kleine kerk volgens de normen van deze wereld. Desalniettemin ontving hij Strauss en Habsburg, de belangrijkste leiders in Europa met betrekking tot het Heilige Romeinse Rijk. Waarom? Het is omdat de heer Armstrong indirect de focus is van Openbaring 17:10.

Maar het verhaal wordt nog interessanter. Franz Josef Strauss was de politieke mentor van Edmund Stoiber, de prominente politicus van de Christelijk-Sociale Unie, die vóór Angela Merkel bijna de kanselier van Duitsland werd. En meneer Stoiber was een mentor van Karl-Theodor zu Guttenberg!

2

Wat is hier aan de hand? Het draait allemaal om Openbaring 17:10, en ik geloof dat God ons helpt te zien wie deze sterke man is.

Dit is wat ik schreef in mijn boekje Er zal spoedig een sterke Duitse leider komen : “Guttenberg is eveneens verbonden via een deel van zijn familielijn aan het huis van Habsburg. Strauss en Otto von Habsburg deelden een gemeenschappelijke droom van een verenigd Katholiek Europa. Beiden hebben persoonlijk details van die visie gedeeld met Herbert W. Armstrong tijdens bezoeken die zij maakten aan de campus van Ambassador College in Pasadena. Voor Otto von Habsburg was de droom een herleving van het Heilige Romeinse Rijk. Voor Herbert Armstrong zou die droom de werkelijkheid vormen van de in de Bijbel geprofeteerde zevende herrijzenis van het Heilige Romeinse Rijk.”

De aristocratische titel van Baron Guttenberg is Reichsfreiherr, wat ‘Baron van het Heilige Romeinse Rijk’ betekent. Hij stamt af van een lijn van aristocratische elites die een verwoestende rol hebben gespeeld in de Duitse geschiedenis. Is dat gewoon toeval?

Het einde van het Rijk

De boeken van Openbaring en Daniël wijzen op een aantal zeer donkere tijden voor de nabije toekomst. Bijbelprofetie zegt dat deze sterke man de hele wereld leidt naar een ongekend nucleair Armageddon. Maar het wijst ook naar goed nieuws net na de donkere tijd - en dit goede nieuws overschaduwt volledig de negativiteit!

Slechts een paar verzen na Openbaring 17:10 komt dit: “Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen” (vers 14). Deze profetie hangt rechtstreeks samen met de Wederkomst van Jezus Christus! Hij zal terugkeren om te voorkomen dat het Heilige Romeinse Rijk nog meer bloedvergieten veroorzaakt. Dit is een belangrijk perspectief om te onthouden.

De profetie in Daniël 8 leidt tot dezelfde conclusie. Vers 25 luidt: “en zal staan tegen den Vorst der vorsten, doch hij zal zonder hand verbroken worden.” Jezus Christus zal op bovennatuurlijke wijze het verschrikkelijke rijk vernietigen dat deze man aanvoert!

Gebeurtenissen in Duitsland en Europa geven aan dat de zevende en laatste opstanding van het Heilige Romeinse Rijk nu hier is! Dit is ontnuchterend, maar toch ongelooflijk opwindend. De aanwezigheid van het Heilige Romeinse rijk betekent dat Christus op het punt staat terug te keren naar de aarde om een ​​einde te maken aan de vernietiging. Hij profeteerde in Mattheüs 24:21-22 dat als hij niet zou terugkeren, geen vlees behouden zal worden! De mensheid kan het geweld dat komt niet stoppen. Maar Christus zal terugkeren - en Hij kan en zal het stoppen!

Alleen Jezus Christus kan de mensheid de vrede, vreugde en geluk schenken die we steeds hebben ontbeerd. Deze ontwikkelingen tonen aan dat eindtijd Bijbelprofetieën snel worden vervuld! De gebeurtenissen nu in Duitsland leiden in rap tempo naar deze hoopvolle voleinding. 

Nl Lead