Daf

De verborgen supermacht (Transcript)

03-05-2019  •  Uit deTrompet.nl
De Sleutel van David met Gerald Flurry.
 

Gegroet, allemaal.

Dit is moeilijk te geloven, maar de geschiedenis bewijst dat Duitsland zich voorbereid op een Derde Wereldoorlog. En de geschiedenis laat ook zien dat zij een sterke man zullen krijgen die Duitsland en dat Heilige Romeinse Rijk zal leiden. En deze man zal een Vladimir Poetin-type zijn, maar veel geraffineerder en sneller in zijn militaire oorlogsvoering, met een soort blitzkrieg-achtige oorlogsvoering.

Duitsland wacht op deze sterke man, en Europa ook op veel manieren. Er zal een Heilig Romeins Rijk komen dat deze wereld zal schokken.

Bijbelprofetie vertelt ons ook dat Duitsland een nucleaire Derde Wereldoorlog zal beginnen. Die Bijbelprofetie vertelt u eveneens dat er een sterke man zal komen. Er is zelfs een specifiek Bijbelvers gericht aan die sterke man; vele verzen eigenlijk, maar één heel direct. Hij zal een leider van het Vladimir-type zijn, maar hij zal zelfs nog sluwer en destructiever zijn dan Vladimir Poetin.

Wanneer u denkt aan Duitsland en dat zij Wereldoorlog I en II zijn begonnen, dan zou het niet zou moeilijk moeten zijn te begrijpen dat zij ook Wereldoorlog III kunnen beginnen. Dat is wat er zal gebeuren. Tien koningen zullen in Europa opstaan. De Europese Unie zal van 27 naties naar tien koningen gereduceerd worden en zal het Heilige Romeinse Rijk genoemd worden. Het zevende en laatste hoofd van het Heilige Romeinse Rijk. Het goede en fantastische nieuws is dat uw Bijbel ook bewijst dat het tegen Jezus Christus zal vechten en vernietigd zal worden. Het zal de laatste oorlog zijn die ooit op aarde gevoerd wordt. De laatste oorlog ooit; en u kunt dit in meer dan 100 bijbelprofetieën terugvinden.

Ik wil u een citaat voorlezen van Herbert W. Armstrong. Dit is wat hij schreef op 27 december 1981. Dhr. Armstrong schreef: “Wat de wereld zich niet realiseert, is dat in het geheim verwoed plannen worden gesmeed zonder dat de nieuwsmedia hiervan op de hoogte is, onbekend bij het publiek.” Waarom is dit alles onbekend? En waarom zal deze supermacht op het wereldtoneel losbarsten en de wereld schokken? Omdat zij niet zien wat er gebeurt in Duitsland en in Europa. Ze begrijpen dat niet. En daar is een reden voor, dat zal ik u vandaag laten zien.

Maar dhr. Armstrong zegt verder: “Maar plotseling, onverwachts, zoals Bijbelprofetie onthult, zal de hele wereld versteld staan en geschokt zijn met verwondering als zij zien dat een nieuwe derde-wereldmacht opeens op het wereldtoneel verschijnt, een herleving van het middeleeuwse Heilige Romeinse Rijk door een unie van tien naties in Europa. Heel waarschijnlijk vijf in West-Europa en vijf losgebroken van de communistische invloedsfeer in Oost-Europa.”

Hoe kon hij dit weten? Hoe kon Herbert W. Armstrong bijna 40 jaar geleden weten dat deze macht op het toneel zou verschijnen, en dat deze tot het laatste moment verborgen zou blijven? Ondergronds zou er allerlei geheime planning gaande zijn, en toch zou de media hier niet achter komen. Maar er is een werk op deze aarde die dit wel zal onthullen en het wel bekend zal maken. Dat profeteerde God ook: dat deze ongekende macht onthult zal worden, vlak voordat het tot grote macht zal opklimmen.

Kijk naar Openbaringen 13 en 17, wat allemaal gekoppeld is aan Daniël 2:7. Het gaat over deze tien naties van het Heilige Romeinse Rijk. Ik zal dit eerst lezen voordat ik u het vers geef.

Herbert Armstrong schreef ook: “De opstand tegen de sovjet-overheersing in Polen kan er makkelijk toe leiden dat Polen en Oost-Europese naties zoals Roemenië, Tsjecho-Slowakije, Joegoslavië en zelfs Griekenland samen een unie vormen.”
Dat is dus al gebeurd. Zij zijn allemaal onderdeel van die unie. En we zullen zien hoeveel van hen een deel worden van de tien naties die spoedig op het wereldtoneel zullen verschijnen.

Kijk, toen dhr. Armstrong over deze dingen sprak, hoe kon hij dat weten? En het gaat hier over Joegoslavië. Joegoslavië werd slechts een paar jaar geleden in feite gedwongen om onderdeel van deze unie te worden en nu worden ze gedomineerd door Duitsland. De Joegoslavische Republiek. Zij hebben zelfs de naam Joegoslavië weggedaan, wat de republiek betreft. Maar u moet zich realiseren dat dit nog een oorlog is waarvan ik u zal laten zien dat deze begonnen werd door Duitsland. Dat is iets om aandacht aan te schenken. Wist u dat er geen enkel ander land op aarde is dat ooit meer oorlogen is begonnen dan Duitsland? Geen enkel ander land heeft dat ooit gedaan.

Laten we nu naar vers 7 kijken: “En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen…” Het is een mysterie voor deze wereld wat Duitsland aan het doen is, “[het geheimenis] van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien hoorns.” Met andere woorden, er zullen zeven hoofden van dit Heilige Romeinse Rijk zijn. Zes ervan zijn al gekomen en gegaan. De zevende staat op het punt het toneel te bestormen in 2018, of niet later dan 2019, daar ben ik zeker van. U moet Duitsland in de gaten houden; want die tien koningen zullen op toneel verschijnen en Duitsland macht geven op een manier die moeilijk voor te stellen is. En we moeten bedenken dat zij een aantal van onze atoombommen hebben die wij over heel Europa hebben verspreid. Het is een machtige natie, veel machtiger dan de meeste mensen zich realiseren.

In vers 8 van Openbaringen 17 staat: “Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond,” Wat is de afgrond? “en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen …zullen zich verwonderen, …als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.” Dus de afgrond of “bodemloze put” betekent ondergronds. Dat is wat Duitsland en deze Europese macht, het Heilige Romeinse Rijk, nu doen. Zij zijn ondergronds gegaan en dat is al jarenlang zo. Zij hebben dit allemaal voorbereid. Al de macht die ze nu hebben is voorbereid; het begon zelfs voordat de Tweede Wereldoorlog beëindigd was, als u dat kunt geloven. Ik zal dit u vandaag bewijzen en nog meer bewijs geven dat u kunt bestuderen.

Let op dit schokkende, verbluffende document dat ik u hier wil voorlezen. Ik zal u voorlezen wat wij in ons boek Duitsland verovert de Balkan schreven. “In 1996 werd een schokkend WO2-Inlichtingendocument openbaar gemaakt. Het document, dat een ontmoeting in augustus 1944 tussen Duitse top-industriëlen beschrijft, onthult een geheim naoorlogs plan om de Nazi’s weer aan de macht te brengen. Verschillende Duitse elite-bedrijven waren vertegenwoordigd, waaronder Messerschmitt en Volkswagenwerks. Volgens het document moesten deze bedrijven ‘zich voorbereiden op financiering van de Nazipartij, die gedwongen werd ondergronds te opereren.’” Het zou gedwongen worden ondergronds te gaan, omdat veel mensen na de Tweede Wereldoorlog op zoek waren naar Nazi’s.

Het artikel gaat hier verder: “Toen de Amerikanen dit document declassificeerden ontving het slechts geringe nieuws aandacht. Maar nog verontrustender dan het diepe stilzwijgen van de pers is het feit dat de Amerikaanse regering het pas publiekelijk maakte in 1996 – 50 jaar later!”

Dit is waar Openbaringen 17:8 over gaat. Wij hebben een kopie van dat document in ons boek Duitsland verovert de Balkan dat we aan het eind van het programma zullen aanbieden.
Maar waarom werd dit document 50 jaar lang geheim gehouden? Het is alsof de VS en Groot-Brittannië, de Britse volken van de wereld en anderen, op een of andere manier bang waren bekend te maken wat er kennelijk ondergronds speelt met Duitsland en zijn plannen voor de toekomst.

Dit is een verbijsterende waarheid als je erover nadenkt. Het staat hier in onze geschiedenisboeken. En toch is men in de media en op ander plekken aan het slapen met betrekking tot wat er werkelijk gaande is. Dit is een krachtig ondergronds werk dat in Europa opereert. Het zal de rest van de wereld zo’n beetje verlammen wanneer zij doorkrijgen wat er echt gebeurd is. Dat zult u heel spoedig zien.

Dus ik denk dat onze regering – het is gewoon ongelofelijk dat zij dachten dat ze dit verborgen moesten houden voor de mensen, en zelfs voor de media – 50 jaar lang!

Dat is een van de meest schokkende doofpot-operaties in de geschiedenis van Amerika. Vooral in Amerika aangezien wij de leidinggevende natie waren.

Ik geef u slechts een paar kleine fragmenten uit dit document, maar ze waren van plan hun ondergrondse activiteiten in neutrale landen te doen. “Nu staat de Nazi partij achter de industriëlen en spoort hen aan zichzelf te redden door fondsen te werven buiten Duitsland en tegelijkertijd de plannen van de Partij voor haar naoorlogse operatie te bevorderen.” Wat is dat? Nou, dat is ondergronds! Dit is de afgrond waar de Bijbel het over heeft! Het is een ondergronds werk en de wereld is zich er vrijwel niet van bewust, maar God zei dat Hij het in deze eindtijd zou openbaren. En dat is precies wat Hij nu doet.

Hier nog een korte paragraaf. “Er zijn ook een aantal agentschappen in Zwitserland die voor vijf procent commissie onroerend goed kopen in Zwitserland onder een Zwitserse dekmantel.” Dus zij bevonden zich in deze neutrale landen. En nu gebruiken ze een dekmantel om te verbergen wat ze in werkelijkheid aan het doen zijn! En dit begon al voor het einde van Tweede Wereldoorlog! Wat een fenomenale heimelijke operatie !

“Na de nederlaag van Duitsland erkent de Nazipartij dat sommige van zijn bekendste leiders veroordeeld zullen worden als oorlogsmisdadigers. In samenwerking met de industriëlen regelt het echter dat zijn verdachte maar meest belangrijke leden in posities geplaats worden bij verschillende Duitse bedrijven als technische deskundigen of leden van het onderzoek- en ontwerpteam.” Dus ze gingen ondergronds. Zij hebben al dit werk voornamelijk ondergronds gedaan en de wereld heeft dit niet eens doorgehad. Nou dan praat je over een echte doofpot! Dit is pas een doofpot!

“Tegen 1944 wisten de Duitsers dat zij WO II zouden verliezen en waren toen al bezig de volgende ronde voor te bereiden! ‘Bestaande financiële reserves in het buitenland,’ aldus het document, ‘moeten ter beschikking van de partij worden gesteld, zodat na de nederlaag een sterk Duits rijk opgericht kan worden.’”

Wel, daar heb je het! Is dit gebeurd? Het staart ons recht in het gezicht! Dat is zeker!

Dhr. Armstrong sprak verder over hoe zij ondergronds zijn gegaan, en hij zei dat op 9 mei 1945. Hij zei dat ze ondergronds waren gegaan! Weet u hoe hij dat wist? Omdat hij Bijbelprofetie begreep. Dat is wat Bijbelse profetie ons vertelt! En hij zei dat wij de Duitse grondigheid niet begrijpen en hoe zij een plan gewoon nooit op zullen geven, ongeacht of ze verslagen werden in twee Wereldoorlogen. Zij zullen het een derde keer proberen en hebben er vertrouwen in dat ze dan zullen slagen.

Dat wij dit 50 jaar lang verborgen hebben gehouden zal zeker de meest verschrikkelijke fout zijn die onze geheime diensten ooit gemaakt hebben in de VS en ook in Groot-Brittannië.

Het voormalige Joegoslavië is een deel van de Balkan, of het Balkan-schiereiland. En staat na staat begonnen ze van Joegoslavië af te breken, omdat Duitsland dat wilde.

Duitsland vocht tegen ons in twee wereldoorlogen. Joegoslavië of de Serven (zoals we ze tegenwoordig noemen) vochten samen met Amerika en Groot-Brittannië in beide wereldoorlogen. En nu hebben we Europa geholpen – en het grootste deel van de macht werd zelfs door de VS geleverd – om de Joegoslavische Republiek te vernietigen. Hoe verklaar je dat? Nou, het zal ons duur komen te staan. Maar Duitsland wilde de Balkan, en de Adriatische Zee die leidt naar de Middellandse Zee. En ze hebben nog veel grotere plannen, zoals u zult zien als we verder gaan.

Dus Duitsland begon die oorlog door Kroatië en Slovenië te erkennen. De VS en heel Europa en de gehele VN waren in principe tegen wat Duitsland aan het doen was. Maar zij stonden op tegen de hele wereld en de hele wereld zwichtte uiteindelijk voor Duitsland! Want zij wilden de Balkan en zij begonnen opnieuw een oorlog – een burgeroorlog – en nu hebben zij controle over de Balkan. En de VS heeft er niets tegen gedaan. Wij hebben het grootste deel van de macht geleverd om de Balkan te veroveren. We deden het voor Duitsland, omdat dit deel uitmaakt van hun meesterplan.

Laat ik hier nog een citaat aanhalen. Nog een citaat uit dit boekje. Dit komt van Franco Tudjman. Hij heeft “publiekelijk en herhaaldelijk gezegd dat zijn land terecht Hitler steunde!” Dit was de leider van Kroatië in die periode, en hij zegt: “Ja, wij hebben Hitler ondersteund en wij hadden daar gelijk in!” Dit is de belangrijkste natie die door Duitsland als eerste werd erkend en die zich af wilde scheiden van de Joegoslavische Republiek. En de hele wereld stond toe te kijken en liet het gebeuren. En Duitsland – na te hebben gedaan wat het in WO II deed, wat leidde tot een oorlog waarin 60 miljoen mensen om het leven kwamen – lieten zij controle krijgen over deze Nazi-speelbal, Kroatië, in de Balkan. Duitsland stond op tegen de wereld en kreeg de VS zelfs zo ver het grootste deel van de macht te leveren, via de NAVO, om die oorlog voor hen te winnen.

U kunt maar beter opletten wat er in Duitsland gebeurt. Deze wereld kan maar beter opletten. Zij hebben een vreselijke geschiedenis in het verleden. Wanneer u dit boekje krijgt zult u versteld staan over wat er gebeurt.

Hoe dan ook, we begonnen ons te bewegen richting het verwijderen van Mevr. Thatcher, omdat zij wist dat wat er in Europa gebeurde verkeerd was. Zij zei, “We hebben vanaf het begin gepland dat al deze andere landen Duitsland militair onder controle zouden houden. En in plaats daarvan hebben we deze landen nu aan Duitsland verankerd!” Vindt u dit niet beangstigend? Het is de meest angstaanjagende geopolitieke ontwikkeling in de wereld.

Amerika heeft gewoon zijn buitenlands beleid aangepast om mee te werken. Zij moesten eigenlijk helpen Duitsland onder controle te houden, want zij hadden na WOII beloofd dat zij Duitsland nooit meer zouden toestaan zich te bewapenen, nooit meer! Nu verkoopt Duitsland al meer wapens dan de meeste andere landen op deze aarde. Wat is er gebeurd?

Wat is er gebeurd dat wij in feite onze Servische bondgenoten hebben verraden, of onze Joegoslavische bondgenoten? Hoe kan dit allemaal? Nu, als u kijkt naar Openbaringen 17:17 dan zult u zien dat God het zelfs in hun gedachten heeft geplaatst deze dingen te doen. Waarom zou God dit doen? Omdat Hij zich bezorgd maakt over de zonden in deze wereld.

Maar ik zal u dit vertellen: Joegoslavië is nooit een bedreiging voor Europa of Amerika geweest. Maar Duitsland was dat wel, en is dat vandaag nog. En als u Bijbelprofetie begrijpt dan weet u precies waar ik het over heb. De New York Times schreef er veel over toen het allemaal gebeurde. En zij spraken erover hoe verontrustend het was wat er gebeurde in Europa: ‘Duitsland heeft verontrustende historische associaties aangewakkerd.’

Zij zagen dit. Verontrustende historische associaties! Inderdaad, alsof ze dachten dat Kroatië een marionet was van het Nazi regime in WOII. Ze steunden Hitler en hun leider in die tijd dat dit allemaal gebeurde zei, ‘Ja, we hebben Hitler gevolgd en daar hadden we gelijk in!’ Hij is erg antisemitisch en hij denkt dat het oké is om grote aantallen mensen uit te roeien.

Nu, ik heb geen tijd om veel hiervan te bespreken, maar ik hoop dat u dit boekje zult aanvragen, want het is een van de meest krachtige boekjes die we ooit hebben geschreven.

En nadat deze oorlog voorbij was, zong het Kroatische volk een lied: ‘Danke Deutschland’ oftewel ‘Dank u wel Duitsland’. Zij bedankten de NAVO niet en zij bedankten Amerika niet, die werden niet genoemd! “Dank u, Duitsland.” Nou, nou. Geen dank aan ons. Wat een verspilling! En wanneer zullen we ooit leren om, zoals de profetie zegt, op te passen voor onze “geliefden” Oh, hoe ze zich tegen ons kunnen keren en dat binnenkort zullen doen.

De Europese Unie zal zeggen dat president Prodi eens zei: “Op de lange termijn hoort de Balkan strikt tot de EU.” En Groot-Brittannië er nu duidelijk uit. En het behoort nu strikt tot Duitsland en het Heilig Romeinse Rijk, die tien koningen die de controle zullen krijgen. Ze breiden zich nu uit naar Malta in de Middellandse Zee. En ze zullen zeggen dat dit ze een springplank geeft naar Afrika en het Midden-Oosten! Zij hebben over het regeren over de wereld! Dat is altijd al hun doel geweest. En ook dat van China en Rusland, en van Iran. Zij zullen Iran buiten beeld houden. Maar zullen niet succesvol zijn tegen Rusland en China. Wat een ambitie heeft dit volk!

Duitsland werkt nu samen met Saoedi Arabië en zorgt voor enorme wapenimport naar hun land. Zij bereiden ze voor om hun eigen wapens te produceren en een exporterende natie te worden met hun bewapening, zoals Duitsland dat is. Hoe klinkt dat voor ambitie? Denkt u dat Saoedi Arabië werkelijk onze vriend is? Met wie hebben ze een nauwe band? Zij denken dan Duitsland het meest geweldige land op aarde is! En nu werken ze nauw met hen samen. Zij willen net als de Duitsers worden! Dus hier is zoveel dat wij zouden moeten begrijpen.

Dit is wat Churchill en Roosevelt zeiden in 1945: “Het is ons onbuigzaam doel het Duitse militarisme en Nazisme te vernietigen…” en zij hebben totaal gefaald! Onze landen hebben hierin totaal gefaald.

Je zou zo door kunnen gaan en ik raad u aan om straks Daniël 8:23 te lezen, waar volgens Bijbelprofetie een sterke man op het toneel verschijnt. En vers 24 en 25 waar u kunt zien dat hij samen met Rusland en China in feite tegen Jezus Christus zullen vechten bij Zijn Wederkomst. De mannen die deze landen nu leiden zullen tegen Christus vechten en Hij zal ze praktisch van de kaart vegen! Hij zal hen vernietigen en dat is het goede nieuws. Dan zullen we niet langer slechte mensen hebben die regeren over andere mensen. Jezus Christus zal dat doen, Hij Zelf. En wat een zegen zal dat zijn!

Tot volgende week, dit is Gerald Flurry, tot ziens vrienden.