Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

13046

De Terroristische Aanslag Die Europa Verenigde

Europa verlaat Amerika en bereidt zich voor op een oorlog.
De terroristische aanslag in Parijs op 13 November veroorzaakte een enorme kloof tussen Amerika en de Europese Unie. Voor de eerste keer ooit heeft een Europese Natie - Frankrijk - een beroep gedaan op de collectieve verdedigingsclausule van de Europese Unie, in plaats van zich voor hulp te richten op de Amerikaans geleidde Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Onze voorganger Herbert W. Armstrong en zijn tijdschrift De Echte Waarheid hebben voortdurend deze trans-Atlantische scheiding verkondigd, al vanaf 1952. In een artikel uit de Echte Waarheid van September 1983 staat bijvoorbeeld, “Economisch herstel maskeert een diepe verdeeldheid die uiteindelijk het Atlantische bondgenootschap uiteen zal scheuren.”

Het land dat het meest profiteert van deze Franse afwijzing van Amerika is Duitsland. Duitsland heeft de EU jarenlang gedomineerd. Deze zet van Frankrijk zal de Europese legers samenvoegen op een manier waarvan de EU-oprichters alleen maar konden dromen.

Met het beroep doen op de EU’s collectieve verdedigingsclausule in plaats van zich te keren tot de NAVO, heeft de Franse President François Hollande verklaart dat Europa meer is dan slechts een junior partner in de Amerikaanse defensie overeenkomst. EUROPA STAAT ALS MACHT OP EIGEN VOETEN. Het heeft eigen buitenlandse relaties, eigen belangen en eigen doelen.

De meeste mensen hebben het belang van deze Franse beslissing niet gezien. Maar het is een keuze die een verschrikkelijke impact op Amerika zal hebben - als ook op Engeland en de Joodse staat Israël. Het zal de geschiedenis van deze landen, en van Europa, aanzienlijk veranderen.

Zoals de Beierse Minister van Financiën Marcus Söder zei, “Parijs verandert alles!

De Breuk is Voorbestemd

Vanaf het begin van de onwaarschijnlijke Duits-Amerikaanse alliantie na de Tweede Wereldoorlog, is de relatie gespannen geweest.

In het Goede Nieuws, een andere publicatie van de heer Armstrong, stond in April 1952: “Het hart van het Duitse volk … heeft zich niet tot onze manier van leven bekeerd. Als zij echt van ons waren gaan houden na hun nederlaag, zouden ze dan nu proberen om te onderhandelen over dominantie van Europa, en dreigen om steun te onthouden aan de democratische zaak tegen Rusland? Is dat de manier waarop die liefde zich uit? Kunnen wij liefde kopen met geld?”

“De stemming in [Duitsland] is verwant aan een dronken woede van het soort dat voor het laatst gezien werd in de bierzalen van de Weimar Republiek in de jaren 1920, die periode van ruw, onbeschaafd gedrag die de weg baande voor de opkomst van Hitler …

— Markus Feldenkirchen

Zelfs terwijl Amerika hielp met het opbouwen van Duitsland onder het Marshall Plan, streefden de Duitse leiders reeds opnieuw naar Europese dominantie. Amerikaanse leiders hebben wanhopig geprobeerd de Duitsers over te halen, maar de Duitsers zijn hun verpletterende nederlaag door handen van de Verenigde Staten en de Geallieerden niet vergeten.

“Het Europees antagonisme tegen de Verenigde Staten en haar beleid is nu duidelijk openbaar,” schreef de Echte Waarheid in 1974. “De komende paar jaren zullen nog meer misverstanden, belangenconflicten, en soms regelrechte VIJANDIGHEID brengen tussen de Verenigde Staten en Europa. Europa, met inbegrip van West Duitsland, zal zijn eigen verenigde strijdkrachten opbouwen, inclusief nucleaire wapens. Religieuze, maar ook politieke krachten, zullen in de toekomst een sleutelrol spelen.”

Europa legt de schuld van de beurskrach in 2008 bij de Amerikaanse economie. Sinds die crisis hebben de EU en Duitsland erop aangedrongen de financiële macht in de wereld weg te trekken van Londen en New York, en meer controle te krijgen over de wereldwijde financiën. De nationale schuld van Amerika is bijna $19 biljoen; President Barack Obama en Spreker voor het Huis van Afgevaardigden John Boehner hebben in oktober een begrotingsdeal gesloten die de schuld aan het einde van Mr. Obama’s tweede termijn zal verhogen tot $20 biljoen. DE WERELD HEEFT NOOIT EERDER MEEGEMAAKT DAT ER ZO ROEKELOOS WORDT UITGEGEVEN, en Europa—in het bijzonder Duistland —heeft er acht op geslagen.

De Duitsers waren geschokt toen Edward Snowden de uitgebreide spionage tactieken blootlegde die de Amerikaanse National Security Agency tegen hun natie gebruikte. Tot deze tactieken behoorden het aftappen van de telefoon van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en het verzamelen van een heleboel digitale gegevens over de bevolking. Alhoewel dit soort spionage altijd al gebeurt - en het sindsdien duidelijk is dat Duitsland zelf zijn bondgenoten bespioneert - heeft dat spionage-schandaal de kloof tussen de twee oude bondgenoten verder verdiept. NADAT DIT GEBEURDE, BESCHOUWDE SLECHTS 35 PROCENT VAN DE DUITSERS AMERIKA NOG ALS EEN BETROUWBARE PARTNER VOOR DUITSLAND.

Dat is een onthullende statistiek over één van de “minnaars” van Amerika, maar onze leiders weigeren dit te zien. Zij blijven Europa behandelen alsof het de grootste, meest betrouwbare partner mogelijk is. “Europa is de hoeksteen van onze betrokkenheid met de rest van de wereld,” zei Vice President Joe Biden op 2 Februari 2013, “en is de katalysator voor onze wereldwijde samenwerking.”

Europa bekijkt de aanslag in Parijs als het begin van de Derde Wereldoorlog. De Syrische vluchtelingencrisis zorgde ervoor dat tenminste één van de Parijse terroristen onopgemerkt het Continent in kon sluipen, maar Washington ziet geen noodzaak om het buitenlandse beleid ten opzichte van Syrië te veranderen. President Obama heeft zijn aandacht gericht op wat hij als de echte grote bedreiging voor de veiligheid van de wereld ziet: klimaatverandering.

Onrust in het Vaderland

Angela Merkel, tot voor kort de meest geliefde leider op de planeet, wordt nu bijna dagelijks geconfronteerd met oproepen om haar ontslag. Duitsers houden van een vriendelijke leider in tijd van vrede, maar ze hebben zich altijd tot een sterke man gekeerd bij noodgevallen en oorlog.

“Extreemrechtse groeperingen grepen de terroristische aanslag in Parijs snel aan als bewijs voor de noodzaak immigratie in te dammen,” schreef de Associated Press. “Hoewel het de extreemrechtse extremisten zijn die de meeste krantenkoppen halen, worden de doorsnee-Duitsers steeds meer aangetrokken tot de opruiende retoriek – en bij tijden het anti-vreemdelingen sentiment” (Nov. 15, 2015).

Hebben we eerder een dergelijk explosief klimaat gezien in Duitsland? In een artikel voor Spiegel met de titel “Wat Gebeurt er met Mijn Land?” schreef Markus Feldenkirchen: “De stemming in dit land is verwant aan het soort dronken woede dat voor het laatst gezien werd in de bierzalen van de Weimar Republiek in de jaren 1920, die periode van ruw, onbeschaafd gedrag die de weg baande voor de opkomst van Hitler en het meest wrede decennium in de wereldgeschiedenis” (Nov. 12, 2015).

In snelle opeenvolging heeft Europa een financiële crisis doorstaan, een vluchtelingencrisis, en een golf van radicaal Islamitische terreuraanslagen. Het wordt geconfronteerd met een ernstige en constante dreiging van de Islamitische Staat, die blijkbaar werken aan chemische wapens. Maar de dreiging die deze militanten vormen is slechts een afleiding in vergelijking met de dreiging uit Iran, het hoofd van de radicale Islamitische slang! (Daniel 11:40).

Dat Frankrijk zich keert richting een gemeenschappelijke Europese defensie is een teken van het uiteenvallen van het trans-Atlantische bondgenootschap, en een voorbode van de opbouw van een sterk, verenigd leger in Europa.

De laatste keer dat Duitsland soortgelijke chaotische omstandigheden meemaakte, GREEP EEN VAN DE MEEST KWAADAARDIGE DICTATORS UIT DE GESCHIEDENIS DE MACHT!

Uw Bijbel zegt dat een andere sterke man op het punt staat Duitsland de oorlog in te leiden (Daniel 8:23). DEZE MAN ZAL NOG DESTRUCTIEVER ZIJN DAN HITLER. Hij zal de steun van een boze geestelijk macht achter zich hebben, net zoals Hitler (vers 24). Wij hebben gedurende meer dan 70 jaar over zijn verschijning geprofeteerd. Alleen Bijbelse profetie kon onze ogen openen voor deze ontstellende realiteit.

Al decennia lang heeft Amerika te leiden onder de illusie dat het tegemoetkomen van onze vijanden er op een of andere manier voor zal zorgen dat ze vrienden van ons worden. De Profeet Ezechiël heeft in feite deze dodelijke fout voorspeld. Onze minnaars gaan ons verraden. (Vraag ons gratis boek over Ezechiël aan voor het bewijs.)

“U kunt er zeker van zijn dat de West Europese leiders zich haastig en heimelijk beraadslagen hoe en hoe snel zij zich kunnen verenigen en een verenigde Europese legermacht kunnen vormen zodat ze zich kunnen verdedigen!” schreef de heer Armstrong in de Echte Waarheid van april 1980. “En dus zullen ze niet langer gedwee hoeven toe te geven aan Rusland! En wie zullen zij de schuld geven voor hun vernedering en de huidige noodzaak om een verenigd Europa te vormen, met een gemeenschappelijke overheid, een gemeenschappelijke munteenheid, en een gemeenschappelijke legermacht zo groot als of groter dan die van de Sovjet Unie of de V.S.? Zij zullen de schuld leggen bij de Verenigde Staten! En wanneer zij sterk genoeg zijn om voor zichzelf op te komen, … zullen ze eerst Engeland aanvallen vanwege hun steun aan de Verenigde Staten, en DAN ZULLEN ZE VEEL VAN DE WATERSTOFBOMMEN DIE DE V.S. HEEFT OPGESLAGEN IN EUROPA TERUGZENDEN!”

Dat is de reden waarom het zo onthullend is dat Frankrijk zich afkeert van de Verenigde Staten en zich richt op een gemeenschappelijke Europese verdediging in het kielzog van deze laatste terreuraanslagen. Het is een teken van het uiteenvallen van het trans-Atlantische bondgenootschap, en een voorbode van de opbouw van een sterk, verenigd leger in Europa. Dit zijn verschrikkelijk belangrijke profetische ontwikkelingen. De heer Armstrong heeft ons dit gedurende vele decennia verteld.

Hij Had Gelijk

“Maar van de profeet die profeteert van vrede, als het woord van die profeet uitkomt, van die profeet zal erkend worden dat de HEERE hem in waarheid heeft gezonden” (Jeremia 28:9). Velen beweren dat ze voor God spreken of profetisch begrip hebben. We moeten oordelen naar de vruchten.

God heeft specifiek gezegd dat Hij in de eindtijd een man zou sturen in de rol van “de Profeet Elia” – net voor “de grote en vreselijke dag des Heeren” (Maleachi 4:5). Is deze man al gekomen? Hebben wij een man op het toneel zien verschijnen in deze eindtijd met een bewezen verzameling nauwkeurige voorspellingen? Deze man is gekomen en weer gegaan, en nu staat de Dag des Heren voor de deur!

Herbert W. Armstrong voorspelde het inspirerende einde aan de Duitse oorlogsmachine die we nu gestalte zien nemen. U kunt het einde ervan in vele Bijbelse profetieën lezen, waaronder Daniël 8:25: “Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar ZONDER MENSENHAND ZAL HIJ GEBROKEN WORDEN.”

De wereld zal spoedig de toorn van de zevende en laatste herleving van het Heilige Romeinse Rijk voelen – geleid door een herleefd Duitsland en gedirigeerd door de Rooms Katholieke Kerk (Openbaringen 17). Maar Christus Zelf zal terugkeren en een einde maken aan deze gevaarlijke supermacht. Hij zal de gehele mensheid redden! In deze toenemende donkere dagen, kunt u uw dit geweldige nieuws voor ogen houden.